Přečtěte si: Zpráva z konference „Elektrické autobusy pre mesto“: slovenská premiéra v Nitře představila aktuální problematiku elektrických autobusů v kontextu smart city
Pozvánky na akce


Stalo se


Pozvánka

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci

Smart city v praxi II

s podtitulem

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“

doprovodný program veletrhu AMPER 2017

21. března 2017 od 9:00 hodin Výstaviště Brno,
pavilon P, sál P4, 2. patro

Akce již proběhla. Podrobnou zprávu spolu s prezentacemi ke stažení naleznete zde.

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu, při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Již druhý ročník konference „Smart city v praxi“ organizuje konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Konference „Smart city v praxi“ reaguje na situaci, kdy většina současných vzdělávacích akcí na téma smart city cílí spíše na vrcholovou politickou úroveň, a neoslovuje tolik odborníky z praxe, kteří budou tento koncept reálně implementovat pomocí zavádění moderních technologií. Tato konference je proto zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Na konferenci jsou také zváni zástupci průmyslu, pro které projekty smart city představují potenciální nové trhy, učitelé a studenti dychtiví po nových a zajímavých informacích a v neposlední řadě také redaktoři odborných i všeobecných médií.

Program konference bude rozdělen do opět dvou bloků. V prvním bloku  „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

Program konference*

Zahájení:

Ing. Jakub Slavík, MBA – odborný garant a moderátor konference

Ing. Antonín Macháček, výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků ČR

PRVNÍ BLOK: „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“

Aktuální dění v agendě smart city z pohledu MMR
Mgr. František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Smart city v praxi – systémový přístup, nejen velké hračky pro velké kluky

Ing. Jakub Slavík, MBA – odborný garant konference

Anotace: Smart city je koncept strategického řízení měst, kdy moderní technologie pomáhají dosažení ekonomických a sociálních cílů. Pro jeho úspěšnou implementaci je nutné pojmenovat problém a systémově přistupovat k jeho řešení, moderní technologie přitom pomohou. Prezentace ukáže tento přístup na praktických příkladech.

Moderní platební řešení od ČSOB a jejich financování
Ing. Pavel Seidl, Ing. Jan Klepiš, ČSOB

Smart region Vrchlabí

Ing. Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí

Dále proběhne:

Slavnostní křest publikace „Smart city v praxi“, autor Jakub Slavík, vydává Profi Press

Publikace má podtitul „Jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání“ a pojednává o konceptu smart city jako o promyšlené a systematicky strukturované strategii řízení města, která je naplňována konkrétními rozvojovými projekty s využíváním moderních technologií. Zasazené do jednotné strategie si tyto projekty nekonkurují, nýbrž sledují vzájemnou provázanost tří základních pilířů smart city: chytré mobility, chytré energetiky a služeb a chytrých informačních a komunikačních technologií. Čtenář v této knížce najde užitečné manažerské poučky pro vytváření chytrých měst a regionů i příklady zajímavých „chytrých“ technologií. Kniha je určena především řídícím pracovníkům a vrcholovým specialistům odpovědným za realizaci konceptu smart city v každodenní praxi. Ocení ji však každý, kdo si chce pod pojmem smart city představit něco zcela konkrétního.

DRUHÝ BLOK: „Nové technologie pro smart city“

Elektromobily Nissan
Ing. Veronika Svobodová, Nissan

Parkování – snadné řešení a první výsledky
Ing. František Nedvěd, ČD - Telematika

Anotace:
Ukážeme vám, jak chytře řešit parkování ve městech nebo průmyslových areálech - a to nejen v laboratoři nebo na nějakém testovacím parkovišti. Představíme praktickou zkušenost z řešení na několika parkovištích ve velkém městě.

Více dat, více SMART?
Ing. Zdeněk Pokorný, VARS BRNO

Anotace: Představíme  možnosti, jak pro život města mnohem lépe využívat informace, které jsou ukryty v datech jeho agend i ve veřejných zdrojích. Jak tyto informace srozumitelně zpřístupnit managementu města, pracovníkům města i jeho  obyvatelům.

Systémy Tecomat – Smart řešení je efektivní řešení
Ing. Jaromír Klaban, TECO

Energetické úspory a decentrální výrobní zdroje v praxi
Ing. Martin Machek, ČEZ ESCO

Smart metering – dálkové odečty vodoměrů
Ing. Pavel Válek, IoT.water

Enectiva - chytré řešení pro energetický management
Bc. Michaela Tallová, Enerfis

Anotace: Pokrok, inovace, efektivita, digitální samospráva, to vše by nemělo chybět v chytrém městě. Pro taková města jsme vyvinuli nástroj efektivního energetického managementu šetřící čas i peníze. Enectiva je online aplikace pro monitoring energií, která dálkově sbírá data ze všech typů měřidel, přináší úspory, motivuje k hospodárnému chování a ihned upozorňuje na možné plýtvání.

Mobilní rozhlas, 1. ucelená platforma pro přímou řízenou komunikaci s občany v ČR
Mgr. Ondřej Švrček, Neogenia

Anotace: Jak upozornit občany na nebezpečí, změny, povinnosti a či kulturní události? Jak získat jejich zpětnou vazbu a vyhodnotit, kolik občanů zprávu skutečně dostalo? Díky Mobilnímu rozhlasu to zvládnete všechno z jediného systému pomocí hromadných SMS, hlasových zpráv, e-mailů i bezplatných zpráv do mobilní aplikace. Součástí aplikace se navíc nově stal i zavedený projekt Zmapujto.cz.

Od chytrého úřadu po chytrá města a regiony
Ing. Ladislav Mazač, GORDIC

Anotace:
Co si pod pojmem Smart Cities představit. Přínos jednotlivých platforem společnosti GORDIC pro chytrá města, celkové zefektivnění chodu úřadů a zlepšení kvality života obyvatelstva.

Závěr konference a Autogramiáda

*ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Kontaktní údaje zaregistrovaných účastníků jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou předány třetí straně.


     
Ve spolupráci:  Odborný garant:   Pod záštitou:
                                                 
                       
                                                          
Generální partner:

Hlavní partneři:
                                 

                                                             

      

Partneři:      
             
                           
                     

                                
                                                                          
                     

Mediální partneři:

                                                            

                                                                                         


Akce již proběhla. Podrobnou zprávu spolu s prezentacemi ke stažení naleznete zde.

Předchozího běhu konference „Smart city v praxi“ se zúčastnilo více než 220 účastníků. Závěrečnou zprávu z konference „Smart city v praxi“, která se konala v březnu 2016 na veletrhu AMPER, včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

 Přečtěte si také:

Byli jsme přitom: ve Studiu ČT24 o automatických elektrických minibusech

30.1.2017 V pořadu České televize Studio ČT24 v neděli 29. 1. 2017 vystoupil jako host – odborník na elektromobilitu, provozovatel našich portálů Jakub Slavík. Tématem byly automatické elektrické minibusy bez řidiče, tedy autonomní vozidla a jejich využití, příležitosti i otevřené otázky.


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Organizace jako klíčový zákazník pro elektromobily: Zpráva z odborné konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“

6.10.2016 Dne 4. října 2016 proběhla v centru GreenPoint v Praze 10 odborná konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. 


Smart City – a revolution or just a smart slogan?

3.6.2016 Britský odborný časopis Eurotransport, zaměřený na hromadnou dopravu a využívání moderních technologií, zveřejnil 2. 6. 2016 na svých internetových stránkách komentář provozovatele našeho portálu, manažerského konzultanta Jakuba Slavíka, k problematice smart city


Rozhovor v MF Dnes s Jakubem Slavíkem: V chytrém městě projedete méně benzínu

18.4.2016 Pod názvem „V chytrém městě projedete méně benzínu“ vyšel v deníku MF Dnes v pondělí 11. 4. 2016 celostránkový rozhovor jeho ekonomického redaktora Aleše Černého s Jakubem Slavíkem, manažerským konzultantem a provozovatelem našeho portálu, k problematice smart city. V neděli 17. 4. 2016 byl tento rozhovor zveřejněn rovněž na serveru iDnes. Oběma pánům se v rozhovoru podařilo stručně a „lidsky“ ukázat podstatu inteligentního města, technologií, které jej naplňují v každodenní praxi, i jejich příležitostí i omezení. Rozhovor uvedl Aleš Černý větami z odpovědi na jednu z otázek: „Technologie nejsou samospasitelné, není to hračka ani cíl. Jsou prostředkem k tomu, aby se ve městě dobře žilo“. 


Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

21.3.2016 Dne 15. března 2016 proběhla na veletrhu AMPER 2016 v Brně konference „Smart city v praxi“, pořádaná naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Dnes zveřejňujeme plné znění zprávy z této konference včetně závěrečného shrnutí a doporučení. Na konci zprávy jsou volně k dispozici prezentace z konference ke stažení. 


Vychází druhé vydání bulletinu Smart city v praxi

4.3.2016 U příležitosti konání prvního běhu naší konference Smart city v praxi vychází druhé vydání našeho stejnojmenného bulletinu. Stejně jako jeho první vydání je i toto určeno všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Tentokrát se věnuje především souvislostem mezi strategií smart city a konkrétními rozvojovými projekty, jimiž je tento koncept realizován. Ani zde nechybí příklady z domova a ze zahraničí, včetně rozhovoru se starostou jednoho z českých měst, který má s podobným konceptem zkušenosti. 

Druhé vydání bulletinu Smart city v praxi je volně ke stažení zde 


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

31.3.2015 Na konci března 2015 byla zveřejněna k volnému využití aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ již dříve avizovaná na našem portále. Tato studie se zabývá stavem a vývojem elektrických autobusů v ČR a ve světě, tj. především bateriových a palivočlánkových elektrobusů a diesel-hybridních autobusů. Jako nových technologií u elektrických autobusů si aktualizovaná verze všímá také plug-in hybridních autobusů a parciálních trolejbusů. Jejím zpracovatelem je firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a hlavním příjemcem Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Studie vznikla v rámci činnosti Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR. 


Naše tipy
Copyright © 2012 – 2017 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services