Přečtěte si:  Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII




Pozvánky na akce


Stalo se




















IQRF Summit 2018

         

9.5.2018 Na konferenci o Internetu věcí – IQRF Summit 2018, která proběhla koncem dubna 2018, měli návštěvníci možnost vidět, které firmy a jakým způsobem realizují své projekty z oblasti Chytrých měst, Chytrých budov a Průmyslu 4.0. Jedna věc byla pro prezentující společná: buď přímo ve svých výrobcích využívají nebo navazují v nadřazených systémech na českou bezdrátovou technologii IQRF. IBM na summitu oznámilo, že vstoupilo do IQRF Alliance proto, že se chce stát významným strategickým partnerem ostatních členů Alliance.

Díky novým prvkům v IQRF ekosystému je nyní možné mimořádně jednoduše postavit IoT řešení z interoperabilních produktů členů IQRF Alliance. Nová zařízení jsou certifikována na IQRF interoperabilitu a zařazena do on-line repozitáře. Když si takové zařízení zákazník koupí, stačí již jen naskenovat kód speciální mobilní aplikací a zařízení se připojí do sítě. V praxi to na Summitu předvedl Šimon Chudoba, předseda IQRF Alliance, a následně si to vyzkoušeli i účastníci praktických workshopů.

Výhody propojení průmyslové technologie Movidius Myriad 2 vybavené umělou inteligencí (AI) s technologií IQRF představil Fabrizio del Maffeo, Managing Director AAEON Europe: Je možné rozsvítit či zhasnout pouliční světla v závislosti na tom, co infračervená kamera vidí. V případě kolapsu osoby může chytrý systém skrytý za parkovací kamerou vyvolat poplach a přivolat pomoc. Na základě analýzy snímaného obrazu lze s využitím umělé inteligence reagovat způsobem, který může pomoci chránit životy i majetek.

Princip jednoduchého připojení zařízení do sítě IQRF pomocí nové technologie Smart Connect vysvětlil Vladimír Šulc, jednatel společnosti IQRF Tech a duchovní otec technologie IQRF. Identifikaci zařízení stačí zadat do řídicího prvku sítě, např. prostřednictvím QR kódu, a toto zařízení je pak připojeno do sítě automaticky. Koncept virtuálních zařízení umožní kombinaci bezdrátové mesh sítě se senzory, aktuátory a ovladači s mimořádně nízkou spotřebou.

Chinru Lin, prezident společnosti Ardomus Networks Corporation, ukázal ve své prezentaci, že technologie IQRF je vhodná nejen pro velké projekty, ale také pro domácí automatizaci.

Tech Data, globální distribuční společnost s centrálou v Londýně, přislíbila svou pomoc členům aliance s propagací a nabídkou jejich produktů a řešení v globálním měřítku. 

V oblasti Chytrých budov zaujaly projekty zabývající se optimalizací vytápění hotelů a monitoringem sanitární techniky.

Regulace vytápění hotelových pokojů přináší vyšší komfort pro ubytované hosty, jednodušší vzdálené ovládání vytápění a snížení nákladů na vytápění a provoz. Vytápěcí systém je propojen s hotelovým rezervačním systémem a vytápění tak probíhá podle rezervací ubytování.

IoT v oblasti sanitární techniky může předcházet závažným zdravotním problémům osob. Systém monitorující frekvenci odpouštění vody a umožňující příliš dlouho stojící vodu v potrubí odpustit je prevencí proti například zdraví ohrožující legionelle.

Ochrana lidských životů, zdraví, ale i úspora nákladů – tato témata byla centrální bodem prezentací Průmyslu 4.0. Díky sledování stavu železničních náspů se ve Velké Británii předchází haváriím vlaků. Práce ve výrobních halách s sebou nese riziko zranění, a proto je vhodné pomocí speciálních senzorů monitorovat stav prostředí a zaměstnanců. Zničení drahého výrobního vybavení lze předejít sledováním stavu jeho součástí a zasíláním zpráv do centrální aplikace, kde dochází k vyhodnocení a případnému alarmu.

Chytrá města mohou obsahovat chytré veřejné osvětlení či chytré osvětlení budov. Výhodou těchto řešení je úspora nákladů a vyšší komfort lidí. Tato řešení jste měli možnost vidět hned u několika členů IQRF Alliance. Snímání stavu venkovního ovzduší je další z důležitých součástí moderního chytrého města. Znečištění ve městech je často alarmující. Pravidelně měřené a veřejnosti dostupné hodnoty mohou pomoci tuto situaci zlepšit (Pozor přitom na kvalitu senzoru, pozn. redakce). Sledování parkovišť pomocí speciálních senzorů pod jednotlivými parkovacími místy také může pomoci zlepšit život obyvatel měst. Centrálně dostupná data mohou sloužit ke snadnější orientaci při hledání parkovacího místa.

Všechny prezentace jsou ke stažení na webu IQRF Summitu 2018.

Workshopy

Během Summitu proběhly dva paralelní workshopy cílené na výrobce zařízení a na integrátory IoT řešení.

Výrobci si prakticky vyzkoušeli celý proces od připojení zařízení, přes úpravu firmware podle IQRF Standardu, až po certifikaci a umístění zařízení do IQRF repozitáře a na Marketplace IQRF Alliance.

Integrátoři byli seznámeni s komponentami IQRF ekosystému a vyzkoušeli si sestavení funkčního celku od senzorů, aktuátorů, přes brány až po aplikace v cloudu. Díky novému IQRF repozitáři je celý proces výrazně zjednodušen. IQRF repozitář rozvíjí IQRF Alliance společně s partnery.

IQRF Wireless Challenge IV

Vítězný projekt vzešel z dílny ostravské univerzity. Nejvíce porotu zaujal projekt Jana Veličky, který detailně zpracoval prototyp dvou měřicích modulů environmentálních hodnot, včetně funkčního prototypu. Tyto moduly jsou zapojitelné do ostatních rozšiřujících modulů typu DDC od firmy IQRF Tech. Ve vizualizaci jsou zobrazovány naměřené hodnoty tlaku, teploty a oxidu uhličitého.

Pořadatel

IQRF Alliance

Foto a obrázky © IQRF Alliance

www.iqrfalliance.org

Kontakt

Ivona Spurná

Event manager & PR

ivona.spurna@iqrf.org

+420 777 775 735


 Přečtěte si také:

Platforma HERE Mobility Marketplace podporuje koncept „mobilita jako služba“

9.2.2018 Koncept „mobilita jako služba“ se stále více stává frekventovaným pojmem při využívání moderních informačních technologií pro usnadnění a celkové zefektivnění mobility občanů při využívání různých druhů dopravy. Na pomoc praktické aplikaci tohoto konceptu přichází v lednu 2018 HERE Mobility, dceřiná firma nizozemské společnosti HERE Technologies zaměřené na digitální mapy a podporu autonomní mobility, s platformou HERE Mobility Marketplace. 


Aplikace Bike Citizens Analytics pomáhá plánovat městskou cyklodopravu

25.1.2018 Cyklista jede městem, už už by odbočil a bude v cíli, jenže ouha – jednosměrný provoz. Musí hledat náhradní trasu, aby nevjel do protisměru. Kromě toho ať chce nebo ne, i cyklista je účastník dopravního provozu a značky pro něj platí stejně, jako pro automobilisty. Podobně se mu do cesty může postavit rušná dopravní tepna, kterou na kole nelze bez rizika překřížit. Co nejvíce ulevit městským cyklistům od podobných situací může pomoci aplikace Bike Citizens Analytics 


Aplikace FindYourWay pomáhá cestujícím vyznat se na velkém newyorském nádraží

10.1.2018 Snad každý, kdo kdy poznal rušné velké nádraží v některé z metropolí, zažil ten pocit bezradnosti: Uprostřed davu lidí, množství světel, nápisů a chodeb marně hledá pokladnu, nástupiště, odkud mu zanedlouho odjíždí vlak, stánek s občerstvením nebo umývárnu. Na pomoc cestujícím a zároveň jako povzbuzení pro využívání železnice přišel v prosinci 2017 americký vlakový dopravce Amtrak s aplikací FindYourWay (doslova: „NajdiCestu“), která napomůže orientaci na velkém newyorském nádraží Penn Station. 


Databáze TRIMIS pomáhá vyznat se ve spleti evropských inovačních projektů a programů v dopravě

18.10.2017 Od roku 2000 po současnost bylo v EU na národní a mezinárodní úrovni jen v oblasti elektrifikace dopravy realizováno více než 1900 rozmanitých výzkumných a inovačních projektů, přes 900 projektů v oblasti automatizace dopravy a další projekty v oblasti konstrukce vozidel a jiných oblastí inovací v dopravě. Není divu, že spleť těchto projektů a programů se stává poněkud nepřehlednou. Na pomoc přichází na začátku října 2017 evropský informační systém Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS). 


Nové veřejné osvětlení v Balgheimu: teplá bílá pro město a parky, studená bílá na silnice

13.10.2017 Balgheim je obec o cca 1100 obyvatelích uprostřed horské přírody v německém Baden-Württembersku, představující se světu jako „klein aber fein“ – tedy „malá ale hezká“. Nezůstává jen u slov. Při rekonstrukci svého veřejného osvětlení pomocí LED zdrojů dbá jak na energetickou efektivnost řešení, tak na jeho přátelskost vůči lidem a přírodě. Tomu odpovídají mj. odstíny použité bílé a zařízení pro regulaci intenzity osvětlení. 


Pilotní projekt v londýnském metru ukazuje možnosti využití depersonalizovaných dat z WiFi komunikací pro lepší cestování

27.9.2017 Londýnské metro představuje síť 11 linek městské a příměstské kolejové dopravy o celkové délce tratí přes 400 km. Vzhledem k historii sahající do šedesátých let 19. století je tato síť poměrně složitá a orientace v londýnském metru je pro nejednoho cestujícího hlavolamem. Zkrátit a zpříjemnit cestování londýnským metrem by mohlo usnadnit využití depersonalizovaných dat z komunikace mobilními telefony prostřednictvím WiFi sítě ve stanicích. Ukázal to pilotní projekt, který probíhal v listopadu a prosinci 2016 a s jehož výsledky byla veřejnost seznámena v září 2017.  


„Smart pole“: Philips Lighting a American Tower Corporation vyvinou „chytrý sloup“ pro veřejné osvětlení a komunikace

18.9.2017 Vypadá to jako docela obyčejný sloup veřejného osvětlení se svítidlem na vrcholu. Ve skutečnosti jde o důmyslný vysílač, vybavený uvnitř anténami a další radiokomunikační a telekomunikační technikou, řídicí jednotkou pro inteligentní veřejné osvětlení, případně rozmanitými senzory. Takový je koncept chytrého sloupu („smart pole“), na jehož společném vývoji se v září 2017 dohodli globální dodavatel osvětlovací techniky Philips Lighting a American Tower Corporation 


 

Naše tipy
























Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services