Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
DRILL 2014: první česko-německé cvičení krizové situace s výpadkem přenosové sítě

17.9.2014 Unikátní společné mezinárodní bezpečnostní cvičení DRILL 2014, které proběhlo 16. 9. 2014 v blízkosti státních hranic nedaleko Hory sv. Šebestiána, vyzkoušelo spolupráci více než 200 profesionálů z obou zemí. Společně se podíleli na náročné realizaci stavby náhradního přeshraničního elektrického vedení, které spojuje přenosové sítě společností ČEPS a 50Hertz. Jako zástupci odborného tisku se tohoto cvičení zúčastnili i redaktoři našeho portálu.

Cvičení DRILL 2014 simulovalo extrémní situaci, kdy může dojít k selhání některé technické části elektrické sítě, například k pádu stožáru. Dle scénáře způsobí extrémní kalamitní počasí sérii mimořádných situací v elektroenergetických přenosových soustavách v celé řadě zemí Evropy, včetně Česka a Německa. Dojde k výpadku vedení zvlášť vysokého napětí mezi transformovnami Hradec u Kadaně a Röhrsdorf. Zprovoznění mezinárodního propojení se v dané situaci rázem stává strategickou prioritou. Obě společnosti musí začít okamžitě stavět náhradní přenosovou trasu pro přeshraniční vedení, k čemuž využívají své specializované dodavatele. Na české straně je jím společnost GA Energo technik, jejíž zkušenosti v této oblasti znají kromě českých energetik například i zákazníci v Polsku.

Situaci však podle scénáře zkomplikuje na české straně lesní požár, který je nutno uhasit a neobejde se bez zraněného hasiče. Na německé straně nedaleko požáru je ovšem nalezen podezřelý předmět, který je později identifikován jako výbušnina. Je nutno jej zneškodnit, aby mohl být požár bezpečně uhašen.

Společnosti ČEPS a 50Hertz v této situaci musí spolehnout na pomoc záchranných složek a armády obou zemí. Krizovou situaci, kterou scénář cvičení připravil, řešili desítky odborníků z energetických společností ČEPS a 50Hertz. Povolány byly dva vrtulníky. Zasahoval zde vrtulník Policie ČR, který pomáhal hasit požár v blízkosti vedení. Vrtulník Armády ČR pak kvůli nepřístupnému terénu dopravoval části konstrukce nových stožárů na místo stavby. Na německé straně, kterou pro tento účel simulovala část cvičného pozemku, zasahovaly speciální jednotky německé policie a jejich technická podpora.

Po tomto zabezpečení místa výpadku přenosové soustavy bylo prakticky během několika desítek minut ve spolupráci českých a německých techniků vybudováno náhradní přenosové spojení (vzhledem k těsné blízkosti skutečného přenosového vedení pod napětím zde vodič náhradní soustavy simulovalo lano).

GA Energo technik měla za úkol výstavbu jednoho náhradního stožáru. Jedná se o stavebnicově složenou sestavu typizovaných dílů vhodnou pro všechny napěťové úrovně a různé terény. Stožáry jsou kotveny lanovými kotvami, není tedy třeba budovat betonové základy a výstavbu lze provést v řádu dnů. Vedení je tak schopno provozu v mnohem kratším čase než u klasických stožárů, což je důležitý faktor především při haváriích. Zde byl použit stožár typu Portál, 17 m vysoký s břevnem o délce 21 m. Skládal se ze třinácti 3m dílů, deseti 1,5m dílů a dvou patek. Váha ocelové konstrukce byla 3,5 tuny. Terén neumožňoval použít ke kotvení pouze zavrtávací kotvy, proto část byla nahrazena kotvením k betonovým blokům.

Celá praktická část cvičení DRILL 2014 včetně zásahů bezpečnostních jednotek obou zemí trvala jen o málo více než dvě hodiny. Názorně prověřila, jak na obou stranách česko-německé hranice mohou efektivně spolupracovat různé organizace a organizační složky s různými profesemi a zaměřením: policie, hasiči, zdravotnická záchranná služba, armáda, energetické společnosti a dodavatelé speciálních prací v energetice.

Detailní vyhodnocení výsledků cvičení bude nyní probíhat po dobu cca jednoho měsíce. Závěry budou promítnuty do konkrétních opatření pro další zefektivnění spolupráce zúčastněných organizací.

redakce, s využitím tiskových zpráv ČEPS a GA Energo technik

Foto: archiv redakce

Fotogalerie:


 

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services