Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Pravidla uveřejňování článků na našich portálech

Uveřejňování článků na našich odborných portálech www.proelektrotechniky.cz a www.smartcityvpraxi.cz, provozovaných firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, se řídí následujícími pravidly, odrážejícími obchodní politiku firmy i všeobecné zásady podnikatelské a novinářské etiky:

1. Pravidlo relevantnosti článků

Portál uveřejňuje pouze články obsahově relevantní a čtenářsky zajímavé ve vztahu k jeho cílové skupině. Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit článek, který by tento základní požadavek nesplňoval, včetně placených PR článků.

2. Pravidlo obsahu článků

Za obsahovou stránku článku ručí autor. Redakce si nicméně vyhrazuje právo neuveřejnit článek, který by byl v rozporu se všeobecnými zásadami podnikatelské a novinářské etiky nebo s profesním svědomím redaktorů.

3. Pravidlo informačních zdrojů

Články na portále čerpají v maximální možné míře ze seriózních prvotních informačních zdrojů. Nakolik je to rozumně možné, prověřuje si redakce u svých článků informace z různých zdrojů. Redakce nepracuje s informacemi, které v principu nebudí důvěru a nelze je ověřit.

4. Pravidlo copyrightu

Redakce dbá na uveřejnění copyrightu k publikovanému obrazovému materiálu, nakolik lze tento copyright spolehlivě dohledat.

5. Pravidlo agenturních rozesílek

Redakce v principu nepřetiskuje informace třetích stran hromadně rozesílané PR agenturami. Komerční články splňující výše uvedená pravidla mohou být na portále uveřejněny v rámci placených služeb redakce za vzájemně akceptovatelných podmínek.   

V případě zájmu nás kontaktujte zde

redakce Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz

Naše zásady, které dodržujeme

Spojení konzultační firmy a odborných informačních portálů není tak docela obvyklé. Nicméně vedly nás k tomu dobré důvody: Svět moderních technologií se neustále vyvíjí, a aby bylo možné v tomto oboru fungovat, je nutno být neustále informován. Portály tak splnily – a stále plní – dvě důležité funkce: Nutí nás být neustále ve střehu a sledovat, co se v oboru moderních technologií každodenně děje. Nu, a prostřednictvím našeho portálu Proelektrotechniky.cz i jeho mladšího bratra Smartcityvpraxi.cz, který funguje od roku 2016, dáváme o sobě odborné veřejnosti vědět, že tu jsme a co umíme.

Od samého začátku jsme stanovili některé zásady, které dodržujeme.

Na prvním místě je čtenář. Design portálů Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz snad může leckomu z oboru propagační grafiky připadat málo „smart“, „in“ nebo „sexy“. Portály jsou však řešeny v první řadě tak, aby technicky založený čtenář – a právě těm je portál určen – zde neomylně našel právě to, co potřebuje, právě tam, kde to očekává. A naši čtenáři to oceňují.

S tím souvisí i další grafický prvek: Víme sami, jak obtěžující umí být animovaná „blikající“ reklama. Proto naše inzertní zásada číslo 1 zní: Bez animací!

Další naší inzertní zásadou je serióznost. Neuveřejňujeme např. reklamu s „lechtivými“ reklamními prvky, zaměřenými na zcela jiné než odborné cítění čtenářů.

Podobně dbáme na věcnost a serióznost obsahu našich článků. Čtenář chtivý senzací nebo konspiračních teorií si u nás rozhodně na své nepřijde. Stejně tak nefandíme ani marketingovým článkům, jejichž obsah by se dal zredukovat do jediné věty: Jsme skvělí, a kdo to nechápe, je trouba. Článek u nás prostě vždycky musí být „o něčem“.

Známe také neúprosné zákonitosti mediálního byznysu: Cena inzerce se odvíjí od čtenosti. Proto je leckde snaha ji uměle navyšovat pomocí prapodivných praktik. Týká se to například kliknutí na dané stránky motivovaných jinými důvody, než je zájem o obsah příslušného článku – třeba šancí na vítězství v počítačových hrách. Eufemisticky se takovýmto praktikám říká „optimalizace“. My je však považujeme za neetické, a proto je nepoužíváme.

Odměnou za tato dobrovolná omezení je velmi malá míra okamžitého opuštění stránek, která se pohybuje pod jedním procentem. Jinými slovy: Kdo k nám přijde, ten se začte tak, že hned tak neodejde.

Jsme za to rádi. Svědčí o tom ostatně i krásné reference k našim portálům od odborníků na slovo vzatých zde.

Pavla Slavíková, Jakub Slavík, provozovatelé a redaktoři Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz

Přečtěte si také:

Školení pro manažery průmyslových firem: Úspěšně z průmyslu do měst a obcí

Školení je určeno primárně pro obchodní, marketingové a produktové manažery průmyslových firem působících na trhu inovativních technologií, kteří chtejí expandovat na trhy veřejných služeb. Dne 21.3.2023 se uskuteční workshop a individuální konzultace a 22.3.2023 budou mít účastníci školení možnost vystoupit s prezentace produktů a služeb na 8. ročníku odborné konference Smart city v praxi určené veřejným organizacím, kde uplatní získané vědomosti a dovednosti.


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. Více o knize zde 

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Nakladatelství GRADA

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách

Jakub Slavík

Ve čtvrtek 16. 1. 2014 vydalo nakladatelství Grada Publishing další knihu našeho autora. Na trhu ojedinělá publikace je určena všem manažerům a výkonným pracovníkům organizací, které dodávají veřejné služby (školství, zdravotnictví, hromadná doprava, sociální služby, veřejná správa aj.) nebo které je z pozice veřejného zadavatele objednávají. Zaujme i všechny další čtenáře, jimž není kvalita veřejných služeb lhostejná a kteří se v tomto směru angažují.

Zkušený autor čtivým způsobem seznamuje čtenáře se základními principy marketingového řízení a zákaznicky orientovaného strategického řízení a na jednoduchých příkladech a případových studiích ukazuje, jak je aplikovat v prostředí veřejných služeb a co se může stát, nejsou-li tyto principy využívány. I ve veřejných službách funguje marketingové řízení se všemi zákonitostmi jako u kteréhokoliv výrobku nebo komerční služby. Marketingové řízení veřejných služeb je však o to komplikovanější, že jejich uživatel a jejich objednavatel (plátce) často nejsou tytéž osoby či organizace a že jejich zájmy mohou být protichůdné. Přesto je třeba s nimi nakládat jako se zákazníky a dodat jim hodnotu za peníze.

Více informací s možností zakoupení po internetu zde


Nakladatelství GRADA

Finanční průvodce nefinančního manažera

Jakub Slavík

Publikace srozumitelně, čtivě a na názorných příkladech seznamuje techniky a další odborníky bez ekonomického vzdělání se základy finančního řízení podniků a projektů. Díky knize čtenář porozumí základním principům finančního řízení v obvyklých situacích, do nichž se může nefinanční manažer dostat – například hodnocení finančního zdraví podniku, rozhodování o nákladech a cenách, rozhodování o investičním projektu, případně rozhodování o akvizici firmy nebo naopak o outsourcingu činností.

Více informací zde


Z inženýra manažerem

Jakub Slavík

Publikace jednoduše, čtivě a se spoustou příkladů z praktického života ukáže technikům bez manažerského vzdělání základní manažerské dovednosti od řízení sebe sama po vedení týmů a motivaci druhých. Kromě toho seznámí čtenáře se základy důležitých manažerských disciplín – podnikatelského plánování a řízení projektů, řízení lidí, řízení peněz v podniku, marketingového řízení, řízení rizik a strategického řízení.

Více informací zde

Principy popisovaných technologií

Zde naleznete v přehledném seznamu popisy principů moderních technologií, od baterií, LED, palivového či fotovoltaického článku přes elektromobily, CBTC či kogeneraci  až po větrnou, vodní a jadernou elektrárnu, ostrovní systémy či smart grid.


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services