Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Vyšší tempo, nižší náklady: Firma Ripploh se při projektování rozváděčů spoléhá na Eplan a Rittal

1.9.2014 Čas a náklady jsou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů stěžejním tématem. Potenciál pro zlepšení se dnes nachází v celém procesu od projektování přes výrobu až po osazení rozváděčové skříně. Žádaná jsou přitom řešení, která automaticky vygenerují podrobné plány a dokumentaci, ale také rozváděčové skříně, které jsou konstruovány na bázi jednotné systémové platformy, vhodné pro různé typy aplikací a minimalizující chybovost a čas montáže. Průkopníkem v použití těchto řešení je společnost Ripploh Elektrotechnik GmbH z Ostbevernu.

Vestfálský podnik, který jako poskytovatel služeb pro výrobu strojů a zařízení projektuje kompletní elektrotechnická vybavení a realizuje je ve vlastní výrobě rozváděčů, důsledně automatizoval projektování a výrobu řídicích zařízení a rozváděčů. Nejnovější metody projektování otevřely společnosti Ripploh Elektrotechnik GmbH vedle klasického odvětví průmyslu nové možnosti také v oboru technického vybavení budov. Že je podnik průkopníkem ve výrobě systémů, dokazuje použití nejmodernějších platforem pro projektování: patří k prvním uživatelům systému Eplan Engineering Center (EEC). Zákazníci přitom mají prospěch z plně konzistentního toku dat ve výrobě řídicích a distribučních rozváděčů – od objednávky a správy materiálů přes plánování elektroinstalace pomocí aplikace Eplan Electric P8 až po automatizované obrábění rozváděčových skříní a vydrátování. Výsledkem jsou výrazně kratší doby zhotovení a současně zvýšená úroveň kvality ve spojení s konkurenceschopnými náklady.


Obr. 1 Průkopníkem pro použití nejmodernějších řešení pro výrobu řídicích a distribučních rozváděčů je společnost Ripploh Elektrotechnik GmbH z Ostbevernu.

Rychlé plánování s konfigurátorem

Jako základní páteř projektování využívá tento výrobce zařízení virtuální stavebnici komponent, která je uložena v systému EEC. „Pro automatizaci budov jsme definovali celkem 760 konstrukčních skupin, například pro řízení topení nebo ventilace, z nichž lze během 24 hodin vygenerovat kompletní schémata elektrického zapojení od spuštění konfigurátoru až po kompletní výkresy – v jakékoli velikosti, ať už mají 600 nebo 800 stránek,“ vysvětluje Andreas Ripploh, společník a ředitel společnosti Ripploh Elektrotechnik GmbH. Konfigurátor byl vytvořen na bázi modulů a vede zákazníka projektem tak, že na konci jsou připravena všechna relevantní data. „Pro naše zákazníky již nesestavujeme nabídky, protože si pomocí konfigurátoru vyberou konstrukční skupiny, které jsou uloženy s fixní cenou,“ vysvětluje Ripploh. A doplňuje: „Na tomto místě jsme v podstatě katalogizovali výrobu rozváděčů.“ Jaký užitek z toho zákazníci mají, ukazuje následující příklad: Od zákazníka z Düsseldorfu z branže automatizace budov přišla v poledne individuální konfigurace pro rozváděč se 4 poli a již večer bylo odesláno schéma elektrického zapojení o rozsahu více než 500 stránek a po pěti dnech byly vyexpedovány hotové rozváděče. „Naši zákazníci se tak velmi rychle dozví, co mají objednat a kolik zařízení stojí – a přesně to dostanou,“ říká Ripploh.

Po potvrzení zakázky může ihned po kontrole věrohodnosti začít podrobné plánování – na bázi automaticky generované dokumentace – a výroba, včetně úpravy montážních desek a rozváděčů obráběcími centry a samotné vydrátování. Schémata elektrického zapojení se přitom automaticky vytvoří z funkčních konstrukčních skupin v aplikacích Eplan Electric P8 a Eplan Pro Panel. Rozhraní EEC se systémem ERP ABAS zajišťuje, že jsou kusovníky okamžitě k dispozici. Chybějící komponenty se přitom dají obratem objednat. Díky konzistentnímu toku dat lze dosáhnout úspor v nákladech na plánování a výrobu rozváděčů celkem více než 20 procent.

Jednotná platforma rozváděčové skříně

Pro dosažení maximální účinnosti také při výrobě je pro společnost Ripploh důležitá volba správného systému rozváděčových skříní. Výhodou je, když se dají projekty rozváděčů s nejrůznějšími požadavky ze všech branží realizovat na jediné systémové platformě. Proto společnost Ripploh Elektrotechnik používá již od roku 1995 systémovou platformu Rittal. Standardizované díly a široká nabídka příslušenství přinášejí značné výhody. Díky systémové platformě skříní TS 8 a vhodnému příslušenství lze rychle a spolehlivě realizovat nejrůznější varianty vybavení rozváděčových skříní různých velikostí.

Uživatelé již například nejsou v případě řešení samostatně stojícího rozváděče nuceni sáhnout po systému skříní, který je odlišný od řadově spojitelných rozváděčů. Toto je obzvlášť důležité zejména v případech, když jsou rozváděče dodávány do celého světa společně se strojním zařízením, které má být instalováno v náročných pracovních podmínkách, jako např. lisy na odpad či dřevo. Protože firma Rittal „napojila“ nový systém samostatně stojících skříní SE 8 na svou stávající systémovou platformu TS 8, existují zde stejné možnosti vybavení, jako u klasických řadových skříní. „Nová samostatně stojící skříň SE 8 je pro nás velmi výhodná, protože při použití samostatných jednotek můžeme použít stejný program příslušenství jako u řadových skříní TS 8,“ vysvětluje Andreas Ripploh. „Naši zaměstnanci tak nemusí permanentně používat jiné způsoby projektování, takže je eliminován obrovský zdroj chyb s řetězovou reakcí, která může začít u objednávky a pokračovat při montáži až po opožděný termín dodání.“


Obr. 2 Speciálně u velké šířky nabízí samostatně stojící skříň SE 8 potenciál úspor.

Výhodou také je, že lze zkušenosti z projektování a realizace skříní TS 8 snadno převést na nové samostatně stojící rozváděčové skříně. Protože se vnitřní instalační prostor skříní SE 8 a TS 8 neliší, lze nejprve začít s projektováním a teprve poté stanovit, zda je zapotřebí samostatně stojící skříň nebo řadová skříň.

Na rozdíl od řadových skříní s rámovým podstavcem a snímatelnými bočnicemi je korpus skříně SE 8, který se skládá ze dvou bočnic a střechy, vyroben z jednoho kusu ocelového plechu. To usnadňuje manipulaci, protože není nutná montáž bočnic. Pro snadný přístup do skříně je zadní stěna přišroubována. Na integrovaném podlahovém rámu lze použít stejné kabelové průchodky jako u řadového systému TS 8. Dveře a podstavec skříně SE 8 jsou rovněž převzaty z programu TS 8.

Zajímavé jsou pro výrobce rozváděčů i další možnosti. V samostatně stojící skříni SE 8 je například realizováno automatické vyrovnání potenciálu korpusu skříně se zadní stěnou a podlahovými plechy. Speciální kontaktní prvky, které se při montáži zalisují do povrchové vrstvy, vytvoří spolehlivé elektricky vodivé spojení. Je to řešení, které výrazně snižuje náklady a zkracuje montážní doby.

V porovnání s předchozím modelem ES 5000 má skříň SE 8 lepší možnosti, co se týká vnitřního vybavení. U této novinky je stejně jako u skříně TS 8 možná montáž na dvou montážních rovinách. Výhodou je větší flexibilita a vytvoření dalšího místa. Dveře a podstavec jsou rovněž převzaty z tohoto programu. Speciálně u velké šířky nabízí skříň SE 8 potenciál úspor. „Protože jsou u samostatně stojících skříní k dispozici skříně o šířce až 1800 mm, nemusíme používat dvě řadově spojené skříně,“ zdůrazňuje Andreas Ripploh.


Obr. 3 Efektivní vybavení rozváděčových skříní – při výrobě zařízení u společnosti Ripploh lze rychle vyřešit nejrůznější požadavky.

Cenově výhodná alternativa se stejnými parametry

Každý rok instaluje společnost Ripploh Elektrotechnik více než 200 samostatně stojících skříní řady SE 8. Ředitel společnosti, pan Andreas Ripploh potvrzuje: „Pokud jsme si jisti, že se zařízení nebude rozšiřovat a že stačí samostatně stojící skříň, pak je SE 8 díky stejným vnitřním parametrům absolutně nejlepší alternativou řadových systémů – a to i z hlediska ceny.“

Společnost Rittal přináší svým zákazníkům stále něco nového. Promyšlený koncept „Rittal – The System.“ poskytuje řešení v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení a IT infrastruktury, včetně softwaru a služeb, napříč všemi sektory průmyslu. Celosvětovou dostupnost nabízených produktů a řešení zajišťuje více jak 10 000 zaměstnanců, 11 výrobních závodů a 64 dceřiných společností.

Zajímá-li vás nabídka produktů a řešení společnosti Rittal a chcete-li být stále a včas informováni o všech novinkách, zaregistrujte se k odběru Rittal Info-newsletteru zde.

Objednejte si nový Katalog Rittal 2014/2015 s ucelenou systémovou nabídkou pro průmysl a IT. Objevte všechny dimenze Rittal – The System.

Rittal

Foto: Rittal

Více na www.rittal.cz

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services