Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Energetický štítek pro Vaše obvody

5.10.2017 Majitelé a provozovatelé budov musí plnit nové předpisy vyžadující snížení spotřeby energie. Naštěstí existuje řešení. Nejen, že mohou uspořit energii, mohou také sledovat elektrické parametry svých zařízení a díky emailovému upozornění řešit malé problémy dříve, než se stanou velkými.

Všichni volají po zvýšení energetické účinnosti, s podstatným omezením spotřeby energie. To se neobejde bez množství relevantních dat o instalaci, a čím více, tím lépe. Platí zde okřídlené „co nelze změřit, nelze ani řídit.“

Na druhou stranu skutečnost je taková, že ve stávajících rozvaděčích je malý nebo není žádný dodatečný prostor. Rozšíření elektroinstalace za cenu stavebních úprav je drahé. Propojení se systémem řízení budovy (BMS) vyžaduje další náklady.

Jak by měl, vzhledem k uvedeným argumentům, takový energetický management vypadat?

Za prvé: Neměl by vyžadovat dodatečný prostor v rozvaděči. To je vysokou prioritou.

Za druhé: Měl by být schopen sledovat nejen spotřebu energie, ale i další parametry. Například měřit kvalitu napájecího napětí nebo rozložení proudu mezi fázemi. Možná, že dvě ze tří fází jsou na 50 % svého maximálního zatížení, ale třetí fáze je na 85 %. Malým zásahem do řízení by bylo možné předejít velkému problému při výpadku napájení. Monitorování instalace by mělo sledovat energii, proudy, výkon a napětí. Umožnit nejen měřit spotřebu energie, ale také monitorovat stav elektrických zařízení.

Za třetí: Měl by poskytovat okamžitý přístup k varovným hodnotám obvodu. Například když dojde k výpadku obvodu ledničky nebo kompresoru, měl by vyslat výstrahu prostřednictvím e-mailu. Integrace do řídicího systému budovy může být součástí celkové strategie internetu věcí.

Za čtvrté: Optimální řešení by mělo být bezdrátové, a to ze dvou důvodů – náklady a pohodlí. Tahání kabelů je složité, nákladné a časově náročné.

Příkladem takového řešení je PowerTag společnosti Schneider Electric (viz obr. níže). Je to bezdrátové monitorovací zařízení, které se instaluje přímo na modulární jističe Acti 9. To znamená, že není třeba vzdát se drahocenného místa na DIN liště. A to platí pro nové i staré instalace.

O přenos do systému řízení budovy a přístup k e-mailovým hlášením se stará rozhraní Smartlink.

Bezdrátové snímače PowerTag se instalují přímo na modulární přístroje šířky 18 mm a nezabírají další prostor v rozvaděči.

Software zdarma pro PowerTag

Elektrické charakteristiky:

>    Maximální proud: 63 A

>    Jmenovité napětí: Un = 220 až 240 V

>    Frekvence = 50 Hz/60Hz

>    Vlastní spotřeba: 1 VA max

>    Provozní teplota: -25 až 60 °C

Přesnost měření:

>    Proud - třída 1

>    Napětí - třída 0,5

>    Výkon – třída 1

>    Energie – třída 1 – IEC 61557-12

>    Pouze činná energie

>    Minimální zátěž 10 W (40 mA)

Komunikace:

>    Frekvence 2,4 GHz až 2,4835 GHz

>    20 snímačů na jedno rozhraní Smartlink

Schneider Electric

Obrázky © Schneider Electric

Více informací o tom, jak zvýšit efektivitu řízení budov naleznete na webových stránkách www.schneider-electric.cz.

Přečtěte si také:

Spínání a jištění LED osvětlení

3.5.2017 Při návrhu osvětlení musí projektant zohlednit mnoho aspektů. Charakter daného prostoru, jeho využití, velikost počáteční investice, životnost instalace nebo její údržbu. Při návrhu hraje roli i výběr světelného zdroje. Ten se odvíjí od celkového výkonu, podání barev, vhodnosti z hlediska nároků na instalační prostor, apod. Stále větší zastoupení mají ve svítidlech světelné zdroje typu LED. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services