Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Tříčlánkové parciální trolejbusy Van Hool pro Linec ukazují trend v trolejbusové dopravě

19.10.2017 V září 2017 představil linecký dopravní podnik Linz AG Linien veřejnosti první z celkem dvaceti parciálních trolejbusů (resp. trolejbusů s bateriovým prodlužovačem dojezdu), jimiž hodlá do roku 2019 obměnit svůj trolejbusový park. Jde o velkokapacitní, 24metrové tříčlánkové trolejbusy od belgického výrobce Van Hool. Tato vozidla zároveň naznačují směr, jakým se ubírají trolejbusové systémy v Evropě – totiž využití nákladné trakční infrastruktury především pro velkokapacitní přepravu, podobně jako u tramvajových systémů.

Trolejbus Van Hool Exqui.City konstrukčně navazuje na 18m kloubové elektrobusy stejného označení sloužící například v Hamburku. S jedním článkem navíc a celkovou délkou 24 m pojmou celkem 180 cestujících, tedy právě tolik, co například tříčlánková tramvaj Škoda ForCity v Praze. K pohonu trolejbusu slouží dva centrálně umístěné asynchronní motory TSA (Traktionssysteme Austria GmbH) pohánějící druhou a třetí nápravu. Pohon doplňuje trakční výzbroj s bateriovým zásobníkem In Motion Charging od Kiepe Electric. Podrobnější technické údaje výrobce ani dopravce neudávají. Například trolejbusy v San Franciscu, vybavené touto technologií, používají bateriové zásobníky energie s lithium-fosfátovými bateriemi umožňující nezávislý dojezd cca 5 – 8 km. Trakční baterie se dobíjejí jednak z troleje, a jednak rekuperací během brzdění.

Všech dvacet trolejbusů by podle plánu mělo od roku 1919 sloužit na trolejbusových linkách linecké MHD č. 41 (Hessenplatz – Baintwiese), 43 (Hessenplatz – Stadtfriedhof/St. Martin), 45 (Hauptbahnhof – Stieglbauernstraße) a 46 (Hafen – Froschberg).

Hlavním motivem k obnově vozidlového parku za tyto velkokapacitní trolejbusy byl rostoucí zájem cestujících o trolejbusovou dopravu v Linci. Tato obnova představuje celkovou investici 20 mil. €. Jeden takovýto 24m trolejbus tedy stojí přibližně 1 mil. € (cca 26 mil. Kč), tedy cca o dvě třetiny více, než průměrná cena 18m trolejbusu Škoda (z publikovaných údajů výrobce).  Rakouská vláda přispívá na tuto investici dotací 1,2 mil. € z Klimatického a energetického fondu. Další dotaci by měl dopravce dostat z prostředků spolkové země Horní Rakousko.

Jak řečeno na úvod, ekonomika trolejbusů je zatížena nákladnou trakční infrastrukturou. Zároveň však trolejbusy představují významný ekologický dopravní prostředek, přičemž bateriové zásobníky energie odstraňují jejich hlavní provozní nevýhodu – naprostou závislost na trolejovém trakčním vedení v kombinaci se všemi nejistotami silničního provozu a údržby silniční infrastruktury. To vše vede k patrnému trendu využívat trolejbusy tam, kde již jejich sítě existují, především pro páteřní velkokapacitní dopravu. Bateriový zásobník energie pro jízdu mimo trolej se přitom ve světě z doplňku stále více stává standardem, jak ukazuje například obnova trolejbusů ve zmíněném San Franciscu.  

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © LINZ AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Publikace Smart city v praxi: 1100 výtisků od slavnostního křtu v březnu 2017

28.8.2017 Odborná publikace Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, která je zároveň první publikací k tématu chytrých měst od českého autora, zaznamenala v srpnu 2017 významný milník: Od slavnostního křtu v březnu 2017 bylo prodáno 1100 výtisků, tedy více než polovina nákladu. Svědčí to o zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku, podanou přehledně a čtenářsky přístupně. V neposlední řadě je to dobrá zpráva pro partnery publikace, společnosti E.ON, ABB, ČEZ a Gordic, kteří s ní spojili své jméno, a dali tak najevo svůj zájem o aktivní rozvíjení konceptu smart city. 


185 parciálních trolejbusů pro San Francisco

18.8.2017 Parciální trolejbus, tedy trolejbus s prodlouženým dojezdem pomocí bateriového zásobníku energie, umožňuje eliminovat závislost trolejbusu na trolejovém vedení a zároveň zlepšit ekonomiku jeho provozu. O tento inovovaný dopravní prostředek je zájem v Evropě, Česko nevyjímaje (viz prezentace z konference Elektrické autobusy pro město), ale také v USA. Svědčí o tom objednávka 185 dvanáctimetrových parciálních trolejbusů Xcelsior XT40 pro San Francisco 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Van Hool Exqui.City: elektrický „trambus“ bude sloužit v Hamburku

19.5.2016 Hamburk je jedním z měst, které se hlásí ke konceptu smart city a v této souvislosti zkouší i různé inovativní pohony pro prostředky městské dopravy – například plug-in hybridní autobusy s průběžným dobíjením. Dalším zajímavým počinem v této souvislosti bude provoz unikátního velkokapacitního elektrobusu Exqui.City od belgického výrobce Van Hool. Dva tyto trambusy budou od léta 2016 sloužit hamburskému autobusovému dopravci Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services