Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Špatné ovzduší v Sofii a řešení jménem superkapacitorový elektrobus

27.11.2020 V roce 2021 bude v Sofii jezdit 45 superkapacitorových elektrobusů. Průkopníkem je výrobce Chariot Motors, který se stal světovým dodavatelem tohoto inovativního řešení.

Ekologické problémy v Sofii   

Bulharské hlavní město Sofia má jedno z nejvíce znečištěných ovzduší v Evropě. Soustavně v tomto ohledu porušuje parametry stanovené Světovou zdravotnickou organizací a Evropskou unií v oblasti kvality ovzduší. Zvyšuje tak riziko kardiovaskulárních, plicních a dalších fatálních onemocnění. Hlavními příčinami jsou zastaralý park autobusů MHD, automobilismus i poloha v údolí.

Úroveň pevných částic (PM), NOx, SO2, O3 a CO2 překračuje v centru města přípustné normy, zejména v zimních měsících. Podle měření Evropské ekologické agentury (EEA) je ovzduší v Sofii „velmi nezdravé“ a má nejvyšší úroveň indexu znečištění.

Řešení problému – elektrobusy

V reakci na uvedené problémy znečištěného ovzduší má vedení města Sofie v plánu bezemisní park městských autobusů, nebo přinejmenším jeho významnou část. Během uplynulých šesti let byly ve městě testovány elektrobusy. Některé z nich využívaly baterie s pomalým dobíjením, jiné měly jako zásobník energie inovativní superkapacitorovou technologii.

Tato technologie je určena pro průběžně dobíjené elektrobusy – koncept vhodný zvláště pro města s relativně krátkými linkami a snadným přístupem k vlastnímu zdroji energie v podobě trakční sítě tramvají, trolejbusů nebo metra. To je také případ Sofie.

Úspěšný pilotní projekt  

V roce 2014 představil v Sofii, jako vůbec poprvé v zemích EU, výrobce Chariot Motors inovativní superkapacitorový elektrobus.

Pro jeho pilotní provoz byla zvolena linka 11 dlouhá v jednom směru celkem 11,2 km. Linka je charakteristická plochým terénem, mírným silničním provozem a cca 14hodinovou denní provozní dobou. Na konečných zastávkách bylo instalováno po jedné rychlonabíjecí stanici typu DC/DC o nabíjecím výkonu 150 kW, zásobené elektrickou energií z trolejbusové sítě (viz foto).  

Testovacím vozidlem byl 12m nízkopodlažní elektrobus se dvěma dveřmi a dvěma elektromotory Siemens (2× 67 kW). Jako zásobník energie sloužila 20kWh superkapacitorová jednotka s kapacitou spolehlivě a s rezervou dostačující na jízdu z konečné na konečnou. Jeho úspěšný provoz trval 18 měsíců.  

Proč superkapacitory pro průběžné dobíjení?

Spotřeba trakční energie u elektrobusů Chariot (tzn. bez pomocných zařízení), prokázaná uznávanou německou laboratoří BELICON, činila pouhých 0,95 kWh/km. To je jedna z nejnižších hodnot u srovnatelných elektrobusů.

A není to jen spotřeba energie, co činí superkapacitory atraktivní. Zatímco trakční baterie  mohou efektivně  a bezpečně využít pouze svoji kapacitu v rozmezí 20 – 90 %, u superkapacitorů je to 10 – 100 %. Superkapacitorový elektrobus se stejnou spotřebou na km a stejnou kapacitou zásobníku energie tak může na jedno nabití ujet větší vzdálenost než srovnatelný bateriový elektrobus.

Superkapacitorový elektrobus také nepotřebuje noční nabíjení. Pro nutné manipulační jízdy mimo linkový provoz si vystačí s posledním nabitím na konci směny do prvního nabití na lince.

Dalším přínosem superkapacitorů je to, že jejich životnost není významně snižována častým nabíjením a vybíjením. Chariot Motors dodává elektrobusy s 10letou plnou zárukou na superkapacitorovou jednotku.  

Superkapacitory jsou oproti bateriím také robustnější, ekologičtější a celkově bezpečnější. V náročných provozních podmínkách nehrozí k jejich vznícení nebo exploze. Své výkonové parametry si ponechávají v širokém rozmezí vnějších teplot –40 až +60 °C. Rovněž neobsahují škodlivé nebo toxické látky, tudíž nehrozí poškození životního prostředí a na konci jejich fyzického života nevznikají zvýšené náklady na likvidaci.

Sofia zvolila superkapacitorové elektrobusy

V lednu 2020 uvedl do pravidelného provozu sofijský městský dopravce Stolichen Electrotransport 15 superkapacitorových elektrobusů standardní délky 12 m, dodaných konsorciem Higer-Aowei. Elektrobusy, vybavené 40kWh superkapacitory, jsou v pravidelném provozu na linkách 11, 84, 184 a 123 o průměrné délce v jednom směru 11 km. Významně přispívají ke zlepšení ovzduší ve městě. Od ledna do října 2020 díky nim klesly emise CO2 o 20 678 kg a emise NOx o 60,2 kg.

V říjnu 2020 uzavřel Stolichen Electrotransport novou smlouvu na 30 superkapacitorových elektrobusů s Chariot Motors, k dodání v roce 2021. Celkový počet 45 superkapacitorových elektrobusů v Sofii tak bude představovat 7 % veškerého parku městských autobusů.

Elektrobusy Chariot – více měst, více řešení, žádné uzamčení zákazníka

Superkapacitorové elektrobusy Chariot ale nejsou v provozu pouze v Sofii. Kupříkladu park 37 těchto elektrobusů již úspěšně slouží v izraelském Tel Avivu. Dalších 5 elektrobusů obsluhuje linky v Bělehradě a 3 elektrobusy jezdí v bulharském městě Gabrovo. Chariot úspěšně předvedl skvělé vlastnosti své technologie také v několika pilotních projektech zahrnujících rakouský Graz, italskou La Spezii a dánský Aalborg. V přípravě na rok 2021 jsou další pilotní projekty, především v italském Turíně, Budapešti a bosensko-hercegovském Sarajevu.

Kromě vlastního dvoupólového dobíjení používaného například v Sofii lze tyto elektrobusy dodat také se čtyřpólovým rychlým nabíjením obou evropských standardů (střešní čtyřpólová konzole nebo reverzní pantograf standardu OppCharge). Tím jsou zcela kompatibilní s nabíjecí infrastrukturou pro jiné elektrobusy užívající některý z těchto standardů. Odlišná fyzika zásobníku energie tedy rozhodně není důvodem pro tzv. uzamčení zákazníka (vendor lock-in), rozhodne-li se dopravce pro superkapacitorové elektrobusy Chariot.

Pro zákazníky, kteří – z jakéhokoli důvodu – preferují elektrobusy pouze s pomalým nočním nabíjením, nabízí Chariot Motors rovněž kompletní produktovou řadu „nočních“ bateriových elektrobusů o délkách 8,4 m, 12 m a 18 m s odpovídajícími přepravními kapacitami a bateriemi o kapacitách 172, 345 a 516 kWh (v tomto pořadí). V závislosti na provozních podmínkách může jejich denní dojezd dosáhnout 200 km i více. 10 těchto elektrobusů již slouží na linkách v Tel Avivu.

Zkrátka: Superkapacitory pro průběžně dobíjené elektrobusy a baterie pro elektrobusy s pomalým nočním nabíjením – to je osvědčená koncepce, kterou nabízí Chariot Motors.  

Chariot Motors   

Foto © Chariot Motors

www.chariot-electricbus.com

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Elektrické autobusy pro město IX“.

Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

Přečtěte si také:

Konferenci „Elektrické autobusy pro město IX“ nahradila letos interaktivní brožura stejného jména – právě vychází

18.11.2020 Pro letošní veletrh Czechbus byl připravován již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“. Vzhledem ke zrušení veletrhu, k neustále se měnící situaci ohledně vládních protiepidemických opatření, ale také k setrvalému zájmu profesionální veřejnosti o problematiku elektrických autobusů jsme se rozhodli letos nahradit naši konferenci interaktivní brožurou stejného názvu „Elektrické autobusy pro město IX“.


Také elektrobusy Volvo budou nabíjet čtyřpólovou střešní konzolí

10.11.2020 Elektrobusy Volvo až dosud nabízely jako nabíjecí technologii dvě možnosti: zásuvkové nabíjení standardem Combo 2/CCS a rychlé průběžné dobíjení reverzní pantografovou konzolí evropského standardu OppCharge. Od podzimu 2021 k nim přibude další systém, nabíjení čtyřpólovou standardizovanou střešní konzolí. Pro tuto technologii se mezi odbornou veřejností vžilo nepřesné, ale všeobecně srozumitelné označení „systém Schunk“. Setkat se s ním lze například u parku elektrobusů Solaris v polském Krakově.


Moskevské metro dostane záložní baterie pro dojezd bez napájení

23.10.2020 Mimořádná situace, kdy podzemní úsek metra zůstane bez napájení, může způsobit vážné problémy uvíznuvším vlakům a cestujícím v nich. Řešením je vybavit vlaky záložními bateriemi, díky nimž může vlak dojet do nejbližší stanice. Takovými bateriemi budou vybaveny nové vlaky moskevského metra typu Moskva-2020 od ruského výrobce Metrovagonmaš. Na jejich dodávku uzavřel v polovině října 2020 s výrobcem vlaků smlouvu francouzský dodavatel Saft.


Netradiční elektrobusy: elektromobilní knihovny v Göteborgu motivují děti, aby více četly

16.10.2020 Od září 2020 jezdí ve švédském Göteborgu dva elektrobusy Volvo v netradičním provedení jako pojízdné knihovny. V působivém barevném provedení, bez hluku a emisí, lákají děti ke čtení. Díky svým provozním vlastnostem přitom mohou zajíždět do bezemisních zón, dokonce i do budov – například nákupních center při různých událostech věnovaných knihám.


Život baterie aneb Jak jezdit na baterky co nejdál a co nejefektivněji 

25.2.2020 Baterie a akumulátory jsou dnes nedílnou součástí našich životů. Bez těchto elektrochemických zdrojů energie si dnes neumíme představit život. Jsou všude kolem nás, v každém mobilním telefonu, ovladači k televizi i v každém automobilu. S rozvojem elektromobility je ale slovo baterie nebo akumulátor stále více skloňované. Zde si ukážeme, jak rozumět bateriím a jejich efektivnímu používání v elektromobilitě, ať už jde o osobní a nákladní elektromobily nebo o elektrické autobusy.


Technický a provozní stav nabití baterií (SOC): užitečné údaje i zdroj nedorozumění

21.2.2020 Z propagačních materiálů elektromobilů se nezřídka dočteme úctyhodné údaje o kapacitě baterií, a následně o dojezdu vozidla na jedno nabití. Praxe však obvykle bývá jiná. Kromě netrakční spotřeby, což je samostatný problém, zde zpravidla hraje důležitou roli rozdíl mezi tzv. technickým a provozním stavem nabití (SOC z anglického „state of charge“). Nad tímto rozdílem se v lednu 2020 ve svém článku zamýšlí odborníci z nizozemské firmy ViriCiti, která je dodavatelem inteligentních systémů pro podporu elektromobility. Zde z něj uvádíme některé užitečné poznatky.


Palivočlánkové vlaky Alstom Coradia iLint dostanou trakční baterie Akasol 

12.2.2020 Palivočlánkové elektrické jednotky se ukazují být funkční bezemisní alternativou pro dieselové osobní vlaky na neelektrifikovaných regionálních tratích. Jejich průkopníkem v sériové výrobě je typ Coradia iLint od společnosti Alstom, jichž objednaly německé regiony pro svoji veřejnou dopravu již celkem více než čtyřicet. V lednu 2020 byl k jejich dodávce učiněn důležitý technický krok: Výrobce vlaků Alstom podepsal smlouvu na dodávku trakčních baterií pro tyto vlaky s německým dodavatelem bateriových systémů Akasol.


Problém jménem hluk z dopravy a řešení jménem elektrický autobus 

7.2.2020 Zní to dramaticky, ale je to skutečnost: I nadměrný hluk přispívá k předčasným úmrtím. Není tudíž divu, že ve městech je hluk z dopravy ekologickým problémem číslo dva, hned za emisemi. Jeho řešením se vážně a systematicky zabývá také skupina Volvo se svojí dlouholetou historií výroby autobusů, která je dnes úspěšným dodavatelem elektrických bateriových a hybridních autobusů pro zdravý městský provoz.


Göteborg má další projekt „života po životě“ baterií z elektrobusů Volvo

20.12.2019 Trakční baterie v elektrických vozidlech, jak známo, postupně degradují – tedy snižuje se jejich využitelná kapacita. Pokud tato kapacita klesne na cca 70 – 80 % nebo méně, stává se jejich použití ve vozidle neekonomickým a hlavně nepraktickým. Mohou však stále dobře posloužit jako stacionární zásobníky energie, zejména v kombinaci s obnovitelnými zdroji pro vyrovnávání rozdílů ve výrobě a spotřebě. Průkopníkem tohoto využití je výrobce elektrobusů Volvo, o jehož projektu ve švédském Göteborgu se lze dočíst v naší brožuře Příběhy chytrých pomocníků. V prosinci 2019 byl v Göteborgu zahájen další podobný projekt a opět s účastí Volvo.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services