Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Poprvé dobíjení megawattovým výkonem (MCS): důležitý milník pro elektrifikaci těžkých vozidel

21.5.2024 Společnost Siemens Smart Infrastructure v květnu 2024 úspěšně zrealizovala první dobití nákladního elektromobilu výkonem 1 MW (MCS). V pilotním projektu byl použit prototyp MCS dobíječky Siemens a prototyp elektrického nákladního automobilu. Je to důležitý krok k rozvoji těžkých elektrických bateriových vozidel.

Ambiciózní cíle pro elektrifikaci těžkých vozidel

Těžká nákladní vozidla používaná v silniční dopravě vyprodukují přes 25 % emisí skleníkových plynů v Evropské unii (EU). Snižování těchto emisí je klíčové pro dosažení cílů EU v oblasti uhlíkové neutrality do roku 2050 a snížení poptávky po dovozu fosilních paliv.

Evropský parlament nedávno přijal nová opatření s cílem splnit tyto klimatické ambice a zlepšit kvalitu ovzduší v EU, mj. i prostřednictvím snižování emisí CO2 u nových těžkých nákladních vozidel. Od roku 2040 budou muset být emise CO2 z velkých nákladních vozidel a autobusů sníženy o 90 %. Do roku 2030 budou muset nové městské autobusy snížit své emise o 90 % a do roku 2035 by měly být zcela bezemisní.

MCS: elektrifikace těžkých vozidel jako výzva nabíjecí infrastruktuře

Růst v segmentu elektrických nákladních vozidel je stimulován technologickým vývojem v oblasti baterií i dobíjecích technologií. Zvyšující se poptávka po bezemisních dopravních řešeních platí i pro dálkovou přepravu, kde provozovatelům vozových parků nabízí řadu příležitostí.

Ve spojení se stávajícím systémem CCS (Combined Charging System) tak bude megawattové nabíjení (MCS) hrát rozhodující roli při elektrifikaci těžkých nákladních vozidel.

Dobíjení ve standardu MCS může úspěšně přispět k udržitelné dálkové dopravě provozované nákladními vozidly.

Megawattový nabíjecí systém Siemens

Prototyp megawattového nabíjecího systému Siemens SICHARGE vychází ze stávajícího portfolia a zahrnuje několik dobíjecích jednotek SICHARGE UC150, přepínací matice a speciálně upravený výdejový terminál.

Přepínací matice je ústředním prvkem systému MCS. Sdružuje výstupní výkon z dobíjecích stanic a v závislosti na požadavku ho směruje do výdejového terminálu. Na vhodné dobíjecí stanici s výkonem kolem jednoho megawattu by bylo možné dobít baterie běžně používané v elektrických nákladních automobilech z 20 na 80 % za přibližně 30 minut.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také:

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.


FUSO eCanter – ideální nákladní vůz pro moderní město

7.3.2024 Na veletrhu IAA Transportation v září 2022 byla představena úplně nová generace elektrické verze řady lehkých nákladních vozů Fuso eCanter. Výkonná, hospodárná, s velmi rozmanitými možnostmi využití – to jsou společní jmenovatelé této nové generace. Od července 2023 je nový eCanter v prodeji i v České republice. Nyní jsou již v ČR první vozidla a dovozce zaznamenal i zájem a první objednávky od zákazníků.


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Elektrické autobusy efektivně: právě vydávaná volně přístupná publikace nabízí bázi znalostí a návod k přípravě kvalitního projektu elektrifikace městských autobusů

Elektrifikace městských autobusových parků pomocí bateriových, superkapacitorových nebo palivočlánkových (vodíkových) zdrojů energie se stává stále aktuálnějším tématem, a to z řady důvodů. Jako důležitý příspěvek ke zmírnění klimatických dopadů je zakotvena v evropské a domácí legislativě. Významné jsou i ekologické a zdravotní přínosy elektrických autobusů. V neposlední řadě znamená elektrifikace používání zdroje energie, který není jednoznačně podmíněn dovozem fosilních paliv ze zahraničí.


Škola baterií na portále Proelektrotechniky.cz se představuje

Stejně jako osobní automobilová doprava i veřejná doprava a nákladní doprava stále více směřuje ke snižování emisí. V naší škole baterií, postupně uveřejňované na portále Proelektrotechniky.cz, se zaměříme na oblasti dopravy, kde se používají baterie. Právě baterie budou nedílnou součástí všech vozidel, která aktivně snižují množství emisí, ať už jsou to hybridní vozidla, čistě elektrická nebo ty s pohonem na palivové články. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services