Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Moderní řídicí technologie pomáhají spolehlivé dodávce pitné vody pro Pardubice

26.5.2023 Úpravna pitné vody v Hrobicích u Pardubic prošla rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž cílem bylo zajistit kvalitní pitnou pro obyvatele Pardubic a okolí. Rekonstruovaný systém řízení využívá řídicí systémy v decentralizovaném uspořádání od společnosti Siemens. Odborná veřejnost o tom byla informována v květnu 2023.

Úpravna vody Hrobice

Zdrojem vody pro Pardubice a okolí, čítající dohromady přes 100 tisíc obyvatel, je prameniště mezi obcemi Hrobice a Čeperka a povrchová voda z nedalekého písníku Oplatil. Úpravna vody zde funguje od roku 1959 a provozuje ji společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projekt rekonstrukce

Na úpravně vody v Hrobicích (viz fotogalerie k článku) probíhala od roku 2020 rekonstrukce, jejímž cílem bylo reagovat na zhoršující se kvalitu vody způsobenou změnou klimatu i intenzivním zemědělstvím. V rámci projektu vznikl v areálu úpravny nový objekt, v němž je umístěna mikrofiltrace pro úpravu povrchové vody, lamelové separátory pro úpravu podzemní vody a také kalové hospodářství. Modernizací spojenou s výměnou technologie prošel také stávající objekt úpravny vody.

Hrobická úpravna vody má automatizovaný systém řízení s vícevrstvou architekturou. Na páteřní sběrnici s kruhovou topologií jsou připojeny podsítě jednotlivých technologických zařízení. Tato topologie má výhodu ve velké odolnosti proti selhání. Při rekonstrukci byly původní řídicí jednotky nahrazeny novou technologií Siemens – moderními PLC Simatic S7-1500. Pro komunikaci systém využívá jak Profibus-DP, tak Profinet. V infrastruktuře komunikační sítě Profinet jsou využity prvky Scalance.

Celkové náklady na projekt rekonstrukce hrobické úpravny vody byly 596 mil. Kč. Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí přispěl částkou 190 mil. Kč a 49 mil. Kč poskytlo Ministerstvo zemědělství České republiky. Investiční dotace se tedy na financování projektu podílely ze 40 %.

Kybernetická bezpečnost

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, podobně jako jiné vodárenské společnosti, je Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost zařazena mezi tzv. provozovatele základní služby. Z toho vyplývají povinnosti popsat a řídit bezpečnostní rizika související s výrobou a distribucí vody.

Pro provozovatele je z tohoto důvodu výhodné, že na celé vnitřní síti jsou použity výhradně výše uvedené prvky Scalance. Ty totiž zajišťují vysokou míru ochrany a odolnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Plánovaný monitoring spotřeby elektřiny

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice nyní uvažuje o implementaci systému Siemens pro monitorování spotřeby elektřiny. Tento systém má certifikaci pro použití v systémech monitorování spotřeby energie podle ISO 50001. To pomůže při auditování systému energetického managementu i při vyčíslování uhlíkové stopy – nefinančního ukazatele, který budou muset průmyslové společnosti včetně vodohospodářských v budoucnosti vykazovat.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také:

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Aplikace od Unicorn pomohla obchodům Tesco snížit objem vyhozeného pečiva o 14 %

19.4.2023 Plýtvat se nemá, a jídlem zvlášť. V praxi velkých obchodních řetězců však z mnoha důvodů může být velmi náročné tuto životní moudrost realizovat. Obchodnímu řetězci Tesco k tomu pomohla aplikace od společnosti Unicorn, s níž byla odborná veřejnost seznámena v dubnu 2023. Aplikace omezuje plýtvání, usnadňuje práci pekařům a snižuje spotřebu energie. 


Digitalizace pomáhá zakázkové výrobě: 3D konfigurátor od Unicorn

14.4.2023 Digitalizace a automatizace pomáhá v průmyslu nejen zefektivnit výrobní a logistické procesy ve velkovýrobě, ale může napomoci i zakázkové výrobě. Příkladem je využití 3D konfigurátoru pro českou firmu POLAK CZ, s nímž její dodavatel, společnost Unicorn, seznámil odbornou veřejnost na konci března 2023. 


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.


Aktuální poloha spoje načtená QR kódem: Děčín ukázal další možnou podobu „chytrých“ zastávek MHD

9.3.2023 Město Děčín ve spolupráci s Dopravním podnikem města Děčín zahájilo od poloviny února 2023 další novinku pro cestující městské autobusové dopravy (MAD), která jim usnadní cestování. Zatímco od roku 2022 si mohli cestující začít vyhledávat jednotlivé spoje včetně přestupu pomocí Google map a navigace, od roku 2023 se rozeběhl projekt chytrých zastávek. 


Parkování v Praze lze zaplatit pomocí aplikace Pražské integrované dopravy (PID) Lítačka

24.2.2023 Městská společnost Operátor ICT (OICT) rozšířila začátkem roku 2023 ve spolupráci se společností Technická správa komunikací hl. města Prahy (TSK) aplikaci PID Lítačka o další funkcionality. V posledním lednovém týdnu 2023 si uživatelé aplikace PID Lítačka mohli v ostrém provozu vyzkoušet funkci přímé platby za parkování v zónách placeného stání. Za parkování lze tak platit jednoduše rovnou v aplikaci PID Lítačka.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services