Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Jak je vnímána automatizace budov?

29.11.2017 Obecně lze chápat inteligentní budovu jako stavbu, která řeší ovládání, monitorování a automatizaci všech systémů v budově, a to od osvětlení přes vytápění, stínění, klimatizace až po zabezpečení. Reaguje na potřeby uživatelů s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz. Vnímá to odborná a laická veřejnost stejně nebo má na automatizované budovy jiný názor?

Na veletrhu FOR ARCH 2017 prezentovala společnost HDL Automation s.r.o. systémy automatizace budov a zároveň se pokusila zjistit názory návštěvníků veletrhu na chytré bydlení a automatizaci. Jelikož byl obdobný průzkum proveden i na veletrhu AMPER 2017, lze porovnat názory elektroinstalačních firem, integrátorů s pohledem majitelů objektů a uživatelů.

Jaké typy staveb automatizovat?

Není překvapením, že veletrh AMPER navštívilo více firemních zástupců než koncových zákazníků, majitelů nemovitostí, kteří se zajímají a zvažují automatizaci některých funkcí své domácnosti. Struktuře dotazovaných odpovídají typy staveb zamýšlených pro automatizaci. Zájem ze strany veřejnosti byl o názornou prezentaci chytrého bydlení, tzn. automatizované funkce rodinného domu, bytu a bytových domů.

Obě skupiny zaujalo, že HDL kromě klasického kabelového řešení nabízí bezdrátovou variantu, a proto lze provést automatizaci již existujících objektů, jako jsou byty, školy nebo nemocnice bez náročné rekonstrukce budovy. Bezdrátové řešení HDL navíc nepotřebuje bateriové napájení prvků systému a uživatel se nemusí starat o výměnu baterií. Elektroinstalatéři ocenili, že bezdrátový systém počítá i s variantou, kdy v budově není k vypínači osvětlení doveden nulový vodič. Moduly systému se bez něj dokáží obejít, stačí jim fázový vodič a vodič k zátěži. Bezdrátové řešení nevyužívá centrální vysílač, ale každý prvek sám šíří signál, pracuje jako opakovač signálu. Rozloha sítě je proto prakticky neomezená a se spolehlivostí a množstvím funkcí se přibližuje kabelovému řešení. Vzájemná komunikace všech modulů a přístrojů v systému znamená, že i v případě, kdy je jeden modul odstraněn nebo nefunguje, systém zůstává funkční. Dodatečnou výhodou této metody je větší průchodnost signálu, protože síla signálu neklesá se vzdáleností od centrálního bodu tak, jak je u většiny bezdrátových technologií zvykem.

Typy staveb zamýšlených pro automatizaci FOR ARCH

                             

Typy realizovaných staveb AMPER

Jaké funkce inteligentních budov jsou preferovány?

Na prvním místě je řízení světel, které je však současně považováno při řízení automatizované budovy za samozřejmost. Většina uživatelů trvá na požadavku tradičního umístění ovladačů na stěnu. Současně se však očekává, že ovladač přinese přidanou hodnotu oproti klasickému vypínači, a i jeho design bude na vyšší úrovni. Odpovědí na toto očekávání jsou některé řady nástěnných ovladačů HDL s vkusným designem, který lze v detailech doladit dle přání zákazníka a vyspělými funkcemi.

Dalším tématem je řízení vytápění, ventilace, a případně klimatizace, z angličtiny tzv. HVAC. HVAC představuje obvykle největší spotřebu energie v budově, proto je přirozené, že se o něj zajímala většina dotázaných. Vyspělý řídicí systém teploty, nebo v rozšířeném pojetí řídicí systém vnitřního klimatu budovy, pak přinese nejen významnou finanční úsporu na spotřebě energií, ale také příjemnou teplotu v místnostech a odpovídající kvalitu vnitřního prostředí. V případě větších budov nebo komplexů se rovněž objevuje zájem o „aktivní energetiku budovy“, tj. vlastní výrobu energie a její uskladnění. Toto téma je komplexní, a právě jen při komplexním přístupu jsou zahrnuty kvalitní regulace topného výkonu, podrobné měření veličin spjatých s vnitřním klimatem, závislost na času a kalendářním datu (kanceláře se nevytápí naplno ve státní svátek). Měření spotřeby energií slouží rovněž k včasnému odhalení úniku vody, eliminaci opomenutí zhasnutí v kancelářích mimo pracovní dobu a podobných nežádoucích jevů. I dálkové ovládání a monitorování přes mobilní telefon neodmyslitelně patří k automatizovaným budovám. Ocení jej správce rozsáhlé budovy, ale také obyvatel bytu nebo domku v okamžiku, kdy se v zimě chystá přijet do prázdné nemovitosti.

Komplexně pojatá automatizace objektu integruje všechny autonomní systémy – zabezpečení, vytápění, osvětlení apod. do jednoho. Není potřeba studovat několika návodů na obsluhu, užívat různé koncové aplikace, řešit vícero servisních firem z pohledu uživatele, ale zejména se dosáhne podstatně vyššího komfortu bydlení a energetických úspor. Pro systémového integrátora je důležitá vzájemná komunikace a možnosti propojení jednotlivých autonomních systémů. HDL nabízí platformy HDL Buspro, HDL KNX a HDL Buspro Wireless. Jsou podporovány další standardy, například MODBUS, DALI, apod.

Preferované funkce automatizace FOR ARCH

                     

Preferované funkce automatizace AMPER

Jaké aspekty ovlivňují volbu inteligentní či klasické elektroinstalace a následně výběr dodavatele?

Je očekáván spolehlivý, snadno ovladatelný systém s více užitečnými funkcemi. Do povědomí se dostává bezpečnost systému a obava z kybernetického útoku a ztráty dat. HDL poskytuje pro řízení aplikaci se šifrovanou komunikací a řízeným přístupem pomocí bezpečnostních certifikátů se stejnou úrovní zabezpečení, jako mají internetová bankovnictví.

Integrátoři kladou důraz na jednoduchou instalaci. Vyhledávají výrobce s kvalitní technickou podporou. HDL kromě naplnění výše uvedených požadavků nabízí služby vlastního projekčního oddělení, které elektroinstalačním firmám pomůže už ve fázi projektu.

Kritéria rozhodování FOR ARCH

                         

Kritéria rozhodování AMPER

Proč si pořídit chytrou domácnost?

Tento dotaz byl kladen především uživatelům. Prozatím jsou inteligentní budovy chápány jako nadstandard, který usnadní některé činnosti a zpříjemní život. Stále více se dostává do popředí jejich přínos v úspoře energií, času na obsluhu objektu, ochraně majetku a zvýšení hodnoty nemovitosti.

Pokud vás HDL chytré bydlení zaujalo, více informací naleznete na webových stránkách www.hdl-automation.cz, kde si můžete stáhnout vzorovou ukázku automatizace domácnosti 4+kk včetně rámcové cenové kalkulace.

Proč si pořídit chytrou domácnost 2017?

                     

Proč si pořídit chytrou domácnost 2016?


HDL Automation

Foto © HDL Automation

Více informací naleznete na www.hdl-automation.cz

Přečtěte si také:

HDL Automation představuje zajímavá řešení pro inteligentní budovy

15.5.2017 Dceřinou firmou jednoho z partnerů knihy našeho autora Smart city v praxi, společnosti Gordic, působící v oblasti informačních technologií, je firma HDL Automation. Tato česká firma je zaměřená na dodávky moderních technologií pro inteligentní budovy. U příležitosti zmíněného partnerství předvedla firma v květnu 2017 redaktorům našeho portálu svá zajímavá řešení, na něž lze narazit doslova po celém světě. 


Jaké jsou aktuální trendy v automatizaci budov?

10.5.2017 Společnost HDL Automation s.r.o. prezentovala na veletrhu AMPER 2017 své produkty z oblasti automatizace budov a navazovala nové kontakty s potenciálními partnery a klienty. Také se samozřejmě zajímala o názory, postřehy a přání návštěvníků stánku. Z porovnání s rokem 2016 lze zjistit některé zajímavé trendy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services