Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Areál Svatopetrská v Brně: moderní technologie pomáhají změnit brownfield v inovační centrum

10.12.2020 První ze tří budov brněnského browndfieldu Svatopetrská se na začátku prosince 2020 definitivně proměnila na moderní Inovační centrum sloužící jako sídlo kanceláří, skladů a restaurací. Nalézá se zde i 16 nízkoenergetických bytů. Na tomto pozoruhodném projektu měly významný podíl technologie společnosti Schneider Electric.

Areál Svatopetrská a jeho historie

Historie areálu Svatopetrská sahá do 70. let minulého století. Komplex tří budov stojí na ploše 1,5 ha a jeho výhodou je skvělá dostupnost do centra Brna. Během let provozu však stavby chátraly a neodpovídaly potřebám nájemců ani současným požadavkům na ekologický provoz.

V roce 2015 tak vznikl projekt na revitalizaci Svatopetrské i bezprostředního okolí. V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce první budovy, která byla proměněna na multifunkční projekt, jež zahrnuje Inovační centrum, sál pro 80 osob, komerční prostory i byty.

Hlavní cíl projektu: úsporný a ekologický provoz

Zásadním cílem bylo dosažení ekologičtějšího a úsporného provozu Svatopetrské, což zajistila implementace systému EcoStruxure Building od Schneider Electric. Řešení využívá IoT (internet věcí), hardware a software vyvinutý k měření, řízení a vyhodnocování energetických toků celé budovy.

Regulátor Schneider Electric

Během kompletní rekonstrukce byla budova Svatopetrské osazena 500 body, které jsou propojené do celkového systému. Hlídají jak přísun energie, tak spotřebu. Vše automaticky vyvažují tak, aby byl provoz budovy maximálně úsporný. Síť bodů lze kdykoliv rozšířit. Díky integraci všech měření lze hlouběji analyzovat využití energie, rozpoznat problémy dříve, než nastanou a snížit náklady na údržbu. To vše v neposlední řadě podporuje ekologické řešení celého energetického konceptu v areálu.

Měření a integrace – alfa a omega technologického řešení

Do návrhu systému řízení budov vstoupila společnost Schneider Electric ve fázi výstavby projektu. Řešení EcoStruxure tedy bylo možné integrovat na různé systémy umožňující agregaci dat. To znamenalo efektivnější řízení, vyšší účinnost a také provozní výkon. Do projektu byla implementována celá řada prvků: automatizační server s I/O moduly, pokojové regulátory SE8000, záložní systémy UPS, řídicí servery, integrace monitoringu energií, základní integrace monitoringu spotřeb, elektroměry, inteligentní výkonové jističe či měřiče chladu a tepla. Samozřejmostí je i automatická správa vzduchotechniky a systém osvětlení a stínění KNX.

Jednotlivé elektroměry a další měřiče monitorují spotřebu všech zatížení v kancelářích a dalších prostorech. Protože jsou připojeny do podnikové sítě, umožňují sledovat a vyhodnocovat spotřebu a chování budovy v rámci uceleného systému, pomocí interaktivní vizualizace Díky integraci a centrálnímu řízení je provoz optimalizovaný například podle aktuální obsazenosti budovy či podle aktuální kvality vzduchu. Správa domu se včas dozví o jakémkoliv nestandardním jevu, který by mohl signalizovat závadu.

Obnovitelné zdroje energie a hospodaření s vodou

K udržitelnému provozu Svatopetrské přispívají i další moderní řešení a zavedené technologie.

Střecha komplexu je osazena vlastní fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 76 kWp. Během slunečních dní vyrobí více energie, než budova spotřebuje – přebytky jsou používány k provozu dalších částí areálu a k nabíjení elektromobilů.

O teplo a chlazení budovy se stará 43 hlubinných vrtů s tepelnými čerpadly, která dosahují výkonu 4× 80 kW.

Pro splachování toalet využívá rekonstruovaná budova podzemní vodu ze studny. Dešťová voda, která se akumuluje v retenčních nádržích, se využívá k závlaze okolní zeleně, přebytečná dešťovka se nechává zasáknout do průlehů a podzemních zasakovacích košů. Bezprostřední okolí budovy lemuje unikátní vsakovací beton. Všechna tato opatření šetří peníze za vodné a stočné. Voda, která se následně vypařuje ze země pak ochlazuje přirozeně okolí.

Vodní hospodářství

Podle Schneider Electric se podařilo tak dosáhnout 50% úspory pitné vody a 25% úspory elektřiny – spolu s dalšími úsporami a opatřeními klesly náklady na energie na 1 m2 plochy v porovnání s původní budovou o 70 %.

Udržitelnost projektu

Přeměnu zanedbaného areálu na multifunkční centrum, které kombinuje nízkoenergetické bydlení a služby, vyzdvihují i experti. Rekonstrukce budovy Svatopetrské se proto umístila na shortlistu v soutěži Adapterra Awards, která oceňuje udržitelné a ekologické projekty.

Stejného uznání se dočkala i revitalizace bezprostředního okolí areálu: původně zanedbaný tok a břeh Staré Ponávky se pomocí parkových úprav změnil na lokalitu k příjemnému trávení volného času.

Schneider Electric, redakčně upraveno

Foto © Schneider Electric

Přečtěte si také:

Světloemitující diody (LED) ve veřejném osvětlení – ano či ne?

9.12.2020 Nástup technologie LED znamenal poměrně zásadní změnu v konstrukci svítidel a na tuto změnu nedokázali zavedení výrobci reagovat s dostatečnou pružností. Naopak se pootevřela dvířka pro spoustu nových firem, které se do výroby svítidel s LED vrhly doslova po hlavě. Problém je, že technologie LED vypadá na první pohled velice jednoduše, bohužel na druhý pohled skrývá mnohá úskalí a k úspěšné konstrukci těchto svítidel je nutné znát a respektovat řadu fyzikálních zákonů. Naneštěstí prakticky všechny nové technologie přitahují „zlatokopy“, kteří zde tuší zlatou žílu a o co méně znají fyzikální zákony, o to lépe dovedou prodat i vysavač na samotě bez elektřiny. Díky tomu je náš trh zaplaven LED svítidly, která vykazují zásadní konstrukční vady 


Bezdrátová zónová regulace vytápění v 1. základní škole Hořovice

12.3.2020 1. základní škola v Hořovicích je, alespoň pokud jde o energetické hospodářství, poměrně typickou českou školou. Její budova je stará řádově desítky let – patří tedy mezi ty novější a v rámci možností upravené zvenčí i zevnitř, ale ne již zcela moderní. Škola sestává z několika pavilónů vytápěných z lokální kotelny. Jednotlivé rozlehlé budovy byly osazeny množstvím klasických teplovodních radiátorů s ruční regulací. Jak je tomu u škol obvyklé, jednotlivé třídy a kabinety mívají odlišný časový rozvrh. V neposlední řadě je škola plná zvídavých žáků, které by snadno ovladatelné prvky energetického hospodářství ve třídách mohly svádět k neodborným zásahům. Jako nejvhodnější řešení pro zlepšení vytápění se proto ukázala bezdrátová zónová regulace.


Obnovitelné zdroje energie v městských službách – příklad Prostějova

5.12.2019 Využívání obnovitelných zdrojů energie je důležitou součástí inteligentní energetiky v rámci konceptu smart city. Občas se přitom zapomíná, že možnosti měst a obcí jsou v tomto směru omezené. Není to jen kvůli financím – město může rozhodovat pouze o svém majetku, ne o majetku svých obyvatel. Využívání obnovitelných zdrojů v zařízení městských služeb může nicméně být zajímavým projektem prospěšným přírodě i městské kase. Jeden takový představilo město Prostějov v listopadu 2019.


Nové stavby už jen energeticky úsporné

4.12.2019 Už od roku 2016 postupně nabíhá legislativou stanovená povinnost na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Od ledna 2020 se bude nově týkat i nejmenších rodinných domů. Stejně tak se týká i budov veřejných služeb ve správě měst a obcí. O podrobnostech informovalo v listopadu 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


Projekt „Můj život, moje cesta“: moderní technologie pomáhají zkvalitnit život seniorům 

3.10.2019 Technologie typu „smart home“ tedy „inteligentní domácnost“ mají zpravidla pramálo společného s konceptem smart city. Ve většině případů jde o produkty určené pro koncové zákazníky s vysokými příjmy a s tomu odpovídajícím bydlením a nároky na domácí komfort. Jiná situace nastane, pokud tyto technologie pomáhají zlepšit život starým a handicapovaným lidem v rámci sociální péče, čímž jejich využití dostává komunitní rozměr. Příkladem je švýcarský projekt „Můj život, moje cesta“, s nímž byla odborná veřejnost seznámena začátkem října 2019.


Akademie výtvarných umění realizuje ve své budově unikátní energetický projekt kombinující EPC a evropské dotace

26.7.2019 Akademie výtvarných umění (AVU) realizuje unikátní projekt energetického hospodářství budov, s nímž byla odborná veřejnost seznámena v červenci 2019. Jako první v Česku se zde kombinuje metoda energetických úspor se zárukou (EPC) s dotacemi podle nových pravidel Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Poskytovatelem projektu je společnost ENESA – dodavatel energetických staveb a poskytovatel energetických služeb metodou EPC, který je dceřinou společností ČEZ ESCO.


Aplikace Interact Office: velké kancelářské prostory už nebudou zpola využitým labyrintem

4.7.2019 Architekti a velké korporace jako jejich zákazníci mají tendenci činit kancelářské prostory stále většími a otevřenějšími kvůli motivaci zaměstnanců k většímu pracovnímu nasazení a kvůli efektivnímu využívání prostor. Výsledek ale může být právě opačný: bezradní zaměstnanci ztrácející čas hledáním zasedací místnosti nebo volného stolu v kancelářském labyrintu a zároveň nevyužitá místa u stolů. Řešení tohoto problému v podobě chytré aplikace Interact Office od společnosti Signify (dříve Philips Lighting) zkouší od konce června 2019 farmaceutická společnost Roche ve svých kancelářích v německém městě Grenzach-Wyhlen. 


Inteligentní elektroinstalace a design „by HDL“

Co je inteligentní elektroinstalace?

10.4.2019 Aktuální otázka investorů a architektů je „Jakou koncepci zvolit? Klasiku, nebo „smart“?  Stále se držet klasiky, nebo jít do inteligentní elektroinstalace se všemi riziky i přednostmi s novými technologiemi spojenými? 


Jak chytrá průmyslová budova přispívá chytrému městu

5.4.2019 Tento příběh ukazuje, jak v Kolíně, který se řadí mezi rozvíjející se česká smart cities, významně přispěla k životnímu prostředí výrobně administrativní budova firmy Teco a.s. Je to příběh o zdravém fungování průmyslu ve městě a zároveň příběh o moderních technologiích, které této symbióze napomáhají. Tato budova je ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů inteligentní budovy pro smart city. V neposlední řadě je to příběh o tom, jak výrobce moderních technologií jde sám příkladem jejich využití.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services