Přečtěte si:  Vývoj technologií, vývoj trhů i potíže růstu: Zpráva z konference Elektrické autobusy pro město XII


Pozvánky na akce


Stalo se


LED svítidla s IoT senzory vnitřního prostředí zefektivňují provoz a přispívají k plnění ekologických cílů

9.5.2022 Francouzská společnost Derichebourg Multiservices, která poskytuje služby správy budov facility managementu (správy budov, případně dalšího majetku) pro firmy a obce, vybavila své nové ústředí v Créteil u Paříže IoT senzorickým systémem od společnosti Enlighted ze skupiny Siemens. Česká odborná veřejnost byla s tímto zajímavým projektem seznámena v dubnu 2022.

Strategické východisko projektu

Společnost Derichebourg Multiservices se zavázala používat úsporné LED technologie ve svém novém sídle, kterým je architektonicky významná budova připomínající obrácenou pyramidu. Objekt byl postavený v roce 1970 a nyní byl zrekonstruován (viz foto) se zaměřením na ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Inteligentní senzory vnitřního prostředí jsou v nových kancelářských prostorách integrovány přímo do LED světel, což umožňuje významné úspory energie. V sektoru služeb totiž představuje osvětlení 10 až 15 % celkové spotřeby energie.

Tento krok přispívá k plnění ekologických cílů společnosti i vládních předpisů, podle nichž musí podniky ve Francii dosáhnout 40% úspor energie do roku 2030.

Senzorický systém Enlighted

Senzorický systém Enlighted je založen na IoT platformě od téhož dodavatele. Senzory monitorují teplotu, příznivé osvětlení, pohyb osob a spotřebu energie v místnostech. Senzory mimo jiné měří intenzitu denního světla a podle toho nastavují vnitřní osvětlení místností.

Pro vzájemnou komunikaci přes internet věcí (IoT) je používán otevřený standard Bluetooth. Získaná data dále zpracovává a předává k dalšímu využití inteligentní softwarový systém.

Tyto senzory mohou být integrovány do svítidel od několika desítek výrobců, s nimiž Enlighted spolupracuje.

Vybavení budovy Derichebourg Multiservices

Horní tři patra budovy, kde se nachází většina otevřených kanceláří, jsou vybavena 1 200 svítidly s IoT senzory vnitřního prostředí Enlighted.

Díky bezdrátové technologii mohly být senzory nainstalovány během pouhých šesti týdnů. V navazující fázi budou modernizována i nižší patra. Data ze senzorů jsou průběžně vyhodnocována za účelem sledování a řízení spotřeby energie.

Projekt byl realizován s přispěním designérského studia Le Studio LED, které se zaměřuje na začlenění senzorů Enlighted do návrhů osvětlení, takže nabízí nejen finanční úspory, ale i šetrnost vůči životnímu prostředí a zvyšuje spokojenost uživatelů.

Získaná data ze systému znamenají přidanou hodnotu

Shromážděná data jsou zdrojem množství informací, které mj. umožňují měřit využití nebo obsazenost jednacích místností a reagovat v reálném čase.

Kromě využití IoT senzorů pro snížení vlastní spotřeby energie hodlá společnost Derichebourg Multiservices do budoucna používat data i pro další aplikace, předvést jejich praktický přínos zákazníkům a nabízet jim v této souvislosti služby nové.

Ve spolupráci s Le Studio LED a společností Siemens pracuje na zavádění dalších služeb v budovách a jejich následném začleňování do nabídky. Údaje o obsazenosti ze senzorů lze například využít k úsporám spotřeby energií na vytápění, chlazení a větrání řízením technologií v závislosti na přítomnosti osob, optimalizaci úklidových služeb v budovách pouze podle aktuální přesné potřeby nebo k navigaci zaměstnanců a návštěv v budově, ke zvýšení pohodlí zaměstnanců či k posílení bezpečnosti budovy.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Siemens

Další informace a také zde

Přečtěte si také:

Radnice, pečovatelská centra, školy: Zahájen rozsáhlý projekt EPC u městské části Praha 7

1.4.2022 Městská část Praha 7 zahájila v polovině března 2022 modernizaci 12 objektů za 17 mil. Kč, která jí umožní snížit náklady na plyn, elektřinu a vodu o 12 %, což představuje 2,32 mil. Kč ročně. Jelikož se radnice rozhodla využít metodu energetických služeb se zárukou (EPC) má tuto částku navíc garantovánu smluvně na 12 let. Poskytovatel služby je společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO.


Stavovské divadlo úspěšně využívá osvědčená řešení z EPC v Národním divadle

18.2.2022  Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze. Patří i k těm nejvýznamnějším, v roce 1787 se zde konala premiéra opery Don Giovanni, kterou Mozart pro Prahu speciálně složil a také osobně dirigoval. Již dvanáct let zde úspěšně funguje projekt EPC, o jehož výsledcích byla odborná veřejnost informována v lednu 2022.


„Zelené“ Národní divadlo v Praze: projekt EPC energetického hospodářství se rozšířil o trojici nabíjecích stanic

4.2.2022  Pražské Národní divadlo pokračuje v zavádění prvků a technologií pro udržitelný provoz a dosahování energetických úspor. Nejnovějším počinem je vybavení modernizovaných podzemních garáží pod náměstím Václava Havla trojicí stojanů, které umožní návštěvníkům první české scény doplnit energii v bateriích jejich elektromobilů. Odborná veřejnost o tom byla informována koncem ledna 2022.


Chytrá regulace vytápění, nová svítidla i hospodaření s vodou:  smart city Písek osm let úspěšně využívá EPC

21.12.2021 Jihočeský Písek je prvním českým smart city. Mezi „chytrá“ řešení bezesporu patří energetické projekty financované z úspor, tedy metodou EPC, ačkoli se ne vždy takto prezentují navenek. Každopádně Písek tento způsob řešení energetických úspor využívá již osm let a velmi úspěšně. Cekem tři energeticky úsporné projekty garantují městu Písek každoroční úspory nákladů za elektřinu, plyn, teplo a vodu ve výši 4,2 mil. Kč. Projekty zde realizuje především společnost ENESA ze skupiny ČEZ.


Kogenerace propojená do virtuální elektrárny úspěšně slouží nemocnicím na Vysočině

20.12.2021 Dvěma největším spádovým nemocnicím na Vysočině v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově, o jejichž zahájení jsme informovali naše čtenáře v lednu 2020, se díky novým moderním technologickým řešením podařilo snížit provozní náklady a stabilizovat cenu energií do budoucna. V polovině prosince 2021 o tom odbornou veřejnost informoval dodavatel projektu ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO.


Zaostřeno na kvalitu vnitřního ovzduší: chytrý senzor ABB FusionAir nabízí řešení

14.12.2021 Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a britských zdrojů zaměřených na kvalitu ovzduší (viz reference v odkazu na konci tohoto článku) je znečištění ovzduší uvnitř budov v průměru 3,5krát větší než ve vnějším prostředí. Řadí se tak mezi největší zdroje zdravotních rizik. Snížení tohoto rizika mohou napomoci moderní senzorické systémy, jako je například „chytrý“ senzor FusionAir od ABB, poprvé představený odborné veřejnosti na konci října 2021.


Projekt Zdravá třída: pražské gymnázium dostane do tříd senzory oxidu uhličitého

27.10.2021 Pražská městská společnost Operátor ICT a technologická společnost Sigfox Česká republika (dále „Sigfox“) zahájily v říjnu 2021 projekt Zdravá třída. Jeho cílem je zlepšení kvality ovzduší ve školách. V jeho první fázi byl do každé třídy gymnázia Na Vítězné pláni instalován inteligentní senzor propojený sítí Sigfox internetu věcí (IoT), který hlídá hladinu CO2 a s předstihem rozpozná moment, kdy v učebně dochází k překročení hraničních limitů a je třeba ji vyvětrat. 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services