Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
U Stockholmu vyroste „chytrá“ rezidenční čtvrť

30.11.2023 Rezidenční komplex nedaleko Stockholmu, který má ambice stanout mezi „nejchytřejšími” na světě, bude vyrábět i sdílet energii a optimalizovat její spotřebu s cílem snižovat náklady na energii a nabízet udržitelné moderní bydlení. O podrobnostech byla česká odborná veřejnost informována koncem listopadu 2023.

Rezidenční projekt v Brobyholmu

Obec Brobyholm se nachází přibližně 35 minut od Stockholmu. Nový obytný komplex vychází z vize švédské investiční, inovační a realitní společnosti S Property Group.

Na projektu se rovněž podílejí společnosti ABB a Samsung, skandinávský developer OBOS, portugalská firma CleanWatts, která se zabývá čistou energií, společnost SMA působící v oboru technologií solárních a úložných systémů a poskytovatel inteligentních řešení pro správu energie a elektronické nabíjení, a také globální mobilní operátor Three Sweden, který do lokality dodává signál 5G.

Komplex v obci Brobyholm bude zahrnovat 500 převážně rodinných domů. Většina bude určena na prodej, menší část bude nabízena k pronájmu. V budoucnu se počítá s možným rozšířením lokality na celkem 2000 domů. Pro zájemce jsou k dispozici ukázkové domy OBOS v nedalekém městě Åkersberga, kde si budou moci prohlédnout i použité technologie. Očekává se, že na pilotní komplex nové generace navážou v roce 2024 další projekty.  

Rodinné domy postavené ve švédském Brobyholmu vytvoří díky propojení instalovaných technologií jeden z „nejchytřejších“ obytných komplexů na světě. Schopnost domů vyrábět, sdílet a optimalizovat energii zajistí obyvatelům nižší náklady na energie a také lepší hodnocení v oblasti udržitelnosti. Díky otevřené technologii, uplatňování průmyslových standardů a spolupráci dodavatelů na inovacích nebylo ještě nikdy v rámci výstavby inteligentních domů integrováno tolik technologií, navíc schopných plně spolupracovat a dosahovat vzájemné součinnosti.

Fungování takto propojených budov znázorňuje infografika. 

ZVĚTŠIT OBRÁZEK

Použité technologie

Hlavním prvkem v Brobyholmu budou technologie a systémy pro sdílení energie. Sdílení energie bude zajištěno tak, že koncová zařízení, jako jsou nabíječky pro elektromobily a solární střídače, budou v rámci komplexu synchronizována, což umožní optimalizovat využívání energie prostřednictvím řízení zátěže.

Chytré spotřebiče Samsung, jako jsou tepelná čerpadla, pračky a myčky nádobí, mohou být naprogramovány tak, aby fungovaly v době, kdy jsou tarify elektřiny nejvýhodnější a kdy je dostatečná úroveň zásob solární energie. Na každém domě budou umístěny solární panely, které budou nabíjet baterie. Ty bude moci využívat celá komunita.

 

V komplexu bude využit také účinný systém řízení spotřeby energie, který bude podrobně měřit spotřebu energie, automaticky upravovat vnitřní osvětlení v závislosti na úrovni světla/tmy venku a optimalizovat chladicí a topné systémy v závislosti na venkovních teplotách nebo slunečním záření.

Pro bezproblémové ovládání domácnosti budou tyto domy, jako první na světě, využívat jedno komplexní řešení chytré domácnosti složené z prvků ABB-free@home® a systému Samsung SmartThings. Všechny produkty a zařízení chytré domácnosti budou hladce a bezpečně propojeny prostřednictvím aplikace nebo zařízení Samsung SmartThings.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto a infografika © ABB

Další informace zde

Přečtěte si také:

Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Fotovoltaické elektrárny, bateriové zásobníky a tepelná čerpadla bezpečně: doporučení od profesionálů, která mohou zachránit majetek i zdraví a životy

7.9.2023 Boom instalací fotovoltaik, baterií a tepelných čerpadel znamenal v posledních měsících v České republice vznik stovek nových instalačních firem. Úroveň jejich zkušeností v oboru, a tím i kvalita instalací a servisu, je často kolísavá, což může vést k závadám a v krajních případech i k haváriím nebo požárům. Skupina ČEZ k tomu na začátku září 2023 zveřejnila některá důležitá doporučení, která ve výsledku mohou předejít škodám nejen na majetku, ale i na zdraví či životech lidí.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.


Unikátní dětská léčebna se speleoterapií dostala moderní technologie při využití metody Design & Build

28.2.2023 V třetím lednovém týdnu 2023 byla otevřena nová Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy, jediná svého druhu v České republice. Je určená pro děti ve věku od 4 do 18 let s astmatem, záněty dýchacích cest, alergiemi a atopickým ekzémem. Realizaci technologické části měla na starost společnost ENESA z ČEZ ESCO s využitím metody Design & Build. 


Zpráva Energy Efficiency Movement (EEM): automatizace a inteligentní budovy v průmyslu jako cesta k ochraně klimatu i efektivitě

9.12.2022 Na konci listopadu 2022 byla publikována nová zpráva Hnutí za energetickou účinnost Energy Efficiency Movement (EEM). Tato zpráva ukazuje, že v době, kdy podniky po celém světě čelí nebývalému nárůstu nákladů na energii a dopadu klimatických změn, je zlepšení energetické účinnosti v průmyslu nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem, jak snížit náklady na energie a emise skleníkových plynů. 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services