Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Kabely z optimalizovaného TPE: řešení pro potravinářský průmysl od Lapp

25.9.2015 Společnost Lapp Engineering & Co. ve švýcarském Chamu vyvíjí nové kompozitní plasty mimo jiné pro kabely, které jsou odolnější vůči oděru, vysokým nebo nízkým teplotám, hydrolýze nebo napadení bakteriemi, či mají další speciální vlastnosti. Nejnovějším úspěchem je kabelový plášť z optimalizovaného speciálního TPE pro použití v potravinářském průmyslu, kde je zatížení materiálu opakovaným čištěním parními čističi a agresivními čisticími prostředky zvláště velké.

Mnohé požadavky průmyslu je možno splnit použitím standardních kabelů ze sortimentu Lapp. V potravinářském průmyslu se tak často používá jako materiál pro opláštění polyuretan (PUR). Tento materiál se vyznačuje enormní odolností proti oděru, což umožňuje například bezproblémové provedení rozvodů na podlaze. Z testů je však známo, že PUR má sklony k hydrolýze – absorbuje vodu, což může v dlouhodobém horizontu vést ke zkratům. Kabely s PUR pláštěm by proto měly být pokládány pouze v suchých prostorách a nikdy by neměly ležet v kalužích vody, ledaže by byly chráněny ochrannými hadicemi SILVYN® FG NM.

Alternativa: speciální TPE

Experti z Lapp Engineering si stanovili cíl nabídnout potravinářskému průmyslu alternativu. I když je možno i u kabelů s pláštěm z PUR složení materiálu upravit, nelze dosáhnout pláště, který by byl kompletně odolný vůči vodě. Proto výzkumníci zabývající se materiály vyvinuli speciální TPE – termoplastický elastomer. Tento materiál se skládá z termoplastické složky (např. polypropylenu – PP) a elastomeru (např. etylen-propylen-dien-kaučuku – EPDM). Požadavky potravinářského průmyslu splňuje velmi dobře. Je proto ideálním výchozím materiálem pro další optimalizaci materiálů.


ZVĚTŠIT OBRÁZEK

Při optimalizaci je nezbytná odbornost týkající se polymerů, protože některá aditiva jako barviva, plnidla nebo látky zpomalující hoření vedou při použití v oblasti zpracování potravin spíše k horším výsledkům, pokud se týká odolnosti vůči určitým látkám.

Optimálním směšovacím poměrem polymerů a vhodnými přísadami je možné vlastnosti TPE pro použití v potravinářském průmyslu ještě dále znatelně vylepšit. Takto vyrobený speciální TPE překoná v mnoha vlastnostech PUR nebo neoptimalizovaný TPE. Zejména je odolný vůči bioolejům, tukům, potravinářským kyselinám a vodě. Přesto platí, že materiál, který by předčil všechny vlastnosti PUR nebo se jim minimálně vyrovnal, není ani u speciálního TPE proveditelný. Proto speciální TPE z Lapp Engineering není tak odolný proti oděru jako PUR. Nicméně kabely ÖLFLEX® ROBUST 200 nebo UNITRONIC® ROBUST – první kabely v portfoliu skupiny Lapp z optimalizovaného TPE – jsou dostatečně odolné, aby je bylo možno položit na podlaze (Pozn. redakce: viz také článek Kabely UNITRONIC® ROBUST: řešení pro Vaše nejnáročnější aplikace).

ZVĚTŠIT OBRÁZEK

Kabely s takovými vlastnosti zjednoduší výrobní zařízení, která přichází do přímého kontaktu s potravinami. Speciální ochranná opatření při použití vysokotlakých nebo parních čističů jsou pak z velké části zbytečná. Tyto produkty s designem optimalizovaným pro potravinářský průmysl a ze speciálních materiálů jsou vhodné i v oblasti hygieny. Při měření vykazují vynikající vlastnosti z hlediska napadení choroboplodnými zárodky, takže jsou vhodné pro použití např. také v sýrárně, kde je riziko napadení pláště kabelů bakteriemi potřebnými ke zrání sýrů vysoké.

Manfred Hauck, jednatel Lapp Engineering AG, redakčně upraveno

Obrázky ® Lapp

Více informací na www.lappgroup.cz

Přečtěte si také:

Kabely UNITRONIC® ROBUST: řešení pro Vaše nejnáročnější aplikace

30.4.2015 Jednou z hlavních novinek skupiny Lapp pro rok 2015 jsou nové nízkofrekvenční datové kabely UNITRONIC® ROBUST, které byly představeny koncem loňského roku na mezinárodním veletrhu SPS IPC DRIVES v Norimberku. Jde o kabely opatřené pláštěm na bázi termoplastických elastomerů, které jsou určené pro přenos signálů a datovou komunikaci v prostředí, ve kterém běžně používané materiály plášťů kabelů nevyhovují. 


LAPP KABEL představuje nový e-shop

20.1.2015 Společnost LAPP KABEL s.r.o. představila v posledních letech několik nových online nástrojů, které usnadňují a zrychlují zákazníkům a projektantům správný a efektivní výběr vhodného LAPP produktu. Mezi tyto nástroje patří například online katalog, vyhledávače a konfigurátory, 3D modely pro konstrukci strojů a zařízení či aktualizované knihovny pro EPLAN v osmi světových jazycích. 


Individuální zkouška kabelů eliminuje problémy

22.10.2014 Kabely v průmyslovém prostředí musí fungovat bez poruch po dlouhá léta. Platné normy sice popisují obecné požadavky na konstrukci a materiál, v některých případech kabelů pro speciální aplikace však nejsou dostatečné. Řešením zde může být individuální dohoda výrobce kabelů se zákazníkem a vlastní vyvinuté zkušební postupy. Stuttgartská skupina Lapp disponuje rozsáhlým testovacím střediskem, kde jsou kabely a vodiče testovány pro různé typické průmyslové aplikace a také pro větrné elektrárny. 


Kabely od LAPP pro robotiku

3.7.2014 Robotika byla tématem letošní 15. mezinárodní tiskové konference, kterou pořádala firma U.I. Lapp ze Stuttgartu ve dnech 22. – 24. května 2014 ve městě Sainte Maxime na jihu Francie. Zvláštní pozornost se zde soustředila na technologii robotů pro automobilový průmysl. Ten je totiž jedním z odvětví, kde jsou kladeny nejnáročnější požadavky na kvalitu a životnost robotů a všech jejich komponentů.


Novinky společnosti LAPP KABEL na veletrhu AMPER 2014

17.4.2014 Na stánku společnosti LAPP KABEL s.r.o. měli během letošního veletrhu AMPER návštěvníci možnost seznámit se hned s několika novinkami z oblasti produktů a služeb. Jednou z hlavních produktových novinek je bezpochyby tepelně odolný kabel ÖLFLEX® HEAT 125 SC, vhodný zejména pro aplikace s vysokými teplotami okolí a prostory se zvýšenými požadavky na požární ochranu. 


Horns Rev 3: další dánská mořská větrná farma v přípravě

10.4.2014 Dánská větrná farma Horns Rev 3 se na začátku dubna 2014 přiblížila o další krok realizaci podepsáním smlouvy provozovatele dánské přenosové sítě Energinet.dk se společností ABB na dodávku podmořského přenosového spojení. Tato větrná farma se bude nacházet v Severním moři, cca 30 km od nejzápadnějšího výběžku Jutského poloostrova 

Větrnou farmu Dudgeon Offshore Wind Farm připojí 132kV AC podmořský kabel

21.2.2014 Od roku 2016 začne dodávka podmořského kabelu pro připojení britské mořské větrné farmy Dudgeon Offshore Wind Farm k britské národní přenosové síti. Dodavatelem, který v únoru 2014 získal tuto zajímavou zakázku, je společnost ABB. Kabel bude 42 km dlouhý a obsahuje tři vodiče o střídavém napětí 132 kV AC. Celkový přenášený výkon činí 400 MW. Plánovaná životnost kabelu je 25 let. 


Nerezová vývodka SKINTOP® INOX

22.11.2013 Na letošním veletrhu FOR ELEKTRON, který se konal 19.–21. listopadu 2013 v Praze, představila společnost LAPP KABEL zajímavou novinku – speciální nerezovou vývodku SKINTOP® INOX, určenou pro čisté prostory – např. farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, nápojovou techniku a pivovary.  

 


Vodicí řetězy MURRPLASTIK

26.6.2013 Společnost Schmachtl představuje vodicí řetězy od renomovaného německého výrobce Murrplastik Systemtechnik. Tato zařízení umožňují pohyblivé uložení kabelů nebo hadic i o velkém průměru, a zajišťují tak jejich nucené vedení s definovaným poloměrem ohybu a současně také mechanickou ochranu před vlivy okolního prostředí. 


Nové servisní a logistické centrum skupiny Lapp

24.6.2013 Nové servisní a logistické centrum v Ludwigsburgu otevřela 6. června 2013 stuttgartská skupina Lapp. Stavba byla projektována a budována podle nejnovějších směrnic v oblasti úspory energií. Vytápění zajišťují energeticky efektivní stropní plynové infrazářiče, zaručující průměrnou teplotu 17 až 18 °C. Na střeše je umístěno fotovoltaické zařízení s 4348 krystalickými moduly a ročním výkonem 1 000 MWh.Nový ÖLFLEX CLASSIC 110

12.2.2013 Společnost LAPP KABEL, jeden z předních světových výrobců a distributorů kabelů a kabelového příšlušenství, uvádí na trh další inovaci světově prvního průmyslově vyráběného kabelu ÖLFLEX. Osvědčenému ovládacímu kabelu ÖLFLEX® CLASSIC 110 byly v rámci jeho revitalizace přidány další užitné vlastnosti, které jej kvalifikují pro ještě širší využití, než tomu bylo doposud. Jeho nová verze je nyní odolná vůči olejům (dle normy DIN EN 50290-2-22, TM54) a vůči zkrutu, což je například podmínkou použití ve větrných elektrárnách WTG (TW0 & TW1). 

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services