Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Rozchod kolejí libereckých tramvají měří automatické zařízení

12.9.2022 Nebezpečné odchylky v rozchodu tramvajových kolejí odhalí patentované zařízení, které vědci z Technické univerzity v Liberci vyvíjeli a testovali ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ). Prototyp už dopravní podnik k měření rozchodu kolejí používá. Odborná veřejnost o tom byla informována začátkem září 2022.

DPMLJ provozuje přes 20 km tratí, na nichž se ve špičce pohybuje téměř 40 tramvají.

Stav tramvajové tratě se dosud kontroloval ručními, případně pojízdnými měřidly. Pracovníci dopravního podniku museli procházet trať a naměřené hodnoty ručně zapisovat. Šlo o nekomfortní a zdlouhavé měření spíše lokálního charakteru.

Nové měřicí zařízení (viz foto níže) je naproti tomu přichycené k podvozku tramvaje, vše je automatizované a všechny naměřené údaje se ukládají do počítače. Během krátké doby je navíc možné proměřit celou tramvajovou trať. Měřit lze opakovaně během roku.

Automatické měření probíhá pomocí laserů, kamer a satelitní navigace. Takový systém se už využívá u sledování stavu vlakových tratí. Jenže tramvaje mají podstatnou část kolejí zapuštěnou v úrovni terénu, což měření za pomoci laserů a kamer znemožňovalo. Dokáže to až nyní unikátní zařízení vyvinuté a zkonstruované na Technické univerzitě v Liberci.

Každá měřicí jednotka promítá kolmo na kolejnici laserový paprsek a kamera snímá obraz. Výsledkem jsou dva obrazy – levé a pravé kolejnice. Software tyto dva obrazy vyhodnotí a výsledkem je údaj o aktuálním rozchodu kolejnic. Pokud je zjištěna odchylka, je díky satelitní navigaci GPS přesně zaznamenáno, v jaké části trati se nachází.

Pro konstruktéry představovala tato měřicí technologie náročný úkol. Jedná se totiž o dvě samostatná zařízení, která bylo třeba společně kalibrovat tak, aby měřila správně a naprosto přesně.

Navržené zařízení je primárně určeno pro tramvajové podvozky T3. Na těchto tramvajích se také v noci, aby se jízdou 20 km/h nebrzdil provoz na trati, v Liberci testovalo. Další testy ještě budou probíhat.

Nezanedbatelnou výhodou je, že během měření jsou kolejnice zatíženy jako v reálném provozu. Mnohatunová souprava totiž může mít na vzájemnou polohu kolejnic významný vliv.

Kontrola rozchodu bude nyní mnohem komfortnější. Kromě toho, že zařízení dokáže odhalit potenciálně nebezpečná místa tratě, mohou se získané výsledky využít i v rámci dlouhodobého efektivního plánování oprav tratí.

Vývoj zařízení byl součástí projektu „Provozní diagnostika profilu a rozchodu tramvajových kolejí pod zatížením“ a prototyp včetně licence k provozování předal do vlastnictví DPMLJ. Technická univerzita v Liberci má zájem zařízení dál komercionalizovat a nabídnout i jiným dopravním podnikům v tuzemsku i za hranicemi. S vyhledáním potenciálních komerčních partnerů pomůže nově založená univerzitní společnost The University Company TUL (TUC).

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © DPMLJ a archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Antikolizní systém nyní na všech ostravských tramvajích Stadler, rozšířen bude i na tramvaje Škoda

29.8.2022 Od března 2021 testoval Dopravní podnik Ostrava na dvou tramvajích nový antikolizní systém od firmy Bosch Engineering. Od druhé poloviny srpna 2022 nasazuje DPO tento antikolizní systém již do všech 39 provozovaných tramvají Stadler. Tento antikolizní systém se řadí mezi asistenční systémy, podobně jako obdobné technologie u osobních automobilů.


Vpravo i vlevo: řidiči nové vlakotramvaje v okolí Paříže musí zvládat tramvajový i železniční provoz

15.7.2022 Dopravní systémy typu tram-train, kombinující městskou tramvaj a příměstskou železnici, pro něž se vžilo české pojmenování „vlakotramvaj“ nejsou v zahraničí ojedinělé. Aktualitou z této oblasti je tram-train v okolí Paříže, která byla slavnostně otevřena začátkem července 2022. Její technologie a ovládání si musí poradit s infrastrukturou městské tramvaje i příměstské železnice, včetně odlišné strany, po níž vlaky jedou.


Naše konference o elektrických autobusech od letoška také o vlacích a souvisejících inovativních technologiích

7.6.2022 Na letošním veletrhu Czechbus 2022 bude 23. listopadu 2022 opět doprovodným programem naše tradiční konference o elektrických autobusech, jejíž desáté jubileum proběhlo, vzdor všem nepříznivým okolnostem, při plném zájmu a účasti na loňském Czechbusu. U příležitosti zahájení druhé dekády těchto našich konferencí jsme se rozhodli rozšířit jejich záběr, a konference tak budou pokračovat jako Elektrické autobusy a vlaky pro město.


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services