Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
GOCE: první seismometr na oběžné dráze

10.3.2013 Družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) je družicí Evropské vesmírné agentury ESA, jejímž posláním je velmi podrobně mapovat gravitační pole planety Země. Na oběžnou dráhu byla vypuštěna v roce 2009 a krouží zde ve výši cca 270 km nad zemským povrchem, nejníže ze všech družic. Při vyhodnocování výsledků měření se začátkem března 2013 ukázala překvapivá věc: Tato družice zachytila zvukové vlny ze zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. Toto zjištění znamená průlom v seismologii, která – jako jediná z věd o zeměkouli – dosud neměla pro svá měření měřicí přístroje na oběžné dráze srovnatelné s těmi pozemskými.

Zemětřesení vytváří nejen seismické vlnění, které se šíří uvnitř země. Také působí, že povrch země vibruje a (podobně jako buben) vysílá zvukové vlny do atmosféry. Jejich vlnová délka se pohybuje od centimetrů při zemském povrchu po kilometry ve výškách kolem 200–300 km nad zemí. Těchto výšek dosáhne pouze infrazvuk, který pak působí vertikální vychylování atmosféry.

Družice GOCE je vybavena přístroji, které jí umožňují velmi přesné měření gravitačního pole Země. Patří k nim gradiometr pro měření změn gravitace se třemi páry akcelerometrů, schopných měřit gravitační zrychlení s přesností 10-13 povrchové gravitace Země, přijímač GPS k přesnému měření polohy družice, systém pro kompenzaci mimogravitačních sil působících na družici, jako například pohyb horních vrstev atmosféry, a reflektor laserových signálů ze Země, které umožňuje laserové sledování družice.

Když vědci z francouzského Výzkumného ústavu astrofyziky a planetologie, francouzské vesmírné agentury CNES, Ústavu fyziky Země v Paříži, Delftské technické univerzity v Nizozemí a ESA studovali minulá měření z GOCE, zjistili, že když tato družice prolétala infrazvukovými vlnami ze zemětřesení v Japonsku, zaznamenaly její přístroje vertikální posuny atmosféry, podobně jako seismometry na zemi (viz obrázek dole). Vlnivě se také měnila hustota atmosféry. Toto zjištění se nyní může stát základem pro nové způsoby měření seismické aktivity Země, tentokrát z vesmíru.

redakce

Obrázky: ESA

Další informace zde

Bonus: Vtip GOCE

Přečtěte si také další související články:

Revoluce v GPS: Navigování družic na daleké oběžné dráze

20.4.2013 Družice, sloužící k GPS navigaci – například v rámci systému Galileo provozovaného pod Evropskou vesmírnou agenturou ESA – se pohybují na oběžné dráze cca 23 tisíc km od zemského povrchu a zaměřují svůj signál přímo na Zemi. Kromě pozemských uživatelů využívají jejich služby i družice, pohybující se na nižších hladinách, pokud jsou vybaveny GPS přijímačem. Automaticky tak mohou upravovat svoji polohu s minimálními zásahy ze Země. 


HSA40: první helikoptérový satelitní komunikační systém na světě

11.4.2013 Na konci března 2013 dodala společnost Mitsubishi Electric Corporation první helikoptérový satelitní komunikační systém na světě japonské Agentuře pro požární ochranu a krizové řízení (FDMA). V těchto dnech by měl být systém uveden do provozu poté, co bude jeho mobilní část instalována na vrtulníku tokijské hasičské záchranné služby a pevná část v tokijské hasičské staniciMobilní detekční systém pro ostrahu stíhaček

28.2.2013 Ve chvíli, kdy nadzvukové letouny JAS 39 Gripen dosednou na zem, potřebují hlídat. Kdysi je chránila pozemní jednotka, kterou však v dnešní době nahrazuje moderní a sofistikovaná technika ‒ mobilní detekční systém. 
50gramový Wi-Fi router

13.2.2013 Tým LSD ze SPŠE Ječná v Praze 2 vyvinul přenosný přístupový bod. Být v dosahu bezdrátového připojení k internetu je v dnešní době stále potřebnější, ne vždy je však přístupový bod k dispozici nebo v dostatečné blízkosti, aby se mohlo koncové zařízení bez problémů připojit. 


CryoSat: Měření ledovců radarovým výškoměrem

8.1.2013 Koncem roku 2012 ukončila svoji misi družice CryoSat, vypuštěná Evropskou kosmickou agenturou ESA na oběžnou dráhu v roce 2010. Družice CryoSat byla vyvinuta k tomu, aby měřila tloušťku polárních ledovců a sklon povrchu pevninských ledovců v Antarktidě, Grónsku a v horských oblastech.  ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services