Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
ABB na veletrhu AMPER 2015

Technické a technologické inovace ABB

Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, umožňuje zákazníkům ze sféry výroby a distribuce energií, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní technický servis. Na veletrhu AMPER 2015 představila své technologie a produkty z divizí Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí, Výrobky a Systémy pro energetiku.

Divize Výrobky a Systémy pro energetiku představila svou expozici s názvem „Digitalizace v energetice“. Společnost ABB nabízí zákazníkům široké portfolio produktů, řešení a služeb, které nejenže pokrývá celý proces výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie od elektrárny až po koncového spotřebitele, ale je rovněž úzce provázané právě s procesem digitalizace.

Symphony Plus: Výroba elektřiny

Symphony Plus představuje integrované řešení pro řízení technologie výroby energie a rozvoden vlastní spotřeby elektráren, zejména zaměřené na pokrytí takových specifických potřeb v energetice, jako je řízení hořáků či turbín, řízení rozvoden vlastní spotřeby a optimalizace procesů.

Instalace tohoto řídicího systému zajišťuje uživatelům úplný přehled o provozu elektrárny pomocí integrace dat ze všech systémů a provozních částí elektrárny. Symphony Plus díky otevřené architektuře konsoliduje a zobrazuje data elektrárny tak, aby umožnila operátorům rychlou a správnou reakci na změnu podmínek v provozu. To vede ke zvýšení kvality, bezpečnosti a spolehlivosti výroby. V nedávné době byl tento řídicí systém využit např. při modernizaci 200 MW uhelného bloku na Ukrajině či dvou nových 140 MW blocích turecké elektrárny Yunus Emre.

FOCS: VVN přenos elektrické energie

Fibre Optical Current Sensor (FOCS) je optovláknový proudový sensor využívající k měření proudů v soustavách velmi vysokého napětí Faradayova magneto-optického jevu. Představuje nejnovější technologii v oblasti měření proudu, která uživatelům přináší řadu výhod, např. je vybaven výstupem v komunikačním protokolu dle standardu IEC 61850, odstraňuje problém s přesycením při poruchových proudech či umožňuje integraci FOCS do jiných zařízení rozvodny.

UniGear Digital: VN přenos energie

Jedním z klíčových prvků jakékoliv distribuční sítě je rozváděč vysokého napětí (VN), který zajišťuje nepřetržitý rozvod elektrické energie do celé sítě. Protože se distribuční sítě stále častěji transformují do tzv. smart neboli chytré formy, vyžaduje se totéž i od nových rozváděčů – musí být účinnější, bezpečnější, inteligentnější, spolehlivější a šetrnější k životnímu prostředí. Na tento požadavek reaguje UniGear Digital, inovativní řešení pro rozváděče vysokého napětí, které usnadňuje vytvoření spolehlivé a výkonné elektrické sítě a také spojuje osvědčený design s inovativním řešením pro ochranu, řízení, měření a digitální komunikaci. Jsou v něm použity nejnovější ochranné a řídicí terminály i digitální komunikace pro distribuci signálu v rozváděči. Zásadní změnou je pak náhrada přístrojových transformátorů senzory (netvoří žádné ztráty elektrické energie).

MNS iS: NN přenos energie

Inovativní koncepce rozváděčového systému nízkého napětí ABB MNS iS v sobě spojuje všechna pozitiva dobře známého rozváděčového systému MNS s moderními hardwarovými a softwarovými technologiemi. Rozváděč MNS iS se svým jasným oddělením silových a ovládacích prostor nabízí nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti pro obsluhu, samotný systém a kontrolu. Poskytuje maximální jednoduchost díky standardizovaným výkonovým modulům, které jsou kompletně sestaveny a připraveny pro použití u široké řady motorových spouštěčů a distribučních modulů. Díky kratším dobám výpadku, redukci času na hledání závad a menší zásobou náhradních dílů docílí koncový uživatel snížení nákladů na provoz zařízení. Důležitou vlastností systému je také schopnost indikovat stavy před vznikem poruchy, což umožňuje proaktivní údržbu.

MicroSCADA Pro je modulární, všestranně přizpůsobitelný systém založený na technologii PC, který umožňuje řídit celou distribuční síť nebo její části v rámci distribučních společností i v průmyslovém prostředí. Nabízí okamžitý přístup ke všem informacím, stejně jako snadné připojení k dalším systémům provozovatele.

Systémy založené na MicroSCADA Pro jsou určeny pro místní a dálkové řízení elektrických a neelektrických procesů. Jednotlivé prvky jsou spojeny komunikačními linkami různé úrovně. Koncová zařízení a další komponenty mohou být do systému MicroSCADA začleněny jak pomocí obecně používaných protokolů (například IEC60870-5-101/103/104, Modbus RTU / TCP, DNP 3.0 a dalších), tak i pomocí moderního komunikačního standardu IEC 61 850.

Mezi základní funkce systému MicroSCADA patří např. snímání dat z procesů, automatické řídicí funkce, zpracování měření elektrických energií, proudů a výkonů, komunikace s IED různých výrobců i možnost spolupráce s jinými řídicími systémy různých úrovní.

Digitalizace

Moderní rozvodna i jiné prvky výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie představují v dnešní době „fontánu dat“. Pojítkem jednotlivých exponátů je proto koncept digitalizace v energetice. V rámci tohoto konceptu jsou lépe využívána data vznikající v celém procesu od výroby po spotřebu elektrické energie. Sensor FOCS je vybaven (možno vybavit) komunikačním rozhraním dle IEC61850-9-2-LE, které umožňuje přenášet a sdílet měřené hodnoty pomocí ethernet sítě bez potřeby použití velkého množství klasických měděných vodičů. Rozváděč Unigear Digital a moderní ochranné a řídicí terminály REF615 umožňují podobně sdílet měřené informace také pomocí komunikační sběrnice. U systému rozvodu nízkého napětí MNS iS je zpracování a využití dostupných dat reprezentováno rychlou komunikační sběrnicí na centrální řídicí systém MicroSCADA a detailním využitím všech informací ve speciálním diagnostickém a servisním systému.

Servis: Spolehlivost, dostupnost, energetická a finanční efektivnost

Intenzivní vývoj a inovace probíhá také v oblasti servisu, kde si ABB plně uvědomuje nutnost rozumět měnícím se potřebám zákazníků a přizpůsobovat se jim při sestavování komplexního portfolia servisních produktů a balíčků. Portfolio obsahuje širokou nabídku od jednoduché výměny náhradních dílů po retrofity či nejrůznější opravy technologicky pokročilých produktů a celků, jako jsou systémy optimalizace provozu a energetické předpovědní systémy. Konkurenční výhodou ABB Servisu je rovněž uplatňování principu postupného vývoje produktové a servisní nabídky, kde se klade důraz nejen na zpětnou kompatibilitu produktů a služeb, ale také na další zvyšování energetické účinnosti a bezpečnosti a snižování nepříznivých dopadů na životní prostředí.

Divize Automatizace výroby a pohony na veletrhu představila své technologie a produkty, které umožňují zvýšit produktivitu, zlepšit bezpečnost a přispět k úsporám elektrické energie ve všech odvětvích průmyslu. Mezi vystavované produkty patří např. měnič frekvence ACS355 Solar nebo měniče frekvence ACS880.

Měnič frekvence ACS55

Měnič frekvence ACS55 je produkt, který může být snadno integrován do stávajících instalací, a nahradit tak stykače nebo softstartéry. Díky svým minimálním rozměrům je vhodný i pro všechny nové instalace tam, kde je potřeba regulovat otáčky. Uživatelé, kteří nemají žádné zkušenosti s měniči frekvence, snadno intuitivně měnič nastaví pomocí trimrů a DIP přepínačů. Standardem je integrovaný EMC filtr pro 1. prostředí (obytné zóny).

Měnič frekvence ACS355 Solar

Společnost ABB přišla s inovativním řešením, které využívá solární energii pro spolehlivé čerpání vody během slunečných dnů. Má podobu solárního pohonu čerpadla. Celý systém tvoří čtyři komponenty: FV buňka, měnič frekvence ABB, motor a čerpadlo. FV buňka slouží jako zdroj energie a je připojena k DC svorkám měniče frekvence ACS355. Měnič frekvence ACS355 vyniká snadnou instalací, jednoduchým nastavením parametrů a má navíc i funkci bezpečného odpojení momentu (safe torque-off STO), možnost sekvenčního programování až 16 po sobě následujících stavů a řízení otáček a momentu motorů s permanentními magnety.

Měniče frekvence ACS580

Standardní měniče frekvence významně inovuje zcela nový typ ACS580. Pro všeobecné použití je navržen tak, aby řízení motoru bylo maximálně zjednodušené. Měnič se prakticky sám nastaví a efektivně řídí procesy, šetří tak váš čas a energii. Všechna nezbytná vybavení jsou zabudovaná jako standard. Měnič je součástí kompatibilního portfolia měničů a prvků automatizace ABB s celosvětovou servisní sítí.

Měniče frekvence ACS880

Dané měniče frekvence pro průmyslové aplikace ACS880 postupně nahrazují typ ACS800 ve stále širším rozsahu výkonů, napětí, variant a aplikací. Tato řada integruje osvědčená řešení a technologie předchozích řad a přináší navíc nové prvky, které umožní zvýšit produktivitu, zlepšit bezpečnost a přispět k úsporám elektrické energie ve všech odvětvích průmyslu. Nosnou myšlenkou je také intuitivní ovládání a jednoduché začlenění do systémů automatizace. Samozřejmostí jsou také nově integrované bezpečnostní funkce.

Portfolio BALDOR

Součástí skupiny ABB je společnost BALDOR, renomovaný americký výrobce motorů Reliance a prvků pro přenos mechanického výkonu DODGE s více jak 100letou tradicí. Výrobky splňují požadavky jak amerických, tak i evropských norem. Jsou vyráběny v metrických či palcových rozměrech. Mohou tak být použity na Evropských trzích či pomoci při exportu výrobků na americké či jiné trhy využívající palcovou měrovou soustavu.

Společnost ABB tak může nabídnout kompletní systém pohonu včetně převodovek, hřídelových spojek, ložisek valivých i hydrodynamických až po dopravníkové bubny. Naše komponenty jsou navrhovány a vyráběny s ohledem na vysokou kvalitu, trvanlivost, spolehlivost a nízkou energetickou náročnost provozu. Výrobky jsou odzkoušeny v mnoha tisících aplikací.

AC500 PM595

ABB na veletrhu AMPER 2015 představila novinku v podobě doposud nejvýkonnějšího procesoru řady AC500. PM595 obsahuje víceprocesorový systém s výkonem, který bez problémů zvládá řídit nejnáročnější zařízení. PLC by mělo najít využití především v oborech automatizace a telekomunikací.

Podpora a servis frekvenčních měničů a elektromotorů

ABB poskytuje svým zákazníkům podporu a servis na nejvyšší úrovni, a to jak pro nové produkty, tak i pro výrobky starší generace. Naše servisní střediska kladou důraz na rychlost a profesionální přístup a těží ze zkušeností a znalostí servisních středisek ABB po celém světě. Naším cílem je poskytovat komplexní balíček produktů a služeb a zajistit spokojenost zákazníka po celou dobu životnosti výrobku.

IRB 2600ID

Se svařovacím robotem IRB 2600ID se výrazně zkracuje doba cyklu a zvyšuje spolehlivost. Díky tomu, že jsou veškeré kabely bezpečně skryté, jejich životnost se podstatně prodlužuje. Kolébání kabeláže během provozu je menší a kabely jsou minimálně vystavovány vlivu znečištění při svařování. A již nikdy nedojde k zachycení o upínku a podobně. Navíc se při 3D off-line programování nemusíte kabeláží zabývat, a tím je programování rychlejší a spolehlivější. Kompaktní design umožňuje efektivnější instalaci, a tím zvýšení výkonu jedné buňky až o 50 %. Se svým štíhlým zápěstím poskytuje jednoduchý přístup do zúžených prostorů a umožňuje provádění náročných pohybů. Například při obloukovém svařování to znamená, že IRB 2600ID může bez sebemenšího přerušení procesu a snížení kvality provádět kruhové svary – a to vše s mnohem kratší dobou cyklu.

Divize Výrobky nízkého napětí představila na veletrhu sofistikované instalační výrobky Thomas & Betts, rozvodnice System pro E comfort MISTRAL® a také Systém pro MCompact.

ABB Jokab Safety – vše pro bezpečnost výrobních strojů

ABB Jokab Safety vyvíjí a inovuje své výrobky za účelem maximálně zjednodušit návrh bezpečnostního obvodu a montáž při zachování maximální bezpečnosti. Všechny komponenty nabízí v nejvyšší úrovni PLe a bezpečnostní relé univerzální pro snadné použití, proto také vyvinul dynamický signál, který umožňuje při jednokanálovém zapojení připojit až 30 spínačů a snímačů v sérii do jednoho vyhodnocovacího systému VITAL, a tím ušetřit řadu bezpečnostních relé. Pro složitější aplikace nabízí i bezpečnostní PLC se statickým i dynamickým signálem a je možné propojit až 32 PLC systémem „ALL master“ a využít je i pro řízení technologických procesů. Všechna tato jedinečná zařízení usnadňují činnosti od návrhu přes výrobu po údržbu svou vysokou spolehlivostí, dostupností a technickou podporou.

Thomas & Betts

ABB Thomas & Betts je globálním dodavatelem v oblasti produktů nízkého napětí, zejména se sofistikovanými instalačními výrobky. Původně americká společnost se etabluje na evropském trhu především kabelovými stahovacími pásky, teplem smrštitelnými bužírkami, koncovkami vodičů a lisovacími konektory.

Sortiment dodávaných výrobků bude postupně rozšiřován o další výrobkové řady. Vysoká kvalita zpracování a vlastnosti použitých materiálů předurčují tyto výrobky k použití v extrémních podmínkách, mimo jiné v prostředích s vysokou teplotou, s chemicky agresivními látkami, popř. s nebezpečím výbuchu.

Systém pro MCompact

Výrobky řady System pro M compact® nabízí obrovské výhody při instalaci. Moderní a inteligentní řešení, která výrazně usnadňují instalační práce, zvyšují bezpečnost instalace a šetří čas. S ABB se můžete spolehnout na více jak 90 let zkušeností s výrobou přístrojů na DIN lištu. Na veletrhu  Amper 2015 předvedeme mimo jiné proudové chrániče, miniaturní jističe, svodiče přepětí, instalační stykače, impulzní a instalační relé nebo digitální elektroměry.

Rozvodnice System pro E comfort MISTRAL®

Efektivita, bezpečnost, jednoduchost, integrace do portfolia ostatních výrobkových skupin ABB, to je nová typová řada rozvodnic System pro E comfort MISTRAL®. Navazuje na dlouholeté zkušenosti firmy ABB v oblasti distribuce elektrické energie a na širokou výrobkovou základnu přístrojů pro ochranu, řízení, monitorování, měření a úsporu energie.

Rozvodnice se dodávají ve velikostech od 4 do 72 modulů, což je jedna z nejširších nabídek na trhu, a ve dvojím krytí:

– krytí IP41, rozvodnice MISTRAL41F pro zapuštěnou montáž a MISTRAL41W pro nástěnnou montáž jsou určeny zejména pro komerční a obytný sektor;

– krytí IP65, rozvodnice MISTRAL65 pro nástěnnou montáž jsou svým stupněm krytí určeny do prostředí kde je vyžadována ochrana proti vniknutí prachu nebo ochrana proti stříkající vodě, především tedy do komerčního a průmyslového sektoru.

Jednotícím prvkem celé řady rozvodnic je unifikovaný elegantní vzhled, plná nebo průhledná dvířka, která lze otvírat až o 180 ° a pouhým otočením víka lze zaměnit směr jejich otvírání, a použití plně recyklovatelného termoplastu bez obsahu halogenů. Podle účelu použití pak rozvodnice disponují mnoha unikátními vlastnostmi a vylepšeními, které zvyšují úroveň jejich všestrannosti.

Rozvodnice byly konstruovány jednak s ohledem na zjednodušení a urychlení práce elektroinstalatérů, kterým umožňují zrealizovat funkční a přehledný rozváděč, tak i s ohledem na přání konečných uživatelů, kteří dostanou funkční a elegantní rozvodnici.

Divize Výrobky nízkého napětí představila v oblasti domovního elektroinstalačního materiálu novinku, modul logických funkcí, která letos rozšíří řadu přístrojů inteligentní elektroinstalace Ego-n®. Dále přichází s doplněním přístrojové vybavenosti designové řady Levit® a se zásuvkami s integrovanou USB nabíječkou. Letos navíc upozorňuje i na své tradiční portfolio – průmyslové vidlice a zásuvky, jehož kompletní výroba je nově přesunuta do Jablonce nad Nisou.

Průmyslové vidlice a zásuvky

Průmyslové vidlice a zásuvky jsou v současné době plně součástí výroby komplexního programu kvalitních nízkonapěťových přístrojů určených pro průmysl, stavebnictví i obnovu a modernizaci instalací v těchto odvětvích.

Dlouhodobá zkušenost ve vývoji a výrobě průmyslových vidlic a zásuvek v rámci ABB se odráží v široké škále velmi kvalitních, designově robustních a ergonomických výrobků.  Celý sortiment zahrnuje výrobky o jmenovitém proudu od 16 až do 125 A a napětí od 50 do 690 V. Všechny přístroje jsou testovány a schváleny normami IEC. Vedle standardního provedení, u kterého je zemnicí kolík vidlice, resp. dutinka zásuvky, situován tzv. na šesti hodinách, jsou v nabídce ABB také další varianty, v souladu s IEC 60309-2.

Vedle základních, nejjednodušších přístrojů Easy&Safe, můžete na veletrhu zhlédnout vyšší kategorie, jako je Tough&Safe (náročně a bezpečně) nebo nejvýše postavené kategorie Critical&Safe (bezpečný v mezních situacích).

Modul logických funkcí pro inteligentní elektroinstalace Ego-n®

Inteligentní elektroinstalace Ego-n® je navržena pro všechny, kteří přemýšlejí o vyšším komfortu a úsporném provozu svého bydlení. Ego-n® zvládá centrální i lokální řízení osvětlení, okenních žaluzií či předokenních rolet, elektrických spotřebičů, vytápění a klimatizace, zavlažování a dalších funkcí, které jsou klasickou elektroinstalací jen velmi obtížně řešitelné nebo je nelze realizovat vůbec.

Pro vzdálené ovládání elektroinstalace pomocí tabletů nebo chytrých telefonů jsou zdarma ke stažení aplikace pro operační systémy Android i iOS. Ego-n® umí plně spolupracovat i se zabezpečovacími systémy.

Významnou novinkou, která letos rozšíří řadu přístrojů inteligentní elektroinstalace Ego-n®, je nový modul logických funkcí. Ten přináší nejen podstatné vylepšení funkcionality, ale i úsporu pořizovacích nákladů na instalaci.

Nový modul logických funkcí obsahuje celkem 48 logických hradel, 16 analogových hradel, 16 časových bloků a 3 panelové přepínače. Objednací číslo nového Modulu je 3270-C06400.

Nové snímače přítomnosti pro systém ABB i-bus® KNX

Snímač přítomnosti automaticky detekuje přítomnost osob v místnosti. Jeho snímací schopnosti jsou výrazně lepší než u běžných snímačů pohybu. Tyto snímače však neřídí pouze osvětlovací soustavy. Prázdné kanceláře s rozsvíceným osvětlením a naplno běžící klimatizací jsou již historií.

Nové snímače přítomnosti nabízejí zcela originální design a vynikající detekční schopnosti a kromě toho také nové možnosti v nastavení aplikačního programu. Jsou nabízeny ve dvou velikostech Busch-Prasenz Mini KNX a Busch-Prasenz KNX. Kromě velikosti se tato provedení liší různou oblastí zachycení, jak sedících, tak stojících osob, při dané montážní výšce. Obě velikosti snímačů jsou nabízeny ve dvou verzích, a to základní a premium s rozšířenými funkcemi.

Vidět a přitom nebýt viděn, to je to, co nejlépe charakterizuje nové snímače přítomnosti ABB i-bus® KNX. Plochý design a barevné varianty – bílá a hliníková stříbrná, plně ladí s interiérem bez toho, aby byly sníženy detekční vlastnosti. Řadu snímačů přítomnosti vhodně doplňuje již zmíněný snímač pohybu Busch-Wachter® Sky KNX pro instalace na zvýšené stropy.

Všechna provedení jsou jednoduše upevnitelná do dutých stropů pomocí pružinové svorky, anebo je možné je s využitím elektroinstalačních krabic montovat na povrch.

Novinky v domovních komunikacích

Řada domovních telefonů ABB-Welcome, resp. domovní telefon s displejem, proniká do další designové řady, tentokrát se jedná o stále žádané Tango®.

Další významnou skupinou přístrojů jsou přístroje pro kontrolu vstupu, tedy snímač karet, pracující na frekvenci 13,56 MHz, kódová klávesnice a snímač otisku prstů. Tyto přístroje lze instalovat samostatně nebo v kombinaci s dalšími přístroji, kde nahrazují tzv. základní tlačítkový modul.

Nově přibydou také do nabídky i karty a identifikační přívěšky pro obě pracovní frekvence, 125 kHz i 13,56 MHZ, a budou tedy pro snímače nabízené v obou systémech domovních telefonů.

Poslední novinkou je nová generace IP Gatewaye, tedy verze 3.0, která funguje moderním způsobem přes portál My Busch-Jaeger a je nezávislá na komunikačním prostředí, plně dostačuje konektivita na internet.

Více informací na www.domovnitelefonyabb.cz

Obohacení designové řady Levit®

Tato výjimečná vypínačová řada vznikla ve spolupráci s předním českým designerem Janem Čapkem. Základním rysem designu Levit® je složení rámečků a krytů přístrojů ze dvou dílů/vrstev, čímž se dosáhlo toho, že se horní barevné plochy vznášejí, či pro milovníky cizích slov levitují, nade zdí. 

Mezi novinky, které se představilyí na Amperu 2015, patří obohacení designové řady Levit® o vysílač RF jednonásobný a dvojnásobný nástěnný, kabelovou vývodku, zásuvku s USB nabíječkou, zásuvku DIN jednonásobnou a samozřejmě i zásuvku centrálního vysávání, určenou pouze pro jednonásobnou montáž.

Zásuvky s USB nabíječkou

Zásuvka s integrovanou USB dobíječkou je řešením pro nabíjení smartphonů, tabletů, fotoaparátů nebo MP3 přehrávačů bez zabírání jakéhokoliv dalšího místa. Díky standardizovanému rozhraní pro nabíjení mobilních zařízení už není potřeba hledat speciální adaptéry, manipulovat s různými kabely a obsazovat navíc další zásuvky. Silová část zásuvky (16 A/250 V AC) i nabíječka (0,7 A/5 V DC) jsou na sobě nezávislé, můžete je tedy bez omezení používat současně. Stávající zásuvku stačí vyměnit.

Doposud mohli zákazníci sehnat tuto novinku pouze v designech future® linear a solo®. Nově na AMPERu 2015 představila společnost ABB zásuvku s USB nabíječkou i pro designy Tango®, Element®, Time® a samozřejmě Levit®.

ABB

Foto © ABB

Více na www.abb.cz

Přečtěte si také:

Letoun poháněný solární energií brzy odstartuje k obletu zeměkoule

28.1.2015 ABB a Solar Impulse vytvořily technologickou alianci a spolupracují na realizaci historicky prvního obletu zeměkoule v letounu poháněném pouze sluneční energií. Cílem tohoto projektu je poukázat na roli inovací a technologického pokroku při optimalizaci využívání přírodních zdrojů.  


Skagerrak 4: rekordní lehké HVDC přenosové spojení v Evropě

14.1.2015 Norskou a dánskou přenosovou síť propojuje již od sedmdesátých let vysokonapěťový stejnosměrný systém sestávající z několika dílčích spojení, nazývaných Skagerrak 1, 2 a 3 podle úžiny, kterou překonávají. Vlastníkem tohoto systému je v Norsku energetická společnost Statnett a v Dánsku jeho partner Energinet.dk. 


Rekordní elektrický jistič pro UVN sítě od ABB v provozu

10.12.2014 Na začátku prosince 2014 byl uveden do provozu elektrický jistič pro ultravysoké napětí (UVN) 1200 kV AC (viz foto), jehož výrobcem je společnost ABB. Představuje tak světový rekord – pro takto vysoké napětí nebylo dosud nikde spínací zařízení v provozu. Nyní je tento jistič v provozu na testovací stanici pro napětí 1200 kV AC, kterou postavila indická centrální přenosová společnost Power Grid Corporation of India Limited, ve městě Bina v indickém státě Madhya Pradesh. 


Špičkové technologie pro svařování a dělení materiálu ve Vestci u Prahy

22.9.2014 Společnost ABB, přední dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, 18. září 2014  slavnostně otevřela ve Vestci u Prahy nový Evropský showroom pro svařování a dělení materiálu. ABB v České republice zaujímá vedoucí postavení na trhu robotizované automatizace a výstavbou nového showroomu v řádech několik desítek milionů korun dále rozvíjí své zdejší zázemí v oblasti svařování a dělení materiálu pro celou Evropu. 


YuMi: první robot, který bezprostředně spolupracuje s člověkem

15.9.2014 Na začátku září 2014 informovala společnost ABB odbornou veřejnost o představení svého robota označeného jako YuMi® (you and me – ty a já), schopného v plném rozsahu spolupracovat s člověkem. YuMi je dvouramenný robot, konstruovaný pro automatizované procesy při přesné výrobě – například pro montáž drobných součástek při výrobě spotřební elektroniky, kde robot a člověk musí úzce spolupracovat. 


Výrobní závod ABB pro zapouzdřené vodiče pro plynem izolované rozvodny VVN

27.6.2014 ABB, přední světová společnost v oblasti energetiky a automatizace, 26. června 2014 v Brně slavnostně otevřela nový závod na výrobu zapouzdřených vodičů pro plynem izolované rozvodny VVN. Zaměstnává kolem 200 lidí a je součástí globální sítě závodů, které dodávají komponenty pro plynem izolované rozváděče (GIS – Gas Insulated Switchgear) ABB. Závod s plochou téměř 12500 m2 zahrnuje konstrukční, montážní a testovací prostory. 


ABB UniGear Digital: vysokonapěťový rozváděč s novými integrovanými senzory měření proudu a napětí

24.3.2014 Společnost ABB získala prestižní ocenění Zlatý Amper 2014 za nejpřínosnější exponát veletrhu: koncept vysokonapěťového rozváděče UniGear Digital, který je ve svém oboru světovou novinkou. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services