Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
ABB na veletrhu Amper 2018 představí unikátní digitální řešení s podporou platformy ABB Ability

13.3.2018 Společnost ABB, lídr v oblasti digitalizace, zve všechny zájemce o moderní technologie k návštěvě svého stánku číslo 4.08 v hale P na veletrhu AMPER 2018, který proběhne ve dnech 20. – 23. března 2018 na brněnském výstavišti. Vzhledem k tomu, že ABB patří k technologické špičce a je průkopníkem digitálních řešení, nebudou v expozici chybět unikátní digitální řešení ABB Ability, jimiž chce společnost podpořit přechod výrobního procesu u zákazníků do světa digitálních technologií.

Digitální řešení budou představena v rámci tří specializovaných bloků. První bude věnován softwaru ABB Ability™ Manufacturing Operations Management (MOM). Toto řešení vychází z aktuální potřeby průmyslových firem zdokonalovat a optimalizovat výrobu a způsob řízení podniku. Představuje komplexní rozsah aplikací pro střední a vyšší management.

Platforma ABB Ability, na níž toto řešení pracuje, je založena na inovativních řešeních a zkušenostech ABB a více než čtyřiceti letech vedoucího postavení ABB v oblasti digitalizace v průmyslu. Její pomocí propojuje celé své portfolio digitálních řešení a služeb spojením odborných znalostí ABB, pokročilého síťového připojení a nejnovějších digitálních technologií s cílem vytvořit přidanou hodnotu pro zákazníky zejména z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury. Umožňuje jim nejen vytvářet nové, ale i zdokonalovat stávající procesy zpřístupněním potřebných dat a optimalizací plánování a řízení provozu v reálném čase, stejně jako zvyšuje jejich možnosti inovovat a zvyšovat konkurenceschopnost na rozvíjejícím se trhu průmyslové digitalizace.

MOM – efektivní řešení snižující náklady

Vše je řešeno v blízkosti fyzických procesů ve výrobě a zároveň propojeno s podnikovými systémy ERP (Enterprise Ressource Planning, tedy plánování podnikových zdrojů). MOM tak zpracovává a analyzuje velká data, získávaná z nejrůznějších zdrojů uvnitř podniku a převádí je do detailních a přesných informací. Tyto informace pak umožňují řídicím pracovníkům nejen přijímat správná rozhodnutí, rychle a pohotově reagovat na nastalé situace, ale také připravovat a realizovat plány, optimalizovat výrobu a neustále ji zlepšovat.

MOM nabízí mnoho modulů efektivního řízení. Ty jsou zaměřeny na všechny klíčové oblasti, tedy na podnikové procesy (process intelligence), výrobu (production intelligence), výrobní činnosti a plánování výroby (MES), ale také sledování spotřeby energií (energy management).

Aplikace softwaru MOM přináší firmám nemalé výhody. Vedle zvýšení celkové efektivnosti zařízení v průměru o 10–20 % dochází k výraznému snížení odpadu z výroby (42 %) či snížení administrativních nákladů o 47 % díky automatizaci rutinních operací.

Digitální řešení budoucnosti?

Ve druhém bloku představí ABB pokročilé služby, jako jsou ABB Ability Connected Services, Web Services, Alarm Management, Service Port a Smart Sensor.

Například Connected Services obsahuje 5 služeb (monitorování a diagnostika stavu, správa zálohování, dálkový přístup, hodnocení činnosti robotů a optimalizace robotu), které lze upravit na míru potřebám zákazníků. Tyto služby jsou dostupné jak pro nové, tak již nainstalované roboty ABB a jsou poskytovány prostřednictvím webové aplikace MyRobot.

Aplikace Web Services je určena pro roboty a v reálném čase vizualizuje základní stav robotů propojených pomocí vnitropodnikové sítě.  Aplikace Robot Web Services tedy umí propojit několik robotů a ukázat jejich momentální stav prostřednictvím jednoho vizualizačního panelu, což může být mobil, tablet, nebo i obyčejné PC.

Prediktivní diagnostikou k optimalizaci Opex

Alarm management je systém určený pro identifikaci a analýze vzájemných návazností velkého množství alarmů, které jsou generované řídicími systémy prakticky všech technologických odvětví. Tento systém sbírá a vyhodnocuje data a generuje reporty, které jsou k dispozici všem požadovaným zaměstnancům. Systém se řídí normou EEMUA 191.

Pod názvem ServicePort™ se ukrývá bezpečná platforma, která sleduje stav a výkonnost procesního řízení. To vše pak umožňuje uživatelům zvýšit produktivity a kvalitu řízení procesů a eliminovat její nedostatky. Analyzuje a rozděluje data s ohledem na instalovaný hardware, ale také s ohledem na softwarové vybavení, řídicí smyčky, a dokonce i kybernetickou bezpečnost.

Řešení oceněné Zlatým Ampérem

Inovativní a inteligentní řešení ABB Ability™ Smart Sensor bylo poprvé představeno v roce 2016 na veletrhu v Hannoveru, v roce 2017 získalo při své české premiéře prestižní ocenění Zlatý Ampér. Tento chytrý senzor umožňuje nepřetržité monitorování stavu nízkonapěťových asynchronních motorů a poskytuje nejdůležitější informace o jejich chodu (vibrace, teplota apod.). Sofistikované analytické postupy mění získaná data v poznatky, které mohou po-moci snížit prostoje motorů až o 70 %, prodloužit jejich životnost až o 30 % a snížit odběr elektrické energie až o 10 %.

Nástup nové generace digitálních řešení

Součástí třetího bloku je jedno z prvních řešení ABB Ability spuštěné na platformě Azure, Asset Health Center, a demo EcoSuite. Azure dnes představuje největší cloudový systém na světě, využívaný i dalšími světovými výrobci, jako například General Electric. Napojení na Azure dává uživatelům nové možnosti, jako jsou například technologie využívající přirozený jazyk, umělá inteligence, moderní vizualizace dat a integrace různých aplikací v podniku.

Asset Health Center představuje řešení nové generace pro řízení výkonu instalovaných zařízení na úrovni zařízení. Na českém trhu je přístupné od ledna 2017 a využívá prediktivní a preskriptivní analytické nástroje a modely. Ty jsou přizpůsobeny zákazníkovi ke zjišťování potřeby údržby a stanovení priorit údržby na základě pravděpodobnosti poruch a důležitosti zařízení v kritickém procesu.

Demo EcoSuite je určeno zákazníkům, kteří chtějí mít kdykoliv jasný přehled o dění v jejich závodech, aby tak mohli snadno identifikovat mezery a možnosti optimalizace řízení průmyslového podniku. Umožňuje tak plné propojení reálných dat přímo s manažerskými KPIs (tedy klíčovými ukazateli výkonnosti podniku).

ABB, redakčně upraveno a rozšířeno

Foto © ABB

Více informací najdete na webových stránkách http://new.abb.com/cz/amper2018

Přečtěte si také:

ABB Ability Elipse pomáhá zefektivnit provoz elektroenergetických společností

1.2.2018 Konkurenční prostředí stále více doléhá i na elektroenergetické společnosti a konkurenční tlak vede ke snahám o snižování nákladů při současné vysoké spolehlivosti dodávek elektrické energie. Energetické sítě jsou kromě toho rozšiřovány o další zařízení, jako například prostředky smart metering nebo decentralizované zdroje energie. Jednou z cest k zefektivnění je implementace systémů pro sledování, řízení a optimalizaci stavu a výkonu jednotlivých zařízení, tzv. „asset performance management“ – APM. S novým softwarovým systémem APM pro elektroenergetické společnosti přichází pod obchodním názvem ABB Ability™ Ellipse v lednu 2018 společnost ABB. 


GE Predix umožní prediktivní údržbu 14 tepelných elektráren společnosti Enel v Evropě a Latinské Americe

26.1.2018 Italská energetická společnost Enel dnes patří ke světovým energetickým gigantům, provozujícím elektrárny v Evropě, Asii i obou Amerikách. Významnou cestou k zefektivnění jejich provozu je zavedení prediktivní údržby na základě moderních technologií s využitím internetu věcí. K tomuto účelu si v lednu 2018 objednala u General Electric systém prediktivní údržby Predix pro 14 svých tepelných elektráren v Evropě a v Latinské Americe. 


„Lidský“ robot YuMi od ABB má sourozence

6.12.2017 „Lidský“ robot YuMi od ABB je již známý české odborné veřejnosti díky svému nasazení v Jablonci nad Nisou v závodě ABB s.r.o., Elektro-Praga při montáži výrobků nízkého napětí i díky svým příznivým referencím ze zahraničí, například z Nizozemska. Na základě úspěchu tohoto robota YuMi s dvěma rameny, který jako první dokáže skutečně spolupracovat s člověkem, představila společnost ABB na konci listopadu 2017 na Mezinárodním veletrhu robotiky (iREX) v Tokiu kolaborativního robota s jedním ramenem. Robot kombinuje špičkové parametry a technologie s minimálními nároky na prostor. 


„YuMi, vstávat a do práce!“: tři „lidské“ roboty ABB v Nizozemí montují nový typ zásuvky

14.6.2017 „Lidský“ robot YuMi od ABB byl české veřejnosti poprvé prezentován na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v září 2015. Uplatňovat se začíná i v rutinním provozu. Jako první byl YuMi nasazen od května 2016 v Jablonci nad Nisou v závodě ABB s.r.o., Elektro-Praga při montáži výrobků nízkého napětí. Zhruba rok po úspěšné české premiéře začaly na základě velmi dobrých výsledků z Jablonce pracovat od června 2017 tři roboty YuMi v závodě ABB v nizozemském Ede na výrobě elektrotechnických součástek. 


ABB a IBM: společně pro průmyslová řešení s umělou inteligencí

5.5.2017 Ekonomický tlak na zefektivňování výrobních a logistických procesů podporovaný vývojem inovativních technologií vytváří příležitost pro úzkou spolupráci světových hráčů v oblasti elektrotechniky a informatiky. Důležitým příkladem toho je navázání strategické spolupráce mezi globálními společnostmi ABB a IBM v květnu 2017. V jejím rámci se propojí ABB Ability, špičková digitální nabídka ABB, s kognitivními zkušenostmi internetu věcí IBM Watson. 


Asset Health Center 3.0 od ABB: nová generace efektivního nástroje pro asset performance management

13.2.2017 O systémy pro sledování, řízení a optimalizaci stavu a výkonu jednotlivých zařízení v průmyslu i jiných odvětvích, tzv. „asset performance management“ – APM), je na průmyslových trzích velký zájem. Tyto systémy totiž pomáhají významně zefektivnit výrobu, což může ve svém důsledku představovat právě onen pomyslný jazýček vah u konkurenční výhody. Tomuto zájmu vychází vstříc i společnost ABB, která od konce ledna 2017 nabízí novou generaci svého systému APM pod názvem Asset Health Center 3.0. 


Internet věcí, služeb a lidí + průmysloví roboti ABB = ABB Connected Services

26.9.2016 Connected Services představují ucelený soubor služeb, které zajišťují delší životnost průmyslových robotů a optimalizují výkon robotických systémů společnosti ABB.  Tyto služby jsou součástí internetu věcí, služeb a lidí (IoTSP), jehož hlavním propagátorem je právě ABB. České odborné veřejnosti představila společnost ABB Robotika služby Connected Services v polovině září 2016. 


Predix a Azure: General Electric a Microsoft spojují síly pro internet věcí v průmyslu

21.7.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a sledování jejich pohybu po internetu, je v současné době fenoménem téměř ve všech rozhodujících hospodářských odvětvích, především však tam, kde má původ – tedy v průmyslu. Podle americké výzkumné a konzultační společnosti Gartner specializované na informační technologie bude v roce 2016 na celém světě propojeno internetem celkem 6,4 miliard věcí a tento počet vzroste do roku 2020 na více než 20 miliard. 


„Obyčejné“ elektromotory hlásí, kdy je čas na údržbu

25.4.2016 Nízkonapěťové elektromotory bývají zpravidla tou nejméně „inteligentní“ součástí automatizované výrobní linky nebo jiného průmyslového zařízení. Přesto s využitím internetu věcí, služeb a lidí (IoTSP) lze i těmto zařízením dát prvky inteligence, a dosáhnout tak významného zefektivnění jejich provozu. Takovéto řešení představila odborné veřejnosti v dubnu 2016 společnost ABB 


Průmyslový robot IRB 8700: silák od ABB uzvedne tunu vážící předmět

18.11.2015 Společnost ABB představila v listopadu 2015 české odborné veřejnosti víceúčelový průmyslový robot IRB 8700, dosud největší robot společnosti ABB, s velkou nosností – se zápěstím dolů dokáže tento robot manipulovat s předměty o hmotnosti až 1000 kg. 


„Lidský“ robot YuMi představen české veřejnosti na MSV v Brně

18.9.2015 YuMi® je první průmyslový robot se dvěma pažemi, který dokáže skutečně bezpečně spolupracovat s člověkem. V září 2015, rok po jeho prvním oficiálním představení a půl roku po jeho uvedení na komerční trh, se s tímto unikátním zařízením od společnosti ABB seznámila také česká veřejnost na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Mezi návštěvníky byli i zástupci naší redakce. 


YuMi: první robot, který bezprostředně spolupracuje s člověkem

15.9.2014 Na začátku září 2014 informovala společnost ABB odbornou veřejnost o představení svého robota označeného jako YuMi® (you and me – ty a já), schopného v plném rozsahu spolupracovat s člověkem. YuMi je dvouramenný robot, konstruovaný pro automatizované procesy při přesné výrobě – například pro montáž drobných součástek při výrobě spotřební elektroniky, kde robot a člověk musí úzce spolupracovat. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services