Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
EPLAN Preplanning, verze 2.8

2.5.2019 Poskytovatel řešení EPLAN vyplňuje mezeru mezi fází předběžného plánování technického řešení a mezioborovým detailním zpracováním projektu. Díky četným optimalizacím platformy EPLAN Preplanning je nyní možné importovat filtrované excelové seznamy s projektovými daty, optimálně umístit segmenty předběžného plánování a lépe aktualizovat již přiřazená makra ve schématu zapojení. Veškerá vylepšení systému posilují ideální průběh procesu plánování, v němž mohou být již v rané fázi zadávána, doplňována a zpracovávána projektová data.

Od začátku letošního roku je k dispozici nová platforma EPLAN, verze 2.8. Díky četným optimalizacím poskytne EPLAN Preplanning uživatelům řadu výhod v oblasti předběžného plánování, například při umísťování segmentů. Ve verzi 2.8 lze nyní segmenty předběžné projektové přípravy graficky umístit i několikrát. Jeden segment tak může být zobrazen na několika stranách v projektu předběžného plánování. Kromě toho mohou uživatelé při umísťování začít své předběžné grafické náčrty v jakémkoli uzlu ve struktuře. Několikanásobně vložené segmenty tak lze zobrazit na několika stranách předprojektové přípravy. Toto přehledné vyobrazení přispívá k větší transparentnosti a usnadňuje orientaci i ve velmi rozsáhlých projektech.

Díky četným optimalizacím ve verzi 2.8 lze do systému Eplan Preplanning integrovat všechny komponenty i schémata relevantní pro projektování elektrického zapojení a poskytnout je bez ztráty informací specialistům v navazujících procesech.

Další praktickou výhodou je, že v segmentech na stránkách předběžného plánování lze nyní zobrazit křížové odkazy, pokud k daným segmentům existují odpovídající protějšky. Křížové odkazy byly obvykle umístěny v detailním plánování – například v grafickém schématu zařízení P&ID, respektive ve schématu elektrického zapojení – nebo na jiných stránkách projektové přípravy. Tímto vylepšením bylo dosaženo většího přehledu při plánování a usnadněno přiřazování segmentů. Také definice segmentů byly více uzpůsobeny k individuálnímu nastavení: Flexibilní nastavení číslování při konfiguraci poskytuje uživatelům více nových možností.

Generování schémat zapojení s jistotou

Pokud mají být z dat předběžného plánování odvozena schémata zapojení v detailním projektování, je důležité udržet si přehled. Cílem je vždy jednoznačná spojitost mezi plánovaným objektem a příslušným schématem zapojení. V tomto ohledu poskytuje nová verze 2.8 uživatelům podporu již od počátku. Když jsou pro plánovaný objekt stránky schématu zapojení vygenerovány, obdrží uživatel systémové hlášení s potřebnými detaily. Tím je zajištěno bezchybné plánování a rychlejší výsledky.

Snadná aktualizace přiřazených maker

Makrotechnologie výrazně usnadňuje proces projektování díky opakovanému používání již definovaných objektů, jako jsou například šablony pro schémata zapojení. Díky integraci dalšího informačního řádku lze nyní u plánovaného objektu zobrazit ještě více informací. Pokud dojde ke změně již přiřazeného makra ve schématu zapojení, je nutné upravit i sady hodnot. Tyto informace je pak možné snadno uložit. Přes sady hodnot lze ve schématu zapojení editovat různé vlastnosti. Nekonzistentní informace mezi předběžným plánováním a schématem zapojení jsou nyní již minulostí.

Importování filtrovaných excelových seznamů

V průběhu vypracovávání předprojektové přípravy je možné importovat seznamy s daty předběžného plánování, které byly vytvořeny v externích aplikacích. Nově lze nyní zohlednit filtr nastavený v Excelu. Přejímáním filtrovaných excelových seznamů dochází k redukci množství zobrazených dat předběžného plánování v synchronizačním dialogu a import je tak přehlednější a rychlejší. Kromě toho jsou nyní výrazně rychleji importovány také rozsáhlé excelové soubory.

Závěr:

Eplan Preplanning vyplňuje mezeru mezi fází koncepčního návrhu a interdisciplinárním detailním rozpracováním projektu. Díky četným optimalizacím ve verzi 2.8 je nyní mnohem snazší detailní plánování aktualizovat. Do platformy Eplan Preplanning lze integrovat všechny komponenty i schémata relevantní pro projektování elektrického zapojení a poskytnout je bez ztráty informací specialistům všech oborů a řemesel v navazujících procesech. Zejména při výrobě lodí je díky tomu možné získat kontrolu nad velkými komplexními projekty.

Video o EPLAN Preplanning je možné zhlédnout zde

Eplan Software & Service GmbH & Co. KG.

Foto © Eplan Software & Service GmbH & Co. KG.

Více na www.eplan.cz

www.youtube.com/eplan

Přečtěte si také:

Nová cloudová strategie EPLAN ePulse: zvyšování kvality na úrovni produktů a procesů

29.4.2019 Od začátku roku 2019 firma EPLAN rozšířila nabídku cloudových řešení o další systém EPLAN eView, ve kterém mohou být zobrazovány, ověřovány a v režimu sledování změn opatřovány komentáři projekty platformy EPLAN. Prostřednictvím uceleného cloudového řešení pod názvem EPLAN ePulse firma EPLAN systematicky pokračuje v dialogu se svými zákazníky a partnery směrem k aktivnímu využívání cloudu pro správu a sdílení dokumentace ve virtuálním prostředí. 


Nová verze: EPLAN Smart Wiring 2.8

1.4.2019 Na začátku letošního roku představila společnost EPLAN nejnovější verzi softwaru EPLAN Smart Wiring ve verzi 2.8. Nová verze softwaru pro zapojování komponent řídicí techniky v rozvaděčích a konstrukci zařízení se zaměřuje hlavně na tři klíčová témata: možnost rozdělení na dílčí projekty, nový testovací režim pro podporu výroby a větší přehlednost při používání softwaru. 


Virtuální konstrukce rozvaděčů dospěla do svého finále

27.2.2019 Nová verze systému EPLAN Pro Panel 2.8 byla vydána koncem minulého roku, krátce po norimberském veletrhu SPS IPC Drives. Účastníci této prestižní akce si mohli vyzkoušet novou verzi včetně mnoha možností výměny umístěných komponentů nebo dokonce celých rozvaděčů. Další novinkou je automatická migrace projektů založených na TS 8 na nový rozsáhlý systém rozvaděčů Rittal VX25. Ale to stále není všechno: společnosti EPLAN a Rittal v Norimberku společně představily širokou škálu inovací v oblasti konstrukce rozvaděčů. 


Nový design softwaru EPLAN Electric P8

18.12.2018 S novou verzí platformy EPLAN 2.8 přichází řada novinek jako nové grafické uživatelské rozhraní, vylepšená ergonomie a zdokonalené využití maker. Konkrétně v nové verzi softwaru EPLAN Electric P8 se uživatelé jistě přivítají zlepšení v oblastech konfigurace, sběrnicových dat a obousměrné komunikace s TIA Portal od firmy Siemens. 


Přístup pro uživatele systémů AutoCAD a ERP

26.9.2018 Firma EPLAN, dodavatel softwarových řešení, rozšiřuje okruh uživatelů aplikace EPLAN Data Portal, a tím posiluje svoji pozici mezinárodního poskytovatele digitálních dat přístrojů a součástek od předních výrobců. Uživatelům systémů EPLAN poskytuje data přibližně 700 000 produktů a více než 1,2 miliónu jejich konfiguračních variant. Navíc EPLAN umožňuje již více než dva roky přistupovat všem uživatelům k datům ve formátu DXF. EPLAN se tak stává přístupným pro významnou skupinu uživatelů systému AutoCAD. 


EPLAN Data Portal: cesta k ideální sadě přístrojových dat

24.7.2018 Digitální přístrojová data jsou v současné době klíčovým prvkem pro dosažení efektivity inženýrských prací. Největší výzvu v této oblasti představují kvalita dat a rozsah informací, které jsou v datech obsaženy. EPLAN Data Portal na tyto problémy aktivně reaguje: od začátku roku je databáze aktualizována v měsíčních intervalech. Uživatelé mají navíc k dispozici funkci hodnocení, která jim umožňuje klasifikovat kvalitu a obsah přístrojových dat, a tím výrobcům poskytují praktickou zpětnou vazbu. Od veletrhu Hannover Messe mají uživatelé Lab Version systému Eplan Data Portal navíc možnost získat přístup ke zkušebním verzím a vyzkoušet si výsledky nejnovějšího vývoje programů dříve než ostatní.


Všestranný pomocník pro přípravu projektové dokumentace

7.12.2017 Od podzimu 2017 je k dispozici nová verze platformy systému EPLAN 2.7, která klade důraz na mezioborovou spolupráci a konzistentní digitalizaci inženýrských procesů. Nová verze softwaru přináší uživatelům devatenáct jazykových verzí, množství vylepšených detailů a obousměrné propojení s automatizačními systémy – včetně TIA Portal od firmy Siemens a Melsoft IQ Works od Mitsubishi, které zaručují ještě větší efektivitu inženýrské práce. 


Záznam webináře "EPLAN Cogineer - snadné kroky k automatizaci"

6.12.2017 EPLAN nabízí ke zhlédnutí záznam webináře „EPLAN Cogineer – snadné kroky k automatizaci“. Seznámíte se s možnostmi využití nového softwaru EPLAN Cogineer, díky kterému může každý uživatel platformy EPLAN začít používat automatizační software na bázi konfigurace okamžitě bez náročného časového zaškolování. Celý webinář je zdarma na webu eplan.cz/webinare/ 


Nový softwarový nástroj EPLAN Cogineer – snadná automatizace inženýrské práce

13.11.2017 Automatická tvorba výkresů je nyní ještě jednodušší. Společnost EPLAN představuje zcela nový software pro efektivní konfiguraci projektů, přinášející zkrácení doby potřebné k osvojení práce na projektu a současně vynikající výsledky, a to jen po několika kliknutích myší. 


EPLAN předběžné plánování s novým modulem pro potrubí

1.11.2017 Čím dříve konstrukce začíná strukturovaným a důsledným sběrem dat, tím lépe. V počátečních fázích projektu to platí zvláště pro konkrétní data o připojení, jako např. definice a informace o potrubí nebo kabelových datech. Nová verze programu EPLAN Preplanning nyní obsahuje vlastní modul pro návrh potrubí. Nově také lze definovat data o kabelech již ve fázi předběžného plánování 


Nový software Syngineer: Komunikujte přímo – pomocí mechatroniky

5.9.2017 Na letošním strojírenském veletrhu v Brně představila společnost EPLAN nový software Syngineer – inovativní komunikační a informační aplikaci poskytující ideální základ společnostem zabývajícím se konstrukcí strojů a zařízení. Aplikace prostřednictvím mechatronické struktury přímo propojuje systémy MCAD, ECAD a software pro PLC. Usnadňuje komunikaci napříč různými obory a výrazně tak urychluje konstrukční a vývojový proces v oblastech mechanického, řídicího a softwarového inženýrství. 


EPLAN Harness proD 2.6: zcela bezstarostný proces návrhu i výroby

30.1.2017 Efektivita je na prvním místě, ale neopomíjí se ani radost z konstrukční práce: nový EPLAN Harness proD verze 2.6 je intuitivní software ve 3D/2D, který pokrývá všechny současné požadavky na projektování a návrh kabelových svazků. Mezi novými funkcemi je vylepšení podkladů pro výrobu, které kromě výkresu montážní desky zahrnují i výkresy zapojení kabelů. Kótování délek je nyní automatické. 


EPLAN představuje Smart Wiring Application: Vizualizace postupu pro zapojování rozváděče

26.7.2016 Propojování komponent řídicí techniky v rozváděči vyžaduje hodně času a zkušeností. EPLAN se svým novým softwarem Smart Wiring Application tento proces značně zjednodušuje. Tento software vizualizuje zcela digitálně všechna propojení a výrobní data potřebná pro výrobu a montáž. Výhodou je, že přímo v softwaru jsou již zahrnuty znalosti o řídicí technice. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services