Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Virtuální IoT veletrh: bezplatný pilotní běh do konce roku 2020

27.5.2020 Tiše a přitom naplno se v dubnu 2020 rozběhl zcela nový projekt provozovatelů tohoto portálu: Virtuální IoT veletrh, prozatím v bezplatném pilotním běhu. Nyní má – navzdory všeobecným starostem s ekonomickými důsledky vládních protiepidemických opatření – veletrh první účastníky a další zájemci se hlásí. Je tedy na čase dát o něm vědět široké odborné veřejnosti a pozvat všechny, kdo se internetem věcí zabývají, do naší dobré společnosti.

Náš Virtuální IoT veletrh představuje internetový prostor nabízející předávání a získávání informací o produktech a řešeních využívajících internet věcí (IoT). Chceme tím mimo jiné podpořit firmy při jejich marketingu moderních technologií v podmínkách, kdy setkávání tváří v tvář je různým způsobem omezené či komplikované. Přitom se tu přirozeně nabízí využití výhod internetové komunikace.

Virtuální IoT veletrh má samostatnou doménu www.iot-veletrh.cz, ale fyzicky je umístěný na jednom z našich portálů www.proelektrotechniky.cz . To má svůj dobrý důvod: Portál funguje od roku 2012 a od té doby dosáhl roční čtenosti desítek tisíc unikátních návštěvníků, a to bez různých „optimalizačních“ praktik za hranicí podnikatelské etiky. Pochopitelně přitom neunikl ani pozornosti internetových vyhledavačů.

Virtuální IoT veletrh bude probíhat vždy po celý rok s novinkami vystavovatelů, které se budou moci průběžně aktualizovat.

Nyní probíhá jeho pilotní běh, který je až do konce roku 2020 bezplatný. Poté provedeme vyhodnocení o počtu návštěvníků a připravíme IoT veletrh 2021.

Na Virtuálním IoT veletrhu nabízíme účastníkům virtuální stánek, který se skládá z ikon-tlačítek s prolinkem na další podrobnosti na firemních webech vystavovatelů. Virtuální stánky jsou umístěny podle jednotlivých tematických sekcí dle volby vystavovatele a doporučení provozovatele virtuálního veletrhu. Virtuální povaha veletrhu zároveň umožňuje podle potřeby zahrnout jeden stánek do více sekcí.

Další informace o Virtuálním IoT veletrhu najdete na jeho stránkách zde:
www.iot-veletrh.cz

Těšíme se na nové účastníky-vystavovatele a na všechny návštěvníky!

Ing. Pavla Slavíková, manažerka veletrhu

Ing. Jakub Slavík, MBA, hlavní konzultant a majitel provozující firmy

Kontaktujte nás na info@proelektrotechniky.cz

Přečtěte si také:

O řízení rizik, krizovém řízení a dnešní neklidné době

19.11.2020 Nazrál čas, abychom se i my za naši konzultační firmu a naše portály vyjádřili k současnému dění plnému vládních veletočů, nečekaných zvratů i existenčních starostí, to vše ve jménu veřejného zdraví. Nemíníme si tu takříkajíc hrát na chytré – budeme se držet své odbornosti manažerských poradců, k níž patří i řízení rizik a krizové řízení. Chceme pouze čtenářům ukázat, z čeho vycházíme a jaké jsou naše závěry, založené na veřejně dostupných informacích a našich nejlepších znalostech a zkušenostech.


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

27.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. Více o knize zde 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services