Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Škoda Vagonka otevírá největší obráběcí centrum v Evropě, řídí jej systém Heidenhain

8.2.2021 Největší obráběcí centrum v Evropě za zhruba 100 mil. Kč začalo ve druhé polovině ledna 2021 sloužit v ostravské společnosti Škoda Vagonka. Dceřiná firma skupiny Škoda Transportation uvedla do provozu unikátní stroj, díky kterému může obrábět obří nadrozměrné hliníkové díly. Celkem 360 tun vážící zařízení o délce padesát a šířce deset metrů bude v Ostravě sloužit k výrobě železničních vozidel pro zákazníky v tuzemsku i zahraničí. Firma tím výrazně navýší kapacitu výroby a zefektivní produkci nových vlaků.

Obráběcí centrum, které škodovácké firmě dodala česká firma Strojírna Tyc, je nejmodernějším a největším zařízením svého druhu v Evropě. Rozměry jsou ohromující – jen délka samotného stroje dosahuje téměř padesáti metrů a maximální rozměr obrobku, který může stroj pojmout, bude 39×4,5 metrů, přičemž přesnost obrábění se bude odehrávat v řádech setin milimetru. Obráběcí centrum tvoří dva na sobě nezávislé portály se souvisle řízenou 5osou hlavou až 12 000 otáčkami za minutu.

Podívejme se na toto obráběcí centrum s pojízdným portálem (viz foto) blíže:

•    Stroj má portálovou konstrukci typu „spodní gantry“. Je osazen dvěma příčníky se souvisle řízenou hlavou s elektrovřetenem.

•    Na obou stojanech jsou zrcadlově umístěny pojízdné, klimatizované kabiny s ovládacím panelem, což zajišťuje pro obsluhu ideální výhled do místa řezu. Při zajetí stojanů do „parkovací“ polohy je možno bezpečně manipulovat i s rozměrnými obrobky, protože jeřábník má přímý výhled do pracovního prostoru stroje.

•    Stroj je vybaven pevným stolem pro upínání obrobku. Stůl je tvořen litinovými základovými deskami, které jsou standardně doporučeným příslušenstvím stroje.

•    Velikost stolu byla zvolena tak, aby při poruše kteréhokoli příčníku, bylo možno tento odstavit do servisní polohy, a zároveň bez omezení funkčním příčníkem opracovat (i s hlavou vyklopenou o 90 °) celou maximální zadanou velikost obrobku.

•    Stroj je standardně řízen řídicím systémem Heidenhain TNC 640 ve třech základních osách – X (podélný pohyb příčníku), Y (příčný pohyb smykadla s vřeteníkem) a Z (svislý pohyb vřeteníku).

•    Obráběcí centrum je osazeno dvěma nezávislými příčníky se smykadlem (vřeteníkem). V nich je uložena 2osá souvisle řízená hlava s elektrovřetenem.

Řídicí systém Heidenhain TNC 640 umožňuje provést na jedno upnutí několik frézovacích a soustružnických operací v libovolném sledu a nakonec proměření kusu dotykovou sondou. To znamená pokrok nejen v produktivitě, ale hlavně v přesnosti obrábění. Systém TNC 640 „myslí" napřed a vypočítává dynamicky obrys ještě před obráběním. Speciální filtry dodatečně potlačují přirozené vibrace, specifické pro každý stroj. TNC 640 předem rozpoznává změny směru a přizpůsobuje rychlost posuvu průběhu kontury a obráběnému povrchu.

Nové obráběcí centrum ve výrobní hale ostravské Vagonky zabírá plochu velkou jako polovina olympijského bazénu. Při výstavbě bylo nutné vykopat tisíc kubíků zeminy, což představuje zhruba 150 nákladních aut materiálu. Stavebníci při budování základu využili 700 kubíků betonu a 40 tun armatury a výztuží. Největším počinem však bylo zasadit 138 zatloukaných betonových pilotů do hloubky devíti až jedenácti metrů. Odolnost základů pro usazení stroje prověřily zátěžové deformační zkoušky.

Firma bude v nejbližší době pracovat především na jednopodlažních elektrických jednotkách pro zákazníky v České republice, Slovensku nebo Lotyšsku a push-pull soupravách pro Moravskoslezský kraj. Do Ostravy se navíc bude koncentrovat technologické know-how v oblasti řídících, multimediálních a diagnostických systémů dceřiné společnosti Škoda Digital.

Nové obráběcí centrum přitom zvýší kapacitní možnosti firmy v obrábění nadrozměrných dílů na dvojnásobek. Díky tomu bude možné například nově obrábět až 28 metrů dlouhé hliníkové svařence a podsestavy širokorozchodných skříní pro projekty vozidel určených například pro zmíněné Lotyšské dráhy.

Škoda Transportation a redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Škoda Transportation

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Nové průmyslové roboty od Stäubli: řada TX2

2.2.2021 Poslední lednový týden 2021 přináší premiéru tří nových šestiosých robotů Stäubli se střední nosností. Modely TX2-140, TX2-160 a TX2-160L rozšiřují aktuální generaci TX2 na celkem devět modelů. Jejich pevná struktura a inteligentní konstrukce z nich činí ideální volbu pro různé aplikace při všech okolních podmínkách – od drsných až po sterilní. Přináší nejvyšší úroveň bezpečnosti a konektivity. 


Tecomat Foxtrot úspěšně řídí výrobu kosmetiky u české firmy Cormen

8.1.2021 Počátkem roku 2021 uveřejnila společnost TECO, dodavatel víceúčelového řídicího systému Tecomat Foxtrot, publikaci rozmanitých referencí jeho využití. V tomto článku z ní ukážeme zajímavou implementaci v oboru automatizace kosmetického průmyslu. 


Společný úspěch Stäubli a Miele v Uničově: systémy MPS na lince na výrobu myček nádobí

17.12.2020 Spolupráce mezi Stäubli a Miele v Uničově trvá úspěšně již několik let. V roce 2019 rozšířilo Miele své výrobní zařízení o další z produktů značky Stäubli. Kromě stávajících standardních spojek, multi napojení, upínacích systémů a přibližně čtyř desítek robotů ve výrobě, doplnilo Miele portfolio navíc i o systémy na výměnu nástrojů MPS130. Tyto systémy jsou součástí dvou nových robotických buněk na montážních linkách myček nádobí. 


Průmyslová automatizace v depu elektrobusů: Ebusco a Rocsys představily robota na obsluhu zásuvkového nabíjení

11.12.2020 Ruční nebo automatizované nabíjení elektrobusů v depu? To může být u větších parků elektrobusů těžké rozhodování. Možné netradiční řešení v podobě robotizace depa elektrobusů prezentovaly v listopadu 2020 dvě nizozemské společnosti: výrobce elektrobusů Ebusco a výrobce specializovaných robotů Rocsys. 


Konkurence nespí a je třeba reagovat

PROFINET je v dnešní době pro urychlený a velkoobjemový sběr dat u strojních zařízení nutností.

2.11.2020 Asi každý, kdo se pohybuje ve strojírenství, se setkal nebo slyšel o obráběcích strojích českého výrobce, firmy TRIMILL, a.s. TRIMILL se specializuje hlavně na vývoj, konstrukci, montáž a uvádění do provozu portálových obráběcích center určených pro obrábění nástrojů, forem a zápustek, ale také pro produkci a letecký průmysl. V obráběcích strojích s vysokým stupněm automatizace je elektroinstalace často velmi složitá a koncepce zapojení samostatnými vodiči zde naráží na své meze, proto se při stavbě těchto obráběcích strojů konstruktéři v TRIMILLu spoléhají na sběrnicové systémy a komponenty Murrelektronik. 


Murrelektronik a vyřešení problémů s odporem smyčky

Dlouhá cesta k inteligentním napájecím systémům

19.10.2020 Selektivní monitoring kanálů je důsledkem jevu, který se objevil teprve se zavedením elektronicky řízených zdrojů napájení na trh. Co si představit pod pojmem „selektivní monitoring kanálů“? Odborníci, kteří strávili hodiny při odstraňování závad stroje, to moc dobře vědí. Nákladné je to zejména u složitých systémů, u kterých spínané zdroje napájení elektronicky regulují napětí a proud na výstupu. Je možné, že v případě zkratu nebo přetížení reagují sekundární pojistky pomaleji než jednotka zdroje, a proto tato selektivita neplatí. To vede ke kritickým situacím, jako jsou poklesy napětí, a v nejhorších případech dokonce ke vznícení kabelů.


Konektory F&B Pro pro Kaesaro: Zralé řešení pro výrobu sýrů

12.10.2020 Švýcarská společnost Kaesaro používá pro připojení senzorů a pohonů ke svým robotickým zařízením v sýrařských sklepích konektory F&B Pro od Murrelektronik, přičemž s výhodou využívá možností jejich snadného čištění a delších intervalů údržby. 


Unicorn Systems digitalizuje výrobu precizních obráběcích strojů v Astra Motor

15.5.2020 Brněnská společnost Astra Motor je předním evropským výrobcem precizních řezných obráběcích nástrojů. Kvůli zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti se společnost rozhodla zavést řešení inspirované iniciativou Průmysl 4.0 (digitalizace a automatizace výroby). Jako partnera si k tomu zvolila společnost Unicorn Systems, předního evropského dodavatele informačních systémů a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, který je rovněž hlavním partnerem konference Smart city FOR ARCH pořádané provozovateli tohoto portálu. Odborná veřejnost o tom byla informována na začátku května 2020.  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services