Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Nový SmartSignal od General Electric pomáhá prediktivní údržbě

21.5.2021 Udržovat právě tehdy, když je na to čas a kdy odstávka zařízení přinese co nejméně nákladů a co nejméně úniků tržeb – to je princip prediktivní údržby. Na podporu její praktické realizace v průmyslu přišla na přelomu dubna a května 2021 společnost GE Digital ze skupiny General Electric se zdokonaleným software SmartSignal.

Softwarové řešení SmartSignal pomáhá průmyslovým společnostem aktivně předvídat, diagnostikovat a předcházet poruchám strojů a zařízení. Tento software lze pořídit buďto samostatně, anebo jako integrovanou součást komplexnějšího systému správy majetku GE Digital Asset Performance Management (APM).

Nově prezentované zdokonalení tohoto systému zahrnuje jedinečnou analytiku „time-to-action“ (v překladu: čas k činu), která předvídá, kdy může dojít k závažné poruše, a zároveň poskytuje vylepšené nástroje pro vizualizaci a analýzu stavu zařízení (viz záběr displeje na obrázku níže). Zatímco jiná podobná řešení nabízená na trhu zpravidla pouze indikují budoucí možný problém, takto vybavený SmarSignal také diagnostikuje jeho příčinu a závažnost a určuje potřebný časový rámec pro zjednání nápravy.

Funguje to následujícím způsobem: Při zachycení anomálie v chodu zařízení předpoví analytika time-to-action, kdy tato anomálie dosáhne nepřípustných hodnot a bude třeba okamžitý zásah. Tato informace umožňuje technikům odpovědným za spolehlivost zařízení a jeho údržbu přesně určit priority a naplánovat nápravné kroky, tak aby zařízení bylo v chodu a zabránilo se jeho neplánovaným odstávkám. Současně s tím se sníží objem prací na neplánovaných opravách a údržbě a optimalizuje se harmonogram provozu a údržby zařízení.  

Právě přidání časové dimenze – tedy nejen minimalizace neplánovaných odstávek, ale také optimalizace načasování nápravných opatření – je předností analytiky time-to-action, jíž se vyděluje mezi jinými podobnými řešeními.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © GE Digital

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

EPLAN eMANAGE: snadné nahrání, sdílení a správa projektů v cloudu

10.5.2021 Digitální transformace inženýrské práce pokračuje. Společnost EPLAN v rámci svých cloudových služeb představuje novou aplikaci EPLAN eMANAGE pro spolupráci napříč projekty. Umožňuje vám nahrávat projekty z platformy EPLAN do cloudového prostředí, tam je sdílet a pracovat na nich. Již v půli března uvedl EPLAN bezplatnou verzi aplikace a její rozšířená, placená verze bude následovat v srpnu 2021. 


EPLAN Platforma 2022 v předpremiéře!

6.5.2021 Na digitálním veletrhu Hannover Messe představila společnost EPLAN poprvé novou platformu EPLAN, která bude na trh uvedena v průběhu léta. Zcela nové uživatelské rozhraní s pásem karet a tmavým režimem ladí s aktuálními softwarovými trendy a ještě více usnadní ovládání. Nový 2D grafický engine a centrální správa komponent dávají platformě optimální výkon.


Umělá inteligence napomáhá diagnostice turbín v Jaderné elektrárně Temelín

4.5.2021 Moderní metody tzv. neuronové sítě, které využívá i umělá inteligence, zavádí ČEZ na diagnostických systémech turbín v Jaderné elektrárně Temelín. Jejich hlavním cílem je včas předejít nežádoucímu nárůstu chvění. V druhé polovině dubna 2021 instalovali technici VZU Plzeň a ČEZ na prvním bloku první část z potřebných zařízení – tři desítky tzv. galvanických oddělovačů. Úkolem těchto zařízení je umožnit sběr vysokorychlostních dat o chvění z řídicího systému turbíny přes speciální úložiště. 


nteligence napomáhá prediktivní údržbě průmyslových motorů

7.4.2021 Prediktivní údržba znamená údržbu načasovanou podle rizika poruchy, které je dáno závažností dopadu poruchy a pravděpodobností jejího vzniku. Takto koncipovaná údržba na jedné straně předchází zbytečnému odstavování a rozebírání fungujících strojů a zařízení, a na straně druhé brání nečekaným a závažným poruchám. Prediktivní údržbě průmyslových motorů napomáhá mj. umělá inteligence od společnosti Siemens, s níž byla odborná veřejnost seznámena v březnu 2021. 


Edge datová centra

1.4.2021 Celosvětový objem dnes generovaných dat se odhaduje na 33 zettabytů (33 miliard terabytů) a do roku 2025 se odhaduje nárůst na 175 zettabytů. Drtivou většinu tohoto nárůstu bude mít na svědomí IoT (Internet věcí). A s tím vyvstávají důležité otázky. Kam se budou tato data ukládat? Kdo je bude zpracovávat? Jaké budou náklady spojené s uložením těchto dat? Jsou všechna tato data opravdu relevantní? Jak rychle se tato data budou přenášet a jak budou dostupná? 


Repase jako alternativa k nákupu nových robotů i jako „nový život“ robotů již nevyráběných

29.3.2021 Repasované roboty umožňují výrobním firmám s automatizovanými linkami využívat nové funkce a pokročilé služby a současně snižovat náklady na údržbu. Jak byla informována odborná veřejnost v březnu 2021, repasí těchto zařízení se zabývá i společnost ABB a její ostravský závod.


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

2.3.2021 Moderní technologie v automatizaci výroby mají stále větší požadavky na komunikaci strojů mezi sebou. K dosažení úspěšné digitalizace je nezbytná výkonná a spolehlivá síťová technologie. Společnost Murrelektronik, zkušený dodavatel komponentů pro průmyslové datové sítě, poskytuje svým partnerům podporu a rady při optimalizaci datových toků s pomocí účelně řešeného technického vybavení.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services