Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj

5.5.2014 Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychýlení ovládacího panelu. Tím je obsluha stroje kdykoliv „v naprostém obraze“ a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu, ukazuje společnost Rittal v podobě systémové stavebnice pro rozhraní člověk-stroj.

Na spojení mezi strojem, ovládacím zařízením a obsluhou jsou kladeny stále rostoucí požadavky. Typickými požadavky konstruktérů strojů a zařízení na systémy nosných ramen je bezpečnost, individuální konstrukce, estetický, jednotný design v širokém rozsahu zatížení, rychlá montáž, snadné seřízení kompletního systému a v neposlední řadě i rozličné možnosti vedení kabelů. Co se aktuálně učinilo na rozhraní mezi člověkem a strojem, ukazuje stavebnicový systém od společnosti Rittal, jenž uživateli nabízí jednotná řešení v oblasti funkcí, montáže a projektování v jednom designu. Rittal přináší na trh kompletní program nosných ramen ve shodném designu a s maximální nosností od 60 do 180 kg.


Obr. 1 Systém nosných ramen Rittal

Bezpečnost na prvním místě – to platí i při instalaci systému nosných ramen.

Automatické vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými částmi systému nosných ramen odstranilo možnou mezeru v bezpečnosti stroje. Automatické vyrovnání potenciálu přináší výhodu v podobě větší ochrany pro obsluhu stroje a větší bezpečnosti pro strojní výrobu. Díky tomuto systému odpadají dodatečné náklady za materiál a práci.

Ochrana hran – systém chrání izolaci kabelů, které jsou instalovány v nosných ramenech.

Kombinací těchto dvou aktivních bezpečnostních prvků (automatického vyrovnání potenciálu a ochrany hran) je zajištěno, že riziko úrazu elektrickým proudem vlivem vadné izolace kabelu je sníženo na minimum.

Se systémem nosných ramen CP 60/120/180 je Rittal prvním výrobcem, který zajistil automatické vyrovnání potenciálu jako standard, a to bez práce navíc a bez dodatečných nákladů.

Tam, kde dříve rotující prvky, jako jsou například klouby, neměly žádný systém pro vyrovnání potenciálu, mají dnes u CP 60/120/180 tzv. posuvné kontakty, které zajišťují spolehlivý elektrický kontakt v celém systému. Chytré ochranné prvky hran z plastu, které mohou být jednoduše nasunuty na vnitřní části mezi nosným profilem a kloubem, případně úhelníkem, zabraňují poškození izolace kabelů, které by mohlo být způsobeno vnitřní hranou. Toto poškození je typické pro svařované systémy. Automatické vyrovnání potenciálů je důležitým kritériem pro bezpečnost strojů a toto rozhodnutí je na straně konstruktérů.

Tři stupně zatížení – nový systém nosných ramen lze realizovat třemi stupni zatížení: 60, 120 a 180 kg (vztaženo na délku výložníku jednoho metru). Systém CP 60/120/180 nahrazuje dosavadní systémy CP-L, CP-C a CP-XL. U běžných řešení různých výrobců se stupně zatížení dělí až na sedm různých systémů nosných ramen, které jsou navíc vzájemně kompatibilní pouze zřídka, a to jak v designu, tak v kombinaci nebo funkcionalitě. Z toho vyplývají nevýhody, jako velký počet různých komponent a rostoucí náklady na poradenství. Systém nosných ramen od společnosti Rittal je naproti tomu zkonstruován obecně, umožňuje na základě svého stavebnicového principu vhodné řešení pro jakýkoliv požadavek a představuje značnou časovou úsporu při montáži, seřizování a v případě servisu. To znamená, že výměna jednotlivých komponent, například pro plánované vyšší zatížení, je možná rychle a kdykoliv.

Aby byla docílena požadovaná nosnost a dosažitelnost pro jakékoliv použití, jsou k dispozici nosné profily s různými průřezy a s délkou 250, 500, 1000 a 2000 mm (uzavřená verze). Všechny jsou zhotoveny z oválného hliníkového profilu – i pro zátěže do 180 kg. Většina nosných ramen na trhu je vybavena čtyřhrannou ocelovou trubkou. Nová geometrie profilu je nejen optickým „poutačem“, ale zaručuje i značně vyšší stabilitu s ohledem na ohybové a torzní zatížení, vyskytující se v aplikaci. Kromě toho z této konstrukce vyplývá minimální oscilační chování a komfortnější obsluha na základě redukovaných ovládacích sil. Je-li pro aplikaci vyžadována speciální délka mimo standardní velikosti, lze profily podle potřeby zkrátit. Dodatečné vrtání, nebo řezání závitu není zapotřebí.

Snadná instalace kabelů i dodatečně – nosné profily jsou k dostání i jako otevřená varianta s geometrií ve tvaru X. Toto řešení s délkou 500, 1000 a 2000 mm nabízí uživateli dva samostatné kabelové kanály v jednom profilu. Tím lze ovládací vedení a elektrické napájení ukládat odděleně od sebe, aby se zabránilo nežádoucím vazbám. Odnímatelné kryty u úhlových dílů, spojky a klouby zajišťují snadný přístup. Díky otevřenému profilu, jenž lze z optického hlediska příjemně uzavřít plastovou lištou, a to i za dodržení stupně krytí IP 54, může uživatel kdykoliv snadno a rychle nainstalovat další kabel, dokonce i se standardními DVI a VGA konektory. To lze provést i dodatečně, aniž by uživatel musel nosný profil demontovat, nebo dokonce mechanicky upravovat. Tato kompletní průchodnost při zavádění a protahování kabelů se vyplatí právě v případě servisu nebo při rozšiřování řídicích prvků v ovládací skříni. Rozhodujícími výhodami pro uživatele je přitom značná úspora času a nákladů. Kromě toho vykazují úhlové díly další užitečný detail: díky příslušným zářezům v krytech lze rychle a snadno namontovat například signální sloupky na nosné rameno – bez vrtání a frézování.


Obr. 2 Flexibilní možnosti zavedení a protažení kabelů

Jak uživatelsky příjemně je koncipován stavebnicový systém, podtrhují dva další postupy v manipulaci, které – jinak než u běžných systémů – lze provést zcela bez demontáže nosného systému: seřízení již namontovaných nosných ramen a dodatečné omezení úhlu otáčení. Při seřizování uživatel jednoduše odstraní krytku připojovacího prvku nosného ramena, a tím se šroubovákem dostane k oběma seřizovacím šroubům. To umožňuje dodatečné vyrovnání nosného ramena v co nejkratší době. Šikmo visící ovládací panely proto patří minulosti. Podobně snadné je to i s omezením úhlu otáčení. Zde se snadné a rychlé nastavení provádí pomocí dodatečného šroubu v otočném věnci. To lze provést bez demontáže systému.


Obr. 3 Jednoduché seřízení je možné i bez demontáže systému.

Rychlejší projektování zajišťuje interaktivní online nástroj, který uživatele podporuje při konfiguraci vhodného řešení nosného ramena. Online konfigurátor, jenž je k dispozici zdarma, poskytuje návrh pro dimenzování systému nosného ramena, který je přizpůsoben příslušnému požadavku zákazníka. Uživatele vede automaticky jednotlivými dotazy. Vždy podle délky výložníku, hmotnosti skříně, průřezů kabelů a specifikací designu navrhuje online nástroj optimální konstrukci nosného ramena pro individuální použití. Přitom integrovaná kontrola správnosti zamezí chybám při konfiguraci.

Ovládací skříňky Rittal

Ovládací skříňky, které slouží k uchycení zobrazovacích a ovládacích prvků, jsou firmou Rittal nabízeny v různých provedeních dle potřeb dané aplikace.

Ovládací skříňky řady „Comfort panel“ jsou vyrobeny z hliníkového protlačovaného profilu. Využitelná šířka čelního panelu je 520 mm, využitelnou výšku a hloubku je možné volit z nabízené řady. Hliníkový materiál je zvolen pro svoje vlastnosti výborného odvodu tepla, designu a nízké hmotnosti. Další nabízenou řadou je „Optipanel“, opět z hliníkového protlačovaného profilu a také v této řadě je možné volit z několika standardních rozměrů. Pro malé ovládací jednotky, které jsou vestavěny v čelních panelech, je tu řada „Compact panel“. V této řadě je možné použití vlastních čelních panelů s tloušťkou materiálu od 2 do 6 mm. Compact panel je opět vyroben z hliníkového materiálu.

Novinkami v oblasti ovládacích skříněk jsou pak „Ovládací skříňky s držadlovými lištami“ a „Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24ʺ“. Konstrukčním základem pro ovládací skříňky s držadlovými lištami je řada kompaktních rozváděčových skříní AE s několika odlišnostmi, které jsou důležité pro funkci ovládací skříňky. Ergonomický design je podpořen hliníkovou designovou lištou, která zároveň plní funkci držadla. Čelní hliníkový panel je snadno demontovatelný za účelem obrábění. Rychlý, bezpečný a snadný přístup pro servisní účely je zajištěn zepředu nebo zezadu, tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním TS je vhodný pro systémové příslušenství TS.

Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24ʺ poskytují zvýšenou ochranu kancelářských monitorů, která je stále více vyžadována v průmyslové oblasti. Pomocí běžných kancelářských TFT monitorů je pak možné sledovat veškeré důležité informace o stavu monitorovaného systému ve svých provozech. V drsném průmyslovém prostředí, které může být prašné, vlhké, zkrátka nevhodné pro standardní monitory, je potřeba tyto monitory řádně ochránit pomocí „pouzdra“, které zajistí vysoký stupeň ochrany. Ovládací skříňky pro stolní TFT monitory od firmy Rittal nabízejí vynikající ochranu a atraktivní design.

Relativně vysoké náklady na pořízení průmyslových TFT monitorů znamenají, že nejsou vždy první volbou řešením na rozhraní člověk-stroj. Proto u strojů výrobci často volí komerčně dostupné TFT monitory. Nicméně musí být zajištěn hladký a bezchybný provoz, proto se stolní TFT monitory, které jsou určené pro použití v kanceláři, musí instalovat do zvláště robustního pouzdra, v tomto případě ovládací skříňky. Tato nejnovější skříňka má stupeň krytí IP55 a účinně chrání zařízení před působením prachu a tryskající vodě. Design skříně je navržen pro standardní TFT monitory s úhlopříčkou až 24ʺ v populárních širokoúhlých formátech 16:9 a 16:10. Čelní prosklená plocha s jednovrstvým bezpečnostním sklem maximalizuje viditelnou plochu monitoru. Kombinace zaoblených hran a rukojeti z hliníku zabraňuje zranění a na straně operátora dodává monitoru atraktivní vzhled.

Do ovládací skříňky pro stolní TFT monitory lze monitor namontovat rychle a efektivně díky držáku s montážními otvory se standardem VESA 75/100. Dveře v zadní části skříňky umožňují snadný přístup k zadní části monitoru. Tato ovládací skříňka má vnější rozměry 650×450×155 mm a je vyrobena z ocelového plechu.

Společnost Rittal přináší svým zákazníkům stále něco nového. Promyšlený koncept „Rittal – The System.“ poskytuje řešení v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení a IT infrastruktury, včetně softwaru a služeb, napříč všemi sektory průmyslu. Celosvětovou dostupnost nabízených produktů a řešení zajišťuje více jak 10 000 zaměstnanců, 11 výrobních závodů a 64 dceřiných společností.

Zajímá-li vás nabídka produktů a řešení společnosti Rittal a chcete-li být stále a včas informováni o všech novinkách, zaregistrujte se k odběru Rittal Info-newsletteru.

Objednejte si nový Katalog Rittal 2014/2015 s ucelenou systémovou nabídkou pro průmysl a IT. Objevte všechny dimenze Rittal – The System.

Leoš Blažek, product manager Rittal

Foto: Rittal

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také další související články:

Světová novinka Rittal RiMatrix S poprvé v České republice

25.4.2014 Světovou novinku v oblasti řešení datové infrastruktury RiMatrix S představila společnost Rittal poprvé na veletrhu CeBIT 2013. Dne 23. – 25. dubna 2014 měli možnost RiMatrix S shlédnout také odborníci v České republice, a to v rámci celoevropské roadshow, kterou společnost Rittal odstartovala začátkem dubna 2014. RiMatrix S je kompletní datové centrum, které se skládá z definovaného počtu serverových a datových racků řady TS IT, klimatizačních jednotek, napájecích zdrojů, záložních zdrojů a monitorovacích prvků.


Invertorové chladiče: Energeticky úsporné chlazení obráběcích strojů

18.3.2013 Chlazení hraje při třískovém obrábění kovů nezastupitelnou úlohu. Přesnost obrábění je přímo závislá na konstantní teplotě chladicí kapaliny. Příkon chlazení činí přibližně 15 % celkové spotřeby energie obráběcího stroje a tomu úměrně odpovídá možný potenciál úspory energie. Chladicí jednotky s invertorovou technologií, které vyvinula společnost Rittal, výrazně zvyšují účinnost chladicího zařízení a díky tomu je celý systém energeticky úspornější. 


Standardizace – kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

1.4.2014 Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo hlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439.  


Zařízení pro odvod ztrátového tepla z elektrických rozváděčů

3.3.2014 V tomto článku se seznámíme s nejběžnějšími principy odvodu ztrátového tepla z elektrických zařízení. Vyjmenujeme vše, co ovlivňuje výběr jednotlivých typů chladicích zařízení a jak je možné řídit vnitřní klima elektrických rozváděčů. Základní dělení způsobu chlazení elektrických rozváděčů je na pasivní a aktivní. Požadavky pro návrh chlazení elektrických rozváděčů

3.2.2014 V elektrickém rozváděči jsou umístěny elektrické prvky, při jejichž činnosti se část elektrické energie přemění ve ztrátové teplo. Množství ztrátového tepla závisí především na typu elektrického zařízení a jeho velikosti. Představíme-li si elektrický rozváděč jako uzavřený prostor s vnitřními zdroji tepla, umístěný v prostředí o určité teplotě, je nutné se ptát, při jakém teplotním rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou bude skříň rozváděče schopna odvádět veškeré teplo z rozváděče do okolí


Modulární sejfy RITTAL: systémově testovaná bezpečnost

1.8.2013 Rittal jako významný dodavatel IT infrastruktury nyní nabízí vedle osvědčeného sejfu s vysokou úrovní bezpečnosti „Modulsafe Extend“ také nově navržený „Modulsafe Level B“ pro spolehlivou základní ochranu. Oba modulární sejfy představují bezpečnostní řešení ověřené nezávislými zkušebnami. V případě použití těchto sejfů není nutná časově a finančně náročná přestavba části budovy. Díky modulární koncepci lze jednotlivé prvky bez problémů instalovat i do těžko přístupných míst.

Konstruování nízkonapěťových rozváděčů dle normy ČSN EN 61439

2.4.2013 V červnu minulého roku byla přepracována a nově vydána prvotní verze ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 z roku 2010 ve vydání 2. Přechodné období ČSN EN 60439-1 však nebylo změněno. Proto mají konstruktéři nízkonapěťových rozváděčů nejvyšší čas požadavky nové normy implementovat do svých zařízení. Výraznou podporu přitom nabízí nová verze plánovacího softwaru Power Engineering od společnosti Rittal. 


Společná řešení pro IT a průmysl

4.3.2013 Integrace IT do automatizace, která je bezpečná z hlediska výpadků, představuje výzvu, i když je infrastruktura podobná. Řešením je společný, modulární základ se standardizovanými systémy, vyhovující jak stroji a řídicímu systému, tak i počítačům a serverům. S programem „Rittal – The System.“ spojila společnost Rittal inovační výrobky z oblasti rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury do jedné systémové platformy. 

 

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services