Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Jak se vyvíjí svět evropských elektrobusů

4.12.2020 Jako konzultanti sledujeme průběžně vývoj v oblasti elektrobusů. Dlužno říci, že v uplynulých měsících to byl zejména vývoj ve zbytku Evropy – domácí vody byly v tomto ohledu až na výjimky spíše stojaté. Na tomto vývoji nás zaujaly některé zajímavé momenty.

Vývoj počtu a podílu

Z níže uvedeného grafu převzatého z analýzy spřátelené nizozemské konzultační firmy Chatrou CME Solutions, týkající se autobusů nad 8 tun s alternativními pohony v zemích Západní Evropy a v Polsku, je patrno, že počet autobusů s alternativním pohonem od roku 2014 průběžně stoupá. V roce 2019 jejich počet vzrostl o téměř 70 % oproti roku 2018, zatímco celkový počet registrovaných městských autobusů vzrostl o cca 22 %. Největší nárůst podílu přitom zaznamenávají bateriové elektrobusy: Jejich počet se oproti roku 2018 více než ztrojnásobil a přiblížil se ročním počtům registrovaných hybridů a autobusů na CNG. Podíl elektrobusů na celkovém počtu registrovaných městských autobusů zároveň stoupl z necelých 5 % v roce 2018 na téměř 12 % v roce 2019. Podobně tomu nejspíš bude i v roce 2020. Od začátku roku bylo v uvedených zemích zaregistrováno přes 1000 „velkých“ elektrobusů, od roku 2012 tedy přes 4000 vozidel.

ZVĚTŠIT OBRÁZEK

Země a výrobci

V období 2012 – září 2020 byl tržním leadrem elektrobusů ve sledovaných zemích nizozemský VDL se svými 770 elektrobusy (18,9 % trhu). Následuje čínský BYD – sám nebo ve spolupráci s britským výrobcem Alexander Dennis – a polský Solaris. V samotném třičtvrtěletí 2020 však na evropské špičce stojí Solaris s 242 zaregistrovanými elektrobusy. Pro srovnání, český leader SOR až dosud dodal téměř 70 z více než 100 elektrobusů na linkách v ČR, další desítky jich jezdí v zahraničí.

Z pohledu zemí bylo v období 2012 – září 2020 na špičce EU Nizozemí s celkem 880 elektrobusy. Významný rozvoj elektrobusů ukazuje také Francie, Velká Británie a Německo.

Podíváme-li se ovšem za hranice EU, zjistíme, že ambice stát se evropskou jedničkou v počtu elektrobusů má ruské hlavní město Moskva, donedávna vyhlášená doména trolejbusů. Jejich provoz však byl v roce 2020 zcela ukončen a do roku 2024 je plánováno nasazení celkem 2600 elektrobusů od domácích výrobců GAZ a KAMAZ. Ti se tak nejspíš stanou evropskými leadry mimo EU.

Na evropském trhu bateriových elektrobusů se zároveň objevují noví hráči – jak značky dlouhodobě zavedené (například MAN), tak zcela noví, inovativní výrobci, jako třeba litevský Dancer Bus.

Technologie nabíjení

U průběžně dobíjených elektrobusů se v EU široce uplatňuje uzemněné dobíjení čtyřpólovou konzolí se standardizovaným rozhraním, ať už „shora dolů“ (OppCharge) nebo „zdola nahoru“. Naproti tomu zmíněná Moskva zde jde svojí vlastní cestou.

Velké parky elektrobusů vyžadují i potřebné technologie optimalizující jejich nabíjení v garážích. Evropský trh těchto technologií je postupně obsazován dodavateli elektrobusů a nabíjecích stanic, kteří dodávají kompletní řešení včetně optimalizace, nebo specializovanými technologickými firmami.

Palivočlánkové autobusy

V řádově nižších, ale rychle rostoucích počtech jsou v EU vidět i palivočlánkové autobusy. Jejich největší park – celkem 37 vozidel – má v současné době německý Kolín nad Rýnem.

Vedle tradičního belgického dodavatele palivočlánkových autobusů Van Hool se zde objevují nové „tváře“ – například polský Solaris se svojí palivočlánkovou verzí elektrobusu, portugalský CaetanoBus nebo francouzská Businova.

I jinde než na městských linkách

Stále více se v Evropě i jinde ve světě objevují další příklady nasazení elektrobusů. Patří k nim především školní elektrobusy, meziměstské elektrobusy, ale také třeba pojízdné knihovny. Jak patrno, zelený je strom života – svět elektrobusů nevyjímaje.   

Jakub Slavík

Obrázek © Chatrou CME Solutions (překlad redakce)

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Elektrické autobusy pro město IX“.

Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

Přečtěte si také:

Konferenci „Elektrické autobusy pro město IX“ nahradila letos interaktivní brožura stejného jména – právě vychází

18.11.2020 Pro letošní veletrh Czechbus byl připravován již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“. Vzhledem ke zrušení veletrhu, k neustále se měnící situaci ohledně vládních protiepidemických opatření, ale také k setrvalému zájmu profesionální veřejnosti o problematiku elektrických autobusů jsme se rozhodli letos nahradit naši konferenci interaktivní brožurou stejného názvu „Elektrické autobusy pro město IX“.


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

27.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. Více o knize zde 

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services