Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Jaderná elektrárna Dukovany: nový blok se začne stavět v roce 2029

22.11.2019 Další důležitý krok k zachování energetické soběstačnosti České republiky byl učiněn v listopadu 2029. Na druhém jednání ho učinili členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, kde poprvé zazněl harmonogram výstavby Dukovan II. Po schválení EIA je to další důležitý milník v přípravě tohoto strategického projektu.

Podle současných plánů by výstavba měla začít nejpozději v roce 2029. Jinak by podle provozovatele české přenosové sítě, společnosti ČEPS, hrozilo riziko, že v roce 2040 by dodávkami elektrické energie nebyla pokryta spotřeba v 678 či dokonce až v 3 622 hodinách. To znamená, že by se významnou část roku musel odběr elektrické energie regulovat. Evropa totiž postupně tlumí uhelné zdroje. Nicméně obnovitelné zdroje v České republice, jejichž současný podíl na brutto výrobě elektřiny činí cca 11 % českou spotřebu elektřiny zdaleka nepokryjí.

Předpokládané termíny pro druhý blok elektrárny Dukovany jsou následovné: 2021 by mělo být územní rozhodnutí, soutěž by měla proběhnout v roce 2021, do konce roku 2022 by měl být vybrán dodavatel, v roce 2029 by se mělo začít stavět a v roce 2036 by měla být investice dokončena.

Výstavba nových jaderných bloků souvisí s aktuálním děním v Evropě, s bojem proti klimatickým změnám a za snižování emisí. Na prvním místě je Francie, která má s 52 jadernými reaktory podíl jaderné energetiky 75 % a je i lídrem iniciativy pro snižování emisí oxidů uhlíku na nulu do roku 2050. Švédsko má deset jaderných bloků a také vodní zdroje. Cílem ČR je zvýšit podíl výroby elektřiny z jaderných zdrojů ze současných cca 30 na 40 % v roce 2040.

Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů se shodl, že je vzhledem k útlumu těžby třeba eliminovat rizika, která by mohla projekt výstavby zdržovat. Do konce února 2020 tak bude vybrán dodavatelský model. Na jednání také byly předloženy konkrétní návrhy na úpravu stavební legislativy, schválen postup notifikačních jednání s Evropskou komisí, prodiskutován termín předpokládaného vydání povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k umístění jaderného zdroje, harmonogram územního řízení, předpokládaný termín vyhlášení výběrového řízení aj. Řada dílčích úkolů, které ovlivní energetickou soběstačnost České republiky, a tedy budoucí generace.  

V čele Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů je premiér, členy jsou ministři relevantních resortů, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a nově také zástupci všech opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Výstavba nových jaderných zdrojů je totiž naprosto zásadní projekt, který určuje směřování České republiky na několik desetiletí.

Pro elektrárnu Dukovany II se předpokládá technologie tlakovodních reaktorů generace III+.

Jako referenční projekt pro Dukovany II je na prvém místě uváděn reaktor typu AP 1000 od americké společnosti Westinghouse Electric Company LLC. Tepelný výkon jednoho bloku činí cca 3415 MWt, elektrický výkon cca 1200 MWe. Vývoj technologie tlakovodního reaktoru AP1000 probíhal více než 15 let a je založen na znalostech a zkušenostech z úspěšného 50letého provozu více než 100 komerčních elektráren společnosti Westinghouse.

Jako další referenční projekty jsou prezentovány APR 1000 a EU-APR od korejské společnosti Korea Hydro&Nuclear Power, ATMEA1 od francouzsko-japonského společného podniku společnosti AREVA NP/Mitsubishi Heavy Industries, EPR od francouzského dodavatele AREVA NP, HPR1000 od čínské společnosti China General Nuclear Power Corporation a VVER-1200E od ruské společnosti Rosatom.

Investorský model výstavby jaderné elektrárny Dukovany II vláda schválila letos 8. července. Uložila i navazující úkoly. Nový zdroj bude financovat Skupina ČEZ prostřednictvím své dceřiné společnosti, stát bude mimo jiné garantovat stabilitu legislativního a regulatorního prostředí. Rozhodnutí, kterým se postupně naplňuje Státní energetická koncepce, je velmi významné v souvislosti s rozvojem jaderné energetiky v České republice. Má také zásadní vliv na plnění závazků na ochranu klimatu. Dukovany teď mají prioritu, nezapomíná se ani na Temelín. Inovovaný Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů proto na svém druhém jednání probral také analýzu stavu a perspektiv vývoje elektroenergetiky, analýzu a úkoly pro zefektivnění povolovacích procesů či návrhy na personální posílení tak, aby se příprava nových jaderných zdrojů nezpožďovala. Výbor v současné podobě existuje od února tohoto roku a je poradním orgánem vlády.

MPO, redakčně upraveno s využitím podkladů ČEZ, a.s.

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Black start: při zotavení české energetiky z případného blackoutu pomůže přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

8.11.2019 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. V takovémto případě by mohla sehrát významnou roli přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. Od roku 2019 má tato elektrárna od provozovatele české přenosové soustavy, společnosti ČEPS, certifikaci na službu start ze tmy neboli black start. Jak byla v listopadu 2019 informována odborná veřejnost, v případě blackoutu by tak umožnila obnovit napětí v přenosové soustavě takzvaným podáním napětí do Elektrárny Chvaletice. 


Malé jaderné reaktory místo spalování ropných břidlic: Estonsko hledá bezuhlíkové alternativy, podepsalo dohodu s GEH

30.10.2019 Po Polsku je další zemí bývalého komunistického bloku, která se velmi aktivně zajímá o využití malých jaderných reaktorů, Estonsko. Svědčí o tom dohoda o porozumění (Memorandum of Understanding), kterou v říjnu 2019 uzavřel americký výrobce jednoho z malých reaktorů GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) a estonská společnost Fermi Energia. Tato společnost byla založena odborníky na atomovou energii pro podporu rozvoje malých jaderných reaktorů v Estonsku. Cílem uzavřené dohody s GEH je prozkoumat ekonomickou proveditelnost vybudování malého reaktoru BWRX-300 od GEH v Estonsku, prověřit požadavky na lokalitu a požadavky estonské státní regulace v oblasti využití atomové energie. 


BWRX-300: bude Polsko průkopníkem malých reaktorů v bývalém východním bloku?

24.10.2019 O malých reaktorech jako jednom z perspektivních směrů ve vývoji jaderné energetiky slýcháme především v souvislosti se zeměmi, jako jsou USA, Velká Británie, Kanada, případně Francie. Zdá se však, že k jejich uplatnění může dojít i v postkomunistických zemích a průkopníkem by mohlo být Polsko. Přinejmenším tomu nasvědčuje dohoda – memorandum o porozumění – z října 2019 mezi americkým výrobcem jednoho z malých reaktorů GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) a společností Synthos SA 


Jaderná elektrárna Temelín umí pomoci rovnováze v přenosové síti a kompenzovat nestálost obnovitelných zdrojů

18.10.2019 Úkolem jaderných elektráren je pracovat v takzvaném základním zatížení. V případě regulace, tedy snižování výkonu, přichází na řadu až poslední. Přesto ale musí být schopné pomoci ve chvíli, kdy je elektřiny v síti nárazově víc, než odpovídá spotřebě. Platí to i o výrobě elektřiny v jaderné elektrárně Temelín, jak byla v říjnu 2019 informována odborná veřejnost. 


NuScale: malé modulární reaktory pomohou také bezemisní výrobě vodíku nebo rafineriím ropy

15.10.2019 Malé jaderné reaktory představují důležitý perspektivní směr v bezemisní výrobě elektřiny a tepla. Kromě toho se stále hovoří i o jejich dalším využití kromě „tradiční“ dodávky elektřiny do rozvodné sítě, případně vytápění budov. Na Mezinárodní konferenci o klimatických změnách a roli jaderné energie, kterou pořádala Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) ve Vídni začátkem října 2019, promluvil o jejich dalších možnostech jeden z konstruktérů malého modulárního reaktoru NuScale. Prezentoval tak závěry studií, které projektová organizace NuScale k tomuto účelu vypracovala. 


Nuward: malý modulární reaktor z Francie staví na zkušenostech obranného průmyslu

4.10.2019 Při zmírňování prudkých klimatických změn hraje nezastupitelnou roli jaderná energetika jako důležitý bezuhlíkový zdroj. Tento hnací motor vede k rozvoji nových jaderných technologií pro výrobu elektřiny. Mezi ně se řadí i malé modulární zdroje, pro něž se vžilo označení SMR – small modular reactor. Mezi projekty těchto zdrojů převážně britského, amerického nebo kanadského původu, jako jsou U-battery, NuScale nebo StarCore Nuclear, přichází v září 2019 na scénu francouzský projekt Nuward. 


Think Atom: Jaderná energie představuje systémově nejefektivnější cestu k dekarbonizaci

13.5.2019 Potřeba zmírnit klimatické změny se stává stále naléhavější pro celý svět. V oblasti energetiky toho nepůjde dosáhnout bez systémového přístupu, uvažujícího energetické zdroje v širokých souvislostech – nejen tedy vlastní výrobu elektřiny. V tomto kontextu má velký význam využívání jaderné energie jako součásti energetického mixu. Zaznělo to mj. na konferenci Atomexpo v Soči, konané v dubnu 2019, z prezentace neziskové organizace Think Atom, zaměřené na osvětu v oblasti jaderné energie. Z této prezentace dále vyjímáme některé zajímavé poznatky.


Energy Outlook: během 20 let stoupne spotřeba elektřiny o třetinu, jaderné zdroje budou stále potřeba

11.3.2019 Tradiční Energy Outlook, výhled budoucího vývoje energetiky do roku 2040, publikovaný společností BP a v únoru 2019 prezentovaný Českou nukleární společností, opět rozčeřil debatu o možnosti lidstva uspokojit stoupající poptávku po energiích a přitom si nezničit planetu. Podle BP i v budoucnu zůstane role jaderné energie významná. Pokud by byla snaha skutečně protlačit ambiciózní cíle na snižování emisí, pak bude jeho přínos o to důležitější. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services