Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Elektřina a teplo pro Prahu i Střední Čechy změní zdroje energie: ČEZ zavírá Elektrárnu Mělník III

24.8.2021 Do roku 2030 bude lokalita Mělník, která zásobuje Prahu, Mělník a Neratovice, vyrábět jen z nízkoemisních zdrojů a významně tak pomůže Skupině ČEZ i Praze a dalším městům dosáhnout ekologických závazků. Prvním krokem v plánované transformaci je odstavení 500MW elektrárenského uhelného bloku Mělník III, který byl dlouhou dobu největší svého druhu v ČR. Jeho uzavřením v polovině srpna 2021 se lokalita Mělníka a okolí mění na čistě teplárenskou.

Elektrárna a teplárna Mělník v současnosti

Elektrárensko-teplárenský komplex Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze. Leží přibližně 13 km pod soutokem Labe a Vltavy.

Elektrárna Mělník původně sestávala ze tří technologických celků EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III, vybudovaných postupně v rozmezí konců šedesátých a sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. Koncem 90. let byly tyto bloky odsířeny.

V současnosti činí instalovaný výkon bloků v Mělníku 4× 60 MW (EMĚ I) a 2× 110 MW (EMĚ II). Donedávna k nim patřil také zmíněný třetí blok o výkonu 500 MW.

První blok byl v 80. – 90. letech přestavěn na teplárnu. Tato teplárna Mělník I, která je ve vlastnictví Energotrans a. s., dceřiné společnosti ČEZ, je primárním výrobcem tepla do Pražské teplárenské soustavy. Tepelný výkon přenášený napáječem tepla je 650 MW a ročně zajišťuje dodávku ve výši 9800 TJ.

Elektrárna Mělník II zajišťuje kromě výroby elektřiny i dodávku tepla. Obě komodity vyrábí stejně jako teplárna Mělník I ve společném, tzv. kombinovaném cyklu, což vede k podstatně vyššímu využití paliva, a tím k energetickým úsporám s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Horká voda pro Prahu je dopravována potrubím o průměru 1,2 metru na vzdálenost více než 34 km při tlaku až 2,5 MPa. Napáječ Mělník – Praha přechází po příhradových ocelových mostech dvakrát tok Vltavy a čtyřikrát železniční trať. Nejvzdálenější spotřebitel tepla je od ohříváků společnosti Energotrans vzdálen 74,5 km.

Výroba a dodávka tepla probíhá nepřetržitě celý rok 24 hodin denně s výjimkou jednoho týdne v létě o prázdninách, kdy je prováděna zejména plánovaná údržba napaječe.

Teploty stlačené vody v horkovodu se podle ročního období pohybují od 90 do 140 °C. Na straně odběratele (v Praze nebo Neratovicích) se voda ochladí (předá teplo) a vrací se při teplotě v rozmezí 60 až 70 °C. Horká voda putuje do Prahy průměrně 8 hodin a za tuto dobu se ochladí přibližně o 1 °C. Ztráty při této dodávce obvykle nepřekračují 4 % (záleží na ročním období).

Transformace teplárenství a změny v Mělníku

Čtvrtina z celkových emisí CO2 v ČR vznikne při výrobě tepla. Transformace teplárenských provozů skupiny ČEZ je proto jednou z klíčových oblastí, kterými chce ČEZ dosáhnout svých ekologických závazků. ČEZ plánuje do transformace teplárenských lokalit na nízkoemisní investovat v nejbližších letech odhadem 30 až 40 mld. Kč.

Ekologizace mělnického zařízení je jedním z významných kroků v dosažení nízkoemisní výroby, které si ČEZ vytyčil ve strategii Vize 2030 Čistá Energie Zítřka. S ohledem na velikost mělnického zdroje a jeho důležitost pro Prahu bude právě tam směřován největší podíl plánovaných investic do modernizace teplárenství.

Prvním krokem „zezelenání“ lokality je právě uzavření Elektrárny Mělník III, která jako jediná vyráběla jen elektřinu. V následujících letech dojde k odstavení hnědouhelné jednotky Mělník II, která bude do té doby částečně fungovat v režimu záložního zdroje, a poté se ukončí i provoz jednotky Mělník I.

Dodávky tepla, na nichž závisí zhruba 250 tisíc pražských a středočeských domácností, ale nebudou ohroženy. Nejprve budou totiž uvedeny do provozu náhradní zdroje. Jako první vyroste plynová kotelna, následovat budou paroplynové zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Zvažována je také výstavba elektrokotle, který bude sloužit nejen jako výrobní zdroj tepla, ale i pomůže regulovat přenosovou nebo distribuční soustavu. ČEZ současně ověřuje možnosti využití dalších bezemisních technologií v této lokalitě do budoucna, např. rozšíření o kotel na biomasu, spalování ale i výrobu vodíku, nebo tepelná čerpadla s akumulací tepla.

Vybudování ZEVO a další plány

Výrobní kapacitu mělnického komplexu doplní zařízení na energetické využití odpadu ZEVO.

Zatímco běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadů, v ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů) dochází jejich termickým využitím k výrobě tepelné a elektrické energie.

Pro ZEVO platí velmi přísná evropská a česká legislativa, která povoluje jen minimální hodnoty emisí do životního prostředí. V porovnání s klasickými zdroji (např. uhelné elektrárny) jsou ZEVO k lidskému zdraví a životnímu prostředí mnohem šetrnější. Energie vyrobená z odpadu navíc šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa. Zbytkový odpad po spalování (škvára) lze využít jako druhotné suroviny, například ve stavebnictví.

Stávající skládka uhlí pro mělnický blok III se v budoucnu může zaplnit fotovoltaickými panely. Společnost Energotrans, která teplárenskou lokalitu provozuje, zároveň jedná s ÚJV Řež o možnosti zprovoznit v areálu experimentální okruh se superkritickým CO2 pro testování točivých strojů. Všechny nové zdroje vzniknou na pozemcích současného areálu, a využijí tak stávající budovy i infrastrukturu.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů ČEZ

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Kogenerace v Jablonci nad Nisou: teplo do bytů, elektřina do veřejné sítě

10.8.2021 České teplárenství prochází velkou transformací. Jedním z kroků v tomto procesu je instalace pěti kogeneračních jednotek v Jablonci nad Nisou, které od konce července 2021 dodávají prostřednictvím společnosti Jablonecká energetická teplo do bytů a elektřinu do veřejné sítě. Kogenerační jednotky postavila a provozuje společnost ČEZ Energo z holdingu ČEZ ESCO.


Vodní elektrárna Orlík je opět plně v provozu, světovým unikátem jsou čtyři plně automatizovaná soustrojí s Kaplanovými turbínami

15.7.2021 Na začátku července 2021 se vrací do plného provozu všechny čtyři bloky vodní elektrárny Orlík, provozované skupinou ČEZ. Největší elektrárna na Vltavě, kterou energetičtí dispečeři využívají hlavně v časech odběrových špiček, má za sebou pravidelné několikatýdenní revize po hlavní části sezóny. Ta přinesla podzimní i jarní příznivé podmínky pro výrobu bezemisní elektřiny z vody.  


Digitální technologie zvýší spolehlivost elektrické distribuční sítě ČEZ

14.6.2021 ČEZ Distribuce investuje v letech 2020 – 2025 do zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny přes 83 mld. Kč. Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím. O slovo se hlásí moderní technologie, které pronikají do všech částí rozvodných sítí. Více je čtvrtina naplánovaných prostředků, tedy přes 23 miliard korun, míří do digitálních technologií. S podrobnostmi byla odborná veřejnost seznámena začátkem června 2021. 


Čistá Energie Zítřka: vize skupiny ČEZ pro rok 2030 ukazuje strategii přechodu na nízkoemisní portfolio zdrojů

7.6.2021 Ambiciózní strategie odklonu od uhelné energetiky v ČR by nebyla možná bez významného přispění skupiny ČEZ, která se na domácí výrobě elektřiny podílí téměř třemi čtvrtinami. Koncem května 2030 představila skupina ČEZ veřejnosti svoji Vizi 2030 nazvanou Čistá Energie Zítřka, v níž uvádí konkrétní kroky a milníky na cestě k nízkoemisní energetice.  


ROV od General Electric usnadňuje péči o turbíny vodních elektráren

3.6.2021 Turbíny vodních elektráren potřebují, stejně jako jakákoli jiná zařízení, pravidelné prohlídky. V náročných podmínkách vodních elektráren je tento proces obzvláště složitý, zvláště s ohledem na nesnadno dosažitelnost některých části turbín ponořených ve vodě. Na pomoc této činnosti a jejímu efektivnímu provádění přišla v druhé polovině května 2021 společnost GE Renewable Energy ze skupiny General Electric se zajímavým řešením: robotizovaným zařízením pro provádění prohlídek pod vodou.  


Sušice a Klatovy dostanou nové kogenerační jednotky

17.5.2021 ČEZ Energo, dceřiná společnost ČEZ ESCO, provozuje v současné době v Sušici devět kogeneračních jednotek v pěti kotelnách. Jak byla na začátku května 2021 informována odborná veřejnost, ve čtyřech z nich budou již dožívající kogenerační jednotky v roce 2021 vyměněny za nové. Modernizace s sebou přinese i navýšení instalovaného elektrického výkonu o 0,8 MW. K instalaci vůbec první kogenerační jednotky dojde také v nedalekých Klatovech.


Umělá inteligence napomáhá diagnostice turbín v Jaderné elektrárně Temelín

4.5.2021 Moderní metody tzv. neuronové sítě, které využívá i umělá inteligence, zavádí ČEZ na diagnostických systémech turbín v Jaderné elektrárně Temelín. Jejich hlavním cílem je včas předejít nežádoucímu nárůstu chvění. V druhé polovině dubna 2021 instalovali technici VZU Plzeň a ČEZ na prvním bloku první část z potřebných zařízení – tři desítky tzv. galvanických oddělovačů. Úkolem těchto zařízení je umožnit sběr vysokorychlostních dat o chvění z řídicího systému turbíny přes speciální úložiště. 


Dukovany: 3D model umožní zefektivnit provoz jaderné elektrárny

16.4.2021 Odborníci v Dukovanech vytvářejí v současné době první reálný 3D model jaderné elektrárny. Výsledkem bude digitální model s detailními daty skutečného dispozičního uspořádání. To umožní zjednodušit činnosti a zefektivnit práci při provozu zařízení a jeho údržbě, zejména v prostorech, které jsou za běžného provozu nepřístupné. Už na začátku dubna 2021 model Dukovan obsahoval 3D scany 339 místností a po úplném dokončení bude zahrnovat 1127 místností, výrobních hal a sálů. 


Kogenerace na plyn místo uhlí: elektrárna Dětmarovice podporuje plánovanou proměnu českého energetického mixu

12.4.2021 Česká elektroenergetiky postupně směřuje k útlumu uhelných zdrojů, k němuž by mělo dojít do roku 2040. Praktický průběh tohoto procesu ukazuje příklad elektrárny Dětmarovice. Jak informoval na začátku dubna 2021 její provozovatel skupina ČEZ, na konci roku 2022 nebo nejpozději po topné sezóně 2022-2023 budou v této elektrárně odstaveny uhelné bloky a nahrazeny plynovými kogeneračními jednotkami. Ty umožní také pokračovat v současných dodávkách tepla.


Úspěch v Tušimicích: bateriové úložiště pomáhá stabilitě přenosové sítě

31.3.2021 Náhlý pokles frekvence elektřiny v síti si žádá záložní zdroje schopné do 30 vteřin obnovit rovnováhu. Energetická skupina ČEZ a provozovatel české přenosové sítě ČEPS úspěšně vyzkoušely v rámci projektu BAART zapojení velkokapacitního bateriového systému pro poskytování služeb výkonové rovnováhy, konkrétně automatické regulace frekvence, u bateriového úložiště umístěného v areálu Elektrárny Tušimice (viz foto). Odborná veřejnost byla s podrobnostmi seznámena v březnu 2021.


Synergie v energetice: elektřina pro domácnosti, průmysl i železnici

18.3.2021 Na okraji Uničova na Olomoucku začala společnost ČEZ Distribuce v březnu 2021 budovat zcela novou transformační stanici 110/22 kV, která pomůže zlepšit spolehlivost dodávek elektřiny pro celý region. Projekt za více než 170 mil. Kč navíc umožní zdejšímu závodu společnosti Miele rozšířit výrobu a Správě železnic zajistí dostatečný příkon potřebný pro elektrifikaci železniční trati Olomouc – Uničov – Šumperk. 


Trh EPC v roce 2020 významně rostl: významným impulsem byla kombinace EPC s dotacemi, nastartováno na další růst

5.3.2021 Podle údajů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), zveřejněných v únoru 2020, byl rok 2020 z pohledu trhu energetických služeb se zárukou úspor (EPC) rekordní. Probíhající projekty ušetřily zákazníkům, kterými jsou převážně města, kraje a jejich příspěvkové organizace, elektřinu, plyn, teplo a vodu za téměř 400 mil. Kč. Jedná se o největší roční úsporu od roku 1994, kdy byly v ČR realizovány první EPC projekty.


Kogenerace v průmyslu: potravinářská výroba společnosti Mondelez lépe využívá zemní plyn

11.2.2021 O kombinované výrobě elektřiny a tepla, tzv. kogeneraci, se hovoří hlavně v souvislosti s projekty veřejných služeb, jako například nemocnice, sportovní areály apod. Nachází však nemenší uplatnění i v průmyslu. Příkladem je společnost Mondelez, která v Opavě provozuje továrnu na výrobu sušenek. Ve své provozovně instalovala v únoru 2021 dva teplovodní kotle a kogenerační jednotku na ohřev teplé vody. Dodavatelem, investorem i provozovatelem projektu je společnost ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO. 


Informace, stanoviska a povolení ohledně vysokonapěťového vedení: pomůže Vyjadřovací portál ČEPS

4.2.2021 Provozovatel přenosové soustavy, společnost ČEPS, spustil začátkem roku 2021 na svých webových stránkách aplikaci Vyjadřovací portál. Jejím prostřednictvím lze podávat žádosti o sdělení o poloze sítí, žádosti o stanovisko do řízení a žádosti o souhlas s činností v ochranném pásmu. Proces podávání i zpracovávání žádostí se tak urychlil a zefektivnil.


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services