Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Ukrajinská energetika dále posiluje vazbu na kontinentální Evropu: Provozovatelé přenosových soustav se dohodli na zvýšení obchodní kapacity

12.8.2022 Na sklonku července 2022 se provozovatelé přenosových soustav (PPS) kontinentální Evropy dohodli s Ukrajinou a Moldavskem na zvýšení obchodní kapacity na 250 MW, což je více než dvojnásobek kapacity, která byla stanovena v počáteční fázi (100 MW). Ukrajina tak posiluje vazbu na energetiku kontinentální Evropy, a s tím i svoji energetickou bezpečnost.

Evropská přenosová síť a Ukrajina

Na území západní, střední, jižní a jihovýchodní Evropy i částí Afriky a Asie, jsou přenosové sítě synchronně propojeny v jednu síť o stejném kmitočtu v rámci tzv. regionu Kontinentální Evropa. Synchronně fungují také další regiony Evropy, zahrnující oblast severských zemí, oblast zemí bývalého Sovětského svazu včetně Pobaltí a britské ostrovy. Jednotlivé regiony jsou navzájem propojeny asynchronně stejnosměrným spojením.

Podrobnosti jsou zřejmé z mapy synchronních zón Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav ENTSO-E na obrázku. Součástí regionu Kontinentální Evropa je i tzv. Burštýnský ostrov – ukrajinská elektrárna Burštýn a její spádová oblast, který zároveň propojuje soustavy Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Jak z obrázku patrno, většina Ukrajiny a s ní spojená síť Moldavska byla doposud propojena se soustavou Ruska, Běloruska a dalších států bývalého Sovětského svazu.

Synchronizace Ukrajiny s kontinentální Evropou

Synchronizace odlišných přenosových soustav, tak jako v tomto případě, je náročný proces, který obvykle trvá několik let. Hodnotí a testuje se řada technických a bezpečnostních ukazatelů, jako jsou například dostatečná kapacita propojovacích přeshraničních vedení či nastavení technických parametrů a postupů v obou systémech tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz propojených soustav. V rámci příprav synchronizace se rovněž zpracovává řada studií o chování soustav po propojení a navrhují se opatření k řešení detekovaných problémů.

O synchronizaci Ukrajiny a Moldavska s kontinentální Evropou se jednalo od roku 2017. Realizovala se řada nezbytných kroků, včetně úspěšného odzkoušení ostrovního provozu.

Oproti původnímu plánu opětovného připojení Ukrajiny k ruské síti, ke kterému mělo dojít po skončení testu, rozhodla společnost Ukrenergo strategicky o setrvání v ostrovním provozu. To znamená, Ukrajina setrvávala v režimu nezávislém na Rusku, ale velmi zranitelném, zvláště ve válečných podmínkách současné Ukrajiny.

Dokončení synchronizace se původně plánovalo pro rok 2023, proces se však výrazně urychlil na základě žádosti o nouzovou synchronizaci Ukrajiny a Moldavska ze 27. a 28. února 2022.

Provozovatelé přenosových soustav kontinentální Evropy zahájili 16. března 2022 zkušební synchronizaci přenosových soustav Ukrajiny a Moldavska. Stalo se tak na základě naléhavé žádosti tamních provozovatelů přenosových sítí, společností Ukrenergo a Moldelectrica, o nouzovou synchronizaci v souvislosti se situací na Ukrajině.

Zkušební synchronizace byla provedena po důkladné analýze výše zmíněné Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E), která potvrdila technickou proveditelnost propojení. Posuzovány přitom byly parametry z oblasti bezpečnosti provozu, informačních technologií včetně kybernetické bezpečnosti či legislativní a regulační aspekty. Přijata byla také řada opatření k zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu propojených evropských soustav.

Komerční výměna energie

Komerční výměna elektrické energie přes elektrizační soustavu Ukrajina/Moldavsko byla zahájena 30. 6. 2022 na hranici mezi Ukrajinou a Rumunskem a následně 7. 7. 2022 na hranici mezi Ukrajinou a Slovenskem. Později se očekává obchod s elektřinou i na dalších přeshraničních profilech (Ukrajina–Maďarsko a Moldavsko–Rumunsko).

K otevření obchodní kapacity s Ukrajinou/Moldavskem došlo poté, co provozovatelé přenosových soustav kontinentální Evropy 28. 6. 2022 potvrdili, že byly splněny technické předpoklady pro umožnění komerční výměny elektrické energie mezi Ukrajinou a sousedními zeměmi. Zahájení komerčních výměn elektrické energie navazuje na úspěšnou synchronizaci elektrizační soustavy kontinentální Evropy a elektrizační soustavy Ukrajina/Moldavsko ze dne 16. 3. 2022 a na přijetí společnosti Ukrenergo jako pozorovatelského člena ENTSO-E dne 26. 4. 2022.

Možnost dalšího zvýšení obchodní kapacity bude posouzena na začátku září 2022 na základě úvah o stabilitě a bezpečnosti energetické soustavy.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © ČEPS

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Důležitý krok ke koordinaci evropských přenosových soustav: V platformě PICASSO začala probíhat výměna regulační energie

29.6.2022 Do mezinárodní platformy PICASSO pro přeshraniční výměnu regulační energie se 22. června 2022 podle plánu připojilo dalších pět provozovatelů přenosových soustav. Následně v této platformě začala probíhat přeshraniční výměna regulační energie z aFRR. Projekt PICASSO byl spuštěn 1. června 2022 a jako první se k němu připojila společnost ČEPS. 


Spolehlivá elektřina pro Ukrajinu: evropská síť provozovatelů přenosových soustav jedná o nouzové synchronizaci Ukrajiny a Moldavska

4.3.2022 Provozovatelé přenosových soustav Ukrajiny a Moldavska, společnosti Ukrenergo a Moldelectrica, požádali o nouzovou synchronizaci se soustavami provozovatelů v kontinentální Evropě. Evropská síť provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E) vede s Ukrajinou a Moldavskem intenzivní jednání s cílem zjistit rozsah nezbytných opatření, která pomohou zachovat spolehlivý provoz elektrizačních sítí v daných zemích. Na začátku března 2022 o tom informoval odbornou veřejnost provozovatel české přenosové soustavy, společnost ČEPS. 


Spotřeba elektrické energie v ČR stoupla, pandemie nemá vliv na celkový trend

11.2.2022 Spotřeba elektrické energie v ČR opět stoupla. Pandemie a související vládní opatření se promítly do jednorázových výkyvů, ale základní trend spotřeby nezměnily. Tak lze ve stručnosti shrnout vyhodnocení spotřeby za uplynulé období, s nímž odbornou veřejnost seznámila v únoru 2022 Skupina ČEZ. 


Robustní česká přenosová síť bude ještě robustnější a dále sníží riziko blackoutu: podepsána rozsáhlá investice Evropské investiční banky

25.1.2022 Česká republika má velmi robustní elektrickou přenosovou síť. Přesto se ani jí nevyhýbá riziko tzv. blackoutu, především kvůli tranzitním tokům elektřiny. Jejímu posílení by měla přispět investice Evropské investiční banky (EIB), která podepsala ke konci roku 2021 se státním provozovatelem české přenosové soustavy, společností ČEPS, půjčku ve výši 3,6 mld. Kč (v přepočtu 142 mil. eur). 


Češi podporují jadernou energetiku, nefandí uhlí ani plynu pro výrobu elektřiny: World Nuclear News uveřejnily výsledky průzkumu

5.1.2022 Těsně před Vánoci 2021 byly zveřejněny výsledky průzkumu mezi českými obyvateli ohledně vztahu k zdrojům energie pro výrobu elektřiny. Průzkum provedla česká marketingová agentura IBRS a výsledky sdílela s internetovým portálem World Nuclear News podporovaným Světovou jadernou asociací (WNA), s nímž redakce našich portálů spolupracuje. 


Velký flexibilní transformátor podpoří stabilitu energetické sítě USA

20.10.2021 Transformátory jsou důležitou součástí energetických sítí. Kromě změny napětí na požadovanou hodnotu hrají důležitou roli při zajišťování kvality elektrické energie, tedy napětí, proudu a kmitočtu včetně odpovídajícího průběhu příslušných křivek. To vše pomůže zajistit velký flexibilní transformátor, první svého druhu na světě, který byl v polovině října 2021 instalován v rozvodně energetické společnosti Cooperative Energy ve městě Columbia v americkém státě Mississippi. 


Aeroderivativní turbíny: letecké motory vyrábějící elektřinu doplňují obnovitelné zdroje

5.10.2021 Společnost General Electric (GE), světový výrobce proudových motorů pro letadla, vyrábí rovněž plynové turbíny pracující na stejném principu a vycházející z konstrukce leteckých motorů, ale sloužící jako stacionární zdroje, zejména pro výrobu elektřiny. Pro tyto turbíny se používá označení aeroderivativní. Zatím poslední dodávka čtyř těchto turbín od GE byla v září 2021 úspěšně instalována ve dvou kalifornských elektrárnách na zakázku tamního ministerstva vodních zdrojů (DWR). 


Kybernetická bezpečnost v energetice: skupina ČEZ otevřela nové integrované bezpečnostní dohledové centrum – iSOC

29.9.2021 V roce 2017 činily globální ztráty z kybernetické kriminality 1,5 mld. USD (přes 32 mld. Kč), v roce 2020 už 4,2 mld. USD (přes 90 mld. Kč). V ČR bylo v roce 2020 spácháno 8417 trestných činů v této kategorii. Bylo to o 3073, tedy o 58 %, více než v roce 2017. Přibylo útoků na nemocnice, sítě orgánů státní správy a samosprávy i větší průmyslové podniky. Tolik strohá fakta, která ilustrují celkovou nebezpečnost kybernetických útoků. 


Všech šest bloků českých jaderných elektráren běží naplno, více než 45 % výroby elektřiny v ČR je plně bezemisní

1.9.2021 Na konci srpna 2021, necelé čtyři dny po svém připojení k přenosové soustavě, pracuje druhý temelínský blok opět na plný výkon. Spolu s elektrárnou Dukovany je tak aktuálně v provozu všech šest jaderných bloků, které bezemisní elektřinou kryjí více než 37 % české spotřeby (netto výroba elektřina za rok 2020). 


Český tokamak COMPASS jde do důchodu, jeho následovníkem bude COMPASS Upgrade

31.8.2021 V pátek 20. srpna 2021 proběhl poslední experiment na tokamaku COMPASS, který provozuje Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR (ÚFP). Po dvanácti letech ukončuje svůj provoz. V zařízení, ve kterém se testuje řízená jaderná fúze, proběhlo za tu dobu více než 21 tisíc výbojů vysokoteplotního plazmatu. Na jeho místě bude v nejbližších letech vybudován zcela nový tokamak – COMPASS Upgrade se světově unikátními parametry, který má za cíl vyřešit některé z klíčových problémů spojených se stavbou prototypu fúzní elektrárny. 


Kogenerace v Jablonci nad Nisou: teplo do bytů, elektřina do veřejné sítě

10.8.2021 České teplárenství prochází velkou transformací. Jedním z kroků v tomto procesu je instalace pěti kogeneračních jednotek v Jablonci nad Nisou, které od konce července 2021 dodávají prostřednictvím společnosti Jablonecká energetická teplo do bytů a elektřinu do veřejné sítě. Kogenerační jednotky postavila a provozuje společnost ČEZ Energo z holdingu ČEZ ESCO.


Nové separátory zvýší výrobu z elektrárny Temelín bez zvýšení výkonu reaktoru

23.7.2021 Bezemisní elektřinu přibližně pro menší město. Takový výrobní potenciál očekává ČEZ od nových separátorů, které vyměnil během odstávky prvního bloku. Navíc vyšší temelínský výkon může nahradit uhelné elektrárny a ročně ušetřit několik tisíc tun CO2. Odborná veřejnost o tom byla informována v červenci 2021. 


Vodní elektrárna Orlík je opět plně v provozu, světovým unikátem jsou čtyři plně automatizovaná soustrojí s Kaplanovými turbínami

15.7.2021 Na začátku července 2021 se vrací do plného provozu všechny čtyři bloky vodní elektrárny Orlík, provozované skupinou ČEZ. Největší elektrárna na Vltavě, kterou energetičtí dispečeři využívají hlavně v časech odběrových špiček, má za sebou pravidelné několikatýdenní revize po hlavní části sezóny. Ta přinesla podzimní i jarní příznivé podmínky pro výrobu bezemisní elektřiny z vody.  


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services