Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Společnost ABB otevřela dva nové závody v ČR

24.4.2015 Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, zahájila ve dnech 22. a 23. dubna 2015 provoz nových výrobních závodů v České republice. Ty jsou určeny pro výrobu vzduchem izolovaných rozváděčů vysokého napětí, přístrojových transformátorů a automatizačních systémů pro rozvodny. Celkově si výstavba nových výrobních kapacit vyžádala investice ve výši 50 milionů USD.

V Brně byly vybudovány nové prostory pro výrobu vzduchem izolovaných rozváděčů vysokého napětí a přístrojových transformátorů. V Trutnově byl pak vybudován závod na výrobu automatizačních systémů pro rozvodny.

V brněnském závodu ABB zajišťuje výrobu vzduchem izolovaných rozváděčů, přístrojových transformátorů a senzorů jednotka Výrobky pro energetiku vysokého napětí. Součástí této jednotky je rovněž servisní středisko a technologické centrum. Tento závod bude jedním z největších a nejmodernějších závodů tohoto typu na světě a bude vybaven speciálními automatizovanými linkami. Rozšíření výrobních kapacit plně odpovídá záměrům společnosti ABB o celosvětové pokrytí a je plně v souladu s její strategií Next Level, jejímž cílem je zrychlení tvorby hodnoty udržitelným způsobem.

Nové výrobní prostory byly vybudovány na ploše 13 000 m2 a umožní navýšení počtu vyrobených rozváděčů o 25 procent. V rámci nového závodu si zaslouží pozornost také plně automatizované a polo-automatizované výrobní linky na zalévání přístrojových transformátorů využívající moderní špičkové roboty vyráběné v ABB.

Tomuto rozšíření předcházelo v roce 2014 – rovněž v Brně – otevření nové výrobní jednotky s plochou 12 500 m2, určené na výrobu součástí pro velmi vysoké napětí. Tato jednotka, zajišťující inženýring, montáž a testování, je součástí globální sítě závodů na výrobu plynem izolovaných rozváděčů.

Trutnov je sídlem největšího evropského inženýrského centra pro řízení a automatizaci rozvoden ABB, kromě toho nabízí i služby v oblasti inženýringu, řízení projektů a servisní podpory. Po více než dvou desetiletích, kdy ABB sídlilo přímo v centru města, má nyní vlastní, nově postavené prostory o celkové ploše 8 500 m2 v průmyslové zóně Krkonošská, jejichž součástí je nejen výroba, ale také inženýring a testování.

Otevření trutnovského závodu (viz fotografie) se zúčastnili i zástupci naší redakce a využili této příležitosti k získání zajímavých poznatků o produktech a řešeních společnosti ABB.

ABB zde vyrábí a zajišťuje dodávky systémů pro chránění, řízení a monitorování energetických zařízení zvláště velmi vysokého a vysokého napětí, které dodává do celého světa. Konečnými uživateli trutnovských systémů jsou energetické a průmyslové společnosti nejen z celé Evropy, ale i ze vzdálenějších oblastí, například Blízkého východu nebo Austrálie. V případě komplexních projektů ochran a řídicích systémů pro rozvodny směřují dodávky z Trutnova do 50 států světa.

Každá zakázka je unikátní, protože je navrhována a projektována dle požadavků zákazníka a norem dané země. Na základě projektu se jednotlivá zařízení, která mohou pocházet od ABB, ale i od jiných dodavatelů podle zákazníkovy volby, vestaví do rozváděčových skříní a v nich zapojí, naprogramují a nakonfigurují. Velká individuálnost konstrukce zde vyráběných rozváděčů, která se může měnit (a často také mění) během výroby i u samotné instalace, brání prakticky jakékoliv automatizaci výroby a naopak klade velký důraz na technické znalosti a mimořádnou pečlivost výrobního personálu. Takto individuální výrobě odpovídá i projektově orientovaná organizace výroby. Kromě „čisté“ práce ve výrobním závodě k ní patří i činnost technika při vlastním zprovoznění rozváděče přímo v místě provozu, kde jsou podmínky často velmi extrémní.

V Trutnově rovněž sídlí největší inženýrské centrum pro řízení rozvoden ABB v Evropě a oddělení Rozvoje aplikací, které se zabývá vývojem aplikací reagujících na aktuální potřeby energetického trhu, jako jsou např. nástroje pro zajištění kybernetické bezpečnosti (např. CyberSecurity, Fingerprint) či systémy chytrých sítí (SmartGrids) a chytrého osvětlení (SmartLighting). Poslední jmenovaná technologie inteligentního osvětlení, která je důležitou součástí konceptu smart city se již rok úspěšně zkouší v rámci pilotního projektu v nedalekém Vrchlabí.

Prvky smart grid má i vlastní energetické hospodářství závodu řízené ze závodové rozvodny vybavené inteligentní řídicí jednotkou. Ta je rovněž součástí regionální distribuční sítě, čímž napomáhá rychlejší odpovědi na případné poruchy nízkonapěťového vedení. Směrem dovnitř závodu vytváří vlastní mikrosíť, která umožňuje energeticky efektivní provoz. Perspektivně se předpokládá také možnost vybavení budovy fotovoltaickým zdrojem a jeho začlenění do energetického hospodářství závodu, což dále posílí efektivnost provozu.

Je tedy patrno, že společnost ABB nedodává energeticky účinná řešení pouze svým zákazníkům, ale umí s nimi takříkajíc začít sama u sebe.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím tiskových podkladů ABB

Foto © archiv redakce

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Letoun poháněný solární energií odstartoval k obletu zeměkoule

17.3.2015 ABB a Solar Impulse vytvořily technologickou alianci a spolupracují na realizaci historicky prvního obletu zeměkoule v letounu poháněném pouze sluneční energií. Cílem tohoto projektu je poukázat na roli inovací a technologického pokroku při optimalizaci využívání přírodních zdrojů.  


Skagerrak 4: rekordní lehké HVDC přenosové spojení v Evropě

14.1.2015 Norskou a dánskou přenosovou síť propojuje již od sedmdesátých let vysokonapěťový stejnosměrný systém sestávající z několika dílčích spojení, nazývaných Skagerrak 1, 2 a 3 podle úžiny, kterou překonávají. Vlastníkem tohoto systému je v Norsku energetická společnost Statnett a v Dánsku jeho partner Energinet.dk. 


Rekordní elektrický jistič pro UVN sítě od ABB v provozu

10.12.2014 Na začátku prosince 2014 byl uveden do provozu elektrický jistič pro ultravysoké napětí (UVN) 1200 kV AC (viz foto), jehož výrobcem je společnost ABB. Představuje tak světový rekord – pro takto vysoké napětí nebylo dosud nikde spínací zařízení v provozu. Nyní je tento jistič v provozu na testovací stanici pro napětí 1200 kV AC, kterou postavila indická centrální přenosová společnost Power Grid Corporation of India Limited, ve městě Bina v indickém státě Madhya Pradesh. 


Grid4EU/Demo 1: automatizace řízení středněnapěťových sítí v rámci systému smart grid

8.10.2014 Projekt Demo 1, součást evropského programu Grid4EU pro vývoj systémů smart grid, dostal na konci září 2014 významnou technickou podporu v podobě systému automatizovaného řízení středněnapěťové energetické sítě od společnosti ABB. Evropský program Grid4EU, financovaný ze 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, je jedním z nejvýznamnějších evropských demonstračních projektů 


Špičkové technologie pro svařování a dělení materiálu ve Vestci u Prahy

22.9.2014 Společnost ABB, přední dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, 18. září 2014  slavnostně otevřela ve Vestci u Prahy nový Evropský showroom pro svařování a dělení materiálu. ABB v České republice zaujímá vedoucí postavení na trhu robotizované automatizace a výstavbou nového showroomu v řádech několik desítek milionů korun dále rozvíjí své zdejší zázemí v oblasti svařování a dělení materiálu pro celou Evropu. 


YuMi: první robot, který bezprostředně spolupracuje s člověkem

15.9.2014 Na začátku září 2014 informovala společnost ABB odbornou veřejnost o představení svého robota označeného jako YuMi® (you and me – ty a já), schopného v plném rozsahu spolupracovat s člověkem. YuMi je dvouramenný robot, konstruovaný pro automatizované procesy při přesné výrobě – například pro montáž drobných součástek při výrobě spotřební elektroniky, kde robot a člověk musí úzce spolupracovat. 


Výrobní závod ABB pro zapouzdřené vodiče pro plynem izolované rozvodny VVN

27.6.2014 ABB, přední světová společnost v oblasti energetiky a automatizace, 26. června 2014 v Brně slavnostně otevřela nový závod na výrobu zapouzdřených vodičů pro plynem izolované rozvodny VVN. Zaměstnává kolem 200 lidí a je součástí globální sítě závodů, které dodávají komponenty pro plynem izolované rozváděče (GIS – Gas Insulated Switchgear) ABB. Závod s plochou téměř 12500 m2 zahrnuje konstrukční, montážní a testovací prostory. 


Palubní stejnosměrná síť ABB šetří palivo, hluk i prostor na lodi

26.6.2014 Nezávislé testy potvrdily v červnu 2014, že použití stejnosměrné rozvodné sítě ABB On Board DC Grid na lodích s diesel-elektrickým pohonem přispívá k významným úsporám paliva, hluku i lodního prostoru. Testování proběhlo na lodi Dina Star, patřící norské společnosti Myklebusthaug Management, která ji používá k zásobování ropných plošin. Tuto 94 m dlouhou loď pohánějí dvě elektrické jednotky Rolls Royce Azipull s tlačnými lodními šrouby o výkonu 2350 kW. 


Nové prostory pro společnost ABB a její globální operační centrum v Ostravě

22.5.2014 Společnost ABB, přední světová skupina působící v oblasti energetiky a automatizace, dne 21. května 2014 u příležitosti 12 let fungování na trhu slavnostně otevřela nové prostory svého Operačního centra v Ostravě. 


ABB UniGear Digital: vysokonapěťový rozváděč s novými integrovanými senzory měření proudu a napětí

24.3.2014 Společnost ABB získala prestižní ocenění Zlatý Amper 2014 za nejpřínosnější exponát veletrhu: koncept vysokonapěťového rozváděče UniGear Digital, který je ve svém oboru světovou novinkou. 

 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services