Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Indukční dobíjení elektrických vozidel pro průmysl i elektromobilitu: IPT Technology a Bombardier spojily síly

5.2.2021 Dva světoví výrobci zabývající se mimo jiné indukčním dobíjením bateriových elektrických vozidel, IPT Technology a Bombardier, propojili začátkem roku 2021 své znalosti a zkušenosti v tomto oboru: Holdingová společnost IPT Group, mateřská firma IPT Technology, převzala od společnosti Bombardier její plné portfolio indukčního nabíjení, prezentované pod obchodním názvem PRIMOVE.

Indukční dobíjení a jeho princip

Bezdrátové dobíjení baterií elektrických dopravních prostředků probíhá na bázi elektromagnetické indukce mezi pevnou částí, zcela ukrytou pod povrchem vozovky ve stanici, a vozidlovou částí, jak ukazuje obrázek níže.

Základem pevné části dobíjecího zařízení je primární vinutí, instalované těsně pod povrchem vozovky, v němž vzniká elektromagnetické pole. Jeho magnetické odstínění brání elektromagnetické interferenci. Pevnou část dále tvoří DC napájecí kabely a měniče na střídavé napětí primárního vinutí, systém detekce vozidla a systém SCADA pro řízení a diagnostiku dobíjecí stanice. Pevná část je zapnutá pouze během dobíjení, aby bylo vyhověno požadavkům na elektromagnetickou ochranu.

Schéma indukčního dobíjení baterií

Vozidlovou část tvoří vozidlová sběrnice s kompenzačním kondenzátorem, umístěná na spodku vozidla, která přemění elektromagnetické pole primárního vinutí pevné části na střídavý proud. Na ni navazuje měnič, který jej transformuje na stejnosměrný proud dobíjející baterii (nebo jiné zařízení na ukládání elektrické energie). Vozidlovou část doplňuje detekční systém, který detekuje pevnou část dobíjecího zařízení a koordinuje jeho zapnutí a vypnutí.

Indukční dobíjení v průmyslové dopravě

Indukční dobíjení má své kořeny v aplikacích pro průmyslovou dopravu, v nichž má IPT Technology už 24letou tradici. Takováto řešení mohou mít různé podoby.

Relativně nejjednodušší je indukční nabíjení pro kolejové dopravníky v průmyslových závodech, vedoucí souběžně s kolejovou dráhou.

Jiným řešením je zabudování indukčních smyček do podlahy průmyslového závodu, jejichž prostřednictvím pak lze nabíjet rozmanitá průmyslová vozidla a dopravníky s elektrickým pohonem (viz foto nahoře). Indukční smyčka zabudovaná v podlaze zároveň může sloužit pro řízení automatických průmyslových vozidel v areálu.

Nabíjecí výkony u těchto aplikací se pohybují přibližně v rozmezí 5 – 30 kW (zaokrouhleno).

A konečně lze indukční dobíjení využít také v nabíjecích stanicích pro elektrické průmyslové vozíky. Nabíjecí výkony se zde mohou pohybovat řádově ve vyšších desítkách i malých stovkách kW.

Indukčně dobíjené elektrobusy

Možné použití indukčního dobíjení je však mnohem širší. Technologie od obou uvedených výrobců byly aplikovány mimo jiné pro průběžné dobíjení elektrobusů, například v anglickém městě Milton Keynes nebo v německém Braunschweigu či Mannheimu i v dalších městech.

Není bez zajímavosti, že indukční dobíjení představovalo nejspíš vůbec první systém průběžně dobíjených elektrobusů. Již v roce 2003 vyjelo na linky v centru italského Turína 23 elektrických midibusů s olověnými gelovými trakčními bateriemi a indukčním dobíjením IPT (viz foto níže) – blíže viz ve studii E-mobilita v MHD od provozovatelů tohoto portálu.

IPT Technology a Bombardier společně v elektromobilitě

Zatímco IPT Technology rozvíjí indukční dobíjení především v oblasti průmyslu, odkud expandovala i do městské mobility (viz výše příklady průmyslových aplikací a elektrobusů v Milton Keynes a v Turíně), Bombardier se svým řešením PRIMOVE rozvíjí od začátku městskou mobilitu, a to jak pro elektromobily, tak pro elektrobusy (viz příklady z Německa). Společně tak pokrývají technologická řešení zahrnující širokou škálu nabíjecích výkonů od jednotek po stovky kW a překrývají se v oblasti řešení pro nabíjecí výkony kolem 100 kW.

Kromě jiného bude IPT Technology v blízké době zapojen například do inovativního projektu britské vlády jménem OSRIC (On street Residential Inductive Charge, tedy Indukční nabíjení na ulicích pro rezidenty). Jeho náplní bude zkušební indukční dobíjení 14 automobilů různých značek přes noc, aniž by bylo nutno instalovat povrchové nabíjecí stanice a řešit problém s nabíjecími kabely jako zdroji rozmanitých praktických komplikací. V tomto projektu se naplno uplatní synergie obou výrobců.

Je to jedna z mnoha ukázek, jak se v současné době sbližují dva zdánlivě odlišné trendy: Industry 4.0 v průmyslové výrobě a smart city v městské mobilitě. Společným jmenovatelem je rozvoj moderních technologií, který se odmítá uzavřít do úzkých hranic hospodářských sektorů a profesních komunit.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto a obrázek © IPT Technology

Další informace zde

Přečtěte si také:

Elektromobilita ČEZ v roce 2020: statistika, technologie, tarify a výhled pro rok 2021

28.1.2021 I v roce 2020 pokračoval růst odebrané bezemisní elektřiny v síti veřejných dobíjecích stanic ČEZ pro elektromobily. O statistice elektromobility za rok 2020 ve své síti nabíjecích stanic a o dalších zajímavé nabídce své nabíjecí infrastruktury informovala v lednu 2020 skupina ČEZ.


ŠKOLA BATERIÍ

Elektrická vozidla nezávislá na trolejovém vedení se neobejdou bez baterií. Jejich druh a provozní vlastnosti určují hlavní chemické prvky, na jejichž základě baterie fungují. To je užitečné znát, abychom mohli správně formulovat požadavky na dodané bateriové elektrické vozidlo – zvláště uvážíme-li, že baterie představují velmi významnou část jeho ceny. Tato internetová nano power škola baterií je zaměřená na jednotlivé aplikace a rozebírá, která konkrétní technologie je pro který konkrétní typ aplikace vhodná. 


Další využití trakčních baterií u těžkých elektrických vozidel

19.1.2021 Vedle parciálních trolejbusů a elektrobusů, kterými se podobně zabývaly minulé dvě lekce naší školy baterií, se tentokrát podíváme na využití baterií pro další těžká elektrická vozidla v městském provozu. Patří sem zejména palivočlánkové a hybridní autobusy, bateriové tramvaje a vlaky, těžké nákladní elektromobily pro městské služby i další aplikace. 


95 % materiálu z lithium-iontových baterií pro elektrobusy úspěšně recyklováno v americkém pilotním projektu

12.1.2021 Co v praxi dále s lithium-iontovými bateriemi po ukončení jejich života, ať už v mobilním nebo stacionárním režimu? Odpověď na tuto důležitou otázku elektromobility dal úspěšný pilotní projekt, vůbec první v oboru těžkých elektrických vozidel, při němž byly kompletně recyklovány baterie z elektrobusů. Projekt byl realizován ve spolupráci kanadské společnosti Li-Cycle Corporation, zaměřené na recyklaci lithiových baterií, a kanadsko-amerického výrobce autobusů a elektrobusů New Flyer. O výsledku byla odborná veřejnost informována začátkem roku 2021.


Baterie pro elektrobusy

12.1.2021 V minulém článku Školy baterií jsme se věnovali výběru optimální technologie trakční baterie pro parciální trolejbus. Zatímco požadavky parciálního trolejbusu jsou u většiny projektů velice podobné, u elektrobusů je to jinak. Požadavky na využití elektrobusů jsou projekt od projektu velice rozdílné, ať už uvažujeme o meziměstském vozidle, příměstském nebo o nejčastěji využívaném elektrobusu pro čistě městskou hromadnou dopravu. 


Baterie pro parciální trolejbusy

5.1.2021 První článek z naší školy baterií, uveřejněný i v brožuře „Elektrické autobusy pro město IX“, uvedl čtenáře do problematiky baterií sloužících k pohonu vozidel. Náš druhý článek má za cíl poskytnout uživatelům i investorům do trolejbusové dopravy ucelený pohled na výběr alternativního pohonu trolejbusu, zejména pak akumulátorového pohonu pro parciální trolejbus. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services