Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Využití polovodičů z karbidu křemíku zlepšuje provozní vlastnosti tramvají

9.12.2021 Karbid křemíku (SiC) je slibně se vyvíjejícím směrem ve vývoji materiálů pro polovodičové součástky. Ukazuje to mimo jiné rok trvající test jejich využití na tramvajích v Mnichově, s nímž byla odborná veřejnost seznámena na začátku prosince 2021.

Polovodičové součástky na bázi karbidu křemíku (SiC) byly a neustále jsou vyvíjeny pro použití do vysokých teplot, velkých výkonů, dynamických aplikací a pro zařízení s vysokou dávkou radiace. Jak patrno, jedná se o podmínky, ve kterých by tradiční křemíková součástka nemohla fungovat. Karbid křemíku je velmi odolný proti působení těchto vlivů, což umožňuje například významnou úsporu energie i další přínosy při použití u vysokonapěťových spínačů v řízení elektrických pohonů.

Ukazuje to i výsledky testu u mnichovské tramvaje Siemens Avenio vybavené polovodičovými součástky od firmy Infineon Technologies (viz foto k tomuto článku). Během ročního testovacího provozu najela celkem 65 000 km. Přitom bylo zaznamenáno velmi významné snížení hluku a 10% úspora energie.

Testovací provoz byl součástí výzkumného a vývojového projektu PINTA, realizovaného evropským společným podnikem Shift2Rail. (Poznámka: Shift2Rail je partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podporuje investice do inovací a výzkumu v kolejové dopravě. Je spolufinancovaný z programu Horizont 2020.)

Hlavním cílem projektu je snížit náklady životního cyklu vozidel díky využití SiC polovodičů. Pro dopravce je rovněž důležité snížení hluku vozidel jako významný faktor pro přijetí kolejové dopravy veřejností. Zdrojem hluku zde přitom může být mimo jiné pulsní regulace výkonu pomocí polovodičů.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Stadtwerke München a Infineon Technologies

Další informace zde

Přečtěte si také:

Projekt 5G koridor Mnichov-Praha: sítě 5G pomohou přeshraniční spolupráci záchranářů

8.9.2021 Plzeňští záchranáři během zásahů v bavorském pohraničí mnohdy naráží na problém nestabilních mobilních sítí. Sanitky, které fungují na obou stranách hranice, jsou proto výrazně limitovány ve své práci. V blízké budoucnosti by problém mohl odstranit rozvoj 5G sítí, který povede k celkovému zefektivnění a modernizaci záchranné služby. Je to náplní projektu „5G koridor Mnichov – Praha“, o němž byla veřejnost informována na začátku září 2021.


Technologie ToF a UWB pomáhají spolehlivému a bezpečnému CBTC

6.9.2021 Na samém konci srpna 2021 udělil německý zkušební a certifikační orgán TÜV Süd bezpečnostní certifikaci pro úroveň SIL 4 americkému dodavateli informačních technologií Piper Networks na jeho technologii Ultra Wideband (UWB) pro detekci vlaků. Tato technologie je založená na technologii ToF a může významně podpořit řídicí a zabezpečovací systém CBTC, jak prokázalo její zkušební nasazení na lince newyorského metra 7-Flushing Line.


Řídicí systém od PSI Transcom zefektivní provoz městské dopravy v Curychu, je připraven i na elektrobusy

30.8.2021 Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) je městský dopravce ve švýcarském Curychu. Provozuje (kromě lanové dráhy) cca 260 tramvají, 80 trolejbusů a 160 autobusů. Vedle státní železnice SBB je to největší švýcarský dopravce. Díky technologii od německé softwarové firmy PSI Transcom bude provoz těchto jeho vozidel, vypravovaných denně z celkem osmi garáží a vozoven, významně racionalizován. Dopravce tento systém objednal v srpnu 2021.


Projekt SLAVIA: první česká kosmická mise bude zkoumat možnosti těžby surovin na asteroidech

26.7.2021 Evropská kosmická agentura (ESA) doporučila v červenci 2021 k realizaci český projekt SLAVIA. Projekt zahrnuje dvojici dvacetikilogramových družic, z nichž každá ponese trojici přístrojů určených zejména k průzkumu úlomků asteroidů, resp. meziplanetární hmoty vstupující do atmosféry Země. Projekt SLAVIA, první z řady tzv. Ambiciózních projektů, se tak stane základem pozdější těžby na asteroidech. 


Lidarové technologie zvyšují přesnost obrazu díky novým laserům od Osramu

12.2.2021 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Lidar má poměrně široké použití v měřicí technice, protože dokáže s vysokou mírou přesnosti určit na velkou vzdálenost rozměry a tvar nejrůznějších objektů o rozmanitém složení a velikosti. Uplatňuje se proto i u navigace autonomních vozidel. S další novinkou zvyšující přesnost lidarů přichází v únoru 2021 společnost Osram, mj. výrobce infračervených laserů. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services