Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Chytrý rozvaděč již také do bytů

2.5.2013 Před nedávnem představila firma SUP-TECHNIK produkt Chytrý rozvaděč, nekonvenční řešení elektroinstalace pro inteligentní domy. Jedná se o typizované rozvaděče slabo- a silnoproudu, které jsou dodávány plně osazené řídicím systémem platformy Tecomat Foxtrot a kompletně naprogramované. Zrealizovat elektroinstalaci domu s inteligentním řízením tak mohou i běžné elektroinstalační firmy, které nedisponují programátory ani IT specialisty. Právě tato vlastnost je největším rozdílem oproti zakázkově realizovaným elektroinstalacím inteligentních domů. Ihned po připojení kabeláže je totiž možné připojená zařízení ‒ vytápění, svítidla, rolety nebo zásuvky, ovládat nástěnnými tlačítky, ale též z tabletu nebo telefonu. Uživatel může z grafického rozhranní ovládat kompletní elektroinstalaci a navíc provádět uživatelská nastavení systému, pojmenovat jednotlivá ovládaná zařízení, sestavit vlastní scénáře nebo upravit teplotní křivky pro jednotlivé zóny.

Dnes se obdobné řídicí systémy domovní automatizace projektují a programují na míru každému domu, což se odráží v ceně realizace a je to hlavním důvodem, proč lze v České republice pouhá 3 až 4 % nově stavěných rodinných domů považovat za tzv. inteligentní. Stejně jako u ostatních produktů nyní již standardně vybavených sofistikovanými řídicími systémy, jako jsou mobilní telefony nebo automobily, kde přes 99 % produkce pochází z typizované sériové výroby, lze realizací elektroinstalace s použitím typizovaného Chytrého rozvaděče docílit nižší realizační ceny oproti individuálně řešeným zakázkovým instalacím.

Podobně jako při nákupu nového automobilu definujeme jeho velikost výběrem vhodného modelu a příplatkové funkce vybíráme z přehledných balíčků, lze takto přistoupit i k inteligentní elektroinstalaci. Chytré rozvaděče se dodávají sestavené a naprogramované v několika velikostech základních modulů a pomocí tzv. rozšiřujících modulů lze jejich funkce doplňovat o alarm, multimédia, meteostanici nebo kamerový systém. Adresace vstupů a výstupů, tj. přiřazení funkce jednotlivým nástěnným tlačítkům a dalším vstupům, se provádí mechanicky na bezšroubových svorkách rozvaděče. Změny funkce lze kdykoliv snadno realizovat pouhým přepojením kabeláže v rámci připojovacího modulu rozvaděče. Odpadá tak nejen nákladné zakázkové programování systému, ale i náročná projektová příprava, a tím se celá technologie chytrého domu dále značně zlevňuje a zefektivňuje a pro realizační firmu znamená přesnou kalkulaci realizačních nákladů.

Nyní přichází výrobce Chytrých rozvaděčů s novými modely určenými pro byty v bytových domech. Meno a Piccolo reagují na poptávku po inteligentní elektroinstalaci menších objektů. Stejně jako větší modely nabízí rovněž plnohodnotné ovládání z tabletů a mobilních telefonů, snadnou tvorbu vlastních scénářů i úpravy uživatelského rozhraní. A to v kompaktním provedení 2×14 a 3×24 modulů DIN. Návratnost pořizovacích nákladů je dána až 30% úsporou nákladů na vytápění díky zónové regulaci topení. Nové modely Meno a Piccolo tak představují zajímavou alternativu klasické elektroinstalaci zejména pro developerské projekty a rekonstrukce bytových jednotek.

SUP-TECHNIK, spol. s r.o.

Obrázek: SUP-TECHNIK

Více informací zde

Přečtěte si také:

Dvojité detektory pohybu Siemens snižují riziko falešných poplachů

7.7.2014 V červnu 2014 představila společnost Siemens odborné veřejnosti detektory pohybu řady Magic PDM-IXx12/T a PDM-IXx18/T. Zvláštností těchto detektorů je, že kombinují pasivní infračervené a mikrovlnné signály, čímž dosahují značné přesnosti detekce pohybu v kontrolované zóně a snižují riziko falešných poplachů. S pomocí zdokonaleného algoritmu Siemens Matchtec jsou přijímané infračervené a mikrovlnné signály od pohybujících se objektů vyhodnocovány multikriteriální analýzou 


Rodiny produktů AMAX a RADION od Bosche střeží objekty různých velikostí

28.4.2014 Rodina bezpečnostních zařízení kontrolujících neoprávněný vstup do objektů Bosch AMAX se koncem dubna 2014 rozšířila na tři produkty, představující vzájemně navazující řešení: AMAX 2100 je vhodný pro malé aplikace o maximálním počtu 8 zón. AMAX 3000 je určen pro objekty vyžadující 32 zón a AMAX 4000, který je na trhu již od roku 2013, ochrání velké areály vyžadující 64 zón, jako je například klinika s několika ordinacemi. 


Desigo CC: nová platforma pro řízení inteligentních budov

9.4.2014 Na konci března 2014 představila společnost Siemens novou platformu pro řízení inteligentních budov s obchodním označením Desigo CC. Jako první svého druhu umožňuje tato platforma uživatelům integrovat všechny systémy budovy: od topení, větrání a klimatizace (HVAC) přes požární bezpečnost a zabezpečení proti vniknutí (video a detekce), energetické hospodářství včetně automatických funkcí místností až po osvětlení a stínění. 


Eco Power Meter KW9M

30.1.2014 Společnost Panasonic Electric Works Europe AG představila koncem ledna 2014 české odborné veřejnosti inteligentní elektroměr KW9M, který měří s odchylkou pouhých 0,5 %. Tím se řadí k nejpřesnějším přístrojům v oblasti podružného měření (tedy dílčího měření spotřeby sloužícího zpravidla k rozúčtování). Tento elektroměr se používá pro měření střídavého nebo stejnosměrného napětí do 500 V. 


Smart Cosmo: projekt řídicího panelu pro inteligentní budovy v systémech smart grid

13.11.2013 Společnost Panasonic Corporation oznámila veřejnosti začátkem listopadu 2013 vývoj nového řídicího panelu pro ovládání a vizualizaci energetického managementu v budovách, určeného zejména jako koncový řídicí bod při vytváření systémů smart grid. Pod značkou Smart Cosmo™ by se měl objevit na trhu nejpozději v březnu 2015. 


Dragon Dome: infračervená LED pro bezpečnost na dálku

7.10.2013 Koncem září 2013 byla veřejnosti představena nová infračervená LED pro zabezpečení budov od společnosti Osram Opto Semiconductors, prezentovaná pod obchodním názvem Dragon Dome (přibližně „dračí zámek“). Zaměřený paprsek této vysoce výkonné infračervené LED se světlem o vlnové délce 850 nm dosáhne do vzdálenosti přes 100 m, přitom má kompaktní design a nepotřebuje vnější čočku. Díky těmto parametrům je ideální pro použití v bezpečnostních technologiích, například CCTV. 


Ocenění GRAND PRIX: systém Tecomat Foxtrot

26.9.2013 Jedno z ocenění GRAND PRIX veletrhu FOR ARCH 2013 získal řídicí systém Tecomat Foxtrot od společnosti Teco. Tento otevřený a volně programovatelný PLC (Programmable Logic Controler) systém je možné díky pokročilým komunikačním funkcím a řadě volitelných rozhraní propojit s dalšími systémy, jako jsou např. multimedia, zabezpečovací ústředny, elektrické zámky, klimatizace, osvětlení a žaluzie či tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika. 


Magic Mirror: kouzelné zrcadlo chrání budovy

19.7.2013 Siemens Building Technologies, divize společnosti Siemens, představila v červenci 2013 nový pasivní infračervený detektor pohybu v budovách na ochranu proti neoprávněnému vniknutí. Tento detektor (viz foto) má obchodní název Magic Mirror, tedy Kouzelné zrcadlo, a představuje další krok ve zdokonalování technologie pro ochranu budov.


Nasávací hlásiče kouře s dokonalejší metodou detekce

12.6.2013 Společnost Siemens uvedla na trh dva nové nasávací hlásiče kouře (Aspirating smoke detectors – ASD), které umějí bezpečně rozlišovat mezi kouřem, párou a prachem. Pomocí vzorkovacího potrubí průběžně odebírají ze sledovaného prostoru vzorky vzduchu a zjišťují, zda v nich nejsou obsaženy kouřové částice. Oba modely využívají optickou metodu detekce při použití světla o dvou vlnových délkách (modrého a infračerveného), a proto jsou schopny s vysokou přesností určit rozměry částic i jejich koncentraci ve vzduchu. Kamery „All-in-One“ pro vnitřní a venkovní použití

3.6.2013 Nejnovější kamery řady „All-in-One“ od společnosti Siemens pro systémy průmyslové televize (Closed Circuit Television – CCTV) uživatelům nabízejí vysoké rozlišení a díky své všestrannosti a pokročilým funkcím pokrývají většinu bezpečnostních požadavků. V nabídce je model pro vnitřní použití, dva univerzální modely pro vnitřní i venkovní použití   

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services