Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Bezdrátový systém elektrické požární signalizace SWiNG

22.5.2013 Společnost Siemens uvádí na trh nový bezdrátový systém elektrické požární signalizace s typovým označením SWiNG (Siemens Wireless Next Generation). Za účelem co nejdokonalejší detekce požáru jsou v systému SWiNG zkombinovány bezporuchová rádiová síť a patentovaná metoda Advanced Signal Analysis (ASA) pro analýzu signálů v hlásiči požáru.

Systém SWiNG využívá rádiovou komunikační síť s kombinovanou topologií (tzv. mesh communication), která nabízí maximální možnou míru redundance a současně poskytuje stejnou úroveň zabezpečení a spolehlivosti přenosu jako kabelové sítě. V síti s kombinovanou topologií komunikuje každý rádiový prvek (uzel) se všemi sousedními uzly v síti, takže pro přenos zpráv jsou neustále k dispozici nejméně dvě navzájem redundantní cesty. Pro další zvýšení spolehlivosti má každý uzel k dispozici dvě kmitočtová pásma s několika přenosovými kanály. V případě výskytu rušení se síť sama „opravuje“, a to tak, že uzly automaticky zkouší měnit kanály nebo frekvenční pásma, případně zkouší zprávu předat přes sousední (mezilehlý) uzel či uzly. Tímto způsobem je zajištěno, že každá zpráva na síti vždy dojde do komunikačního rozhraní, a následně do příslušné ústředny požární signalizace.

Každý hlásič požáru systému SWiNG má zálohovaný systém senzorů se dvěma optickými a dvěma tepelnými čidly. Zvláštní sada detekčních parametrů (tzv. ASAtechnology) umožňuje každý jednotlivý hlásič optimálně nastavit podle místních provozních podmínek. Algoritmus ASA v reálném čase analyzuje signály od senzorů hlásiče a podle výsledků dynamicky přizpůsobuje hodnoty jeho parametrů. Hlásiče požáru systému SWiNG jsou tudíž odolné proti rušivým vlivům (například prachu, páře či plynům vznikajícím při svařování) a spolehlivě eliminují vznik nákladných falešných poplachů. Společnost Siemens dokonce v některých zemích nabízí i tzv. garanci skutečného poplachu, a to včetně finanční náhrady škody způsobené falešným poplachem.

Systém SWiNG je díky své značné přizpůsobivosti a spolehlivosti vhodný k použití zejména tam, kde ze stavebních či estetických důvodů nelze či není vhodné instalovat kabeláž pro hlásiče požáru. Ideálními oblastmi jeho využití jsou historické budovy a muzea, průmyslové budovy s měnícím se využitím a dočasné instalace systémů požární signalizace na veletrzích a výstavách. Využití bezdrátové technologie je účelné také v nepřetržitých provozech, jako jsou hotelové pokoje nebo kanceláře, kde je nezbytné provést instalaci a údržbu v krátkých časových intervalech.

Siemens, redakčně upraveno

Foto: Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také:

Eco Power Meter KW9M

30.1.2014 Společnost Panasonic Electric Works Europe AG představila koncem ledna 2014 české odborné veřejnosti inteligentní elektroměr KW9M, který měří s odchylkou pouhých 0,5 %. Tím se řadí k nejpřesnějším přístrojům v oblasti podružného měření (tedy dílčího měření spotřeby sloužícího zpravidla k rozúčtování). Tento elektroměr se používá pro měření střídavého nebo stejnosměrného napětí do 500 V. 


BME280: první integrovaný senzor teploty, tlaku a vlhkosti

9.1.2014 Společnost Bosch Sensortec představila na začátku roku 2014 unikátní produkt: BME280 Integrated Environmental Unit (integrovaná jednotka pro prostředí), který jako první na světě sdružuje do jednoho senzoru měření teploty, tlaku a vlhkosti. Tento senzor je nyní k dispozici omezenému  okruhu zákazníků. Schneider Electric: Acti 9 – rEvoluce v jištění

15.11.2013 Společnost Schneider Electric uvedla na trh modulární systém Acti 9. Pět generací zkušeností s nízkonapěťovými systémy umožnilo navrhnout a vyrobit systém, který splňuje i ty nejvyšší požadavky. Při jeho vývoji bylo přihlášeno 22 nových patentů. Přizpůsobuje se náročnému prostředí všech aplikací a poskytuje uživatelům nákladově efektivní elektrické instalace s nulovými požadavky na údržbu. Jednoduchý a výkonný komunikační systém Smartlink umožňuje monitorovat a řídit spotřebu energie na úrovni velkých celků i  individuálních zátěží. 


Smart Cosmo: projekt řídicího panelu pro inteligentní budovy v systémech smart grid

13.11.2013 Společnost Panasonic Corporation oznámila veřejnosti začátkem listopadu 2013 vývoj nového řídicího panelu pro ovládání a vizualizaci energetického managementu v budovách, určeného zejména jako koncový řídicí bod při vytváření systémů smart grid. Pod značkou Smart Cosmo™ by se měl objevit na trhu nejpozději v březnu 2015. 


Dragon Dome: infračervená LED pro bezpečnost na dálku

7.10.2013 Koncem září 2013 byla veřejnosti představena nová infračervená LED pro zabezpečení budov od společnosti Osram Opto Semiconductors, prezentovaná pod obchodním názvem Dragon Dome (přibližně „dračí zámek“). Zaměřený paprsek této vysoce výkonné infračervené LED se světlem o vlnové délce 850 nm dosáhne do vzdálenosti přes 100 m, přitom má kompaktní design a nepotřebuje vnější čočku. Díky těmto parametrům je ideální pro použití v bezpečnostních technologiích, například CCTV. 


Ocenění GRAND PRIX: systém Tecomat Foxtrot

26.9.2013 Jedno z ocenění GRAND PRIX veletrhu FOR ARCH 2013 získal řídicí systém Tecomat Foxtrot od společnosti Teco. Tento otevřený a volně programovatelný PLC (Programmable Logic Controler) systém je možné díky pokročilým komunikačním funkcím a řadě volitelných rozhraní propojit s dalšími systémy, jako jsou např. multimedia, zabezpečovací ústředny, elektrické zámky, klimatizace, osvětlení a žaluzie či tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika. 


Magic Mirror: kouzelné zrcadlo chrání budovy

19.7.2013 Siemens Building Technologies, divize společnosti Siemens, představila v červenci 2013 nový pasivní infračervený detektor pohybu v budovách na ochranu proti neoprávněnému vniknutí. Tento detektor (viz foto) má obchodní název Magic Mirror, tedy Kouzelné zrcadlo, a představuje další krok ve zdokonalování technologie pro ochranu budov.


Nasávací hlásiče kouře s dokonalejší metodou detekce

12.6.2013 Společnost Siemens uvedla na trh dva nové nasávací hlásiče kouře (Aspirating smoke detectors – ASD), které umějí bezpečně rozlišovat mezi kouřem, párou a prachem. Pomocí vzorkovacího potrubí průběžně odebírají ze sledovaného prostoru vzorky vzduchu a zjišťují, zda v nich nejsou obsaženy kouřové částice. Oba modely využívají optickou metodu detekce při použití světla o dvou vlnových délkách (modrého a infračerveného), a proto jsou schopny s vysokou přesností určit rozměry částic i jejich koncentraci ve vzduchu. Kamery „All-in-One“ pro vnitřní a venkovní použití

3.6.2013 Nejnovější kamery řady „All-in-One“ od společnosti Siemens pro systémy průmyslové televize (Closed Circuit Television – CCTV) uživatelům nabízejí vysoké rozlišení a díky své všestrannosti a pokročilým funkcím pokrývají většinu bezpečnostních požadavků. V nabídce je model pro vnitřní použití, dva univerzální modely pro vnitřní i venkovní použití   

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services