Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Mikrokogenerace: řešení pro chytré budovy

15.1.2013 Evropská unie, která si uložila ambiciózní cíle v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů, hledá nejrůznější cesty, jak toho dosáhnout. Protože obytné budovy představují 27 % veškeré energetické spotřeby v EU, zaměřují se programy EU i na tento sektor. Jako revoluční technické řešení pro energetiku budov přichází tzv. mikrokogenerace s palivovými články, označovaná zkratkou micro FC-CHP nebo micro-CHP. 

Jednoduché schéma jednotky micro-CHP ukazuje horní obrázek. Základem je palivový článek, na nějž navazuje energetická sekce s úpravou vyrobené elektřiny pro praktické použití a výstupem tepla do otopné soustavy. Tato technologie primárně vyrábí elektřinu, s teplem jako odpadní energií (článek pracuje při teplotě 1 000 °C), a hodí se tedy především pro budovy s nižšími požadavky na teplo a vyšší spotřebou elektřiny.

Nejčastějším typem palivového článku pro micro-CHP je palivový článek s polymerovou PEM membránou (Proton Exchange Membrane) – viz dolní obrázek. Jak název napovídá, vlastností této membrány je, že nepropouští plyny, ale propouští protony. Membrána odděluje porézní elektrody, na jejichž plochách s katalyzátorem probíhají elektrochemické děje. Jejich základem je to, že vodík přiváděný na anodu se štěpí na protony, které pronikají membránou, a elektrony, které procházejí elektrodou ke katodě a uzavírají elektrický okruh. Na katodě se elektrony slučují s protony a se vzdušným kyslíkem přiváděným zvenčí za vzniku vody. Způsoby získávání vodíku a další technické podrobnosti se liší podle typu palivových článků.

Každý z těchto článků vyrábí stejnosměrný proud o napětí 1 V, proto je třeba články navzájem spojovat a vzniklý proud dále upravovat na parametry využitelné v praxi. Protože tyto články neobsahují kapalinu, lze jejich velikost a tvar libovolně přizpůsobovat účelu použití.  

Pro podporu technologií micro-CHP v Evropě vznikl koncem září 2012 pětiletý projekt ene.field, který 10. ledna 2013 spustil své oficiální webové stánky www.enefield.eu.   

Ene.field je projekt spolufinancovaný Evropskou komisí – Společným podnikem pro palivové články a vodík (FCH-JU). Základem projektového týmu je devět předních evropských výrobců, podílejících se na technologiích palivových článků, spolu se 17 dalšími vzdělávacími a podpůrnými organizacemi. V rámci své působnosti ve 12 státech EU – Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Lucembursko, Irsko, Itálie, Nizozemí, Slovinsko, Španělsko a Velká Británie – nabídnou výrobci tisíci domácnostem technologie micro-CHP. Přitom budou ve spolupráci se zákazníky sledovat otázky praktického využití těchto technologií v různých typech obydlí, klimatických oblastech a na různých trzích s cílem zvýšit jejich praktický přínos pro uživatele a snížit výrobní náklady, tak aby bylo možné začít s jejich sériovou výrobou.

Očekává se, že technologie micro-CHP v rodinných domech sníží v porovnání s kondenzačním kotlem emise skleníkových plynů o cca 20 – 40 %.

redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Vitovalor 300-P: palivočlánková mikrokogenerační jednotka pro obytné domy na evropském trhu

15.5.2014 Jak jsme psali v našem článku První palivočlánková mikrokogenerace pro domácnosti v Evropě, byla v dubnu 2014 německým výrobcem tepelné techniky Viessmann uvedena na německý trh první palivočlánková mikrokogenerační jednotka, určená pro běžné spotřebitele. Tento produkt s obchodním jménem Vitovalor 300-P používá palivové články japonského výrobce Panasonic. 

 


Univerzita v Bridgeportu má vlastní palivočlánkovou kogeneraci

9.5.2014 Město Bridgeport v americkém státě Connecticut bude mít již druhý palivočlánkový energetický zdroj. Po Brigeportském palivočlánkovém parku bude v areálu University of Bridgeport instalována 1,4MW palivočlánková kogenerační jednotka. Na začátku května 2014 to oznámil její dodavatel, společnost FuelCell Energy 


H2FC: Evropský výzkumný projekt pro vodíkové a palivočlánkové technologie

17.3.2014 Koncem února 2014 byla naše odborná veřejnost seznámena s novým evropským projektem H2FC – Integrace evropské infrastruktury pro podporu vědy a vývoje vodíkových a palivočlánkových technologií směrem k evropské strategii pro trvale udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energetiku. 


Serenergy H3 5000: metanolový palivový článek pro záložní zdroje energie

28.1.2014 O metanolových palivových článcích od dánského výrobce Serenergy jsme již psali v souvislosti s metanolovými palivočlánkovými automobily. Serenergy nyní uvádí na trh nový metanolový palivový článek řady H3 500, tentokrát k využití jako záložní nebo doplňkový zdroj energie, zejména v kombinaci s obnovitelnými zdroji.  Bridgeport FC Park: nový palivočlánkový park v USA

14.1.2014 Americký výrobce průmyslových palivových článků FuelCell Energy, Inc., o němž jsme psali v souvislosti s palivočlánkovou kogenerací v nemocnici Hartford ve státě Connecticut, dokončil na samém konci roku 2013 dodávku „na klíč“ palivočlánkového parku, tedy komplexu palivočlánkových elektráren, pro jeho provozovatele, energetickou společnost Dominion. 


Co přinesl rok 2013 v palivočlánkových technologiích ve světě

30.12.2013 Odborný informační portál FuelCellToday, s nímž naše redakce spolupracuje, přinesl před Vánoci 2013 analýzu postupu, který ve svém vývoji a pronikání na trhy zaznamenaly v roce 2013 palivočlánkové technologie ve světě. Analýza se zaměřila na tři typy produktů, v nichž se palivové články nejvíce uplatňují: mikrokogenerace, záložní zdroje elektrické energie a palivočlánková elektrická vozidla. Ukažme si z ní dále některé zajímavé momenty.


Ene-Farm: První palivočlánková kogenerační jednotka pro bytové domy na světě

7.11.2013 Společnosti Tokyo Gas Co., Ltd. a Panasonic Corporation oznámily koncem října 2013, že společně vyvíjejí první palivočlánkovou mikrokogenerační jednotku pro bytové domy. Jako nejnovější součást rodiny kogeneračních jednotek pro domácnosti Ene-Farm by měla přijít na trh v dubnu 2014 a do roka se předpokládá prodat 500 těchto jednotek. Ene-Farm pro bytové domy pracuje na podobném principu jako palivočlánkové mikrokogenerační jednotky pro rodinné domy 


První palivočlánková mikrokogenerace pro domácnosti v Evropě

13.9.2013 Společnosti Panasonic a Viessmann oznámily začátkem září 2013, že v dubnu 2014 hodlají uvést do běžného prodeje mikrokogenerační jednotku s palivovým článkem. Půjde o první palivočlánkový systém s polymerovým elektrolytem (PEFC) v Evropě určený pro jednotlivé domácnosti. Systém pracuje s připojením k běžné plynové síti. Princip mikrokogenerace vysvětluje náš článek „Mikrokogenerace: řešení pro chytré budovy“. Tento systém, společně vyvinutý oběma firmami a adaptovaný na požadavky evropského trhu, se skládá ze dvou modulů: palivočlánkový modul a horkovodní bojler. Vodíková kogenerace: energie z palivových článků pro nemocnici v Connecticutu

23.4.2013 Americká společnost FuelCell Energy informovala v polovině dubna 2013, že dodá 1,4MW kogenerační jednotku s palivovými články DFC1500® do nemocnice Hartford Hospital v Connecticutu, USA. Kogenerační jednotku bude vlastnit a provozovat společnost Hartford Steam Company. 

 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services