Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Inteligentní elektroinstalace: Nenápadný půvab dálkového ovládání

Klasika či inteligentní elektroinstalace?

4.4.2018 Každý zná slavný Hamletův výrok: Být či nebýt, který se stal nesmrtelným a stal se dokonce zástupným označením pro dilema jako takové. Přesuneme-li se do oblasti domovních elektroinstalací, tak jeho obdoba může znít: Klasická versus inteligentní elektroinstalace!  Elektrotechnici však nejsou Shakespearové, a tak otázka sporu jakou instalaci zvolit se nejspíš klasickou nestane. V současné době však je otázka v centru pozornosti investorů. Jakou koncepci zvolit? Klasiku nebo „smart“?  Totožná otázka formulovaná instalačními firmami. S čím prorazíme? Stále se v nabídkách držet klasiky nebo jít do inteligentní elektroinstalace se všemi riziky i přednostmi s novými technologiemi spojenými? První starostí bude výběr toho správného systému z přehršle nabídek trhu. Shrnutím informací od výrobců nutně vyplyne, že každý systém je nejlepší. Pokud k výběru došlo (doufejme, že na základě systematického posouzení), je tu nutnost se vybraný systém naučit, zaškolit patřičné odborníky, projektanta pro správný návrh, specialistu, který bude programovat nebo konfigurovat. I po předání díla to je jiné. Nejdéle do měsíce a do dne se uživatel chytrého řešení nepochybně ozve s řadou připomínek a dotazů. Všechno dobře dopadne. Zejména tehdy, pokud nebyla zanedbána prvopočáteční fáze, a to důkladná debata s uživatelem nemovitosti o jeho potřebách a očekáváních, a pokud takto získané informace byly využity k pořízení seznamu funkcí a chování chytrého domu, který obě strany odsouhlasily.   

S takzvanou klasickou elektroinstalací má zkušenosti každý, pokusme se tedy porovnat oba koncepty výčtem vlastností nebo funkcí, kterými se inteligentní instalace odlišuje:

•    Vyšší cena. Nepochybně. Jsou k tomu také důvody. Elektroinstalace obsahuje elektronické prvky navíc, které v klasice nejsou. Technologie je nová a nevyrábí se v takových sériích jako běžný mobilní telefon. V některých případech může cena být zatížena „daní“ za výjimečný luxus, tak jak je to ostatně v jiných tržních oblastech. Lidový vůz Škoda Fabia je mnohem dostupnější, než byl lidový vůz Škoda Popular, nicméně Rolls-Royce byl a stále je vyhrazen lordům.

Analogicky lze předpokládat, že cena klesat bude ruku v ruce s průnikem na trh a s bouřlivým technologickým vývojem elektroniky.  

•    Více komfortu v bydlení. Obyvatel domu se o řadu věcí nemusí starat, např. se nemusí obávat, že zapomněl něco zapnout nebo vypnout. Dlouhého seznamu dalších příkladů čtenáře ušetříme.

•    Úspora energie. Úspory vznikají v podstatě ve dvou oblastech. Funkčně nejjednodušších úspor lze dosáhnout vyloučením selhání obsluhy. Míněna jsou rozsvícená světla, která někdo zapomněl (nebo se neobtěžoval) zhasnout, blokace vytápění při větrání otevřeným oknem atd. Za druhé jde o optimalizaci procesů, které spotřebovávají energii, jako je zejména topení, klimatizace, ale i svícení. Ilustrativním příkladem budiž řízení vytápění. Zde optimalizace nabývá více vrstev. Základem je běžná PI nebo PID regulace na zadanou teplotu, případně doplněná o prediktivnost nejčastěji pomocí ekvitermní regulace. Popsanou úroveň regulace na konstantní teplotu obvykle řeší samostatný regulátor teploty, který ovšem musíme považovat za jednu ze součástí řídicího systému inteligentní instalace. Další, vyšší úrovní regulace teploty bude propojení s ovládáním stínění pláště domu (např. žaluzií). O další stupeň výše může být ohřev zásobníku energie podle predikce slunečního svitu v dalších 24 hodinách, získaných po Internetu.

•    Inteligentní elektroinstalace přináší nové funkce, které u klasické instalace nebyly myslitelné. Některé z nich byly vyjmenovány výše. Takové funkce typicky využívají dat z Internetu, nebo jsou založeny na dálkovém ovládání, opět po Internetu, jiné vyplynou z propojení systémů, které předtím existovaly nezávisle.

Dálkové ovládání – významný přínos

Mezi zmíněnými vlastnostmi inteligentní elektroinstalace má velkou přidanou hodnotu dálkové ovládání. Za poměrně malé náklady získá uživatel a/nebo správce budovy významný přínos, pochopitelně za předpokladu že inteligentní instalace je již dána. Toho si je vědom i výrobce komponentů inteligentní instalace značky HDL. Díky rozšíření hardware HDL ve světovém měřítku k němu existuje více ovládacích systémů různorodého původu. Za prvé se nabízí komunikační aplikace s názvem HDL ON přímo od výrobce, výběr pokračuje přes systémy vyvíjené nezávislými firmami, jako je anglický Demopad nebo ruské Iridium a končí českou platformou Myjordomus, který klade důraz na nejvyšší možné zabezpečení komunikace.

Podívejme se podrobněji na dvě ze zmíněných aplikací:

HDL ON je aplikace od výrobce HDL a nepřekvapí tedy, že s ní lze ovládat pouze systém HDL Buspro. Aplikace je dostupná pro Android nebo iOS, stáhnutelná na Google Play nebo na App Store pro iOS. Fungovat může ve dvou režimech, lokálním a vzdáleném. Lokálním režimem se rozumí dosah místní Wi-Fi sítě. V tomto režimu zařízení s nainstalovanou aplikací (mobilní telefon) v podstatě nahradí dálkový ovladač pracující v infračerveném spektru, kterým se tato funkce obvykle řeší. Logicky tento režim nepotřebuje připojení na Internet, zařízení HDL je třeba doplnit jen běžným Wi-Fi routerem.

Připojení Ethernetové brány sítě Buspro k Wi-Fi routeru

Připojení k Internetu nejen zvýší dosah ovládání všude tam, kde je internetové pokrytí, ale přináší také tzv. notifikace. Tehdy lze aplikací HDL ON nejen zjišťovat stav ovladatelných kanálů, jako jsou světla, topení atd., ale také přijímat zprávy o událostech. Typickým případem bude zpráva o přítomnosti osoby v budově v době, kdy se to nepředpokládá, nebo zpráva o podkročení nezámrzné teploty v zimě. Notifikací tohoto druhu lze definovat až 256 různých a podle nastavení jsou zasílány na mobil s aplikací a/nebo na zadanou elektronickou adresu. Na aplikaci je sympatické, že její pořízení i provoz je zcela zdarma. Náklady na vzdálené ovládání se tak omezí na pořízení HW HDL Buspro.

Notifikace z HDL ON zaslaná na telefon s OS Android

Druhou aplikací k dálkovému ovládání je Myjordomus, který se vyznačuje mimo jiné dvěma důležitými vlastnostmi:

1. Myjordomus klade důraz na zabezpečení komunikace po Internetu. Šifrování komunikace a autentizace je vyšší než úroveň internetového bankovnictví. V řadě případů je to opodstatněné.  Pomineme-li žerty rozverného hackera spočívající v rozsvícení světel v ložnici ve dvě ráno, tak přijet ke svému domu a nalézt vrata garáže dokořán a zabezpečovací systém vypnutý by nebylo překvapení příjemné, nemluvě o nasazení v administrativních nebo průmyslových komplexech, kde lze dálkovou komunikací ovlivnit řadu dalších systémů budovy.

2. Myjordomus dokáže integrovat řadu rozdílných hardwarových platforem. Kromě samotného hardware HDL Buspro lze integrovat prvky standardů KNX, Modbus, MBus, Global Caché, LoRaWAN, SIGFOX, MICROPEL a další. Poskytne Vám přehled nejen o stavu jednotlivých technologií, ale také o spotřebě energií. Nasazení integrační platformy Myjordomus tedy vyřeší nejen dálkové ovládání a/nebo monitoring, ale i propojení dvou a více technologií, které by se jinak muselo zajistit samostatně. Nástroj poslouží například jako jediné centrum pro ovládání typických funkcí budov, jako jsou přístupový systém, osvětlení, ale i komplexní HVAC řízený logickým automatem k tomu přehled technologií běžící na sběrnici MBus. Senzory monitorující bezpečnost rozptýlené po rozlehlém areálu ve venkovním prostoru budou využívat nízkoenergetického propojení na bázi SIGFOX a budou také plnohodnotně integrovány.

Podrobnosti k systému Myjordomus na stránkách http://www.myjordomus.com/cs/

Na závěr to podstatné z hlediska praktického nasazení. Zmiňované aplikace jsou udržované. Mají v Čechách lokální podporu (s výjimkou aplikace Demopad) a jsou k nim vydávány aktualizace. To dává předpoklad k dlouhodobému použití, když už se pro ně uživatel rozhodl.

HDL Automation

Foto © HDL Automation

Více informací naleznete na www.hdl-automation.cz v sekci pro partnery.

Přečtěte si také:

Jak je vnímána automatizace budov?

29.11.2017 Obecně lze chápat inteligentní budovu jako stavbu, která řeší ovládání, monitorování a automatizaci všech systémů v budově, a to od osvětlení přes vytápění, stínění, klimatizace až po zabezpečení. Reaguje na potřeby uživatelů s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz. Vnímá to odborná a laická veřejnost stejně nebo má na automatizované budovy jiný názor? 


HDL Automation představuje zajímavá řešení pro inteligentní budovy

15.5.2017 Dceřinou firmou jednoho z partnerů knihy našeho autora Smart city v praxi, společnosti Gordic, působící v oblasti informačních technologií, je firma HDL Automation. Tato česká firma je zaměřená na dodávky moderních technologií pro inteligentní budovy. U příležitosti zmíněného partnerství předvedla firma v květnu 2017 redaktorům našeho portálu svá zajímavá řešení, na něž lze narazit doslova po celém světě. 


Jaké jsou aktuální trendy v automatizaci budov?

10.5.2017 Společnost HDL Automation s.r.o. prezentovala na veletrhu AMPER 2017 své produkty z oblasti automatizace budov a navazovala nové kontakty s potenciálními partnery a klienty. Také se samozřejmě zajímala o názory, postřehy a přání návštěvníků stánku. Z porovnání s rokem 2016 lze zjistit některé zajímavé trendy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services