Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
EPC i ve strojírenství: zkušenosti Vojenského opravárenského podniku

21.6.2021 I strojírenské provozy mohou být energeticky úsporné a využívat k tomu energetické služby se zárukou úspor (EPC). Příkladem je Vojenský opravárenský podnik (VOP CZ) se sídlem v Šenově u Nového Jičína, který od roku 2019 platí za zemní plyn, elektřinu a vodu minimálně o 7 mil. Kč méně než v roce 2017 a v roce 2020 se úspora dokonce přiblížila 9 mil. Kč. Výši úspory mají zbrojaři smluvně zaručenou na 10 let poskytovatelem služeb EPC, společností ENESA ze skupiny ČEZ ESCO.

Státní podnik VOP CZ s více než 700 zaměstnanci je významný hráč na poli armádní techniky. Zabývá se především opravami vojenské techniky a strojírenskou výrobou, což jsou provozy charakteristické vysokou spotřebou energií. Kvůli zvýšení konkurenceschopnosti musí VOP CZ průběžně snižovat své provozní náklady. Modernizace energetického hospodářství formou EPC, je velmi efektivní způsob, jak toho dosáhnout.

Úspora energie v roce 2020, zmíněná v úvodu článku, byla ve dvou areálech (Bludovice a Šenov u Nového Jičína) i po odečtení vlivu pandemie rekordní. Skutečná úspora energie převýšila smluvně garantovanou částku o 1,7 mil. Kč, tedy o 12 %. Emise CO2 se snížily o 2 700 tun, což představuje emise vypuštěné do ovzduší během 1 dne provozu běžného elektrárenského uhelného bloku o výkonu 100 MW.

Celý projekt odstartovalo v roce 2017 nahrazení centrálních parních kotelen v obou areálech novými zdroji tepla na zemní plyn umístěnými přímo ve vytápěných objektech, novými středotlakými plynovými rozvody, úpravami otopných soustav, rekonstrukcí trafostanic, rekonstrukce vnitřního i venkovního osvětlení, využití odpadního tepla, zateplení některých střech a instalace spořičů vody. Důležitou roli hrají čidla teploty, vlhkosti a CO2, které kromě úspory energie přispívají i ke zlepšení vnitřního prostředí v provozech. Výběr energeticky úsporných opatření se řídil potenciálem úspor, které přinesou. Díky tomu se investice ve výši 71 mil. Kč VOP vrátí nejpozději do konce trvání projektu, tedy do roku 2028.

Od poloviny roku 2018 už je v provozu také energetický management. Energetický dispečink, který je součástí projektu pro VOP, zahrnuje dálkový monitoring, řízení a provoz energetických zařízení. Průběžně získávaná data pomáhají vylepšovat celý systém a nacházet další místa, kde bude možné ještě dosáhnout úspor. Na základě zkušeností s téměř šesti desítkami svých projektů EPC odhaduje ENESA, že takovýto energetický management může přinést 3 – 5 % úspor navíc.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů ENESA

Foto © ENESA

Další informace zde

Přečtěte si také:

Světlo pro vaše projekty

26.5.2021 Potřebujete ve vašem městě nebo obci zrekonstruovat objekt ve vašem majetku, který je kvůli zastaralým technologiím energeticky náročný na provoz, ale chybí vám v rozpočtu finanční prostředky? Model EPC je možným řešením.


Cesta k energetickým úsporám bez stavebních úprav

25.5.2021 Cesta k úsporám bez nákladných rekonstrukcí. Přesně tak by šlo popsat volbu bezdrátové zónové regulace vytápění známé jako IQRC. Pro její využití se rozhodl i Magistrát města Prostějova. Dlouhodobá udržitelnost, snižování nákladů na energie i dopadů na životní prostředí jsou zde prioritou. Právě systém IQRC dodaný společností HDL Automation s.r.o. dokonale ladí a pomáhá naplňovat nastavené cíle energetické koncepce a vize Smart Prostějov.


Kogenerace v průmyslu: potravinářská výroba společnosti Mondelez lépe využívá zemní plyn

11.2.2021 O kombinované výrobě elektřiny a tepla, tzv. kogeneraci, se hovoří hlavně v souvislosti s projekty veřejných služeb, jako například nemocnice, sportovní areály apod. Nachází však nemenší uplatnění i v průmyslu. Příkladem je společnost Mondelez, která v Opavě provozuje továrnu na výrobu sušenek. Ve své provozovně instalovala v únoru 2021 dva teplovodní kotle a kogenerační jednotku na ohřev teplé vody. Dodavatelem, investorem i provozovatelem projektu je společnost ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO. 


Areál Svatopetrská v Brně: moderní technologie pomáhají změnit brownfield v inovační centrum

10.12.2020 První ze tří budov brněnského browndfieldu Svatopetrská se na začátku prosince 2020 definitivně proměnila na moderní Inovační centrum sloužící jako sídlo kanceláří, skladů a restaurací. Nalézá se zde i 16 nízkoenergetických bytů. Na tomto pozoruhodném projektu měly významný podíl technologie společnosti Schneider Electric. 


Nové stavby už jen energeticky úsporné

4.12.2019 Už od roku 2016 postupně nabíhá legislativou stanovená povinnost na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Od ledna 2020 se bude nově týkat i nejmenších rodinných domů. Stejně tak se týká i budov veřejných služeb ve správě měst a obcí. O podrobnostech informovalo v listopadu 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


Projekt „Můj život, moje cesta“: moderní technologie pomáhají zkvalitnit život seniorům 

3.10.2019 Technologie typu „smart home“ tedy „inteligentní domácnost“ mají zpravidla pramálo společného s konceptem smart city. Ve většině případů jde o produkty určené pro koncové zákazníky s vysokými příjmy a s tomu odpovídajícím bydlením a nároky na domácí komfort. Jiná situace nastane, pokud tyto technologie pomáhají zlepšit život starým a handicapovaným lidem v rámci sociální péče, čímž jejich využití dostává komunitní rozměr. Příkladem je švýcarský projekt „Můj život, moje cesta“, s nímž byla odborná veřejnost seznámena začátkem října 2019.


Akademie výtvarných umění realizuje ve své budově unikátní energetický projekt kombinující EPC a evropské dotace

26.7.2019 Akademie výtvarných umění (AVU) realizuje unikátní projekt energetického hospodářství budov, s nímž byla odborná veřejnost seznámena v červenci 2019. Jako první v Česku se zde kombinuje metoda energetických úspor se zárukou (EPC) s dotacemi podle nových pravidel Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Poskytovatelem projektu je společnost ENESA – dodavatel energetických staveb a poskytovatel energetických služeb metodou EPC, který je dceřinou společností ČEZ ESCO.


Aplikace Interact Office: velké kancelářské prostory už nebudou zpola využitým labyrintem

4.7.2019 Architekti a velké korporace jako jejich zákazníci mají tendenci činit kancelářské prostory stále většími a otevřenějšími kvůli motivaci zaměstnanců k většímu pracovnímu nasazení a kvůli efektivnímu využívání prostor. Výsledek ale může být právě opačný: bezradní zaměstnanci ztrácející čas hledáním zasedací místnosti nebo volného stolu v kancelářském labyrintu a zároveň nevyužitá místa u stolů. Řešení tohoto problému v podobě chytré aplikace Interact Office od společnosti Signify (dříve Philips Lighting) zkouší od konce června 2019 farmaceutická společnost Roche ve svých kancelářích v německém městě Grenzach-Wyhlen. 


Jak chytrá průmyslová budova přispívá chytrému městu

5.4.2019 Tento příběh ukazuje, jak v Kolíně, který se řadí mezi rozvíjející se česká smart cities, významně přispěla k životnímu prostředí výrobně administrativní budova firmy Teco a.s. Je to příběh o zdravém fungování průmyslu ve městě a zároveň příběh o moderních technologiích, které této symbióze napomáhají. Tato budova je ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů inteligentní budovy pro smart city. V neposlední řadě je to příběh o tom, jak výrobce moderních technologií jde sám příkladem jejich využití.


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services