Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Hygienický design: Kabelové systémy Lapp pro potravinářský průmysl

1.10.2015 Tam, kde se zpracovávají potraviny, je hygiena na prvním místě. Výrobní zařízení by proto měla být konstruována podle principů hygienického designu. Skupina Lapp nabízí pro tento účel širokou paletu kabelů a příslušenství.

V potravinářském a nápojovém průmyslu jsou kabely vystaveny speciálnímu zatížení. Při použití nevhodných kabelů mohou rychle vzniknout nebezpečné situace.

Minimalizace prostojů, zajištění kvality, maximální bezpečnost zaměstnanců – to jsou priority všech průmyslových odvětví, zvláště pak při výrobě potravin. Při vynuceném přerušení výroby potravin podléhajícím zkáze, vznikají v potravinářském průmyslu vedle ušlého výdělku vysoké náklady na odstranění nečistot a nové spuštění výroby. V tomto odvětví má extrémně velký význam také kvalita, protože pokud není kvalita odpovídající, může být ohroženo zdraví spotřebitelů.

Výrobní zařízení je přitom nutné pravidelně čistit. Při čištění parním vysokotlakým čističem a kyselými nebo zásaditými čisticími prostředky jsou zařízení vystavena vysokému zatížení. Značné zatížení představuje také běžné čištění nasucho pomocí agresivních čisticích prostředků. Všechny komponenty musí být proto dimenzovány tak, aby byly trvale těsné a funkční. Jejich tvar a materiál nesmí poskytovat živnou půdu pro choroboplodné zárodky. Speciální výzvou je to zejména u plastů a ostatních materiálů, které se často používají při výrobě kabelů nebo jako těsnění u komponent. Pokud jsou použity termoplasty a také elastomery přírodního původu, které nejsou dimenzovány pro časté čištění, hrozí, že například u součástí zařízení dojde ke ztrátě krytí nebo kabel přijde o izolaci. Pak se každé čištění stává vysoce rizikovou činností pro pracovníky, protože hrozí nebezpečí zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Při optimalizaci kvality, bezpečnosti a v neposlední řadě efektivity v potravinářském a nápojovém průmyslu jsou velkým pokrokem výrobní zařízení, která byla konstruována podle principů hygienického designu. To znamená tak, aby se choroboplodné zárodky nemohly usazovat a bylo je možno snadno čistit a aby byla zvlášť odolná.

Skupina Lapp nabízí bohaté produktové portfolio zahrnující kabely, konektory a příslušenství, které tyto požadavky splňuje a které je v potravinářském průmyslu stále více vyžadováno.

Hygienický design výrobků Lapp

K výrobkům skupiny Lapp, které odpovídají zvláště přísným požadavkům hygienického designu, patří například kabelové vývodky SKINTOP® HYGIENIC (na obrázku vlevo nahoře). Opírá se o všeobecné konstrukční principy normy DIN EN 1672-2 pro potravinářský průmysl a je certifikována podle nejnovější zkoušky EHEDG. Kromě toho splňuje kabelová vývodka – tak jako ochranná hadice SILVYN® FG NM nebo kabel ÖLFLEX® ROBUST – specifikace ECOLAB® týkající se odolnosti vůči čisticím a desinfekčním prostředkům. (Pozn. redakce: viz také článek Kabely UNITRONIC® ROBUST: řešení pro Vaše nejnáročnější aplikace). Na povrchu SKINTOP® HYGIENIC není místo pro usazování nečistot a všechna těsnění dokonale doléhají ke kabelu a k místu připojení. Místo o-kroužku má nad připojovacím závitem tvarové těsnění, těsnění pod kloboučkovou maticí a speciálně tvarovaný těsnicí kroužek ke kabelu. Má hladký povrch a žádné hrany, takže se zbytky potravin nemohou usazovat a je možno je snadno spláchnout.

Čím blíže se dostane součástka k potravinám, tím přísnější jsou hygienické požadavky. Obecně se rozlišují tři hygienické zóny (viz obrázek níže):

Produktová zóna – zařízení se dostávají pravidelně do kontaktu s potravinami. Jsou to například míchadla, plnicí trysky, nože nebo řezací zařízení.

Zóna vystříknutí – zde se nacházejí stroje, které přichází do styku s potravinami, například rozstřikováním. Zda se však může potravina dostat zpět do produktové zóny, vyhodnotí zpravidla znalec nebo výrobce v analýze rizik.

Neproduktová zóna – zde jsou zařízení v továrně, která nepřichází přímo do kontaktu s potravinami. Také tyto zóny se však často čistí spolu s citlivými zónami, což může opět způsobovat velkou chemickou a mechanickou zátěž.

ZVĚTŠIT OBRÁZEK

V zóně vystříknutí a v produktové zóně platí ty nejpřísnější hygienické požadavky. Tyto zóny musí být zvláště často a důkladně čištěny. Zaměstnanci zajišťující čištění používají agresivní čisticí prostředky, jako jsou žíravé kyseliny a zásady v různých koncentracích, součásti otírají dosucha nebo čistí pomocí parního čističe s horkou párou. Po delší dobu to vydrží jen málo druhů materiálů, především nerezová ocel, která se v produktové zóně používá téměř bez výjimky. Důležitý je také způsob provedení rozvodů. Kabely jsou často svazkovány těsněji, než by bylo optimální, nebo jsou díky montáži kabelových vázacích pásků špatně přístupné.

Proto je snaha se kabelům v produktové zóně v co nejvyšší míře vyhnout. Kde jsou však kabely potřeba, např. pro teplotní čidlo nebo čidlo hladiny náplně ve fermentoru, instalují se v nerezových trubkách, které kabel chrání. Takové konstrukce však mohou být netěsné a představují nezanedbatelný nákladový faktor. Přinejmenším v zóně vystříknutí a v neproduktové zóně je proto v současné době trendem ukládat kabely do ochranných hadic. Ty pak ale musí být odolné vůči kyselým a zásaditým čisticím prostředkům a horké páře.

Skupina Lapp jde pragmatickou cestou. Místo vynalézání již vynalezeného a vývoje drahých speciálních produktů využívá společnost stávající produkty z oblasti strojírenství a desingu, které splňují požadavky také v potravinářském průmyslu. To se týká celé řady produktů, jako ÖLFLEX® ROBUST - řady kabelů, které odolávají nejen strojnímu oleji v průmyslové výrobě, ale i čištění v potravinářské výrobě. Skupina Lapp nabízí širokou paletu příslušenství a vhodných kabelů s pláštěm vyrobeným z PVC, TPE (Pozn. redakce: viz článek Kabely z optimalizovaného TPE: řešení pro potravinářský průmysl od Lapp) nebo PUR, které jsou částečně testovány podle ECOLAB®. Test ECOLAB® potvrzuje odolnost vůči běžným čisticím a desinfekčním prostředkům.

Ochranná signální modrá barva

Alternativou k neohebným a drahým nerezovým trubkám pro kabelové rozvody v zóně vystříknutí nebo v produktové zóně je SILVYN® FG NM – flexibilní a tvarově stabilní ochranná hadice z měkčeného PVC s vnitřní spirálou, a také vhodné šroubení SILVYN® HYGIENIC. Oba produkty jsou určené pro kontakt s potravinami – tedy pro použití v produktové zóně, a jsou snadno čistitelné. Hadice nemá například žádné drážky (jak to známe u hadic používaných ve strojírenství), ve kterých by se mohly usazovat zbytky. Podle požadavku tohoto odvětví je provedena v jasně modré barvě. Pokud by se stalo, že kousek plastu spadne do potravin, je možno jej snáze odhalit, protože v přírodě se nevyskytují žádné suroviny, které by měly takto intenzivní modrou barvu. To platí také pro kabelové vázací pásky, které má skupina Lapp v nabídce pro potravinářský průmysl. Jsou rovněž modré a ještě obsahují kovovou příměs. Ztracenou vázací pásku je tak možno snadno najít pomocí detektoru kovů nebo rentgenu.

Speciální řešení kabelových rozvodů pomáhají již dnes zvyšovat produktivitu, bezpečnost a kvalitu v odvětví potravinářského a nápojového průmyslu. Nově vyvinuté kvalifikované portfolio skupiny Lapp pro potravinářský a nápojový průmysl je dále rozvíjeno podle požadavků zákazníků. Protože jsou požadavky farmaceutického průmyslu na konstrukci strojů částečně srovnatelné, otevírají se zde další možnosti použití.

Andreas Bauer, vedoucí oddělení produktového managementu systémových produktů U.I. Lapp GmbH, redakčně upraveno

Foto ® Lapp

Více informací zde

Přečtěte si také:

Kabely z optimalizovaného TPE: řešení pro potravinářský průmysl od Lapp

25.9.2015 Společnost Lapp Engineering & Co. ve švýcarském Chamu vyvíjí nové kompozitní plasty mimo jiné pro kabely, které jsou odolnější vůči oděru, vysokým nebo nízkým teplotám, hydrolýze nebo napadení bakteriemi, či mají další speciální vlastnosti. Nejnovějším úspěchem je kabelový plášť z optimalizovaného speciálního TPE pro použití v potravinářském průmyslu 


Kabely UNITRONIC® ROBUST: řešení pro Vaše nejnáročnější aplikace

30.4.2015 Jednou z hlavních novinek skupiny Lapp pro rok 2015 jsou nové nízkofrekvenční datové kabely UNITRONIC® ROBUST, které byly představeny koncem loňského roku na mezinárodním veletrhu SPS IPC DRIVES v Norimberku. Jde o kabely opatřené pláštěm na bázi termoplastických elastomerů, které jsou určené pro přenos signálů a datovou komunikaci v prostředí, ve kterém běžně používané materiály plášťů kabelů nevyhovují. 


LAPP KABEL představuje nový e-shop

20.1.2015 Společnost LAPP KABEL s.r.o. představila v posledních letech několik nových online nástrojů, které usnadňují a zrychlují zákazníkům a projektantům správný a efektivní výběr vhodného LAPP produktu. Mezi tyto nástroje patří například online katalog, vyhledávače a konfigurátory, 3D modely pro konstrukci strojů a zařízení či aktualizované knihovny pro EPLAN v osmi světových jazycích. 


Individuální zkouška kabelů eliminuje problémy

22.10.2014 Kabely v průmyslovém prostředí musí fungovat bez poruch po dlouhá léta. Platné normy sice popisují obecné požadavky na konstrukci a materiál, v některých případech kabelů pro speciální aplikace však nejsou dostatečné. Řešením zde může být individuální dohoda výrobce kabelů se zákazníkem a vlastní vyvinuté zkušební postupy. Stuttgartská skupina Lapp disponuje rozsáhlým testovacím střediskem, kde jsou kabely a vodiče testovány pro různé typické průmyslové aplikace a také pro větrné elektrárny. 


Kabely od LAPP pro robotiku

3.7.2014 Robotika byla tématem letošní 15. mezinárodní tiskové konference, kterou pořádala firma U.I. Lapp ze Stuttgartu ve dnech 22. – 24. května 2014 ve městě Sainte Maxime na jihu Francie. Zvláštní pozornost se zde soustředila na technologii robotů pro automobilový průmysl. Ten je totiž jedním z odvětví, kde jsou kladeny nejnáročnější požadavky na kvalitu a životnost robotů a všech jejich komponentů.


Novinky společnosti LAPP KABEL na veletrhu AMPER 2014

17.4.2014 Na stánku společnosti LAPP KABEL s.r.o. měli během letošního veletrhu AMPER návštěvníci možnost seznámit se hned s několika novinkami z oblasti produktů a služeb. Jednou z hlavních produktových novinek je bezpochyby tepelně odolný kabel ÖLFLEX® HEAT 125 SC, vhodný zejména pro aplikace s vysokými teplotami okolí a prostory se zvýšenými požadavky na požární ochranu. 


Horns Rev 3: další dánská mořská větrná farma v přípravě

10.4.2014 Dánská větrná farma Horns Rev 3 se na začátku dubna 2014 přiblížila o další krok realizaci podepsáním smlouvy provozovatele dánské přenosové sítě Energinet.dk se společností ABB na dodávku podmořského přenosového spojení. Tato větrná farma se bude nacházet v Severním moři, cca 30 km od nejzápadnějšího výběžku Jutského poloostrova 

Větrnou farmu Dudgeon Offshore Wind Farm připojí 132kV AC podmořský kabel

21.2.2014 Od roku 2016 začne dodávka podmořského kabelu pro připojení britské mořské větrné farmy Dudgeon Offshore Wind Farm k britské národní přenosové síti. Dodavatelem, který v únoru 2014 získal tuto zajímavou zakázku, je společnost ABB. Kabel bude 42 km dlouhý a obsahuje tři vodiče o střídavém napětí 132 kV AC. Celkový přenášený výkon činí 400 MW. Plánovaná životnost kabelu je 25 let. 


Nerezová vývodka SKINTOP® INOX

22.11.2013 Na letošním veletrhu FOR ELEKTRON, který se konal 19.–21. listopadu 2013 v Praze, představila společnost LAPP KABEL zajímavou novinku – speciální nerezovou vývodku SKINTOP® INOX, určenou pro čisté prostory – např. farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, nápojovou techniku a pivovary.  

 


Vodicí řetězy MURRPLASTIK

26.6.2013 Společnost Schmachtl představuje vodicí řetězy od renomovaného německého výrobce Murrplastik Systemtechnik. Tato zařízení umožňují pohyblivé uložení kabelů nebo hadic i o velkém průměru, a zajišťují tak jejich nucené vedení s definovaným poloměrem ohybu a současně také mechanickou ochranu před vlivy okolního prostředí. 


Nové servisní a logistické centrum skupiny Lapp

24.6.2013 Nové servisní a logistické centrum v Ludwigsburgu otevřela 6. června 2013 stuttgartská skupina Lapp. Stavba byla projektována a budována podle nejnovějších směrnic v oblasti úspory energií. Vytápění zajišťují energeticky efektivní stropní plynové infrazářiče, zaručující průměrnou teplotu 17 až 18 °C. Na střeše je umístěno fotovoltaické zařízení s 4348 krystalickými moduly a ročním výkonem 1 000 MWh.Nový ÖLFLEX CLASSIC 110

12.2.2013 Společnost LAPP KABEL, jeden z předních světových výrobců a distributorů kabelů a kabelového příšlušenství, uvádí na trh další inovaci světově prvního průmyslově vyráběného kabelu ÖLFLEX. Osvědčenému ovládacímu kabelu ÖLFLEX® CLASSIC 110 byly v rámci jeho revitalizace přidány další užitné vlastnosti, které jej kvalifikují pro ještě širší využití, než tomu bylo doposud. Jeho nová verze je nyní odolná vůči olejům (dle normy DIN EN 50290-2-22, TM54) a vůči zkrutu, což je například podmínkou použití ve větrných elektrárnách WTG (TW0 & TW1). 

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services