Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Modernizace vodní elektrárny Slapy jde do finiše

28.5.2020 Vodní elektrárna Slapy bude brzy ze dvou třetin „jako nová“. Dokončení již dříve avizované modernizace soustrojí TG1 se v květnu 2020 dostalo do poslední etapy. Po skončení akce v létě téhož roku se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 %, což přinese nárůst roční produkce o 10 mil. kWh.

Vodní elektrárna Slapy a její soustrojí

Na Slapech vyrábějí bezemisní elektřinu tři 48MW soustrojí. Tato trojice soustrojí s Kaplanovými turbínami dává elektrárně celkový instalovaný výkon 144 MW, který ji řadí na druhé místo v rámci celé vltavské kaskády (největší výkon má vodní elektrárna Orlík s 364 MW). Na vyrobení 1 kWh elektřiny spotřebuje slapská elektrárna 8 m3 vody.

Slapská elektrárna je v rámci celé Vltavské kaskády unikátní – strojovna elektrárny je umístěna přímo v tělese hráze pod čtyřmi přelivy, a to včetně veškerých pomocných provozů, vnitřní rozvodny 110 kV, rozvodny 22 kV, transformátorů, atd.

Uvedená soustrojí byla postupně přifázována do sítě od října 1954 (TG3) do září 1955 (TG1), převzetí do trvalého provozu následovalo od listopadu 1955 (TG1) do listopadu 1956 (TG3).

Od září 1955 vyrobila celá elektrárna úctyhodných 18,7 mld. kWh elektřiny, tj. množství, které by celou dnešní Českou republiku udrželo v chodu 111 dní nebo všechny současné středočeské domácností po dobu 10 let. V roce 2019 to bylo 236 mil. kWh, což odpovídá roční spotřebě 70 tisíc domácností ve středních Čechách. Slapská hydrocentrála je však především zdrojem špičkové elektřiny, zejména v ranní a večerní odběrové špičce. Špičkovou elektřinu je schopná dodávat během 136 vteřin od povelu z energetického dispečinku, a podílet se tak na řízení výkonové bilance celostátní energetické soustavy.

Soustrojí vodní elektrárny Slapy se průběžně modernizují. Soustrojí TG3 bylo zmodernizováno již v roce 2011. Nyní se modernizuje zmíněné soustrojí TG1. Poslední – TG2 – přijde na řadu začátkem roku 2021.

Soustrojí TG1 a jeho modernizace

Až 100 m3 vltavské vody za vteřinu protéká při plném nasazení soustrojím TG1 vodní elektrárny Slapy při výrobě elektřiny. S pomocí vody se točí 35tunové oběžné kolo turbíny, tato energie je přenášena na 250tunový rotor generátoru o průměru cca 5,2 metru a vzniká ekologická energie, která je následně v době odběrových špiček dodávána spotřebitelům. Voda prošlá soustrojím TG1 pak opět zamíří znovu vyrábět ekologickou elektřinu do níže položených Štěchovic.

Aktuálně je tato část druhé nejvýkonnější elektrárny vltavské kaskády mimo provoz, ale na konci srpna 2020 bude všechno jinak. Dobře nakročeno je k tomu po aktuálním spuštění opraveného rotoru do šachty generátoru (viz foto). Převoz rotoru HG byl zajišťován dvojicí mohutných stropních jeřábů (každý o nosnosti 125 tun) spřažených speciální traverzou, na které je rotor zavěšen.

Při komplexní modernizaci byla vyměněna komora oběžného kola, nástavec savky, turbína a regulace turbíny. V elektročásti došlo k opravě statoru generátoru, pólů rotoru i chladicího okruhu blokového transformátoru. Modernizované soustrojí bude také jednoznačně ekologičtější, protože zvýšení tlaku v ovládací hydraulice bude znamenat snížení objemu olejové náplně o 95 %. Z tisícovek litrů oleje se tak náplň dostává pouze na stovky litrů.

Veškeré důležité části soustrojí byly postupně vyzdviženy k opravám nebo je zcela nahradily nové efektivnější prvky vyrobené na základě nejnovějších technických poznatků. Poprvé v historii byl také proveden vnitřní ochranný nátěr ve více než 50metrovém ocelovém tlakovém přivaděči k turbíně.

Modernizace soustrojí TG1 v celkové hodnotě více než 150 milionů korun prodlouží jeho životnost o další desítky let, přispěje ke zvýšení účinnosti až o čtyři procenta a zvýší roční objem výroby o 10 mil. kWh. Díky tomu bude vyrobeno stejné množství elektřiny z menšího objemu vody, což v rámci opatření proti suchu znamená výrazné úspory této cenné tekutiny.

Program modernizací vodních elektráren

Modernizace soustrojí TG1 je součástí největší komplexní modernizační akce v historii české hydroenergetiky. Při ní byla za posledních 15 let při nákladech ve výši cca 3 miliard korun modernizována soustrojí na více než dvaceti velkých, malých a přečerpávacích vodních elektrárnách (např. na Lipně, Dlouhých stráních, Slapech, Kamýku, Mohelnu, Dalešicích atd.). Soustrojí elektráren díky modernizacím navýší svou průměrnou účinnost o cca 4–5 %.

Další soustrojí v čele s těmi na Orlíku modernizací ještě projdou, a budou tak připravena na obnovitelnou, bezemisní výrobu ekologicky čisté elektřiny v následujících desítkách let i bezpečné dodávky energie pro budoucí generace. Výhodnost a smysl investic do vodních elektráren ještě umocňuje sucho a obecně nejisté klimatické podmínky posledních let. Díky modernizacím totiž elektrárny vyrobí stejný objem elektřiny z menšího množství stále vzácnější vody.

ČEZ, redakčně upraveno

Foto © ČEZ

Další informace zde

Přečtěte si také:

Vodní elektrárny Vltavské kaskády vyrobily v roce 2019 elektřinu odpovídající spotřebě 258 000 domácností

3.3.2020 Vodní elektrárny patří k důležitým obnovitelným zdrojům elektrické energie v České republice. Významný podíl mají elektrárny tzv. Vltavské kaskády, provozované skupinou ČEZ. Ta v únoru 2020 prezentovala zajímavé výsledky této energetické soustavy v roce 2019. 


GE Renewable Energy zdokonaluje prediktivní údržbu ve španělských vodních elektrárnách

28.6.2019 Nedostatečná nebo zanedbávaná údržba zařízení vede k vyšším provozním nákladům a také k nepředvídatelným poruchám spojeným s významnými úniky tržeb. Nadbytečná údržba naproti tomu vede ke zbytečným odstávkám, které mají rovněž za následek úniky tržeb. Řešením je prediktivní údržba, tedy údržba podle očekávaného stavu zařízení a rizik jeho poruch. Toto obecné pravidlo platí i pro vodní elektrárny, a proto je i zde prediktivní údržba stále více na pořadu dne. Důkazem je smlouva mezi španělským provozovatelem vodních elektráren Enel Green Power (EGP) a společností GE Renewable Energy ze skupiny General Electric na tříletou dodávku odborných služeb prediktivního provozu a údržby uzavřená v červnu 2019. 


Jak letní počasí ovlivňuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů – poznatky provozovatele

4.10.2018 Jak známo, obnovitelné zdroje energie jsou náchylné na výkyvy počasí. Tyto výkyvy však nemusí být vždy pouze nepříznivé. Ukázalo to i letošní léto, pro nějž bylo charakteristické suché počasí a minimum srážek. Jedním z provozovatelů malých vodních elektráren a fotovoltaických zdrojů v ČR je investiční a inženýrská skupina GEEN Holding, která se svými zajímavými poznatky seznámila odbornou veřejnost v září 2018. Souhrnné výsledky v porovnání s uplynulými léty ukazuje graf. 


Inteligentní energetický management vodárenské společnosti snižuje provozní náklady

25.5.2017 Vodní hospodářství a energetika jsou nezřídka spojovány v tom směru, že čističky odpadních vod mohou produkovat bioplyn využívaný dále jako obnovitelný zdroj energie. Pravda je nicméně taková, že zařízení pro úpravu a čištění vody jsou především sama spotřebitelem elektrické energie, která tvoří významnou část jejich provozních nákladů. Na pomoc jejich snižování přichází společnost ABB s inteligentním energetickým managementem založeným na platformě Ability™. V květnu 2017 k tomu úspěšně realizovala pilotní projekt v italské vodárenské společnosti Consorzio di Bonifica Veronese (CBV). 


Projekt Crosstown LRT: bateriový zásobník energie pomůže tramvajové dráze i vodní elektrárně

12.5.2017 Kanadské město Toronto v provincii Ontario v současné buduje lehkou železnici tramvajového typu, známou jako projekt Crosstown LRT. Tato lehká železnice bude zásobována energií z vodních elektráren zdejší energetické společnosti Toronto Hydro. Jak bylo odborné veřejnosti oznámeno v dubnu 2017, důležitou součástí energetiky tohoto projektu by měl být bateriový zásobník elektrické energie 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services