Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce: užitečný pomocník při zavádění efektivního a šetrného veřejného osvětlení

11.10.2017 Veřejné osvětlení má sice nepatrný podíl na celkové spotřebě energie ve státě a na souvisejících emisích, nicméně jeho podíl na obecních výdajích není zanedbatelný. Ve snaze o zefektivnění se pak mnohé obce stávají snadným objektem rozmanitých prodejců svítidel o rozmanité kvalitě, zpravidla na bázi LED zdrojů. Kromě toho nevhodné použití klasických i moderních svítidel poškozuje přírodu i lidské zdraví (viz rozhovor s Dr. Janem Hollanem). V této situaci přichází na pomoc municipalitám Ministerstvo životního prostředí se Svazem měst a obcí České republiky, které vydaly dokument zvaný „Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce“. Zveřejněn byl mj. v září 2017 v newsletteru Priorita na stránkách Státního fondu životního prostředí.

Příručka na úvod seznamuje s problematikou světelného znečištění a rizik, která s sebou přináší.

V další části přináší praktická doporučení pro šetrné osvětlování, zahrnující

•    doporučené typy svítidel,

•    doporučený způsob instalace svítidel,

•    doporučené typy světelných zdrojů,

•    pronikání venkovního osvětlení do oken,

•    maximální úroveň osvětlení,

•    architektonické a dekorativní osvětlení.

Ke každé z uvedených oblastí je dále připojen doplňující komentář s názornými fotografiemi příkladů správných a nesprávných řešení.

Příručka se zaměřuje na výslednou kvalitu osvětlení, aniž by a priori předjímala konkrétní technologie či produkty od konkrétních dodavatelů. Rovněž respektuje prvotní, historicky daný smysl veřejného osvětlení – totiž chránit obyvatele města v noci před úrazy, nehodami a kriminalitou.  

U doporučených typů svítidel například říká, že používat by se měla svítidla vyzařující pouze do dolního poloprostoru, tedy pouze dolů. Technicky to vymezuje parametrem ULR = 0 %, kde ULR označuje podíl světla, které směřuje ze svítidla vzhůru. Příručka konstatuje, že taková svítidla mívají obvykle plochý spodní kryt, ale stejnou funkci zastane např. i vhodně tvarované stínítko. V nabídce je podle příručky mají snad všichni výrobci osvětlení. Dodává, že LED svítidla obvykle, ale zdaleka ne vždy, této podmínce vyhovují.

Příručka kromě toho připouští případy, kdy pomocí těchto svítidel není možné dosáhnout požadované úrovně či rovnoměrnosti osvětlení a není možné změnit polohu světelného místa. Pak je podle ní přípustné v zastavěné části obce použít svítidla vyzařující maximálně 1% světelného toku do horního poloprostoru (ULR ≤ 1%), přičemž měrná svítivost takového svítidla v žádném směru nad horizont nemá přesáhnout 10 cd/klm.

Zájemci o inteligentní technologie budou v příručce možná postrádat problematiku chytrých řídicích systémů pro veřejné osvětlení, které umožňují světla ztlumovat a opět rozsvěcovat podle pohybu chodců nebo podle aktuální situace (povětrnostní podmínky, události apod.), a tím šetřit přírodu i veřejné finance. Ale to by bylo nejspíš téma pro další praktickou příručku.   

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Příručka je ke stažení zde

Přečtěte si také:

„Smart pole“: Philips Lighting a American Tower Corporation vyvinou „chytrý sloup“ pro veřejné osvětlení a komunikace

18.9.2017 Vypadá to jako docela obyčejný sloup veřejného osvětlení se svítidlem na vrcholu. Ve skutečnosti jde o důmyslný vysílač, vybavený uvnitř anténami a další radiokomunikační a telekomunikační technikou, řídicí jednotkou pro inteligentní veřejné osvětlení, případně rozmanitými senzory. Takový je koncept chytrého sloupu („smart pole“), na jehož společném vývoji se v září 2017 dohodli globální dodavatel osvětlovací techniky Philips Lighting a American Tower Corporation 


Náměstí Piazza Santa Maria dei Battuti v Trevisu: moderní světelné technologie vracejí místu historii

16.5.2017 Treviso je 84tisícové italské město v oblasti Benátsko, s dějinami sahajícími do starořímských časů a s množstvím historických památek. V jeho centru se nachází starobylé náměstí Piazza Santa Maria dei Battuti, které dosud sloužilo spíše jako průjezdná ulice. Po mnoha letech se nyní obnovuje jeho přirozená funkce náměstí v souvislosti s plánovanou pěší zónou. V květnu 2017 k tomuto důležitému městotvornému záměru významně přispělo zajímavé řešení inteligentního veřejného osvětlení, dodané společností Osram. 


Bílé LED veřejné osvětlení a jeho nemilé důsledky

20.2.2017 Současným trendem ve světelných zdrojích pro veřejné osvětlení jsou LED svítidla používající bílé světlo s velkým podílem modré složky. To působí dojmem bílého dne, což se někomu třeba i líbí, ale má i „temnou“ stránku – je škodlivé pro lidi i městskou přírodu. V čem je problém, na to jsme se zeptali RNDr. Jana Hollana, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. 


Smart city Wipperfürth: chytré veřejné osvětlení s víceúčelovou informační infrastrukturou

31.1.2017 Důležitou součástí inteligentních měst neboli smart city je i účinné a úsporné veřejné osvětlení. Často bývá spojováno pouze s LED světelnými zdroji, ačkoli tyto zdroje samy osobě nejsou samospasitelné, jak dokládají závěry odborných diskusí i největší projekt veřejného osvětlení v Madridu. Kromě LED zdrojů se při modernizacích veřejného osvětlení uplatňují rozmanité řídicí technologie. Infrastruktura veřejného osvětlení zároveň může posloužit více účelům. Takovéto modernizační projekty přitom zdaleka nejsou jen doménou velkoměst 


DL30 LED: Osram představil nové futuristické svítidlo pro veřejné osvětlení

13.12.2016 Začátkem prosince 2016 představila společnost Osram pod značkou DL 30 LED nové, futuristicky laděné LED svítidlo pro veřejné osvětlení. K jeho základním rysům patří variabilita provedení, moderní design a inteligentní řízení. Osvětlení DL 30 LED (viz foto a obrázek) je dodáváno v rozmanitých verzích. Společné mají tyto verze teplotu chromatičnosti 4000 K (neutrálně bílá). 


Philips a Vodafone společně pro chytré osvětlení ve smart cities

23.3.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a jejich sledování po internetu, nachází stále více uplatnění i v rámci konceptu smart city . Jeho hlavní využití je především v efektivním řízení městské mobility a dalších městských služeb, včetně veřejného osvětlení. K tomuto účelu se v polovině března 2016 spojili dva světoví lídři – dodavatel osvětlovacích technologií Philips a globální společnost v oblasti konektivity Vodafone – při společné nabídce systémů veřejného osvětlení pro smart cities. 


Projekt „Light up the dark“: inteligentní veřejné osvětlení zlepšuje život švédských dětí

5.5.2015 Jak známo, denní biorytmy lidí (i ostatních živočichů) řídí světlo. Bílé světlo s modrým barevným komponentem potlačuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu, a pomáhá tak být bdělý a soustředěný. V zimním období je ho však nedostatek, což se projevuje i na lidské psychice a návycích. Vážným problémem je to v severských zemích, kde v tuto dobu zapadá slunce již velmi časně odpoledne. 


Madrid: největší projekt veřejného osvětlení na světě

5.1.2015 Jak byla v prosinci 2014 informována široká odborná veřejnost, největším projektem veřejného osvětlení na světě se stane probíhající kompletní obnova veřejného osvětlení ve španělském hlavním městě Madridu. Dodavatelem tohoto projektu je společnost Royal Philips. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services