Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Automatizace: jednoduché konfigurační řešení pro každého

2.3.2017 Na veletrhu AMPER 2017 bude mít svou premiéru revoluční řešení pro automatizaci EPLAN Cogineer, které bude v Brně poprvé představeno coby doplněk systému EPLAN Electric P8. Jedná se o inovativní, kompletně nově vyvinutý software, s jehož pomocí mohou uživatelé konfigurovat schémata elektrického a fluidního zapojení pouhým jedním stisknutím tlačítka. Dodavatel řešení EPLAN tedy vyvinul automatizační software na bázi konfigurace, který může ihned začít používat každý uživatel platformy EPLAN. Bez jakýchkoliv překážek, bez časově náročného zaškolování – zato s velmi rychlými výsledky.

EPLAN Cogineer – nové automatizační řešení plně integrované do platformy EPLAN

Za těmi v aplikaci EPLAN Cogineer stojí dvě funkční oblasti: V nástroji Designer se definují pravidla a nástroj Project Builder poskytuje automaticky vytvořená uživatelská rozhraní pro konfiguraci a automatické vytváření projektů. Project Builder mohou používat uživatelé s nulovými znalostmi o platformě EPLAN.

Jednodušší znamená lepší

Toto řešení se vyznačuje mimořádně snadným ovládáním a zároveň má velmi inovativní funkce. Hlavní výhodou aplikace je její jednoduchost. Mechatronická pravidla a konfigurační rozhraní lze jednoduše a rychle vytvořit bez znalostí vyššího programovacího jazyka. Další odborné znalosti ohledně použití externího softwaru, například znalosti aplikací Excel, VBA nebo HTML, nejsou nutné. Stačí jen základní zkušenosti z oblasti tvorby maker.

Makra pro stanovení pravidel

Právě makra anebo též existující vzorové projekty slouží jako základ pro vytváření pravidel. K tomu se používá jednoduchá technika proměnných a jednoduché logické operandy, například pro generování dílčích funkcí obvodu, takzvané minikonfigurace, nebo pro kompletní projekty s různými variantami či bez nich. Přitom nehraje vůbec žádnou roli to, jestli jsou schémata zapojení uspořádána podle funkčních struktur nebo vytvořena ze specificky výrobního pohledu. EPLAN Cogineer spolupracuje s každým uživatelem přesně tam, kde se uživatel nachází, a nevyžaduje změnu způsobu projektování.

Praktický příklad

To si můžeme velmi rychle znázornit na příkladu řízení motoru. Při „klasickém“ projektování se kompletní řízení vloží buď manuálně jako makro nebo se zkopíruje a vloží ze vzorového projektu pomocí funkcí Kopírovat a Vložit. Uživatel poté ručně upraví, resp. vypočítá všechny pro příslušný projekt specifické informace, data konstrukčních částí a průřezy vodičů. Zde se jedná o náročné pracovní kroky, při nichž lze snadno udělat chybu, pokud se na něco zapomene.

Prostřednictvím minikonfigurátorů, zde na příkladu řízení motoru, vybere uživatel odpovídající parametry a EPLAN Cogineer vygeneruje to správné řízení.

EPLAN Cogineer nabízí pro řízení motoru minikonfigurátor. Ve velmi jednoduchém uživatelském rozhraní vybere uživatel všechny důležité parametry a EPLAN Cogineer poté vygeneruje správné řízení, které se objeví ve schématu zapojení. Uživatel se již nemusí zabývat výběrem spouštěče motoru nebo dimenzováním kabelů. Obojí za něj udělá nový automatizační software na základě uložených pravidel. Zbývající dokumentace pak už může proběhnout opět „klasickým způsobem“. Mimochodem: Zobrazené konfigurační rozhraní pro řízení motoru vzniká podle definovaných pravidel. Změní-li se toto pravidlo, změní se na pozadí automaticky také konfigurační rozhraní. EPLAN Cogineer se tak sám přizpůsobí požadovanému způsobu práce.

Funkční oblast Project Builder v aplikaci EPLAN Cogineer se odvíjí od normy nástroje Designer.

Na druhou stranu je software EPLAN Cogineer také schopen vytvořit jediným stisknutím tlačítka kompletní projektové dokumentace. Ve vyobrazeném příkladu se kompletní dokumentace brusky vygeneruje na základě všech možných variant stroje (volitelných provedení), protože v aplikaci EPLAN Cogineer jsou již veškeré detaily uloženy.

U projektu brusky se zobrazuje kompletní funkční struktura. Úplnou projektovou dokumentaci lze vytvořit pouhým jedním stisknutím tlačítka na základě všech možných variant stroje.

I pracovníci bez znalostí aplikace EPLAN tak mohou pomocí nástroje Project Builder ze softwaru EPLAN Cogineer například ve fázi zpracování nabídky vytvořit podrobnou předběžnou dokumentaci stroje nebo zařízení. Nabídka působí výrazně kvalitnějším dojmem, a tím se odlišuje od nabídek konkurence.

Podpora norem a standardů

EPLAN Cogineer nabízí absolutní konzistentnost dat od strukturování výrobků až po konkrétní realizaci projektu a je pomocníkem při dodržování norem a standardů. Tím je zajištěna nejvyšší možná přesnost a maximální účinnost. Uživatel profituje ze dvou rozhodujících výhod. Zaprvé: Z bezchybné realizace definovaných pravidel a struktur, a tím i vysoké kvality výsledku konfigurace. Zadruhé: Za stejnou dobu lze vytvořit podstatně více projektů, než jak tomu bývalo pomocí kopírování a vkládání stránek a maker.

Rychlé výsledky

První projekt je vytvořen během velmi krátké doby, také díky intuitivně ovládanému rozhraní. EPLAN Cogineer je totiž velmi jednoduchým automatizačním nástrojem pro vytváření projektů jak pro příležitostné, tak i pro pokročilé uživatele. Bez ohledu na to, zda jsou stroje/zařízení strukturovány již podle funkčních aspektů, nebo hierarchicky uspořádány způsobem specifickým pro dané zařízení. Také co se týká zvolené pracovní metodiky, používá toto řešení modulární konfigurační postupy: Smíšené klasické pracovní metody a konfigurace, například s manuálními a konfigurovatelnými dílčími projekty, lze kombinovat dle potřeby.

EPLAN Cogineer se hodí pro použití ve firmách všech velikostí i všech oborů. Ať už se jedná o výrobce strojů či zařízení, poskytovatele služeb nebo dodavatele energií: Tento software se stane pro každého uživatele univerzálním automatizačním nástrojem, který mu přinese úsporu času a zvýšení kvality při projektování. Software je kompletně integrován do rozhraní platformy EPLAN a od 1. května 2017 bude k dispozici pro licence systému EPLAN Electric P8 od stupně konfigurace „Select“.


Závěr

„Stoprocentní konzistentnost dat od návrhu až po konstrukci umožňuje našim uživatelům přesnou realizaci zákaznicky orientovaných projektů pomocí softwaru EPLAN Cogineer v této oblasti bez jakékoli ztráty času,“ rekapituluje výhody Dieter Pesch, vedoucí úseku Řízení výrobků a vývoje ve firmě EPLAN. „A to zcela nezávisle na osobách, jež se na procesu podílejí.“ Vše je centrálně uloženo a vše lze kdykoliv vyvolat. Výsledek: Řešení pro každého, které baví a zároveň šetří čas i peníze. 

EPLAN ENGINEERING CZ

Foto © EPLAN ENGINEERING CZ

www.eplan.cz

Přečtěte si také:

EPLAN Harness proD 2.6: zcela bezstarostný proces návrhu i výroby

30.1.2017 Efektivita je na prvním místě, ale neopomíjí se ani radost z konstrukční práce: nový EPLAN Harness proD verze 2.6 je intuitivní software ve 3D/2D, který pokrývá všechny současné požadavky na projektování a návrh kabelových svazků. Mezi novými funkcemi je vylepšení podkladů pro výrobu, které kromě výkresu montážní desky zahrnují i výkresy zapojení kabelů. Kótování délek je nyní automatické. 


Platforma EPLAN 2.6 je již k dispozici

18.10.2016 Je to impozantní příklad neotřelé inovační kultury. S novou verzí platformy EPLAN 2.6 mohou uživatelé využívat rozsáhlé inženýrské funkce, které mohou snadno integrovat do svých každodenních pracovních procesů, včetně nových funkcí pro návrh svorkovnic a správu projektových dat, návrh trubek a hadic v konstrukci fluidních systémů a optimalizované integrace s informačními systémy. Další významná novinka: Platforma EPLAN 2.6 je nyní dostupná i v turečtině, a v současné době je tak k dispozici celkem v osmnácti jazycích. 


EPLAN představuje Smart Wiring Application: Vizualizace postupu pro zapojování rozváděče

26.7.2016 Propojování komponent řídicí techniky v rozváděči vyžaduje hodně času a zkušeností. EPLAN se svým novým softwarem Smart Wiring Application tento proces značně zjednodušuje. Tento software vizualizuje zcela digitálně všechna propojení a výrobní data potřebná pro výrobu a montáž. Výhodou je, že přímo v softwaru jsou již zahrnuty znalosti o řídicí technice. 


EPLAN – Vault Connector propojuje elektro a mechanické konstrukce

22.4.2016 Společnost CAD Studio a EPLAN vyvinuly novou podnikovou aplikaci propojující elektroprojekční systém EPLAN s Autodesk Vault a ERP systémy. Integrační nástroj EPLAN – Vault Connector propojuje prostředí ECAD systému pro elektroprojekci EPLAN Electric P8 se systémem pro správu dokumentů Autodesk Vault (PDM) a s podnikovými ERP aplikacemi.


EPLAN Experience – prvních 365 dnů

18.1.2016 Koncept EPLAN Experience byl poprvé představen mezinárodní odborné veřejnosti na veletrhu SPS IPC Drives v listopadu 2014. Osm definovaných klíčových oblastí od IT infrastruktury až po integraci procesů sleduje jediný cíl: podpořit zákazníka, aby projektoval efektivněji. Zkušenosti z prvního roku potvrzují úspěšný rozvoj tohoto konceptu. 


JHV-ENGINEERING zvyšuje efektivitu výroby díky EPLAN EEC One

19.8.2015 Přední český dodavatel strojních zařízení JHV-ENGINEERING s.r.o. využívá při vývoji a výrobě svých jednoúčelových strojů a výrobních linek systém EPLAN Engineering Configuration One (EEC One). Jde o zcela ojedinělý systém pro efektivní automatizaci projekčních a inženýrských prací, který výrazným způsobem zjednodušuje a zkracuje tyto činnosti.  


EPLAN Preplanning

13.7.2015 EPLAN Preplanning rozšiřuje produktovou řadu platformy EPLAN o pokrytí kompletních inženýrských procesů od návrhu konceptu až po detailní rozpracování projektovaného zařízení prostřednictvím designových bloků zařízení a databázově orientovaného procesu vývoje. 


O polovinu kratší doba na konstrukční práce

8.7.2015 Jedním ze způsobů, jak mohou výrobci složitých rozváděčů pro řídicí systémy dosáhnout výhod oproti konkurenci, je automatizace firemních procesů. Společnost Bilfinger GreyLogix se sídlem ve Flensburgu (Německo) začala využívat systém EEC One od firmy EPLAN, a tím zkrátila dobu potřebnou pro tvorbu elektrických schémat o polovinu. 


Je čtvrtá průmyslová revoluce líbivý slogan informačních techniků, nebo trend v technologii a organizaci výroby?

21.5.2015 Po první, druhé a třetí průmyslové revoluci se nyní hovoří již o čtvrté průmyslové revoluci, způsobené využíváním kyberfyzického prostoru ve výrobě – tedy stavu, kdy vestavěné počítače nejen kontrolují výrobu, ale komunikují i mezi sebou a díky identifikační technologii RFID „komunikují“ také s materiálem a výrobky. Jednoduše řečeno, výroba se stává tržištěm, kde si stroje v reálném čase navzájem nabízejí své služby a vyměňují informace se zpracovávanými produkty. Je takováto představa utopie, líbivý slogan nebo reálný trend v technologii a organizaci průmyslové výroby?


Efektivnější předávání dat mezi konstrukcí a výrobou

27.4.2015 Česká společnost DEL, a. s., ze Žďáru nad Sázavou je inženýrská firma, která se zabývá dodávkami investičních celků, komplexní automatizací, výrobou elektroskříní a ovládacích pultů. V důležitých částech projekčních, konstrukčních a logistických činností využívá jako efektivní nástroj EPLAN Electric P8. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services