Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
EPLAN Preplanning

13.7.2015 EPLAN Preplanning rozšiřuje produktovou řadu platformy EPLAN o pokrytí kompletních inženýrských procesů od návrhu konceptu až po detailní rozpracování projektovaného zařízení prostřednictvím designových bloků zařízení a databázově orientovaného procesu vývoje.

EPLAN Preplanning je zaměřený na předběžné plánování strojů a zařízení (tzv. předprojektová příprava), což je fáze inženýrských prací, která předchází tvorbě detailní projektové dokumentace. Do platformy EPLAN mohou být již v počáteční fázi, bez jakéhokoliv přerušení toku dat, přenesena všechna projektová data z předprojektové přípravy. Tato data se zde mohou dále doplňovat, zpracovávat a spravovat.

EPLAN Preplanning spravuje paralelně projektové přehledy systému projektovaného stroje či zařízení a struktury jeho automatizace (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

EPLAN Preplanning umožňuje uživatelům stanovení technické koncepce stroje nebo zařízení včetně počátečního odhadu celkového objemu konstrukčních prací, a to již v počátečních fázích projektu: např. grafické náčrty, funkční schémata a seznam proměnných, výchozí technická data pro pohony, snímače a vstupy/výstupy PLC nebo kusovníky pro kalkulaci materiálových nákladů. Prostřednictvím EPLAN Preplanning mohou konstruktéři definovat základní strukturu automatizace stroje nebo zařízení a rozmístit v ní zamýšlené pohony. V předběžném plánování projektu vytvářejí technici zodpovědní za přístrojovou a automatizační techniku soubor základních informací o snímačích a senzorech, z nichž mohou později, při tvorbě detailní projektové dokumentace, vytvořit přesné výkresy a schémata.

Kompletace, vyhodnocení a správa specifických dat

Typické automatizační procesy jsou často profesionálně podporované softwarovými nástroji. To se týká například správy polní instrumentace a podpory určení potřebných provozních nástrojů. Až dosud však nebyly nejčastěji používané softwarové nástroje dostatečně integrované do inženýrských procesů. EPLAN Preplanning umožňuje sběr, nahrávání a centralizovanou správu požadavků od hrubého pohledu na základní koncept zařízení až po detailní požadavky. Ty lze zpracovávat formou standardizovaných šablon až do podoby detailní specifikace pro návrh strojů a zařízení. Další výhodou je možnost vestavby zařízení do předem navržené struktury, protože též dochází k přenosu informace o hierarchii stroje nebo zařízení. Jestliže je stanoveno, že se musí např. v metalurgickém závodě teplota okolí regulovat na určitou hodnotu, tato změna podmínek prostředí se automaticky promítne do specifikace veškerého přístrojového vybavení v dané oblasti. Podobně jsou automaticky přeneseny do všech komponent i změny ohledně umístění a použití strojů a technologických zařízení. Vzhledem k integrované podobě všech důležitých dat o projektu je možné stiskem jednoho tlačítka vygenerovat kompletní specifikace požadavků pro výrobce přístrojového vybavení, detailní rozpis použitých komponent na projektu pro jejich objednání apod. Na základě této dokumentace lze při projektování stroje nebo zařízení vybrat správné funkční celky navrhovaného přístroje a jejich specifikaci uložit v projektu jako definované standardní šablony s odpovídajícími doplňkovými daty.

Jednotná nomenklatura zjednodušuje šablony

Díky širokým možnostem nastavení uživatelského prostředí EPLAN Preplanning je možné přizpůsobit si pracovní prostředí systému konkrétním potřebám vývoje. Takzvané segmentové bloky slouží jako zavedené identifikátory jednotlivých úrovní struktury. Bez ohledu na to, zda jde o úrovně struktury výrobních linek, částí dopravníku nebo zásobních nádrží: odpovídající nomenklatura se systematicky ukládá v šablonách, což zjednodušuje manipulaci s těmito objekty. Stejný princip platí i pro plánované objekty. Jestliže je importován seznam motorů z mechanické konstrukce, jsou 1:1 mapovány i všechny vlastnosti a informace o daném typu zařízení. Pro návrh přístrojové a automatizační techniky umožňuje EPLAN Preplanning vytvořit různé typy měřicích bodů, a potom je jednoduše pomocí myši (drag and drop) umístit do struktury stroje či zařízení. Uživatel se může rozhodnout, které vlastnosti budou zadávány jako referenční a které jako specifické pro daný měřicí bod. Referenční vlastnosti pak mohou být snadno změněny v celém projektu najednou prostřednictvím centralizované správy šablon. Tato pracovní metoda je výhodná zvláště v předprojektové přípravě, neboť v této fázi ještě může docházet ke změnám projektu – zejména v principech měření hladiny dle požadavků zákazníka. Na základě těchto centralizovaných informací je tak možné určit počet provozních přístrojů a nezbytných automatizačních komponent nebo vypočítat hrubé odhadované náklady.

EPLAN Software&Services

Foto © EPLAN

Bližší informace na www.eplan.cz

Přečtěte si také:

O polovinu kratší doba na konstrukční práce

8.7.2015 Jedním ze způsobů, jak mohou výrobci složitých rozváděčů pro řídicí systémy dosáhnout výhod oproti konkurenci, je automatizace firemních procesů. Společnost Bilfinger GreyLogix se sídlem ve Flensburgu (Německo) začala využívat systém EEC One od firmy EPLAN, a tím zkrátila dobu potřebnou pro tvorbu elektrických schémat o polovinu. 


Představení nové verze platformy EPLAN 2.5

4.5.2015 Na veletrhu Hannover Messe 2015 mohli uživatelé poprvé vidět platformu EPLAN 2.5, která by měla být uvedena na trh v září 2015. Nový navigátor usnadňuje tvorbu a editaci maker pro elektrotechnická a fluidní schémata, což urychluje zhotovení šablon a usnadňuje standardizaci. Díky rozšířenému editoru svorek a zjednodušenému nástroji pro návrh kabeláže strojů a strojních zařízení v EPLAN FieldSys jsou konstrukční práce ještě jednodušší a pohodlnější. 


Efektivnější předávání dat mezi konstrukcí a výrobou

27.4.2015 Česká společnost DEL, a. s., ze Žďáru nad Sázavou je inženýrská firma, která se zabývá dodávkami investičních celků, komplexní automatizací, výrobou elektroskříní a ovládacích pultů. V důležitých částech projekčních, konstrukčních a logistických činností využívá jako efektivní nástroj EPLAN Electric P8. 


EEC: EPLAN Engineering Configuration

24.2.2015 EPLAN Engineering Center se přejmenoval na EPLAN Engineering Configuration: ve verzi 2.4 byl představen nový název vyjadřující základní funkci řešení EPLAN pro mechatronické inženýrství – konfiguraci. Uvedená verze obsahuje prověřené funkce a nové číslování verzí, které jsou nyní shodné s číslováním platformy EPLAN. 


Novinka: EPLAN Design Space Exchange

16.2.2015 Společnost EPLAN uvedla na trh nový nástroj EPLAN Design Space Exchange, který zjednodušuje projektantům elektrotechniky a řídicích systémů návrh virtuálních modelů rozváděčů, a přitom překračuje hranice mezi elektrotechnickou a mechanickou konstrukcí. 


EPLAN Experience

22.1.2015 Společnost EPLAN představila na veletrhu SPS IPC Drives nový koncept EPLAN Experience: nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování. Větší efektivita postupů projektování vede ke specifickým a zřetelným přínosům, jako jsou správa strategických inovací ve vysoce výkonném IT prostředí, kratší doba potřebná k uvedení produktu na trh, optimální správa využití zdrojů a větší mezinárodní konkurenceschopnost. 


LAPP KABEL představuje nový e-shop

20.1.2015 Společnost LAPP KABEL s.r.o. představila v posledních letech několik nových online nástrojů, které usnadňují a zrychlují zákazníkům a projektantům správný a efektivní výběr vhodného LAPP produktu. Mezi tyto nástroje patří například online katalog, vyhledávače a konfigurátory, 3D modely pro konstrukci strojů a zařízení či aktualizované knihovny pro EPLAN v osmi světových jazycích. 


Vyšší tempo, nižší náklady: Firma Ripploh se při projektování rozváděčů spoléhá na EPLAN a Rittal

1.9.2014 Čas a náklady jsou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů stěžejním tématem. Potenciál pro zlepšení se dnes nachází v celém procesu od projektování přes výrobu až po osazení rozváděčové skříně. Žádaná jsou přitom řešení, která automaticky vygenerují podrobné plány a dokumentaci, ale také rozváděčové skříně, které jsou konstruovány na bázi jednotné systémové platformy, vhodné pro různé typy aplikací a minimalizující chybovost a čas montáže. Průkopníkem v použití těchto řešení je společnost Ripploh Elektrotechnik GmbH z Ostbevernu. 


Projekt CoCoS podporuje výrobu v kyberfyzickém prostoru

16.6.2014 V současné době se v odborných kruzích často hovoří o čtvrté průmyslové revoluci. Jejím základem je využívání tzv. kyberfyzického prostoru ve výrobě – tedy stavu, kdy vestavěné počítače nejen kontrolují výrobu, ale komunikují i mezi sebou a díky identifikační technologii RFID „komunikují“ také s materiálem a výrobky. Na podporu tohoto procesu byl začátkem roku 2014 v Německu zahájen projekt CoCoS (Context-Aware Connectivity and Service Infrastructure for Cyber-Physical Production Systems, tedy kontextově uvědomělá infrastruktura pro konektivitu a služby pro výrobní systémy v kyberfyzickém prostoru).  


Robot MEISTeR úspěšně složil mistrovské zkoušky

28.2.2014 O záchranném robotu MEISTeR (Maintenance Equipment Integrated System of Telecontrol Robot) od Mitsubishi Heavy Industries jsme již před více než rokem psali v článku Malí roboti do nebezpečných podmínek. Tento robot byl vyvinut pro náročné odklízecí práce v havarované jaderné elektrárně Fukushima Daiichi. V druhé polovině února 2014 úspěšně skončily jeho demonstrační testy a nyní již čeká na nasazení v “ostrém provozu“ při dekontaminaci a odběru vzorků. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services