Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Představení nové verze platformy EPLAN 2.5

4.5.2015 Na veletrhu Hannover Messe 2015 mohli uživatelé poprvé vidět platformu EPLAN 2.5, která by měla být uvedena na trh v září 2015. Nový navigátor usnadňuje tvorbu a editaci maker pro elektrotechnická a fluidní schémata, což urychluje zhotovení šablon a usnadňuje standardizaci. Díky rozšířenému editoru svorek a zjednodušenému nástroji pro návrh kabeláže strojů a strojních zařízení v EPLAN FieldSys jsou konstrukční práce ještě jednodušší a pohodlnější.

Důležitou součástí inženýrských procesů je řízení změn, a to zvláště tehdy, pracují-li technici z různých oborů, zahrnujících i projektování elektrotechnických a fluidních schémat, s jednotnou databází. Zásadní problém pak představuje řízení různých úrovní změn v rámci jednoho projektu. Proto nová verze platformy EPLAN 2.5 poskytuje specifickou správu změn pro různé oblasti projektu, díky níž mohou být funkční struktury, definice umístění a jednotlivé oborové části revidovány samostatně. Všechny změny provedené kdykoli během procesu projektování jsou tak pro všechny účastníky velmi snadno rozeznatelné.


Uživatelé mohou rychle a přehledně ověřit návrh svorkovnic prostřednictvím grafických náhledů svorek a jejich typů. (zvětšit obrázek)

Usnadnění standardizace

Efektivní cestou ke standardizaci v projektování je využívání maker. Uživatelé mohou pomocí variant a zástupných objektů předem připravené části obvodů snadno a jednoduše umísťovat kamkoliv v rámci celého projektu. Správu tohoto procesu usnadňuje nový navigátor maker: makra mohou být uspořádána ve stromovém diagramu nebo v tabulce – dokonce s mnohačetným výběrem. Varianty maker a různé typy jejich náhledů jsou jednoduše zobrazeny a umožňují snadný a rychlý výběr správného makra. Verze 2.5 navíc umožňuje spravovat makro pod několika názvy, tak aby se nemusela vytvářet specifická makra pro daný oddíl projektu, protože stejné makro lze nyní použít opakovaně pro různé části projektu.

Jednoduchá správa svorkovnic

Platforma EPLAN 2.5 nabízí uživatelům rozšířený editor svorek. Grafické náhledy svorek a jejich typů umožňují rychlou a jasnou kontrolu vybrané svorkovnice. Nutné změny se mohou provádět přímo v editoru svorek. Také komponenty a příslušenství mohou být do projektu přidány nebo později změněny přímo v editoru. Svorky mohou být do svorkovnic snadno přesouvány pomocí myši (drag and drop). Zobrazení informací v editoru svorek může být uloženo jako schéma, což umožňuje uživatelům přepínat mezi různými pohledy, a snadno tak vyhledat důležité informace. Výsledkem je pohodlná a jednoduchá centralizovaná správa svorkovnic s výstupy, které lze snadno ověřit v plánech svorkovnic i v plánech jejich napojení.

Snadný návrh kabeláže

Před tím, než montážní technici položí kabelové rozvody, musí se jejich trasy pečlivě naplánovat a důkladně zdokumentovat – běžně pomocí přehledného jednopólového schématu SLD (Single-Line Diagram). Platforma EPLAN 2.5 poskytuje uživatelům pro návrh kabelových rozvodů na strojích a strojních zařízeních ještě další funkce. Jednopólová přehledová schémata zapojení vytvořená pomocí nástroje Single-Line lze přenést do volitelného přídavného modulu FieldSys. To umožňuje určit přesnou trasu kabelů a jejich délku. Další praktickou výhodou FieldSys je schopnost automaticky zkompilovat všechny relevantní informace do objednávky všech konstrukčních prvků kabelových svazků.


Ve verzi platformy EPLAN 2.5 mohou být makra snadno zobrazena ve stromovém schématu nebo v tabulce s možností mnohačetných výběrů. Varianty maker a různé typy jejich reprezentace mohou být snadno zobrazeny v jejich souvislostech. (zvětšit obrázek)

Video ze stánku EPLAN na veletrhu Hannover Messe 2015 můžete shlédnout zde

EPLAN Software&Services

Obrázky a foto © EPLAN

Bližší informace na www.eplan.cz

Přečtěte si také:

EEC: EPLAN Engineering Configuration

24.2.2015 EPLAN Engineering Center se přejmenoval na EPLAN Engineering Configuration: ve verzi 2.4 byl představen nový název vyjadřující základní funkci řešení EPLAN pro mechatronické inženýrství – konfiguraci. Uvedená verze obsahuje prověřené funkce a nové číslování verzí, které jsou nyní shodné s číslováním platformy EPLAN. 


Novinka: EPLAN Design Space Exchange

16.2.2015 Společnost EPLAN uvedla na trh nový nástroj EPLAN Design Space Exchange, který zjednodušuje projektantům elektrotechniky a řídicích systémů návrh virtuálních modelů rozváděčů, a přitom překračuje hranice mezi elektrotechnickou a mechanickou konstrukcí. 


EPLAN Experience

22.1.2015 Společnost EPLAN představila na veletrhu SPS IPC Drives nový koncept EPLAN Experience: nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování. Větší efektivita postupů projektování vede ke specifickým a zřetelným přínosům, jako jsou správa strategických inovací ve vysoce výkonném IT prostředí, kratší doba potřebná k uvedení produktu na trh, optimální správa využití zdrojů a větší mezinárodní konkurenceschopnost. 


LAPP KABEL představuje nový e-shop

20.1.2015 Společnost LAPP KABEL s.r.o. představila v posledních letech několik nových online nástrojů, které usnadňují a zrychlují zákazníkům a projektantům správný a efektivní výběr vhodného LAPP produktu. Mezi tyto nástroje patří například online katalog, vyhledávače a konfigurátory, 3D modely pro konstrukci strojů a zařízení či aktualizované knihovny pro EPLAN v osmi světových jazycích. 


Vyšší tempo, nižší náklady: Firma Ripploh se při projektování rozváděčů spoléhá na EPLAN a Rittal

1.9.2014 Čas a náklady jsou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů stěžejním tématem. Potenciál pro zlepšení se dnes nachází v celém procesu od projektování přes výrobu až po osazení rozváděčové skříně. Žádaná jsou přitom řešení, která automaticky vygenerují podrobné plány a dokumentaci, ale také rozváděčové skříně, které jsou konstruovány na bázi jednotné systémové platformy, vhodné pro různé typy aplikací a minimalizující chybovost a čas montáže. Průkopníkem v použití těchto řešení je společnost Ripploh Elektrotechnik GmbH z Ostbevernu. 


Projekt CoCoS podporuje výrobu v kyberfyzickém prostoru

16.6.2014 V současné době se v odborných kruzích často hovoří o čtvrté průmyslové revoluci. Jejím základem je využívání tzv. kyberfyzického prostoru ve výrobě – tedy stavu, kdy vestavěné počítače nejen kontrolují výrobu, ale komunikují i mezi sebou a díky identifikační technologii RFID „komunikují“ také s materiálem a výrobky. Na podporu tohoto procesu byl začátkem roku 2014 v Německu zahájen projekt CoCoS (Context-Aware Connectivity and Service Infrastructure for Cyber-Physical Production Systems, tedy kontextově uvědomělá infrastruktura pro konektivitu a služby pro výrobní systémy v kyberfyzickém prostoru).  


Robot MEISTeR úspěšně složil mistrovské zkoušky

28.2.2014 O záchranném robotu MEISTeR (Maintenance Equipment Integrated System of Telecontrol Robot) od Mitsubishi Heavy Industries jsme již před více než rokem psali v článku Malí roboti do nebezpečných podmínek. Tento robot byl vyvinut pro náročné odklízecí práce v havarované jaderné elektrárně Fukushima Daiichi. V druhé polovině února 2014 úspěšně skončily jeho demonstrační testy a nyní již čeká na nasazení v “ostrém provozu“ při dekontaminaci a odběru vzorků. 


Raccoon: robotický „mýval“ pomáhá ve Fukushimě

3.12.2013 Od konce listopadu 2013 odstraňuje kontaminaci v jaderné elektrárně Fukushima Daiichi 2 robotický vysavač a mycí stroj přezdívaný „Raccoon“ (mýval), patřící provozovateli elektrárny, společnosti Tokyo Electric Power Company (Tepco). V rámci zkušebního provozu se tento robot pohybuje po podlaze prvního podlaží reaktorové budovy, drhne a umývá tlakovou vodou její povrch, a snižuje  tak radiaci.  


Další vývoj v konstrukci robotů: redukce kabeláže technologií PLC

1.7.2013 Jedním z problémů současných průmyslových robotů jsou silné kabely pro přenos energie a informací mezi tělem robota a pracovními prvky na konci robotických paží – nástroji, kamerami, čidly apod. Tyto silné kabely značně omezují manévrovací schopnost robota a mohou být i jeho zranitelnou součástí. Japonští výrobci Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) a NCXX Inc. proto nyní přicházejí s technickým řešením, které poprvé v průmyslové praxi umožní značně zredukovat kabeláž robota pomocí technologie komunikace po silovém vedení  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services