Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Novinka: EPLAN Design Space Exchange

16.2.2015 Většina rozváděčů pro řídicí systémy strojů a zařízení se vyrábí konkrétně na zakázku. Vestavění všech komponent řídicího systému do rozváděče může být velmi náročné s ohledem na výslednou velikost konstrukce, která by měla být co nejkompaktnější, tak aby se ušetřilo místo a zmenšila se velikost rozváděče. Nový nástroj EPLAN Design Space Exchange zjednodušuje projektantům elektrotechniky a řídicích systémů návrh virtuálních modelů rozváděčů, a přitom překračuje hranice mezi elektrotechnickou a mechanickou konstrukcí.

EPLAN Design Space Exchange (DSE) podporuje mezioborové sdílení dat mezi mechanickou konstrukcí, řídicí technikou v rozváděči a ovládacími prvky.

Společnost EPLAN uvedla na trh nový nástroj EPLAN Design Space Exchange (DSE). DSE podporuje sdílení dat mechanické konstrukce a řídicí techniky v rozváděči a ovládacích prvků. Jde o doplňkový modul pro EPLAN Pro Panel Professional, vyvinutý společností EPLAN spolu se specialisty na MCAD z přidružené společnosti Cideon, který je poprvé dostupný ve verzi EPLAN Platform 2.4 a je kompatibilní s Autodesk Inventor 2014 a 2015. „Bez rozváděče nemůžete navrhnout montážní uspořádání přístrojů a bez montážního uspořádání přístrojů nemůžete navrhnout definitivní konstrukci rozváděčové skříně. Toto dilema nyní můžete vyřešit doplňujícím modulem Design Space Exchange,“ vysvětluje Thomas Weichsel, Product Manager firmy EPLAN. DSE je založen na plně parametrizovaném 3D geometrickém modelu mechanické konstrukce, který zohledňuje zvláštní požadavky na konstrukci montážního panelu nebo skříně rozváděče. DSE má přístup k datům 3D modelu CAD skříně rozváděče a zpřístupňuje je systému EPLAN Platform jako základ pro návrh montážního uspořádání přístrojů v EPLAN Pro Panel. 3D montážní uspořádání je vestavěno do navrženého prostoru a odpovídá koncepci automatizace vycházející z návrhu elektrické konstrukce rozváděče. Všechna elektrická zařízení, která mají být umístěna v rozváděči, jsou virtuálně namontována s ohledem na jejich prostorové požadavky a specifikace výrobců týkající se minimální vzdálenosti mezi přístroji.

Propojování ve virtuálním prototypu

Automaticky jsou navrženy montážní otvory, závity, pozice a výřezy pro následnou montáž. Virtuální prototyp rozváděče je mimo jiné základem pro návrh virtuálního propojení ovládacích prvků a pro určení optimálních drah spojů s odpovídajícími délkami vodičů. Jakmile je virtuální montážní sestava přístrojů v rozváděči hotova, EPLAN DSE stisknutím tlačítka vygeneruje údaje o potřebných instalačních otvorech, závitech, montážních pozicích a výřezech pro integraci do 3D mechanického modelu. DSE potom interpretuje data a objekty na stránce programu Autodesk Inventor a vytvoří jednotný model produktu pro mechanickou konstrukci včetně všech komponent, otvorů a výřezů. Modul má dané jasné parametry a formu geometrických dat Autodesk Inventor, takže mechanická konstrukce může zahrnovat výrobní dokumentaci včetně výrobních postupů, rozpisek materiálu a výrobních výkresů. Zatímco mechanická konstrukce je základem pro výrobu skříně rozváděče, elektro konstruktéři si mohou zkompilovat kompletní projektovou dokumentaci finálního produktu, např. pro automatické označení svorek a kabelových svazků, se všemi potřebnými schématy, montážními sestavami, výrobními výkresy, rozpiskami, tabulkami použitých přístrojů, tabulkami propojení a daty. Thomas Weichsel shrnuje výhody EPLAN DSE takto: „Mezioborová synchronizace dat omezuje případné zdroje chyb, snižuje náklady na vývoj, šetří čas a přitom zvyšuje kvalitu konstrukčních prací.“

EPLAN Software&Services

Obrázek © EPLAN

Bližší informace na www.eplan.cz

Přečtěte si také:

EPLAN Experience

22.1.2015 Společnost EPLAN představila na veletrhu SPS IPC Drives nový koncept EPLAN Experience: nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování. Větší efektivita postupů projektování vede ke specifickým a zřetelným přínosům, jako jsou správa strategických inovací ve vysoce výkonném IT prostředí, kratší doba potřebná k uvedení produktu na trh, optimální správa využití zdrojů a větší mezinárodní konkurenceschopnost. 


LAPP KABEL představuje nový e-shop

20.1.2015 Společnost LAPP KABEL s.r.o. představila v posledních letech několik nových online nástrojů, které usnadňují a zrychlují zákazníkům a projektantům správný a efektivní výběr vhodného LAPP produktu. Mezi tyto nástroje patří například online katalog, vyhledávače a konfigurátory, 3D modely pro konstrukci strojů a zařízení či aktualizované knihovny pro EPLAN v osmi světových jazycích. 


Vyšší tempo, nižší náklady: Firma Ripploh se při projektování rozváděčů spoléhá na EPLAN a Rittal

1.9.2014 Čas a náklady jsou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů stěžejním tématem. Potenciál pro zlepšení se dnes nachází v celém procesu od projektování přes výrobu až po osazení rozváděčové skříně. Žádaná jsou přitom řešení, která automaticky vygenerují podrobné plány a dokumentaci, ale také rozváděčové skříně, které jsou konstruovány na bázi jednotné systémové platformy, vhodné pro různé typy aplikací a minimalizující chybovost a čas montáže. Průkopníkem v použití těchto řešení je společnost Ripploh Elektrotechnik GmbH z Ostbevernu. 


Projekt CoCoS podporuje výrobu v kyberfyzickém prostoru

16.6.2014 V současné době se v odborných kruzích často hovoří o čtvrté průmyslové revoluci. Jejím základem je využívání tzv. kyberfyzického prostoru ve výrobě – tedy stavu, kdy vestavěné počítače nejen kontrolují výrobu, ale komunikují i mezi sebou a díky identifikační technologii RFID „komunikují“ také s materiálem a výrobky. Na podporu tohoto procesu byl začátkem roku 2014 v Německu zahájen projekt CoCoS (Context-Aware Connectivity and Service Infrastructure for Cyber-Physical Production Systems, tedy kontextově uvědomělá infrastruktura pro konektivitu a služby pro výrobní systémy v kyberfyzickém prostoru).  


Robot MEISTeR úspěšně složil mistrovské zkoušky

28.2.2014 O záchranném robotu MEISTeR (Maintenance Equipment Integrated System of Telecontrol Robot) od Mitsubishi Heavy Industries jsme již před více než rokem psali v článku Malí roboti do nebezpečných podmínek. Tento robot byl vyvinut pro náročné odklízecí práce v havarované jaderné elektrárně Fukushima Daiichi. V druhé polovině února 2014 úspěšně skončily jeho demonstrační testy a nyní již čeká na nasazení v “ostrém provozu“ při dekontaminaci a odběru vzorků. 


Raccoon: robotický „mýval“ pomáhá ve Fukushimě

3.12.2013 Od konce listopadu 2013 odstraňuje kontaminaci v jaderné elektrárně Fukushima Daiichi 2 robotický vysavač a mycí stroj přezdívaný „Raccoon“ (mýval), patřící provozovateli elektrárny, společnosti Tokyo Electric Power Company (Tepco). V rámci zkušebního provozu se tento robot pohybuje po podlaze prvního podlaží reaktorové budovy, drhne a umývá tlakovou vodou její povrch, a snižuje  tak radiaci.  


Další vývoj v konstrukci robotů: redukce kabeláže technologií PLC

1.7.2013 Jedním z problémů současných průmyslových robotů jsou silné kabely pro přenos energie a informací mezi tělem robota a pracovními prvky na konci robotických paží – nástroji, kamerami, čidly apod. Tyto silné kabely značně omezují manévrovací schopnost robota a mohou být i jeho zranitelnou součástí. Japonští výrobci Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) a NCXX Inc. proto nyní přicházejí s technickým řešením, které poprvé v průmyslové praxi umožní značně zredukovat kabeláž robota pomocí technologie komunikace po silovém vedení  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services