Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Mico Pro = Maximálně modulární kontrola proudu

13.3.2017 Mico Pro je nový a inovativní systém od společnosti Murrelektronik pro sledování proudu. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru. Patentované vypínací chování zajišťuje maximální disponibilitu stroje. Další výhodou je integrovaný koncept distribuce potenciálů, která výrazně redukuje instalaci v rozvaděči.

Napájecí systémy jsou srdcem strojů a zařízení. Zajišťují potřebnou energii, proto nesmí být jen tak snadno ochromeny přetížením nebo zkratem – pak hrozí zastavení strojů, výpadky výroby a vysoké náklady. Spolehlivost systémů elektrického napájení musí být vždy maximální! A proto vám představujeme Mico Pro společnosti Murrelektronik, které je zárukou spolehlivosti napájení. Inteligentní systém sledování proudu společnosti Murrelektronik důsledně sleduje všechny zátěžové a řídicí proudy a včas rozpozná kritické momenty. Mico Pro signalizuje mezní zátěže a cíleně vypíná chybové kanály, aby se zabránilo úplnému výpadku a zajistila se vysoká disponibilita stroje. Jeho vypínací chování je patentované a řídí se zásadou: „Co nejpozději, kdy je to možné, co nejdříve, kdy je to zapotřebí“.

Mico Pro také rozpoznává „přechodné chyby“; například když k přerušení vedení ve vlečném řetězu dochází pouze v určitých úhlech dráhy. Mico Pro rozpozná kapacitní spotřebiče a spouští je kontrolovaně.

Modulární konstrukce s úsporou prostoru

Mico Pro je modulární systém pro provozní napětí 12 a 24 V DC. Z mnoha modulů Mico Pro lze pro každou aplikaci vybrat vhodné komponenty a zkompletovat je bez nářadí spolu s napájecím modulem do uceleného systému. Vybírat lze přitom mezi moduly s jedním, dvěma nebo čtyřmi výstupními kanály. Jsou pouze 8, 12 nebo 24 mm široké a umožňují proto výraznou úsporu místa. Pokud použijete například systém s osmi kanály, pak je zapotřebí až o 65 % méně místa než při použití jističů. S rostoucím počtem kanálů se tento procentní poměr dále zvyšuje.

U „fixních modulů“ jsou vypínací proudy (2, 4, 6, 8, 10 a 16 A) pevně nastavené, takže jde o řešení odolné proti manipulaci. U „flexibilních modulů“ lze nastavit vypínací proud stisknutím tlačítka od 1 do 10 A, příp. od 11 do 20 A, čímž se zvýší flexibilitu (např. pro výrobce strojů a zařízení s přídavnými rozšířeními) a sníží stejnou měrou potřeba variant. Pro každou aplikaci lze nakonfigurovat Mico Pro přesně na míru, systém je neustále flexibilní. Pokud je třeba vyměnit jen jeden modul (např. z důvodu nové součásti stroje je zapotřebí jiný proud), lze výměnu provést bez nástrojů ve velmi krátkém čase. To vše poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku.

Výrazné zjednodušení elektroinstalace v rozvaděči

Mico Pro disponuje integrovaným konceptem distribuce potenciálů pro +24 V (příp. +12 V) a 0 V, čímž se výrazně zjednodušuje kabelová instalace v rozvaděči. Na každém kanálu jsou možnosti připojení pro +24 V a 0 V. Externí svorky 0 V tím mají odslouženo, nulový potenciál je možné připojit přímo přes Mico Pro. To zjednodušuje instalaci, zajišťuje výrazně menší počet kabelových propojení, šetří prostor v rozvaděči a v konečném důsledku snižuje náklady. S rozšiřujícím potenciálovým modulem lze na každý kanál Mico připojit až 2× 12 potenciálů.

Praktická manipulace

Inovativní můstkový systém, se kterým se jednotlivé komponenty propojí do jednoho celku, se snadno používá. Dvě lišty se běžnými štípačkami zkrátí přesně na správnou délku, jedním pohybem zpředu zasunou do připravených úchytů – a systém dimenzovaný na celkový proud až 40 A je hotov. Připojení diagnostických a řídicích signálů se provede pomocí pružinových kontaktů integrovaných po straně. Jednotlivé vodiče lze připojit bez použití nástrojů, neboť všechny vstupy a výstupy systému jsou vybaveny pružinovými svorkami Push-In. Montáž tak trvá jen krátce a v běžícím provozu není nutná údržbová odstávka. Přední strana Mico Pro nebude nikdy zakryta kabely nebo vodiči; operátor uvidí popisky a stav LED kontrolek na první pohled.

Diagnostika na místě nebo prostřednictvím řídicí jednotky

Diagnostické funkce mají v Mico Pro velkou důležitost. Každý kanál je vybaven LED pro zobrazení stavu na přístroji a dále je možné předávat diagnostické signály do řídící jednotky. Napájecí modul Mico Pro poskytuje hromadnou diagnostiku pro celý systém, nastavitelné flexibilní moduly dodávají navíc diagnostické signály k jednotlivým kanálům.

Pro stavové LED platí: dokud je vše v pořádku, svítí zeleně. Dostane-li se hodnota na 90 % nastaveného nebo přednastaveného vypínacího proudu, signalizuje LED blikáním v zelené barvě dosažení mezní oblasti („včasné varování při 90 %“). K takové situaci může dojít, pokud se připojí další spotřebiče nebo se zvýší spotřeba energie již připojených spotřebičů, například v důsledku opotřebení. Při uvádění do provozu může toto včasné varování pomoci okamžitě identifikovat nesprávně dimenzované proudové obvody, Mico Pro vyšle v takovém případě navíc diagnostický signál.

Dojde-li k překročení vypínacího proudu, vypne Mico Pro obratem a cíleně postižený kanál. LED bude blikat červeně a i v tomto případě bude vyslán signál. Operátor může kanál znovu aktivovat, buď stisknutím tlačítka na místě, nebo signálem z řídicí jednotky. Pro účely údržby lze kanály vypnout také ručně. LED pak trvale svítí červeně a možnost vzdáleného zapnutí je během této doby deaktivována.

Integrovaná spínací funkce

Spínací funkce cíleně pro konkrétní kanál prostřednictvím signálu z řídicí jednotky (PLC) umožňuje u „Flex“ modulů zapínat a vypínat části zařízení. Je možné realizovat jak krátké spínací frekvence (až 10 Hz), tak i dlouhé časy; například pro vypnutí určitých úseků stroje během neprodukční doby. LED příslušného kanálu svítí během této doby oranžově.

Mico Pro lze instalovat kaskádovitě. To znamená, že na jednom kanálu Mico s vypínacím proudem více než 10 A lze připojit další stanici Mico Pro. Je-li na jejích kanálech vypínací proud výhradně do 10 A, pak je zajištěna plná selektivita a jsou vypínány nadále pouze kanály postižené zkratem nebo přetížením. Zejména pro aplikace s decentralizovanou koncepcí rozvaděče jde o významnou výhodu poměru nákladů a instalace – už jen z toho důvodu, že není zapotřebí žádný dodatečný napájecí zdroj.

Praktické funkce detailně:

•    Mico Pro sleduje proud v kanálech až do 20 A v modulárním systému – inovace v modulárních systémech pro sledování proudu,

•    optimální možnosti značení pro pořádek v rozvaděči,

•    integrovaný měřicí bod pro pohodlné měření,

•    napěťově nezávislá paměť závad: ideální pro hledání závad po obnovení napětí,

•    vysoké zapínací kapacity až 30 mF na kanál, i při plném zatížení,

•    provoz i s napájecími zdroji 5A – dosud byly nutné zdroje 10 A,

•    minimální vnitřní odpor, téměř žádný ztrátový výkon,

•    nezávislost na teplotě,

•    časově zpožděné zapnutí jednotlivých kanálů u vícekanálových modulů pro omezení proudových špiček.

Podívejte se na video o Mico Pro zde

Murrelektronik

Foto © Murrelektronik

Pro více informací navštivte www.murrelektronik.cz

Přečtěte si také:

Diagnostika hračkou

6.3.2017 Sběrnicový systém Cube společnosti Murrelektronik nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti. Nová diagnostická brána Cube67 (gateway) přístup k těmto datům nyní ještě více usnadňuje. Toto řešení se snadno implementuje, zajišťuje jasná hlášení při poruše a díky rychlejšímu odstranění poruch umožňuje vysokou disponibilitu strojů a zařízení. 


Emparro67 Hybrid = Nová dimenze decentralizovaného napájení

27.2.2017 Inovativní spínaný zdroj Emparro67 Hybrid od společnosti Murrelektronik je „multitalent“ s rozmanitými přednostmi: Jeho výhodou není jen přesun elektrického napájení z rozvaděče do prostoru zařízení, ale pomocí dvou integrovaných kanálů pro kontrolu zátěžového obvodu 24 V DC navíc sleduje proud, a zajišťuje tak vysokou provozní spolehlivost. Rozhraní IO-Link umožňuje komplexní a transparentní komunikaci. 


Konektory pro průmyslové ethernetové aplikace

23.1.2017 Společnost Murrelektronik nabízí nejširší sortiment průmyslových ethernetových konektorů na trhu. Pro kabeláž rozvaděčů IP20, pro drsné průmyslové prostředí IP67 nebo pro přechod z rozvaděče nebo z kancelářského prostředí do „terénu“, u společnosti Murrelektronik naleznete vždy vhodné připojení. 


Modlink MSDD: Malé zařízení s velkým přínosem

7.12.2016 Servisní rozhraní Modlink MSDD společnosti Murrelektronik umožňují obsluze zařízení snadný a bezpečný přístup k řízení bez nutnosti otevření dveří rozvaděče. Různé zásuvky specifické pro různé státy a rozličné datové konektory poskytují vysokou flexibilitu, četná schválení umožňují celosvětové použití. 


Snížení pracnosti: Pasivní rozbočovače firmy Murrelektronik odstraňují změť kabelů v instalacích a minimalizují jejich pracnost.

10.10.2016 Ve strojích a zařízeních s vysokým stupněm automatizace je elektroinstalace často velmi složitá. Koncepce zapojení samostatnými vodiči zde naráží na své meze. Zapojení je velmi časově náročné, rychle se stane nepřehledným a hrozí velké nebezpečí chybného zapojení. 


Jednoduše přímo k cíli s IO-Link by Murrelektronik

12.9.2016 Rychlá integrace, krátká doba uvedení do provozu a také maximální flexibilita: Se sběrnicovými IO-Link moduly MVK Metall a Impact67 společnosti Murrelektronik jste na přímé cestě k cíli. Dokonale se hodí pro snadnou integraci IO-Link zařízení do instalačních řešení. 


Chcete optimálně chránit osoby i stroje?

16.5.2016 Pak se stačí seznámit s řešením bezpečnostní techniky od společnosti Murrelektronik, jejíž koncepce decentralizovaných instalací umožňují dosažení vysokých bezpečnostních kategorií pro celý systém. Murrelektronik nabízí mnoho řešení pro různé aplikace a požadavky s výborným poměrem ceny a výkonu. 


Murrelektronik: Vypínejte a resetujte bezpečně

2.5.2016 Nová tlačítka nouzového vypnutí a resetovací tlačítka od společnosti Murrelektronik můžete nyní velmi snadno integrovat do vašich elektronických instalací prostřednictvím konfekcionovaných standardních kabelů M12. Jde o řešení, které šetří čas, a vyhnete se tak riziku chybného zapojení. Díky jednoduchému připojení systémem „Plug & Play“ jsou tyto kruhové konektory vhodné pro širokou škálu strojů a systémů. 


Prémiové napájení s preventivní diagnostikou: Emparro 3~

18.2.2016 S třífázově napájenými spínanými zdroji Emparro 3~ od společnosti Murrelektronik lze vytvořit napájecí systémy na míru Vašim požadavkům. Jde o pozoruhodně spolehlivé přístroje s mimořádnou účinností. Nejnovějším přírůstkem do skupiny zdrojů Emparo 3~ je model se jmenovitým výstupním proudem 40 A a také s vestavěnou funkcí preventivní diagnostiky.


Murrelektronik převratně mění systém IO-Link

15.2.2016 Stroje a zařízení s přístroji s rozhraním IO-Link lze nyní uvést do provozu ještě rychleji než dříve. Společnost Murrelektronik nabízí jako první z výrobců funkci IODD on board, umožňující postupovat při integraci přístrojů s rozhraním IO-Link způsobem plug&play. 


Inteligentní distribuce proudu s modulem MICO

4.1.2016 Moduly Murrelektronik MICO jsou osvědčené přístroje zajišťující inteligentní rozvod elektrické energie a účinnou ochranu napájecích vedení v rozváděčích odpovídajících normě UL 508A. Osm modelů přístrojů MICO je nyní k dispozici se schválením k použití v ovládacích obvodech kategorie NEC Class 2, které tak lze sestavovat velmi efektivně.  


Potravinářský průmysl: „chytré“ komponenty Murrelektronik  pro spolehlivé a efektivní stroje

7.9.2015 Málokteré průmyslové odvětví je tak citlivé na výrobní stroje a jejich instalaci jako potravinářský průmysl. Nejenže je třeba dodržovat přísné hygienické normy a každé selhání může v konečném důsledku vést k ohrožení veřejného zdraví, a následně k vážným hospodářským problémům výrobce. Na pomoc výrobcům proto přichází firma Murrelektronik s „chytrými“ komponenty, které umožní vyhovět oběma těmto požadavkům. 


Murrelektronik dává nahlédnout do svého výrobního procesu a prověřování kvality

2.9.2015 Společnost Murrelektronik, o niž se lze na našich stránkách vícekrát dočíst, je specialistou na konektivitu mezi stroji a zařízeními. Pro zákazníky, kteří se nespokojí s pouhým popisem nabízených produktů a ucelených řešení, nýbrž si také chtějí sami prověřit výrobní procesy a kontrolu kvality, jsou nyní nabízena informační videa – nově s českými titulky:


Online shop Murrelektronik: instruktážní video s českými titulky

24.8.2015 Společnost Murrelektronik, o niž se lze na našich stránkách vícekrát dočíst, je specialistou na konektivitu mezi stroji a zařízeními. Kromě ucelených řešení nabízí svým zákazníkům i specializované dílčí komponenty. Nejrychlejší způsob, jak si vybrat ten pravý pro potřebu konkrétního řešení, je využít nově koncipovaný internetový obchod této firmy. 

Zjistěte více informací o produktech Murrelektronik

13.8.2015 Společnost Murrelektronik, o niž se lze na našich stránkách vícekrát dočíst, je specialistou na konektivitu mezi stroji a zařízeními. Pro zákazníky, kteří se již ve službách a produktech Murrelektronik orientují, jsou nyní nově k dispozici videopořady o konkrétních produktech a řešeních s českými titulky.  


Jak zefektivnit výrobu: Postavte si výrobní linku na míru

4.8.2015 Průmyslové výrobní procesy čelí v posledních letech několika významným výzvám: Konkurenční síly tlačí na nákladovou efektivnost výrobního procesu a zároveň vedou k potřebě tento výrobní proces co nejvíce přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníků. Na pomoc dodavatelům výrobních linek v této situaci přicházejí specializované firmy, jejichž posláním je zajištění konektivity mezi stroji a zařízeními. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services