Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Společnost Rittal nabízí nové rozhraní IoT pro klimatizační systémy

Komunikace v cloudu

1.3.2018 Scénáře Průmyslu 4.0, jako je prediktivní údržba, jsou založeny na poskytování dat a síťové komunikaci. Aby toto bylo možné, jsou zapotřebí zařízení IoT (Internet of Things) vybavená nezbytnými komunikačními možnostmi. Prostřednictvím nového rozhraní IoT společnost Rittal nyní pokládá základy pro optimální integraci chladicích jednotek a chillerů do aplikací Průmyslu 4.0. Tím je umožněna nepřetržitá komunikace mezi snímačem a cloudem a také připojení k nadřazeným systémům pro monitorování a hospodaření s energií.

Díky novému rozhraní IoT jsou chladicí jednotky a chillery společnosti Rittal připravené pro aplikace Průmyslu 4.0.

Při nasazení moderních klimatizačních systémů na elektrických rozváděčích je zaznamenávána celá řada důležitých informací. Dosud se monitoroval počet provozních hodin a případně zaznamenání teploty uvnitř elektrického rozváděče. S moderními zařízeními, jako jsou nové chladicí jednotky a chillery Blue e+ firmy Rittal, lze měřit a zaznamenávat velké množství dalších důležitých provozních hodnot. Mezi ně patří teploty uvnitř i vně rozváděče, teploty výparníku a kondenzátoru a další. Namísto jednoduchého počítadla provozních hodin jsou zvlášť zaznamenávány doby provozu kompresoru a vnitřního a vnějšího ventilátoru. K dispozici jsou také systémová hlášení, údaje o využití kapacity a aktuální informace o parametrizaci.

Přidaná hodnota měřených dat

Ovšem přidanou hodnotu z naměřených hodnot získáme až jejich napojením a zpracováním v nadřazeném systému. Pro umožnění hladkého přenosu dat společnost Rittal nyní nabízí nové rozhraní IoT, které přeměňuje chladicí jednotky a chillery Blue e+ na zařízení kompatibilní s IoT. Rozhraní IoT lze instalovat buď na U-profilovou lištu, nebo přímo na chladicí jednotku nebo chiller. Podporovány jsou protokoly OPC-UA, Profinet, SNMP, Modbus a CANopen. Množství podporovaných protokolů umožňuje připojení nadřazených systémů pro monitorování a hospodaření s energií prakticky ve všech případech. Data z chladicích jednotek a chillerů jsou poté pro tyto systémy neustále přístupná. Přes rozhraní IoT je rovněž možné nastavit parametry zařízení a provést konfiguraci.

Cloudová konektivita

Informace ze zařízení lze také použít pro široké množství analýz. Komunikační možnosti poskytnuté novým rozhraním IoT umožňují integraci klimatizačních systémů do aplikací IoT, čímž razí cestu pro nové aplikace a chytrý servis. Umožňují například optimalizaci údržby a servisu klimatizačních systémů, což vede ke snížení nákladů. Další důležitou aplikací je správa energetických dat. Neustálá dostupnost všech dat zvyšuje úroveň energetické účinnosti, a pomáhá tak snižovat náklady.

Rittal Czech, s.r.o.

Foto © Rittal

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Rittal – tipy na chlazení: Je chlazení opravdu nutné?

4.12.2017 Elektrické komponenty v řídicích rozváděčích generují teplo. Toto teplo musí být z rozváděčů účinně odváděno tak, aby komponenty byly chráněny před vysokými teplotami. Pokaždé však není nutné použít aktivní chlazení, jako například chladicí jednotky. V závislosti na tepelných ztrátách a rozměru rozváděče může být dostatečným i použití pasivního chlazení. Elektrické a elektronické komponenty instalované v rozváděči jsou obvykle navrženy pro maximální provozní teplotu 50 °C. Doba životnosti elektrických komponentů závisí do značné míry na provozní teplotě. Snížení teploty o 10 °C jejich životnost zdvojnásobuje. 


Nový Blue e+ chiller od Rittalu: Přesná regulace a účinné chlazení

17.10.217 Teplota chladicího média v obráběcích strojích musí být velmi přesně regulována tak, aby byla zajištěna vysoká přesnost obrábění. Systém chlazení musí být také energeticky účinný, všestranný, spolehlivý a snadno udržovatelný. Společnost Rittal tyto požadavky zohlednila při vývoji zcela nové generace chladičů kapaliny Blue e+. Výsledkem je systém chlazení kapaliny pro zpracovatelský průmysl a strojírenství, který nastavuje nový tržní standard. 


Rittal oceněn v kategorii Automatizace: Chladicí jednotky Rittal získaly cenu Best of Industry

2.5.2017 Chladicí jednotka Blue e+ od Rittalu je jedním z nejlepších produktů v roce 2017. Časopis Industry Maschinenmarkt poctil tuto generaci chladicích jednotek cenou Best of Industry pro rok 2017 v kategorii Automatizace. Vydavatelská skupina Vogel Business Media uděluje ocenění za řešení, která již získala ocenění v průmyslu, nebo se setkala s vynikajícími reakcemi trhu. Hlasování bylo provedeno porotou složenou z odborníků a on-line čtenářů. 


Systémová LED svítidla od Rittalu

1.2.2017 Dvěma novými provedeními systémových LED svítidel zkompletoval Rittal svůj nový program svítidel pro rozváděče. Série svítidel poprvé vyvinutá speciálně pro rozváděče je vedle verzí 1200 a 900 lumenů nyní k dostání i se světelným tokem 600 a 400 lumenů. Díky tomu nabízí Rittal vhodná řešení i pro menší systémy rozváděčů a skříní. 


Kryty rozhraní pro proudové chrániče s nadproudovou ochranou

Zkraty a nadproudy bez rizika poruchy

1.12.2016 Zkrat, nebo nadproud, který může nastat na zařízení externě připojeném k rozváděči stroje, zapříčiní vybavení nadproudové ochrany, nejčastěji jističe, a tím může dojít k nechtěnému vypnutí celého stroje, nebo jeho části. Z tohoto důvodu, nově nařizuje norma EN 60204, pro všechny externí zásuvky s proudy ≤ 20 A, použít proudové chrániče s nadproudovou ochranou. Pro splnění požadavků normy lze použít nový kryt rozhraní od firmy Rittal 


Vylepšené výměníky tepla „LCP Industry“ Rittal

Komfortní zóna pro výměníky tepla

3.10.2016 Výměník tepla voda/vzduch „LCP Industry“ je již několik let účinným systémovým řešením pro chlazení výkonových komponent distribučních rozváděčů. Společnost Rittal nyní tento chladicí systém významně zdokonalila. Z vylepšené flexibility a energetické účinnosti nyní mohou těžit jak výrobci rozváděčů, tak rovněž uživatelé strojů a zařízení. 


Průvodce konfigurací skříní Rittal

Elektrická bezpečnost je již zajištěna

1.6.2016 Bezpečnost má v oblasti elektrických rozváděčů absolutní prioritu. Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození majetku, musí být dodrženo mnoho norem a nařízení. Mezi požadavky patří i vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými částmi rozváděčové skříně. Systém řadově spojitelných skříní TS 8 společnosti Rittal je příkladem, jak může být bezpečnost dosažena v mnoha aplikacích, a to pomocí automatického vyrovnání potenciálu bez nutnosti samostatného uzemnění všech kovových částí rozváděčové skříně. 


Vnitřní instalace – rychle a pohodlně

1.4.2016 Velká hustota instalace prvků ve skříních a velmi krátké projektové doby, to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají. V dnešní době je velmi důležité, aby instalace komponent dovnitř rozváděče proběhla co nejrychleji, a proto je žádoucí, aby instalace co nejvíce komponent probíhala současně. 


Energetické úspory pod kontrolou

1.2.2016 Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc čím déle je chladicí jednotka v provozu, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services