Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Ri4Power systém založen na původním systému VX25

Vyšší výkon s použitím menšího množství mědi

29.5.2019 Na letošním veletrhu v Hannoveru (Hannover Messe) představila společnost Rittal nový systém rozvodu proudu VX25 Ri4Power. Přináší ještě vyšší efektivitu pro výrobce průmyslových rozváděčů. VX25 Ri4Power nabízí další výhody, jako je vyšší proudová zatížitelnost a snadnější monitorování a údržba. Systém je testován a certifikován dle EN 61439.

Německo zaznamenalo v posledních dvou letech nejvyšší tempo růstu v elektrotechnickém průmyslu. Důvodem tohoto rostoucího trendu v oblasti strojírenství je i nasazení stále více výkonných pohonných technologií. Rozváděče pro rozvod proudu se proto musí vyvíjet tak, aby splňovaly stále vyšší nároky – včetně vyšších proudových hodnot ve spojení s kompaktními menšími rozměry. Rittal tento požadavek optimálně splňuje s novým systémem VX25 Ri4Power. S menším průřezem měděných přípojnic lze nyní dosáhnout vyšších jmenovitých proudů až 6 300 A, a to ve srovnání s předcházejícím systémem.

Uspořádání přípojnic šetří měď

Menší průřez přípojnic automaticky snižuje náklady na celý systém, protože měď je drahou komoditou. Optimalizované uspořádání zajišťuje vyšší jmenovité proudy pro nový systém VX25 Ri4Power – v závislosti na variantě je možné docílit až 6 300 A, s odolností proti zkratu až do 100 kA. Pro osazování se používají ploché přípojnice – pro maximální proudové zatížení jsou k dispozici čtyři sběrnice na fázi.

Zvláštní pozornost byla věnována zjednodušení systému. Stejný držák přípojnic se používá do skříní s hloubkou 600 mm a 800 mm. Montáž je také jednodušší: držáky přípojnic se přišroubují k profilu VX25 třemi šrouby, bez nutnosti dodatečného montážního materiálu.

Méně dílů

Vzhledem k tomu, že nový systém VX25 Ri4Power je založen na skříni VX25, uživatelé využívají výhod systému skříňových systémů, jako je symetrie rámu, stejná rozteč, méně dílů a snadná montáž. Komponenty příslušenství (např. chassis) mohou být například namontovány na svislé i vodorovné části rámu skříně, což přispívá k menšímu počtu dílů. Pro systém VX25 Ri4Power je nyní k dispozici boční stěna pro oddělování funkčních prostorů, která může být instalována jak na pravé, tak na levé straně rozváděče. Je možné pak vytvořit další funkční prostor, který může sloužit pro upevnění kabelů. V boční stěně funkčního prostoru jsou k dispozici průchody pro kabely a vodiče v rozteči 50 mm. Při vylomení těchto předpřipravených průchodů, tzv. knock-outů nevznikají žádné ostré hrany, kde by mohlo dojít k poškození kabelů. V horní části skříně je samostatný prostor pro instalaci dalších komponentů, které jsou snadno přístupné přes čelní zakrytí.

Nový konfigurační software

Společně s uvedením systému VX25 Ri4Power na trh vydala společnost Rittal v nové verzi plánovací software Power Engineering. Díky tomu lze rozváděč snadno a rychle navrhnout. Při vývoji nové verze byla hlavní pozornost zaměřena na uživatelskou přívětivost. Návrh je velmi intuitivní a je třeba nastavit jen několik parametrů. To umožňuje méně zkušeným uživatelům snadno a bezpečně konfigurovat rozváděče v rámci ověřené stavebnice dle EN 61439. Samozřejmostí jsou také rozhraní k programu Eplan Electric P8, export dílů do systému MS-Excel, stejně jako import a export pro správu dat.

Jednou z možností pro nekomplikovanou online konfiguraci je nový VX25 RPE, nový konfigurátor nízkonapěťových rozváděčů Ri4Power: www.rittal.de/konfigurator.

Jednoduché monitorování a údržba

Systém VX25 Ri4Power nabízí řadu výhod v souvislosti s údržbou. Nový přípojnicový systém a spojky přípojnic jsou přístupné zepředu: to usnadňuje kontrolu utahovacího momentu šroubových spojení, nebo určení teploty kontaktních bodů pomocí infračervené kamery. Je také možné realizovat sofistikované monitorovací mechanismy: může být instalováno IoT rozhraní, které spolupracuje se senzory, např. pro monitorování teploty, vlhkosti. V kombinaci s nadřazeným řídicím systémem umožňuje provozovateli monitoring svého zařízení a efektivní využívání napájení.

Rittal Czech

Foto © Rittal Czech

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Klimatizace pro skříňový rozváděč

Chlazení s cloudovým řešením

6.9.2018 Chladicí zařízení hrají stále důležitější úlohu v oblasti průmyslu 4.0. Lze je vybavit rozsáhlými komunikačními možnostmi. Komplexní komunikace od čidla v chladicím zařízení po cloudové systémy otevírá nové možnosti použití. Předpokladem jsou zařízení s přípravou na IoT, jako např. nové chladicí jednotky a chillery řady Rittal Blue e+. Během doby životnosti zařízení pro chlazení rozváděče jsou náklady, které připadají na údržbu a servis, spolu s náklady na energie zpravidla výrazně vyšší než původní investice do chladicího zařízení samotného. Optimalizace u servisu a údržby mohou vést ke snížení pracnosti, a tím také nákladů 


VX25 - Nový systém řadových skříní Rittal

3.9.2018 Společnost Rittal uvedla na jaře 2018 na trh nový systém řadových skříní VX25. Jedná se o první systém rozváděčových skříní, který byl plně vyvinut podle požadavků na zvýšení produktivity při výrobě rozváděčů a na hodnotový řetězec podle Průmyslu 4.0. Rittal slibuje významný inovační skok, díky intenzívní analýze a dialogu se zákazníky. Výsledkem bylo mnoho nápadů, které nastavily nová měřítka v oblasti efektivní výroby řídicích a distribučních rozváděčů. 


Společnost Rittal přichází s novým systémem řadových skříní VX25

Systematicky inovativní skříně

1.6.2018 Po pěti letech vývoje představila společnost Rittal svůj nový systém řadových skříní VX25 na veletrhu v Hannoveru. Jedná se o první skříňový systém, který byl plně vyvinut tak, aby splňoval požadavky na zvýšenou produktivitu v oblasti řízení a výroby rozváděčů v souladu s hodnotovými řetězci Průmyslu 4.0. Svým sloganem „SYSTEM PERFECTION“ slibuje společnost Rittal velký inovační skok, který umožnili letité zkušeností a intenzivní dialog se zákazníky. 


Společnost Rittal nabízí nové rozhraní IoT pro klimatizační systémy

1.3.2018 Scénáře Průmyslu 4.0, jako je prediktivní údržba, jsou založeny na poskytování dat a síťové komunikaci. Aby toto bylo možné, jsou zapotřebí zařízení IoT (Internet of Things) vybavená nezbytnými komunikačními možnostmi. Prostřednictvím nového rozhraní IoT společnost Rittal nyní pokládá základy pro optimální integraci chladicích jednotek a chillerů do aplikací Průmyslu 4.0. Tím je umožněna nepřetržitá komunikace mezi snímačem a cloudem a také připojení k nadřazeným systémům pro monitorování a hospodaření s energií. 


Rittal – tipy na chlazení: Je chlazení opravdu nutné?

4.12.2017 Elektrické komponenty v řídicích rozváděčích generují teplo. Toto teplo musí být z rozváděčů účinně odváděno tak, aby komponenty byly chráněny před vysokými teplotami. Pokaždé však není nutné použít aktivní chlazení, jako například chladicí jednotky. V závislosti na tepelných ztrátách a rozměru rozváděče může být dostatečným i použití pasivního chlazení. Elektrické a elektronické komponenty instalované v rozváděči jsou obvykle navrženy pro maximální provozní teplotu 50 °C. Doba životnosti elektrických komponentů závisí do značné míry na provozní teplotě. Snížení teploty o 10 °C jejich životnost zdvojnásobuje. 


Systémová LED svítidla od Rittalu

1.2.2017 Dvěma novými provedeními systémových LED svítidel zkompletoval Rittal svůj nový program svítidel pro rozváděče. Série svítidel poprvé vyvinutá speciálně pro rozváděče je vedle verzí 1200 a 900 lumenů nyní k dostání i se světelným tokem 600 a 400 lumenů. Díky tomu nabízí Rittal vhodná řešení i pro menší systémy rozváděčů a skříní. 


Kryty rozhraní pro proudové chrániče s nadproudovou ochranou

Zkraty a nadproudy bez rizika poruchy

1.12.2016 Zkrat, nebo nadproud, který může nastat na zařízení externě připojeném k rozváděči stroje, zapříčiní vybavení nadproudové ochrany, nejčastěji jističe, a tím může dojít k nechtěnému vypnutí celého stroje, nebo jeho části. Z tohoto důvodu, nově nařizuje norma EN 60204, pro všechny externí zásuvky s proudy ≤ 20 A, použít proudové chrániče s nadproudovou ochranou. Pro splnění požadavků normy lze použít nový kryt rozhraní od firmy Rittal 


Vylepšené výměníky tepla „LCP Industry“ Rittal

Komfortní zóna pro výměníky tepla

3.10.2016 Výměník tepla voda/vzduch „LCP Industry“ je již několik let účinným systémovým řešením pro chlazení výkonových komponent distribučních rozváděčů. Společnost Rittal nyní tento chladicí systém významně zdokonalila. Z vylepšené flexibility a energetické účinnosti nyní mohou těžit jak výrobci rozváděčů, tak rovněž uživatelé strojů a zařízení. 


Energetické úspory pod kontrolou

1.2.2016 Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc čím déle je chladicí jednotka v provozu, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services