Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Jednoduché uvedení do provozu: S Cube67 a jeho „machine option management” společnost Hermle AG výrazně snížila čas nutný pro softwarovou údržbu a podporu

27.1.2020 Maschinefabrik Berthold Hermle AG je jedním z tahounů v oboru kovovýroby. Stroje z Baden-Württemberska používá celý svět. Jejich tvůrci se pro vytvoření elektrické instalace spoléhají na modulární sběrnicový systém Cube67 od Murrelektronik. Cube67 a jeho funkce machine option management (MOM) je pro Hermle velkou výhodou. Díky možnosti použít různé konfigurace stroje bez změny programu ušetří čas a peníze vynaložené na vývoj, údržbu a softwarovou podporu.

Cube67 v obráběcím centru Hermle

Hermle AG sídlí v Gosheimu, Německo. Město, nacházející se v nejvyšším bodu Švábské Alby, je tradičním domovem kovoobráběčů. Společnost, která byla na německé burze zapsána v roce 1990, používá slogan “lepší frézování”. Její frézy a obráběcí centra jsou výjimečně výkonné a inovativní. Po celém světě Hermle instaloval přes 26 000 takových strojů. Obráběcí centra jsou využívána k výrobě všeho druhu, od velkých komplexních komponent po malé a velmi sofistikované. Frézovací zařízení jsou nasazena v nejrůznějších průmyslových oborech – medicínské technice, výrobě forem, letectví a dalších.

Zákazníci Hermle AG si pochopitelně vybírají obráběcí centra, která nejlépe splňují jejich požadavky. Konkrétní systémy jsou modulární, takže je lze kombinovat nejrůznějšími způsoby. Zákazník si může vybrat např. frézovací vřetena s různými rychlostmi, rozšíření pro uchycení více než 500 zásobníků nástrojů nebo třeba komplexní modulární systém pro automatizaci obrobků.

Hermle využívá pro elektrickou instalaci modulární sběrnicový systém Cube67 od Murrelektronik. Jednotlivé moduly Cube jsou kompaktní, robustní a plně zalité. Instalují se přímo na stroj bez nutnosti použití svorkovnicových skříní nebo rozvaděčů. Uzlový modul systému zprostředkovává komunikaci s nadřazenou sběrnicí. Zároveň jde o výchozí bod pro rozvedení systému do obráběcího centra. Samotné I/O moduly jsou instalovány v blízkosti výrobního procesu, což umožňuje připojit senzory a akční prvky nejkratšími možnými kabely. I/O moduly jsou řetězeny za pomoci výrazných zelených systémových kabelů, které přenášejí jak data, tak napájení. To vede ke zjednodušení instalace a zmenšení prostoru nutného pro kabeláž.

Moduly se řetězí systémovým kabelem.

Maximální standardizace s machine option management (MOM)

Díky množství možností si mohou zákazníci Hermle AG své stroje navrhnout přesně podle svých představ. Protože systém Cube67 disponuje funkcí machine option management (MOM), proces uvedení do provozu je vždy velmi uniformní, nehledě na zvolené možnosti stroje. S MOM je plánování projektu obráběcího centra provedeno virtuálně na základě standardizované verze stroje s plným osazením. Při uvádění do provozu se stroj nakonfiguruje s ohledem na skutečnou výbavu. Často se stává, že části hotového stroje se nepřipojují v gosheimské továrně, ale až na místě, u zákazníka. Příkladem mohou být chladicí systémy, které jsou obvykle doručeny od výrobce přímo ke koncovému uživateli. Jak popisuje Hans-Peter Marquart, vedoucí elektronávrhář Hermle, aby byli schopni stroj spustit, mají pro uvedení do provozu dodatečné testovací vybavení. To jim umožňuje simulovat finální sestavu. To znamená, že firma uvádí stroje do provozu v konfiguraci, která bude později využívána operátory. Jednotlivé volby mohou být libovolně „zapínány a vypínány” dle potřeby. Tímto způsobem se daří konfiguraci testovat velmi rychle, a protože obsahuje všechny moduly, také spolehlivě. Hermle dodává stroje do celého světa, a proto je jejich spolehlivost velice důležitá. Uvádění do provozu je realizováno principem plug & play – rychle a bez nebezpečí chyby v programování. Pro Hermle je největší předností MOM to, že nemusí udržovat software pro každý stroj zvlášť.


Kompaktní moduly Cube67 se instalují blízko procesu. Senzory a aktuátory jsou připojeny nejkratšími možnými kabely.

Další velkou předností z pohledu Hermle jsou multifunkční porty s konektory M12 na digitálních I/O modulech Cube67. U každého pinu č. 2 a každého pinu č. 4 si uživatel může vybrat, zda bude použit jako vstup, nebo výstup. To přináší širokou škálu možných návrhů. Pro příklad – může se stát, že budete potřebovat výstup v oblasti plné senzorů. A na jiném místě stroje bude situace opačná – potřeba vstupu v místě plném akčních prvků. Bez multifunkčních portů by to znamenalo přidání dalších dvou modulů, což by samotnou instalaci zbytečně zkomplikovalo a prodražilo. Cube67 poskytuje možnost nastavit porty vždy s ohledem na konkrétní situaci. To je obrovská výhoda při osazování a uvádění do provozu – je zapotřebí méně modulů, méně prostoru a méně finančních prostředků.

Vedle “standardních” modulů Hermle používá také funkční moduly. Enkodérový modul se využívá k měření proudění v hydraulice paletového systému. Počítá pulzy na místě a odesílá je jako procesní data do řízení, kde jsou dále zpracována a vyhodnocena.

Koncoví zákazníci používající Cube67 také těží z diagnostiky až na úroveň jednotlivých pinů. Hermle a jeho výrobci ovládání vyvinuli masky, které vizualizují diagnostická data. Ty uživateli umožňují okamžitě zjistit, zda a kde přesně se v obráběcím centru vyskytla chyba. Tím přispívají k snadné lokalizaci a odstranění závady a zvyšují tím dostupnost stroje a finanční návratnost.

Hermle v současnosti pracuje na přechodu ze sběrnice Profibus na Profinet. V takovém případě má systém Cube se svým uzlovým modulem, který slouží jako rozhraní pro komunikaci se sběrnicí, cenu zlata. Integrace komunikace IO-Link bude provedena velmi snadno. Není tedy třeba měnit samotnou architekturu, jen ji dále optimalizovat. S Cube67 mohou vyměnit pouze uzlový modul a dále používat instalaci, která se z něj šíří.

Murrelektronik

Foto © Murrelektronik

Pro více informací o produktech Murrelektronik navštivte www.murrelektronik.cz.

Přečtěte si také:

Maximální flexibilita pro nejrůznější požadavky

20.1.2020 Kdo si nechává provádět nebo rekonstruovat elektroinstalaci v domě nebo v bytě, setká se téměř s jistotou s produkty a řešeními značky Hager. Tato společnost je celosvětově předním specialistou na automatizaci budov a na elektroinstalace. Po celém světě není rozmístěna jen prodejní síť firmy Hager, ale také výrobní závody. V nich se vyrábí podle nejvyšších standardů kvality. Žádná komponenta se nedostane do obchodu, dokud nebude do detailu prověřena její funkčnost. Pro tyto testy jsou zapotřebí prvotřídní zkušební zařízení.


Murrelektronik: Decentralizovaná řešení automatizace

13.1.2020 Pokročilé koncepty elektrické instalace přivádějí všechny signály ze strojů do řídicího systému nebo cloudu ekonomicky nejvýhodnějším možným způsobem. Klíčem k nejlepší možné elektrické instalaci je zvážení všech fází životního cyklu stroje nebo systému. Výrobci takových strojů a systémů by měli ze zvoleného konceptu těžit stejně, jako budoucí provozovatelé. Důraz by měl být kladen na „celkové náklady na vlastnictví“ a takový životní cyklus, z jakého mají užitek všechny zainteresované strany. 


IO-Link řešení podle Murrelektronik

Integrované čisticí systémy Proceco dosahují s Cube67 a IO-Link výborných výsledků

6.11.2019 Kanadská společnost Proceco, která dodává vodní čisticí systémy na míru, byla pověřena výstavbou automatizovaného mycího systému o 13 stanicích pro letecký průmysl. Jelikož potřebovali integrovat různé typy I/O zařízení a zároveň snížit potřebnou kabeláž, využili  s úspěchem systém Cube 67 s IO-Link od Murrelektronik. 


IO-Link od Murrelektronik pro jednodušší instalace

1.11.2019 IO-Link je odpovědí na otázku, jak stavět stroje efektivnější, flexibilnější a výdělečnější. Murrelektronik má prostředky a znalosti nutné k tomu, aby tomu tak skutečně bylo. Výrobní procesy se zrychlují a stávají se flexibilnějšími a ve výsledku výdělečnějšími. Dalším důsledkem je fakt, že dochází ke generování čím dál většího množství dat. Integrace IO-Link zjednodušuje sběr a nakládání s nimi. Zároveň činí komunikaci přehlednou od senzorů až po cloudová úložiště. Když přijde na implementaci zařízení IO-Link, Murrelektronik je váš expert. 


M12 Push-Pull: Univerzální rychlopřipojovací systém

30.9.2019 Kdo často instaluje kabely M12, položil si již určitě otázku, zda neexistuje spolehlivý rychlopřipojovací systém, který by byl univerzální a odolal nejrůznějším zatížením. Do budoucna odpověď zní: Ano! M12 Push Pull je jednotný systém, s nímž lze s časovou úsporou připojovat kabely M12. Přední výrobci konektorů spolupracovali, aby mohli na trhu poskytnout standardizovaný produkt nejvyšší kvality. 


Zalisované napájecí konektory

Připojení motorů je hračkou

24.9.2019 Pomocí napájecích konektorů společnosti Murrelektronik lze motory připojit velmi snadno. Dokonalé elektrické spojení, těsnost a odolnost vůči médiím jsou základními požadavky na všechny typy konektorů. V oblasti technologie připojení motorů jsou požadovány další speciální vlastnosti:


Konektory M12 pro průmyslový Ethernet

Plnou rychlostí po komunikační dálnici

19.9.2019 Průmyslové konektory M12 společnosti Murrelektronik v krytí IP67 jsou ideální pro použití v náročných průmyslových ethernetových aplikacích. Konektor M12 s X-kódováním umožňuje vysoké přenosové rychlosti. Konektor M12 s Y-kódováním zajišťuje současně přenos dat a napájení. 


Modlink Heavy: Zátěžové konektory Murrelektronik pro každou aplikaci

13.9.2019 Těžké průmyslové konektory ze série Modlink Heavy od společnosti Murrelektronik zaručují i v nejnáročnějším průmyslovém prostředí spolehlivý přenos signálů, napájení, dat a vzduchu pro pneumatické systémy. Dokonale chrání rozhraní před průnikem vody, chladiv, maziv a nečistot a snesou vysoké mechanické zatížení. Sortiment těžkých konektorů Murrelektronik je velmi široký. Největší předností je flexibilita v konfiguraci. 


F&B PRO: Dokonalé připojení pro všechny zóny zpracování potravin

9.9.2019 V potravinářském průmyslu má hygiena a čistota zásadní význam. Stroje a zařízení musí těmto požadavkům vyhovovat - a elektronické komponenty spolu s nimi. Série konektorů F&B Pro společnosti Murrelektronik byla speciálně navržena pro použití v potravinářském průmyslu.  


Murrelektronik MICO Pro – nyní s vlastním napájením

5.9.2019 V automatizačním průmyslu bývá každá minuta, po kterou technologie stojí, drahá. Jednou ze specializací společnosti Murrelektronik je vývoj řešení, která výpadkům předejdou nebo minimalizují jejich dopady: Odrušovací moduly, schopné absorbovat přebytečnou energii z napěťových špiček; síťové filtry, odstraňující nežádoucí rušení v napájecí síti; redundantní moduly, starající se o okamžité připojení záložního zdroje; vyrovnávací bateriové i ultrakondenzátorové moduly, schopné překlenout výpadky v řádech milisekund až hodin; a v neposlední řadě komponety MICO, speciálně navržené pro sledování a jištění proudových napájecích větví. 


Propojovací technika Murrelektronik jako napínavý příběh

8.8.2019 Všichni, kteří využívají, nebo by mohli využívat v průmyslových aplikacích moderní propojovací techniku Murrelektronik spolu s její softwarovou podporou, mají v následujících videosnímcích příležitost se s jejím použitím seznámit krok za krokem. Je to seznámení přitažlivou formou, jako v napínavém příběhu. Divák se například dozví, jak různé varianty switchů a přípojných kabelů bez problémů vyhoví různým prostorovým omezením. 

PODÍVEJTE SE: 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services