Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Objevte hluboký vesmír vědomostí s EPLAN Certified Enginee

19.4.2021 Staňte se expertem v projektování. Tak zní proklamace programu EPLAN Certified Engineer (ECE). Příprava kvalitní projektové dokumentace není jen otázkou softwarových systémů – důležitý je i uživatel a dodavatel softwaru. Faktory, které do značné míry určují efektivitu, jsou znalosti, praxe a zkušenosti. Své o tom ví také firma INVERA s.r.o. z Rakovníku, která vyrábí jednoúčelové hydraulické lisy určené především pro plastikářství a gumárenský průmysl.

EPLAN v hlavní roli

Ve výrobní a projekční kanceláři se navrhuje veškerá elektroinstalace lisů zahrnující specifikaci řídicího systému a příslušenství pro automatizaci výroby. A právě při jejich návrhu a výrobě hraje důležitou roli EPLAN.

„EPLAN používáme osm let, dostali jsme se k němu prostřednictvím požadavků našich zákazníků, kteří požadovali výkresy právě v jeho formátu,“ vysvětluje Jiří Zelinka, jeden z hrdých absolventů programu ECE a dodává: „Nyní si již nedovedu představit, jak bych mohl projektovat bez funkcionalit, které platforma EPLAN nabízí.“

Ostatně i služebně starší držitel certifikátu nástroj hodnotí kladně, přičemž vyzdvihuje i jeho další devizu: „EPLAN má také nástroje pro automatizovanou výrobu rozváděčů. Když navrhujeme elektrorozváděč, používáme komponenty jednotlivých dodavatelů. Databáze je obsahově široká, zahrnuje komponenty od mnoha výrobců a projektování rozváděče se tak významně zrychluje a zjednodušuje,“ vysvětluje Milan Brabec, další držitel certifikace EPLAN Certified Engineer.

Shodně srovnávají benefity také v kontextu historické praxe, kdy práce probíhala rozličnými free verzemi nejrůznějších dostupných softwarů. Trvalo to dle jejich vyjádření velmi dlouho, nebyli schopni zrealizovat produkt v zadaném čase, výroba se špatně plánovala. Výstup nebyl kompatibilní s ostatními formáty jiných dodavatelů apod. Platforma EPLAN práci výrazně zjednodušila.

Investice do upgrade ruku v ruce se vzděláním

Osm let úspěšného seznamování s výhodami řešení přivedlo firmu k úvaze o dalším rozšíření a aktualizaci o novější nástroje. U toho však nemělo v tomto případě zůstat a v roce 2019 se odhodlali ke komplexnějšímu kroku. „Chtěli jsme v první řadě investovat do vzdělání našich zaměstnanců, zvýšit jejich znalosti a dovednosti, aby se EPLAN stal opravdu účinným nástrojem při projektování našich strojů. Zároveň jsme chtěli přejít na poslední aktuální verze a rozšířit počet licencí. A formát nového vzdělání EPLAN Certified Engineer celému našemu záměru naprosto vyhovoval,“ zmiňuje technický ředitel Miroslav Šrédl.

Mladší kolega rychle přidává také podrobnější vysvětlení: „Chtěli jsme podrobněji rozšířit základní verzi softwaru, měli jsme zájem například o kreslení svorek nebo maker. Plánovali jsme školení a přibližně ve stejné době přišlo oznámení o školení certifikovaného inženýra. Když jsem si přečetl, oč jde, zjistil jsem, že to je přesně to, co hledáme a potřebujeme. Takže jsme to začali řešit,“ doplňuje Jiří Zelinka.

Bylo tedy rozhodnuto. I přesto, že firma původně hledala spíše individuální zaškolení pro vlastní potřeby, zvítězil EPLAN Certified Engineer. „Když kolega přišel s návrhem na certifikaci, věděli jsme, že ji musíme získat,“ zakončuje úvahy pro vstup do certifikačního programu Milan Brabec.

Dostat ze sebe to nejlepší

Pokud chcete v dlouhodobém horizontu zvýšit efektivitu projektování, musíte dokázat flexibilně a efektivně strukturovat své projekty. To je jen jedno z mnoha zjištění, která společnost EPLAN obdržela od svých zákazníků působících v nejrůznějších průmyslových odvětvích po celém světě. Na základě těchto odpovědí EPLAN vyvinul komplexní přístup – EPLAN Experience, který je podstatou všech certifikačních školení EPLAN Certified Engineer (ECE). Účastníci získají profesionální školení, která obsahují témata od vytváření vysoce kvalitní dokumentace, definování norem a pravidel až po správné používání norem IEC. Jelikož je jasné, že úroveň znalostí a pořadí priorit se u jednotlivých projektantů liší, jsou školení uzpůsobena rozsahu znalostí a schopností daného účastníka. Délka školení se odvíjí dle individuálních požadavků daného uživatele v rozmezí od 6 do 12 měsíců.

„Myslím si, že jsme během školení narazili na témata, která nás bavila natolik, že by snesla i větší prostor. První týden jsme měli jednoho školitele, pak se nám střídala různá témata pokaždé s jinými přednášejícími. U některých jsme si říkali, že by nás to mohlo bavit více, kdyby byl větší časový prostor,“ vzpomíná Jiří Zelinka. Shodně však s kolegou dodává, že se střídala i témata zajímavá méně, protože, jak tvrdí, každému „sedne“ vždycky něco jiného. S následnými benefity jsou však na výsost spokojeni.

„Máme ověřeno, že postup při projektování je nyní mnohem rychlejší. Řadu věcí nyní člověk dělá automaticky, ví, kam kliknout. Je s programem mnohem hlouběji seznámený, více chápe souvislosti a provázanost jednotlivých složek,“ kvituje Milan Brabec.

Praktické zkušenosti do praxe

Jako každé školení zakončené zkouškou, nesla s sebou i ukončení certifikace trochu nervozity. „Myslím, že jsme z ní byli dost vystresovaní. Ale ve finále byly otázky definovány srozumitelně, bez záludného slovíčkaření. Skvěle jsme uplatnili i zkušenosti získané v průběhu školení. Zkouška šla dobře, vystrašení jsme byli zbytečně,“ ujišťuje Zelinka.

Ostatně praktický přístup ocenili i v rámci celého školení, které se takřka nedotklo osobního života, protože příprava většinově probíhala v práci na reálných projektech, kde si v praxi odzkoušeli všechny naučené novinky. Ve skutečnosti benefit přišel už u rozpracované zakázky, kterou v té době připravovali.

Vzděláním k vyšší konkurenceschopnosti

Díky komplexnímu školení a přístupu EPLAN mohl ve společnosti INVERA vzniknout systémový postup návrhu a projektanti jsou schopni rychle sestavit jádro návrhu, a pak do něj libovolně doplňovat speciální prvky upravované i na základě dodatečných požadavků zákazníka.

„Důležitá je komunikace se zákazníkem, je podstatné správně pochopit jeho potřeby a promítnout je do návrhu. To, že jsme schopni rychle lis ‚ušít na míru‛ a máme platformu, která nám to umožňuje, má bezesporu kladnou odezvu u zákazníků,“ vypočítává Miroslav Šrédl.

„Do projektu pečlivě zaznamenáme změny z průběhu výroby a testování, popřípadě změny provedené u zákazníka. To nám poskytuje kontinuitu dat pro servis a údržbu,“ doplňuje Brabec. Stačí jen nahlédnout do dokumentace a technici jsou připraveni vyrazit ke klientovi na servis.

 „Rád bych školení doporučil i dalším účastníkům. Pro ty, kteří s EPLANEM denně pracují a mají byť jen základní školení, bych certifikační školení rozhodně doporučil,“ uzavírá Zelinka, který je ve firmě INVERA shodou okolností jakousi duší EPLANu. Protože jak rád říká, jeho zavedení se datuje k jeho nástupu do firmy. „Průkopník EPLANu! Přišel, někde to slyšel, tak to tady zavedl. Tak jednoduché to ve skutečnosti bývá,“ usmívá se na závěr Miroslav Šrédl.

INVERA s.r.o. a Eplan Software & Service GmbH & Co. KG.

Foto © INVERA s.r.o.

Více na www.eplan.cz

INVERA s.r.o. vyrábí jednoúčelové hydraulické lisy určené především pro plastikářství a gumárenský průmysl.

Přečtěte si také:

Uvedení nového partnerského programu EPLAN Partner Network

Zaměřeno na integraci ERP/PLM a vývoj nových rozhraní

24.3.2021 Nový partnerský program, který společnost EPLAN připravila na konci roku 2020, spojuje celosvětové odborné znalosti spolupracujících partnerských firem, a zvyšuje tak přínosy pro zákazníky. Program EPLAN Partner Network (EPN) definuje společné závazné cíle pro podporu integrace systémů v celém hodnotovém řetězci. Uživatelům to přináší zlepšení kontinuity dat a integrace systémů, zejména v oblastech PLM, ERP a PLC, jakož i simulací. 


Představení nejnovější verze platformy EPLAN

30.3.2020 Od poloviny února je dostupná nová verze platformy EPLAN 2.9. Uživatelé v ní mohou snadno vytvářet QR kódy s hyperlinkovými odkazy, které lze následně snadno otevřít, kdekoliv se uživatel nachází, a to přímo z mobilních zařízení. Správa hladin nyní umožňuje automatické uložení všech změn a ještě více usnadňuje implementaci podnikových standardů. Hromadná editace projektových dat s využitím rozšířených navigátorů tak dovoluje rychlejší dokončení projektů. A pokud jde o standardizaci, nová verze umožňuje snadněji znovu využívat již hotová makra. 


E4TC na RWTH Campus Aachen vyčísluje potenciál automatizace

Nová studie: „Projektování 4.0”

26.2.2020 Evropské Centrum Transformace 4.0 (E4TC) pod hlavičkou RWTH Campus Aachen zkoumalo strategickou digitalizaci v oblasti projektování a plánování řídicích systémů, technického uspořádání strojů a výrobních systémů. Zpráva s názvem “Projektování 4.0” je založena na osmiměsíční studii mezi německými výrobci strojů, projekčními kancelářemi a výrobci komponentů. Metodika vyvinutá pro kvantifikaci dostupného potenciálu v projektování a opatření, která mají být přijata, umožňuje poprvé dobře posoudit pracovní postupy používané jak v sériové výrobě, tak ve výrobě specializovaných strojů. Její hlavní zjištění je následující: částečná automatizace inženýrských procesů dosahuje optimálního poměru nákladů a přínosů. 


EPLAN: Schémata z cloudu

3.2.2020 Na podzim loňského roku byl uveden nový cloudový software EPLAN eBuild určený pro tvorbu elektrotechnických a pneumatických schémat či hydraulických obvodů. Je zaměřen na ty uživatele platformy EPLAN 2.8, kteří hledají cestu do cloudového prostředí. K využití nového softwaru stačí být registrován v cloudovém prostředí EPLAN ePulse a využívat platformu EPLAN verze 2.8. Nový software EPLAN eBuild se dodává v licenci Freemium. 


Zaměřeno na Projekt EPLAN

13.8.2019 Co znamená digitální transformace pro inženýrskou práci a jakou roli v ní hraje Projekt EPLAN? Rozhodující, protože digitalizace nesouvisí jen s výrobními nebo obchodními procesy, ale týká se všech procesů ve společnosti. Cílem je provázání digitálního toku dat mezi obchodem, technickým oddělením, výrobou a servisem. Největší sílou platformy EPLAN je právě sdílení dat v rámci celé společnosti včetně nově dostupných cloudových služeb. 


EPLAN Preplanning, verze 2.8

2.5.2019 Poskytovatel řešení EPLAN vyplňuje mezeru mezi fází předběžného plánování technického řešení a mezioborovým detailním zpracováním projektu. Díky četným optimalizacím platformy EPLAN Preplanning je nyní možné importovat filtrované excelové seznamy s projektovými daty, optimálně umístit segmenty předběžného plánování a lépe aktualizovat již přiřazená makra ve schématu zapojení. 


Nová cloudová strategie EPLAN ePulse: zvyšování kvality na úrovni produktů a procesů

29.4.2019 Od začátku roku 2019 firma EPLAN rozšířila nabídku cloudových řešení o další systém EPLAN eView, ve kterém mohou být zobrazovány, ověřovány a v režimu sledování změn opatřovány komentáři projekty platformy EPLAN. Prostřednictvím uceleného cloudového řešení pod názvem EPLAN ePulse firma EPLAN systematicky pokračuje v dialogu se svými zákazníky a partnery směrem k aktivnímu využívání cloudu pro správu a sdílení dokumentace ve virtuálním prostředí. 


Nová verze: EPLAN Smart Wiring 2.8

1.4.2019 Na začátku letošního roku představila společnost EPLAN nejnovější verzi softwaru EPLAN Smart Wiring ve verzi 2.8. Nová verze softwaru pro zapojování komponent řídicí techniky v rozvaděčích a konstrukci zařízení se zaměřuje hlavně na tři klíčová témata: možnost rozdělení na dílčí projekty, nový testovací režim pro podporu výroby a větší přehlednost při používání softwaru. 


Virtuální konstrukce rozvaděčů dospěla do svého finále

27.2.2019 Nová verze systému EPLAN Pro Panel 2.8 byla vydána koncem minulého roku, krátce po norimberském veletrhu SPS IPC Drives. Účastníci této prestižní akce si mohli vyzkoušet novou verzi včetně mnoha možností výměny umístěných komponentů nebo dokonce celých rozvaděčů. Další novinkou je automatická migrace projektů založených na TS 8 na nový rozsáhlý systém rozvaděčů Rittal VX25. Ale to stále není všechno: společnosti EPLAN a Rittal v Norimberku společně představily širokou škálu inovací v oblasti konstrukce rozvaděčů. 


Nový design softwaru EPLAN Electric P8

18.12.2018 S novou verzí platformy EPLAN 2.8 přichází řada novinek jako nové grafické uživatelské rozhraní, vylepšená ergonomie a zdokonalené využití maker. Konkrétně v nové verzi softwaru EPLAN Electric P8 se uživatelé jistě přivítají zlepšení v oblastech konfigurace, sběrnicových dat a obousměrné komunikace s TIA Portal od firmy Siemens. 


Přístup pro uživatele systémů AutoCAD a ERP

26.9.2018 Firma EPLAN, dodavatel softwarových řešení, rozšiřuje okruh uživatelů aplikace EPLAN Data Portal, a tím posiluje svoji pozici mezinárodního poskytovatele digitálních dat přístrojů a součástek od předních výrobců. Uživatelům systémů EPLAN poskytuje data přibližně 700 000 produktů a více než 1,2 miliónu jejich konfiguračních variant. Navíc EPLAN umožňuje již více než dva roky přistupovat všem uživatelům k datům ve formátu DXF. EPLAN se tak stává přístupným pro významnou skupinu uživatelů systému AutoCAD. 


EPLAN Data Portal: cesta k ideální sadě přístrojových dat

24.7.2018 Digitální přístrojová data jsou v současné době klíčovým prvkem pro dosažení efektivity inženýrských prací. Největší výzvu v této oblasti představují kvalita dat a rozsah informací, které jsou v datech obsaženy. EPLAN Data Portal na tyto problémy aktivně reaguje: od začátku roku je databáze aktualizována v měsíčních intervalech. Uživatelé mají navíc k dispozici funkci hodnocení, která jim umožňuje klasifikovat kvalitu a obsah přístrojových dat, a tím výrobcům poskytují praktickou zpětnou vazbu. Od veletrhu Hannover Messe mají uživatelé Lab Version systému Eplan Data Portal navíc možnost získat přístup ke zkušebním verzím a vyzkoušet si výsledky nejnovějšího vývoje programů dříve než ostatní.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services