Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Firmy Eplan a Rittal se na veletrhu AMPER 2022 představil s motem: „Vaši silní partneři pro výrobu rozváděčů“

2.5.2022 Praktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, které spojuje Eplan a Rittal. Obě firmy společně představují, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují znát, aby mohli naplno využít síťových inženýrských řešení a digitálních dat. Důraz je kladen především na přímý a dlouhodobý přínos řešení – zcela v souladu s filozofií obou společností. Společně prezentují možnosti vývoje rozváděčů od návrhu až po výrobu dle konceptu Průmyslu 4.0. Při této příležitosti byla představena následující řešení a produkty: EPLAN Platforma 2022, cloudové řešení EPLAN, RiPanel a strojní vybavení z nabídky Rittal Automation Systems a produkty pro výrobu průmyslových rozváděčů a IT řešení.

Stejně jako strojírenství i výroba řídicích a distribučních rozváděčů čelí výzvám, mezi které patří neustálé zlepšování produktivity, systematicky vytvářené inovace a výroba/dodání výrobků pod stále větším časovým a finančním tlakem. Příležitosti, které se otevřely díky digitalizaci procesů v souladu s průmyslovým internetem věcí (Průmysl 4.0), jsou stále zřejmější. Eplan a Rittal se snaží zákazníkům společně a v praxi předvést potenciální výhody svých řešení.

Inteligentní interakce softwaru, dat a konfiguračních řešení nabízených společnostmi Rittal a Eplan napomáhá objasnit, jak jednotlivé nástroje fungují společně, a tím podporují tvorbu hodnoty inženýrských procesů prostřednictvím posílené účinnosti. EPLAN představuje inovativní řešení pro zvýšení efektivity během procesu vývoje výrobku. Ústředními body jsou nová verze EPLAN Platforma 2022 podporující mezioborovou spolupráci a sdílení dat prostřednictvím cloudu, integrace tepelného návrhu (Thermal Design Integration), konfigurační nástroj RiPanel a Rittal Therm, a také portály pro CAD / CAE data (Eplan Data Portal, PARTcommunity).

Rittal a EPLAN společně dlouhodobě nabízejí produkty a software, pomocí kterého je zákazník schopen svoje elektrické zařízení projektovat a konstruovat ve 3D.

 

Charakteristickými rysy nové verze EPLAN Platforma 2022 jsou snadné ovládání a velká výkonnost.

Automatizace ve výrobě rozváděčů

Naživo si návštěvníci rovněž vyzkoušeli produkty z nabídky Rittal Automation Systems, jako jsou: přířezové centrum Secarex AC18 pro přípravu kabelových kanálů a DIN lišt, mobilní stanice CW 120-M pro dělení, děrování a ohýbání měděných přípojnic, poloautomaty pro úpravu vodičů, Smart Lifter, což je zdvihací a přepravní zařízení pro rozváděčové skříně a v neposlední řadě sortiment ručního nářadí. Propojení reálného a virtuálního světa si bude možné vyzkoušet při zapojování rozváděče pomocí aplikace EPLAN Smart Wiring.

RAS – od ručních nástrojů až po plně automatické stroje, které významně urychlují výrobu rozváděčů.

Rozváděčové skříně a rozvod proudu do 6300 A

Z portfolia skříní bylo k vidění řada malých skříněk KX a kompaktních skříní AX, které úspěšně nahradily předcházející řady. V sekci věnované rozvodu proudu byla vystavena skříň s ověřeným řešením dle ČSN EN 61439 až do 6300 A a vedle pole s ochranou proti obloukovému zkratu tzv. Arc Flash. Nedílnou součástí stánku byla i sekce věnovaná venkovním skříním Rittal.

Průmyslové chlazení

Na letošním veletrhu měli návštěvníci možnost vidět, kromě jiných systémů chlazení společnosti Rittal, novou rozváděčovou chladicí jednotku o výkonu 500 W. Jedná se o zástupce nové řady Blue e+ S, která je právě uváděna na trh (k dispozici budou výkony 300, 500 a 1000 W). Doplňuje nástěnné chladicí jednotky Blue e+ vyšších výkonů (1,6 – 5,8 kW), přebírá veškeré atributy technologie Blue e+ (invertorem řízený výkon jednotky, aktivní a pasivní chladicí okruh, atd.), a přináší inovace, po kterých naši zákazníci volají – nové chladivo R513A s nižším GWP (potenciál globálního oteplování) a integrovanou možnost připojení k systému dálkového dohledu Smart Service Portal.

Klimatizační systémy - zvýšení efektivity a současně ochrana životní prostředí pomocí našich energeticky úsporných a ekologických klimatizačních systémů pro rozváděče a stroje.

IT připravené na budoucí výzvy

Dnešní doba zažívá obrovský nárůst zařízení připojených k internetu, ať už se bavíme o Smart Home, Smart Cities nebo IoT případně IIoT zařízeních. Všechna tato zařízení generují obrovské množství dat, které je potřeba zpracovávat a ukládat. Zároveň je velký tlak na tzv. zelená řešení, která jsou specializovaná na monitorování okolních podmínek a efektivní řízení výkonu jednotlivých komponent na základě naměřených hodnot. V souvislosti s tím nabízí společnost Rittal ucelené řešení v podobě systému RiMatrix Next Generation, který v sobě zahrnuje všechny prvky IT infrastruktury. Na veletrhu bude k vidění nový rack VX IT, který je základem systému RiMatrix NG, síťový rack TX CableNet s inovativním systémem zavedení kabelů střechou, inteligentní napájecí lišty PDU, umožňující monitorování okolního prostředí a řízení přístupů nebo bezpečnostní řešení v podobě Micro Data Centra.

Nové inteligentní napájecí jednotky PDU s funkcemi monitorování a řízení přístupu

Eplan Software & Service GmbH & Co. KG. a Rittal Czech

Foto Foto © Eplan Software & Service GmbH & Co. KG. a © Rittal Czech

Více na www.eplan.cz a na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Digitální projektování mění zažitou praxi v chemickém průmyslu

31.3.2022 Digitální transformace již dávno není doménou projektů firem z automobilového průmyslu. Výhody v digitálním návrhu projektu, rychlé vzdálené výměně připomínek i využívání předdefinovaných maker umí docenit i projekty v chemickém průmyslu. Samozřejmě za přispění produktů a služeb společnosti EPLAN. 


H+D Elektromontáže: Digitalizace jako cesta k rychlejší výrobě a zpracování většího objemu zakázek

9.3.2022 Na základě pilotního projektu si ve společnosti H+D Elektromontáže ověřili, že digitalizace při výrobě rozváděčů dává smysl a stává se nutností pro další rozvoj firmy. Nový výrobní proces je založen na precizním projektování a vytvoření digitálního 3D modelu. Využívá přitom synergie silných partnerů – EPLAN a Rittal. 


Nový Perforex MT od společnosti Rittal: Rychlejší modifikace rozváděčů

1.3.2022 Nové frézovací centrum Perforex MT – to je digitální integrace obrábění do optimalizovaného procesu výroby rozváděčů. Nové SW rozhraní RiPanel Processing Center – představuje všechny digitální kroky od naprogramování návrhu rozváděče až po samotnou výrobu, s efektivní správou výrobních programů. 


Systémy pro hlášení a hašení požáru

1.2.2022 Asi každý z nás si dokáže představit situaci, kdy v IT racku přestane fungovat chlazení a dojde k přehřátí komponentů, nebo když v rozváděči dojde ke zkratu nebo přehřátí vlivem špatného plánování nebo vadného komponentu. Výsledky jsou většinou ničivé, a pokud nemáte dobrou pojistku, bývají i finančně velmi bolestivé. 


EPLAN Platforma 2022 – seznamte se s novým vzhledem a koncepcí

6.10.2021 Už je to tu – nová verze EPLAN Platforma 2022. A s ní firma EPLAN, dodavatel řešení, ohlašuje budoucnost projektování v elektrotechnice se snadným ovládáním, a to jak pro zkušené uživatele softwaru EPLAN, tak pro začátečníky. Intuitivní uživatelské rozhraní, založené na konceptech, které už jsou důvěrně známé, je velmi dobře přijímáno a zároveň zlepšuje uživatelský komfort. 


EPLAN eVIEW Free nyní s AR funkcemi – funkcemi pro rozšířenou realitu

20.7.2021 Výrobci rozvaděčů nyní mohou při příštím setkání se subdodavatelem či systémovým integrátorem jednoduše vzít svůj smartphone a promítnout digitální prototyp rozvaděče přímo na stole u generálního ředitele. Nebo přímo ve výrobním závodu zákazníka. Zní to vskutku fantasticky – ale už je to realita! Nový doplněk pro rozšířenou realitu (AR) cloudového softwaru EPLAN eVIEW Free v kombinaci s bezplatnou aplikací Vuforia od PTC umožňuje zobrazení kompletně sestaveného rozvaděče ve virtuálním prostoru. 


Edge datová centra

1.4.2021 Celosvětový objem dnes generovaných dat se odhaduje na 33 zettabytů (33 miliard terabytů) a do roku 2025 se odhaduje nárůst na 175 zettabytů. Drtivou většinu tohoto nárůstu bude mít na svědomí IoT (Internet věcí). A s tím vyvstávají důležité otázky. Kam se budou tato data ukládat? Kdo je bude zpracovávat? Jaké budou náklady spojené s uložením těchto dat? Jsou všechna tato data opravdu relevantní? Jak rychle se tato data budou přenášet a jak budou dostupná? 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services