Přečtěte si:  Vývoj technologií, vývoj trhů i potíže růstu: Zpráva z konference Elektrické autobusy pro město XII


Pozvánky na akce


Stalo se


Nový Perforex MT od společnosti Rittal: Rychlejší modifikace rozváděčů

1.3.2022 Nové frézovací centrum Perforex MT – to je digitální integrace obrábění do optimalizovaného procesu výroby rozváděčů. Nové SW rozhraní RiPanel Processing Center – představuje všechny digitální kroky od naprogramování návrhu rozváděče až po samotnou výrobu, s efektivní správou výrobních programů.

Zákazníci mají stále vyšší požadavky na výrobu řídicích a distribučních rozváděčů. A to v podobě krátkých dodacích lhůt, nízkých nákladů a vysokých požadavků na kvalitu. Digitalizace a automatizace celého procesu výroby rozváděče jsou klíčem k úspěchu. Na digitálním veletrhu v Hannoveru v roce 2021 představila společnost Rittal své nejnovější řešení v podobě obráběcího centra Perforex MT a nového SW rozhraní RiPanel Processing Center. „Společnosti Rittal a Eplan si stanovily za cíl nabízet výrobcům rozváděčů pomoc s přidanou hodnotou v každém kroku jejich výrobního procesu,“ řekl Michael Schell, vedoucí produktového managementu pro průmysl ve společnosti Rittal. Pokračoval: „S novým Perforexem MT a RiPanel Processing Center jsou naši klienti o další důležitý krok blíže k Průmyslu 4.0.“

Perforex MT2101

Další úroveň pro vyšší kvalitu, přesnost a rychlost

Při vyvíjení Perforexu využila společnost Rittal praktické zkušenosti získané od zákazníků. To vedlo k mnoha technickým vylepšením, která tak pomáhají při každodenní práci se strojem. Jedním z příkladů je vylepšená funkce odsávání špon z oblasti vřetena, která společně s novým krytem podstavce podstatně ulehčuje obsluze úklid kolem stroje. Výrobní časy modifikace rozváděčů jsou nižší. Inovovaná funkce automatického měření nástroje provádí kontrolu délky aktuálního nástroje a automaticky přenáší parametry do ovládacího SW stroje. Detekuje také případná poškození nástrojů, což má za následek méně výpadků při obrábění a celkově tedy vyšší úroveň produktivity. Patentovaná přítlačná deska snižuje vibrace, což vede k delší životnosti stroje, vyšším řezným rychlostem a lepší kvalitě řezných hran. Bezpečnost zajišťují nové světelné závory i v zadní části stroje a inovací prošly také ochranné ploty. Použití nové generace strojů Perforex MT výrazně zvyšuje efektivitu práce až o 85 % ve srovnání s ručním obráběním.

Jednotka pro automatické měření nástroje

Detail pohonu osy X – ozubený hřeben a pastorek, velmi odolné a servisně přívětivé řešení

Od projekce až po výrobu pouhým stisknutím tlačítka

Zásadním prvkem pro zvýšení efektivity je integrace strojů do digitalizovaných procesů. Byl vyvinut koncept, který je šitý na míru dokonalé interakci se softwarovými řešeními Eplan a stroji Rittal. Nový SW RiPanel Processing Center optimalizuje digitální proces, od návrhu rozváděče až po spuštění výrobního programu na stroji. Data návrhu z EPLAN Pro Panel a další doplňkové informace, jako je množství, cílové datum apod., jsou přeneseny přímo do stroje a převedeny na výrobní zakázky. Ty se poté přiřadí konkrétnímu stroji k výrobě. Integrovaný nástroj pro správu zakázek pomáhá tedy zlepšit interakci mezi několika stroji. „Pro zákazníky to znamená, že se díky tomu zkracují dodací lhůty, snižuje chybovost a náklady a současně je zajištěno, že jejich výrobní procesy budou vhodné a plně použitelné s výhledem do budoucna,“ shrnul Michael Schell.

Ovládací panel s novým SW RiPanel Processing Center

Jasná cesta k investicím

Současná ekonomická situace ovlivňuje také výrobce rozváděčů. „Mohou tuto situaci využít tím, že ji využijí jako příležitost získat konkurenční výhody správnými automatizačními kroky,“ říká Rolf-Günther von Kiesling, vedoucí oddělení divize Rittal Automatizační Systémy, a pokračuje: „Zákazníky podporujeme nejen poradenstvím v otázkách používání správné technologie zařízení, ale také při přijímání investičních rozhodnutí prostřednictvím nových modelů financování.“ Rittal připravuje zahájení nového finančního splátkového programu pro zákazníky. „Chceme odstranit překážky pro investice, aby výrobci rozváděčů mohli snáze řešit své automatizační kroky,“ říká von Kiesling.

Možností financování je také využití EU dotačních programů, např. Technologie 4.0, Inovace, program Digitální podnik.

Pořízení stroje Perforex MT od společnosti Rittal je rozhodnutím pro jednoznačné zefektivnění výroby a zařazení dalšího článku do digitálního procesu. Společnosti, které digitalizují svoji výrobu, začínají již dnes určovat trendy ve výrobě (nejen) rozváděčů.

Bc. Tomáš Judas, Product Manager - Servis, RAS

Rittal Czech

Foto © Rittal Czech

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Systémy pro hlášení a hašení požáru

1.2.2022 Asi každý z nás si dokáže představit situaci, kdy v IT racku přestane fungovat chlazení a dojde k přehřátí komponentů, nebo když v rozváděči dojde ke zkratu nebo přehřátí vlivem špatného plánování nebo vadného komponentu. Výsledky jsou většinou ničivé, a pokud nemáte dobrou pojistku, bývají i finančně velmi bolestivé. 


Edge datová centra

1.4.2021 Celosvětový objem dnes generovaných dat se odhaduje na 33 zettabytů (33 miliard terabytů) a do roku 2025 se odhaduje nárůst na 175 zettabytů. Drtivou většinu tohoto nárůstu bude mít na svědomí IoT (Internet věcí). A s tím vyvstávají důležité otázky. Kam se budou tato data ukládat? Kdo je bude zpracovávat? Jaké budou náklady spojené s uložením těchto dat? Jsou všechna tato data opravdu relevantní? Jak rychle se tato data budou přenášet a jak budou dostupná? 


Plastové rozváděčové skříně AX od firmy Rittal

3.2.2021 S vývojem nových plastových skříní AX společnost Rittal dokončila kompletní obnovu celé produktové řady kompaktních skříní. I v těchto skříních lze standardně využít osvědčenou technologii sofistikovaného systémového příslušenství, které je instalováno do velmi odolného robustního pláště z plastu. Plastové rozváděčové skříně AX ochrání instalovanou elektrotechnickou výbavu i v nejnáročnějších prostředích, jako je např. venkovní instalace. 


Nové samostatně stojící skříně VX SE nabízejí větší jednoduchost

1.3.2021 Firma Rittal nabízí velice propracovaný systém řadových skříní VX25. Skříně z této nabídky se velice často používají také jako samostatně stojící, ale to nemusí být nejvýhodnější řešení. Požadavky na samostatně stojící skříně jsou odlišné od požadavků na systém řadových skříní, a právě proto přichází zcela jedinečné řešení v podobě skříní VX SE. Tento typ skříně kombinuje výhody kompaktních skříní AX s technikou řadových skříní VX25. Při vývoji těchto produktů byl také kladen velký důraz na efektivnější, bezpečnější a rychlejší montáž. Kompatibilita s VX25 je samozřejmostí. 


Profesionální ruční nářadí Rittal

2.9.2020 Rittal představuje rozsáhlou nabídku vysoce kvalitního ručního nářadí. Od jednoho dodavatele tak získáte veškeré pracovní a výrobní nástroje, které najdou uplatnění nejen při výrobě rozváděčů. 


Nové malé a kompaktní rozváděčové skříně firmy Rittal

Ještě lepší než originál

4.5.2020 Již téměř 60 let je kompaktní rozváděčová skříň řady AE nejoblíbenější rozváděčovou skříní na světě – jedná se o nesporný originál a vůbec první standardizovaný sériově vyráběný produkt svého druhu. Postupem času se skříň řady AE průběžně vylepšovala a dnes ji lze nalézt téměř ve všech průmyslových odvětvích, s instalovaným počtem v řádu milionů. Se zahájením prodeje nové generace skříní řady AX a KX, který proběhl 1. 3. 2020, Rittal přepracoval a přizpůsobil malé a kompaktní skříně aktuálním požadavkům trhu. Díky tomu zákazníci poznají nové funkce, které zefektivňují a urychlují procesy hodnotového řetězce a zvyšují všestrannost a spolehlivost.


Zvyšování efektivity při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů

4.2.2020 Rittal začíná být vnímán jako dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů – automatizačních strojů/poloautomatů firmy Rittal a softwaru/aplikací firmy EPLAN, vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0. 


Ri4Power systém založen na původním systému VX25

Vyšší výkon s použitím menšího množství mědi

29.5.2019 Na letošním veletrhu v Hannoveru (Hannover Messe) představila společnost Rittal nový systém rozvodu proudu VX25 Ri4Power. Přináší ještě vyšší efektivitu pro výrobce průmyslových rozváděčů. VX25 Ri4Power nabízí další výhody, jako je vyšší proudová zatížitelnost a snadnější monitorování a údržba. Systém je testován a certifikován dle EN 61439. 


Klimatizace pro skříňový rozváděč

Chlazení s cloudovým řešením

6.9.2018 Chladicí zařízení hrají stále důležitější úlohu v oblasti průmyslu 4.0. Lze je vybavit rozsáhlými komunikačními možnostmi. Komplexní komunikace od čidla v chladicím zařízení po cloudové systémy otevírá nové možnosti použití. Předpokladem jsou zařízení s přípravou na IoT, jako např. nové chladicí jednotky a chillery řady Rittal Blue e+. Během doby životnosti zařízení pro chlazení rozváděče jsou náklady, které připadají na údržbu a servis, spolu s náklady na energie zpravidla výrazně vyšší než původní investice do chladicího zařízení samotného. Optimalizace u servisu a údržby mohou vést ke snížení pracnosti, a tím také nákladů 


Systémová LED svítidla od Rittalu

1.2.2017 Dvěma novými provedeními systémových LED svítidel zkompletoval Rittal svůj nový program svítidel pro rozváděče. Série svítidel poprvé vyvinutá speciálně pro rozváděče je vedle verzí 1200 a 900 lumenů nyní k dostání i se světelným tokem 600 a 400 lumenů. Díky tomu nabízí Rittal vhodná řešení i pro menší systémy rozváděčů a skříní. 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services